OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Sobota 4.11.2017 - A112

0:25:15

Zotero - opensource bibliografický manažer

Libor Ansorge (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka)

0:27:56

Středoškoláci a online svět mimoškolního vzdělávání

Pavlína Mazáčová (Masarykova univerzita, Kabinet informačních studií a knihovnictví ), Michaela Blažejová (SOŠ knihovnická a VOŠ Brno)

0:27:11

Open Access v České republice v roce 2017

Jiří Marek (Open Content), Pavla Rygelová (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava / Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR)

0:35:35

Přístup k datům za účelem vědeckého výzkumu

Michal Koščík (Masarykova Univerzita)

0:24:20

Open Source Beyond IT? - An Exploratory Mission in the World of Education

Hristian Daskalov (The Open Source University Project)

0:27:28

Open Science v EU

Jiří Kotouček (Technology Centre CAS)

0:25:11

Akademické publikování a autorské právo

Lucie Straková (Open Content), Martin Loučka

1:02:37