OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Digitalizace vzdělávání aneb co a proč řeší státní strategie

Ondřej Neumajer (MŠMT)
Plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je otevřené vzdělávání, zlepšení digitálních kompetencí žáků a zavedení informatického myšlení se nazývá Strategie digitálního vzdělávání ČR. V příspěvku se pokusím přiblížit, proč jsou právě toto priority v oblasti digitalizace vzdělávání a jak na tom aktuálně digitalizace vzdělávání je.