OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Středoškoláci a online svět mimoškolního vzdělávání

Pavlína Mazáčová (Masarykova univerzita
Kabinet informačních studií a knihovnictví )
Michaela Blažejová (SOŠ knihovnická a VOŠ Brno)
Příspěvek reaguje na současnou podobu formálního vzdělávání, které se přesouvá stále více do online prostředí nejen v čase výuky, ale také mimo ni, a prolíná se s neformálním vzděláváním. Budou představeny výsledky průzkumu, který mapoval formy, nástroje a způsoby interakce středoškoláků s informacemi v online prostředí. Výzkumná data přinášejí zajímavé informace nejen o tom, jaké učební styly a strategie preferují současní teens.