OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Zotero - opensource bibliografický manažer

Libor Ansorge (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka)
Publikační etika přikazuje správně citovat použité zdroje. Bibliografické manažery však dokáží více než jen formátovat citace v souladu s požadavky příslušných škol či vydavatelů. Zotero patří mezi špičku bibliografických manažerů a jeho již pátá generace přináší další zdokonalení.