OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Přístup k datům za účelem vědeckého výzkumu

Michal Koščík (Masarykova Univerzita)
Konferenční příspěvek se zabývá otázkou, zda a do jaké míry lze přistupovat, zpracovávat a uchovávat data za účelem vědeckého výzkumu a to i bez svolení osob, která k datům vykonávají práva. Příspěvek se bude zabývat zejména praktickými otázkami, kdy může účel vědeckého výzkumu odůvodnit užití děl chráněných autorským právem nebo zpracování osobních údajů bez svolení subjektů údajů. Třetí část příspěvku se zabývá otázkou, do jaké míry musí s výzkumníky spolupracovat veřejné instituce a vycházet jim vstříc při vědeckém bádání.