OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Open Access v České republice v roce 2017

Jiří Marek (Open Content)
Pavla Rygelová (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava / Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR)
Otevřený přístup v akademické sféře se každým rokem stává více a více standardem v oblasti publikování vědeckých výsledků. Přednášející, kteří působí jako členové pracovní skupiny Iniciativy otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol ČR a byli přítomni konzultacím k národní strategie Otevřeného přístupu, která byla schválena v červnu 2017, Vám představí aktuální situaci v rámci tohoto odvětví.