0:00:15také dobré dopoledne a sme měli by jste před koncem děkujeme za pozvání a za
0:00:22možnost vystoupit to s naší příspěvkem který představím krát se protože je to příspěvek patří
0:00:31ne oblasti alternativu dopad obnovíme přede mnou nebo jsme rádi že byl zařazen protože vlastně
0:00:36tady na vás navazuje
0:00:38ten příspěvek vlastně reflektuje takový výzkum který byl vytvořen takže informačních studia knihovnictví tady v
0:00:44brně asi diverzitě a three ta firma o je to jakým způsobem středoškoláci
0:00:52ve středních odborných škol se připraví na výluku mimo školní davu a jak tomu využívají
0:00:59nebo nevyužívají technologie
0:01:02jejich nástroje to znamená také otevřené třeba vzdělávací zdroje a tak dále takže vlastně je
0:01:08to o tom jak vypadá ta realita kterou tady psal pan doktor těch statečných nebo
0:01:14té strategii
0:01:15jakým způsobem je vlastně teď jako učitelé nebo lidi kteří
0:01:19se starají o vzdělávání této cílové skupiny můžeme na základě těch výsledků toho výzkumu s
0:01:26tím něco dělat protože samozřejmě tady ta realita ukazuje nejenom to je tvůj příjem interagují
0:01:32s technologiemi ti mladí lidi ale velmi to ukazuje taky na tom je
0:01:37s těmi technologiemi spíše nepracují učitele takže tady ten přispěli umí zase opět sukně to
0:01:43ten předchozí ale my se budeme snažit opravdu zaměřit se na lyžáky protože ten výzkum
0:01:48těm žákům patřil ale samozřejmě kontextově tam toho učitele budeme vždycky dycky vidět
0:01:57takže co bude jsem to našel příspěvku tak asi přemýšlení o to že to učení
0:02:04celoživotní proces se přesouvá vás toho školního prostředí toto mimoškolního a pak jako tady pan
0:02:11doktor zmíněno formální neformální ani pro na ničení tak i tohleto je potřeba tom kontextu
0:02:17vnímá a je potřeba vlastně na tyto že ty technologie umožnili vlastně
0:02:23jednu zajímavou věc je ten žák ten student se vlastně může učit kdykoli kdekoli podstatě
0:02:29i s kýmkoli a může tomu používá výraznější nástroje pokud s nimi umí pracovat pokud
0:02:35těma dispozici a pokud
0:02:38oni křesla se nic nedozvěděl a i o tom bude část toho výzkumu
0:02:43je to tedy o tom prolínání formálního a neformálního přístupu ke vzdělávání co si velké
0:02:48současné témata jako po jinak je to správně a pokud jste sledovali třeba včera zprávy
0:02:54a čekají jedna tak tam byl rozhovor tě teda cesty účely rozhlas palestince bordel který
0:03:00prosazuje tady tuhletu politiku
0:03:02ale podpory talentované mládeže pomocí neformálního vzdělávání vlastně na celém světě takže je to opravdu
0:03:08velké téma a myslí že
0:03:12právě to prolínání těch dvou from vzdělávání dává velkou příležitost _e institucím nemá to formální
0:03:17školství aby se do toho jací ho procesu zapojili napomohli v rozvoji právě třeba toho
0:03:22digitálního vzdělávání nebo různých typového to zvykl dvacáté první století takže tady máme _e
0:03:28ten daný dvacet
0:03:31samozřejmě těmi východní chtěl kterých mluvíme tak jednak je tedy ta naše znalostní společnost redakční
0:03:38můžeme říkat informační jistotou technologie ani kolik na každého člověka který tady budeme mluvit kterou
0:03:44tady budeme přes ty výzkumy prezentovat a se to také jakési důsledky
0:03:49strategických dokumentů především strategie digitálního vzdělávání ale taky strategie digitální gramotnosti o které tady řeč
0:03:56nebyla a která je stejně tak důležitá protože více zasahuje ten každodenní život člověk to
0:04:02jestli je to žádného není výlevy strategie vznikly vlastně ve stejné době v roce dva
0:04:07tisíce čtrnáct a
0:04:08je trošku škoda že
0:04:10ten podíl na to je zná ministerstva
0:04:14protože si myslím že kdyby se na ní podělal třeba jenom jedna úplně víc northbridge
0:04:18pracovali jednotlivé složky device tady na dokumenty byly ještě víc provázané
0:04:24no a důležitou složkou tom současném vzdělávání ten znají kompetenční příště to znamená že vy
0:04:30jste se prosazují zase potřeby rozvoje kompetencí právě ten život tom dvacátého prvního to není
0:04:36to znamená je to právě ty
0:04:40způsob práce s technologiemi využívání otevřených zdrojů různé přístupy k mediálnímu vzdělání podpora spolupráce šíření
0:04:50informací zdílení publikování tvorby nových informačních zdrojů
0:04:56s ty stávající všechno přístupy které je možné nima celém to na tympanisto rozdíl toho
0:05:01digitálního vzdělávat a
0:05:05na to sme se tedy snažili tady kolegyně se snažila po blíže a rámci toho
0:05:09výzkumu jsme tedy dospěli dospělé zajímavý na tom teda máte tady budeme kontextový na představu
0:05:16viděl bych vám chtěl stavit výzkum který vlastnil byl minulém roce je bylo to vlastně
0:05:24on
0:05:25kvantitativní výzkum které
0:05:27se zúčastnil vlastně pět set dvanáct jak chcete paničko celé celý bez vlastně zaměřené na
0:05:33řádky střední odborné škole
0:05:35protože sem tuhlenctu cílovou skupinu sem zejtra protože u gymnáziích ta předpokládám ještě nějaké další
0:05:40vzdělávání když to tady a části odborných škol většinou a push nebo někteří z nich
0:05:46fakt se blíží rovnou do praxe takže vlastně tady ty krávy které jezdí tramvaje které
0:05:51si odnáší ve středních škol aby zůstávaly je to byl
0:05:56byl to dotazník který vyplnil celkem pět set dvanáct žáků z osmi brněnských a
0:06:02toho jedna tohle mimo brněnská cokoli takže se mi středních odborných škol
0:06:06proto tě ten vzorek se na dítě největší část teda měli obory které se zabývají
0:06:12jako nový řád takový stav bankovnictví hotelnictví a podobné
0:06:17druhá otázka žáci který kteří se připravují na informační a komunikační technologie se pojede technické
0:06:25na měření a zbytek kdepak světa přírodovědné umělecké obory řekl ten a tak jsem se
0:06:30snažila trošinku pokrýt samozřejmě _m levný chlast mé moci být naprosto přesně reprezentativní vzorek
0:06:37jako šel paní doktorka řekla týká se vlastně informačního chování žáků středních odborných škol které
0:06:44se ti to vlastně prostředí online doopravdy jsem se nesnažil a bez mapovat techno nebo
0:06:50ten způsob vzdělávání se pes tak nulový
0:06:54a týkalo se pouze mimoškolní přípravy na vyučování tady dopravy toho okamžiku když a ti
0:06:59školu a dejme tomu má potřebu se nějakým způsobem
0:07:03učit získávat informace týkající se výuky takže legrační informace nebo ta informace o vzdělávacím obsahu
0:07:10podstatě měl základní jich pět okruhů samotné získávání informací potom způsob jakým jakoby komunikují pekáči
0:07:18mezi sebou
0:07:19takže a ty učiteli jaké využívají vzdělávací zdroje jsem strach zaměřovat jo a jezdila ti
0:07:25zdroje otevřené vzdělávací zdroje které mohou žáci používat a potom na to jestli vůbec jsou
0:07:30ochotni dělat materiály které sami vytvořili jestli push mají nějakou takovou ty rakety kompetence nebo
0:07:35ty zvyky když tedy _m tomu se jim jednou budou životě vidět jestli prostě chtějí
0:07:39potřeby tvoří sdílet nebo jestli to naopak chtějí pro sebe schovávat
0:07:44no
0:07:45tak
0:07:47podstatě co se týče těch informací rozdělení sonatin a tak je není překvapivé že nejvíc
0:07:52informací za petra nezaštipovaně jako jestli je změna ze severu nebo jestli se výšin a
0:07:58ta písemka tak si povídá s tom zmatek řízením jsou nejčastějším nechce se a prací
0:08:03na spolužáky tam až ty bys taky nebyly nějaké zajímavé
0:08:07mnohem sedmičce viz třeba pro dneska a příliš pozdě generaci přemýšlíme o někom kdo je
0:08:14zvyklý pracovat digitálním technologiím je to vlastně používali zejména sociální sítě a vlastně dostal komunikujete
0:08:21který mě překvapil těch podstatě jen ne čtyřicet procent
0:08:25toto komunikaci využívat ještě k těm nějakých informací z pro ty děti ze školy a
0:08:31vlastně sedum procent uvedlo že prostě bez jakoby nekomunikuje online of ale
0:08:37tady samozřejmě zase nemám ty data ta která by se vám řekli chcete protože nemají
0:08:41doma dispozici internetové připojení nebo to můžou být i nějaké problémy ve třídě které umím
0:08:48sociální klima nevyhovuje
0:08:49takže vpodstatě víc jak polovina žáků má potřebu komentovat ale ona je to školní záležitostem
0:08:55se to stalo vyvine mustanga celou komunikaci obr jsem se ptal na školní věci takže
0:09:00chce polovina žáků nemá zájem vo jen výmečně má zájem takle komunikovat
0:09:07to co bylo podstatě
0:09:10jakoby ne překvapivé asi vám to vychází z našich nějaký věkový rychlostí je způsob jakým
0:09:17je jaký upřednostňuje ty preferují dát i pro komunikaci return i show je to doopravdy
0:09:22online komunikace
0:09:23jako pro ty žáci mezi sebou jako kdekoli učitelé já mysim že není překvapující že
0:09:29pro žáky to z větší části jsou pro sociální sítě ímejl hraje malou roli podstatě
0:09:33jen
0:09:35jen čtyrycet jedna žáků ve verzi vlastně neuvádí co ta dálnice a možná jsem jasně
0:09:40nezvoral
0:09:41neshoda
0:09:43odpor za dva nový
0:09:45podstatě jenom čtyrycet sedum
0:09:47že a uvedl že se vlastně že se to nedá povedlo že nepoužívání sociální síť
0:09:53aničce
0:09:54jo když se pak podíváme na
0:09:57další slajd tak vidíme že naopak většina učitelů o na jo případně nějaké školení informační
0:10:03systém linkové si tedy ano pane těch klid boku jako je ochotno komunikovat pouze matice
0:10:09spočítala to sou většinou ještě s tím že komunikují pouze jako face tři vypadalo
0:10:15udělat si uvedli že takže na čí je třináct učitel snímku nebylo na typu doopravdy
0:10:20ty data samozřejmě zas pohledu za určitou sem se neptala opravit jenom vypovídá o pocitu
0:10:25žáků nevypovídá to stalo z města pasivně o realitě je to spíš vy pocit privatistovo
0:10:30mají
0:10:35tím že tady u toho se vrátím která ačkoli jsem takže otázka zdůrazňoval právě to
0:10:41jsme prostředí tak osum procent využila možnosti jiné a chyběla jim tam sociální komunikace ve
0:10:48stylu tam takže jestli se neptám násobně nebo jestli vaše určí se nekomunikuje
0:10:53jo takže vpodstatě sice na jednu stranu nám i podržet informační technologie jsou důležitou součástí
0:10:59vzdělávání digitální technologie ale naopak
0:11:03víte že vidíte žákovi samé vozidlo opravdu přednostní to reálnou komunikaci římkem jako by chyběla
0:11:12ta tady k tomu zase je to pohled zákonem u ani nemohl hodnotit vůbec jako
0:11:19jako by to do té školy vypadá se dost těžko dá tý a podstatě
0:11:26je zarážející že mají pocit že s nimi učitelé hudby beztrestně nekomunikují ve svém
0:11:32moc japonských elektronických
0:11:35komunikační nástroj jo že podstatě jen tady osmnáct procent na pocity test abych s nějakým
0:11:42to vyhovuje nic té
0:11:45neni tam ovlivněn asfalt jsem se schválně díval zajímalo by mě té se tam jste
0:11:49nějaká koller práce mezi žák touto odpovědí a třeba oborem nebo naopak skoro mám pocit
0:11:55že na každé škole asi se učitelé kteří více komunikující nekomunikují takže to aby nevypovídá
0:12:01si naštvaná prostory publikuje a jiná
0:12:04jako bys všichni takže tam se doopravdy nenastalo a navíc tak je asi za rozhodně
0:12:08co vás i na názoru žáků protože ne asi taky si třeba uvědomit že už
0:12:12tady viděl pattern odpovědět sobotu devět hodin večer o půlnoci okamžitě reagovat
0:12:18takže jsme pak některými bokem prostě jsem taky té s divadlem pocit to není to
0:12:23dostatečně rychlá odpověď takže to je zase otázka k dalšímu nějakému zjišťování co oni
0:12:30když s těmi ten rozdíl tom přístupu té rychlosti komunikace tak no nevím ais mladí
0:12:35lidi a ti stačí že
0:12:37no jsou zvyklý že všechno se děje ne a odpověď na všechno dostávají bezprostředně
0:12:43jsem být oj
0:12:45tím lépe tam pí co se týká tram vzdělávacích zdrojů tak překvapující bylo že budeme
0:12:52se o středoškoláci beze mezi těmi co jim velmi loňském roce patnáct osmnáct let dostala
0:12:57nebo prvního třetího ročníku já teda za to střední škola má celkem velké překrytí
0:13:02tak je zajímavé že stál nejoblíbenější s tou dokument jasný tak ten je zkoumané skupiny
0:13:07textové
0:13:09třicet sedum procent uvedlo že prostoru textové soubory to tady nemám teda tomu dráž prezentaci
0:13:14uvedla dva dvacet procent a dvacet procent uvedlo tě má rád texty z obrázky jako
0:13:19měli dycky víc možností než to jako by se mohli vyjádřit to je víckrát
0:13:23a třeba vo čem sem předpokládala že video a jim tu všechno jakoby více rozšířené
0:13:29tak video materiály vlastně jako pracovníci ve takže využívá povedlo kuře čtrnáct procent a třeba
0:13:36nějaké duchové něco pět procent takže teď trpěli za to mají povědomí jste to zajímá
0:13:41nezajímá to těžko se sledovat
0:13:43pouze mě před naprostý textové dokumenty měli celkem velkou převahu
0:13:47jinak potěšující by tam mohl být že víc jak polovina skoro tři sta stojí za
0:13:52uvedl že dokumenty mu být v angličtině takže tam aspoň celá ta jazyková gramotnost rostl
0:13:58večer jsou ochotni se učili v anglickém jazyce
0:14:01který pak jsem se snažila jim nabídnout nějaké zdroje otevřené já patrné dělá ty zdroje
0:14:08které by mohli použít vidíte že nám že mu vypli jazyka vyhrají vzdělávací zdroj a
0:14:12data uveden jako by odkud oni čerpají informace pro výuku když se chtějí než nějaké
0:14:17materiály tak byla právě jednoznačně nejvíc používala
0:14:21já teda těžko ní systémy tréninkové někdo to jenom dvě kladná nula z jednoho škola
0:14:26používala a těch ostatních je používají výmečně asi víte že matematika největší problém nést a
0:14:33vy zabudováno matematika to a no a škole něco stejně jako bych to co používají
0:14:38pro povinnou školní prostředky
0:14:41jinak jako by stojí mapu ve windows uváděli oni se tady možnosti mezi oběma tady
0:14:47byl takže jakoby
0:14:48žáci vyhledávání je to zase jsou jejich způsoby odpovědí
0:14:53no
0:14:54jako za grosse derby kteří měli potřebu se vyjádřit co mně příde jako by alarmující
0:14:59to naše školství
0:15:01že pauza přestože zákaznici aby se ozvěte na těchto zdroji chod učitel že doopravdy asi
0:15:07škola není ta která nějakým způsobem by propagovala nějaké vlastně dělám si prostředí nějaké co
0:15:14vzhled ničení ti většinou si to zdroje s vámi nebaví povahy kamarádi s kuřáky případě
0:15:19objevení rodiče
0:15:22tím s tím myslím že jako by škola měla být místo nejenom že se neučí
0:15:26ty informace vynese prostě natočí že vůbec mají hledat jsou různé druhy takže se mají
0:15:31učit a že se chtějí učit tak to doopravdy škola asi nefunguje
0:15:36zase si myslím nebo můžeme ten graf interpretovat jaké takže pravdu u těch středoškoláků současný
0:15:43vše rozvinutá neschopnost tebe řízeného učení a taková ta prahu tou a vyhledávacím ty informace
0:15:50sám a je to pro ně přirozené bez ohledu na to že teda tady negativně
0:15:55vypadají ty školy ty učitele ty instrukce takže to vzdělávání mají primárně poskytovat tak ten
0:16:01graf je určitě jakousi známkou trendů nebo vývoje který tu bude čím dál obchodovanějšími bude
0:16:09to čím dál větší a zase
0:16:12ta schopnostem sám se učit je příležitosti zase pro instituce termy pro společnosti které poskytují
0:16:19a můžou poskytovat otevřené vzdělávací to je
0:16:23velikou šancí jak těm žákům vlastně to měj osobním životě poskytovat tak vezmete potom můžou
0:16:30využity na té škole tu školu se momentálně asi spoléhat stále nebude moci
0:16:37přestože pan doktor nebo tady naznačené jakési jestli pozitivní potiskovali je to stále ruby
0:16:44strategii papírů a
0:16:47helejte
0:16:49tady padlo že to bylo zajímavé vědět proč to ti učitelé nedělaj jestli té sto
0:16:53důvodů to neznají z toho důvodu třeba na jakoby svejch předmět nemá dostatečně pokrytí těchto
0:16:58materiálech ta tvým vyhovovali nebo list
0:17:00jestli je to prostě nějaké pocit že by nebyli ty jediný dodávek je natolik napsat
0:17:05že _m nějakou konkurenci nedokážu to posoudit a doopravdy by zrovna tato otázka mě nezajímala
0:17:09kde je ten problém té motivaci těch učitel
0:17:13to vlastně netáhla
0:17:14další část výzkumu chlapíka samotné rozdělení nasnímat reálnou kritika za tato část vytváří a ty
0:17:21jsou to třeba nějaké domácí práce nějaké přípravy k maturitě nějakým i třeba to si
0:17:27píší zápisky hodin to je spoustu všechny užívá technologie jestli to aby tyto materiály dělá
0:17:34obecně jakoby
0:17:37a vy analýzou je jedno způsobem jako jistý využívají takže nevyužívá materiály pouze teda výzkumného
0:17:45a užívají osmdesát tři procenta že většina jich využívá a tady tento trend se dá
0:17:50i jakoby odvodit tím že vlastně
0:17:54ty co je využívají tak vlastně ani nesdílí tam je zhruba třetinové a pozdě navíc
0:18:00tým jeví a pak se využívají je z větší části je tři štvrtiny ovšem jezdí
0:18:06je řešení takže ne je to takové jako bych že ne všichni mají potřebu to
0:18:09dá se na stánku byl nějaké sociální vazby případně nějaké pocit že by někdo mohl
0:18:14zesměšnit
0:18:15takže jednou o část asi
0:18:18tak po cestě díry se všemi
0:18:21a to by bylo tady zdílení
0:18:25no
0:18:37no a vedle že nesdílí a trvat to vychází z porovnání odpověď na jo vypadá
0:18:42to tak vypadá takhle
0:18:44což je taky určitý trend že vozvi to zamyšlení možná se stydí jako by to
0:18:49správný
0:19:04jestli ano že jasně tam těch votázek proč tady díly úměrně to je velmi drahé
0:19:10kameny se dali jako otevřít a to by asi potřeboval o další blízkou protože tohle
0:19:14se tam neukázalo proč konkrétně tom jezdí a zase to souvisí s tím klimatem školy
0:19:19protože máte pravdu že tam může být i ze strany těch učitelů nějaká jakoby
0:19:25nevhodné znalostí co neznají způsoby nás někdy je to přesně to myslel
0:19:49takže za vyžadují více posílení asi takhle to moc neuvažuje se vyzná
0:19:57je
0:19:58tak jak se na
0:20:16no
0:20:18do té jasové já teda na nastavíte mantinely zřejmé
0:20:26ne to je lež
0:20:32a
0:20:35je draw provede a sníst a díky tomu na nás je to sdílení a to
0:20:41potvrdí že to dělá většina mých ale
0:20:44dotazy
0:21:08no
0:21:10to bohužel
0:21:16viz
0:21:18no já sem to město mrazilo právě pak to projekt nastoupil spolužáků protože to sezony
0:21:24dělá sama nebyla jsem schopná jo startovné zkoumá nebylo takže operací místo tady na toto
0:21:30téma který byl udělali zajímavý a spokojeného takže
0:21:33třeba příště rastry ta data zvykl den reprezentovat ale zase říkal samozřejmě funguje ale zase
0:21:38bych to nebral jako že to je nějaký paušální paušálně obraz o tom školství protože
0:21:43já jsem se ve školství propojovat docela dlouho a mám za sebou spolupráci z více
0:21:47než čtyřiceti škole měli ve velkém projektu _e
0:21:50pan to takhle teda fungovalo že ti učitelé sdílený byly navíc ty velké projekty operace
0:21:55které teďka vlastně jsou to nové programové období tak tam sdílení materiálů je vlastně povinností
0:22:00co šáhla že to nemusí být dobré když je to přikázáno vlastně změní televizi ale
0:22:04myslím si že by to mohlo velmi pomoct vůbec jako ke kvalitě těch materiál těch
0:22:08jani o tom
0:22:09se tady nebavíme že jo ale ta kvalita těch digitálních materiálu není úplně ty dobrá
0:22:15a věku není zdí little nám z novy že ta věci které když perverzní tak
0:22:20je to lepší ale
0:22:23tímto snažíte jako nechci shazovat ale je to velké množství jako otazníku a práce pro
0:22:29všechny lidi kteří by chtěli chtějí to digitální dělají osoba dále si myslím že opravdu
0:22:34je tam velké množství činnosti které je dobrej dělat lépe jen ne vzdělaná ty učitele
0:22:41jo
0:22:42takže si myslím že tam
0:22:46různých jiných distribuci do toho školství je to téhle chvíli velmi tam je potřeba aby
0:22:50se to kusů protože se tam strčíme pořád nějakém ale
0:22:54opět tuším v náměšti cestu který no to co mě přišla jako by tam rezervy
0:22:59přijede tady artistova pro tu
0:23:03v té době to není je tenis nebo ty vysokoškoláci prostory načítáte na středních školách
0:23:09tak si uvědomí aspoň nějakým způsobem že ty informace to někde získaly nemusí být důvěryhodná
0:23:14nemusí být pravdivé a že to většinou mají víc jak polovina vlastně dvacet tři procenta
0:23:19do rezervy objeví ty a
0:23:22sice teda server se měří jenom když nebo přídou nepravdivé nebudu mají nějaký důvod chovat
0:23:28že aspoň tam je důležité že s tou schopný nějakým způsobem vnímat že informace při
0:23:34dnešní době by měl být naprostou samozřejmostí je potřeba
0:23:37hodnotit a nějakým pěkným způsobem na ně nahlížet
0:23:40takže jakoby jsem ráda že pouze dvacet procent ještě to je hodně uvedlo že neřeší
0:23:46určitě
0:23:51to třeba při tím lidí na a na to se týkalo to co dělají studenti
0:23:55svoje mezi deseti lety
0:24:00celkově
0:24:02ano je svinstvo jak vlastně je jako vyvrhel kauz jako by být a obecně to
0:24:08už nebyla zaměřena přímo té části jako by tě sdílený dokumentu to už bylo obecně
0:24:12jestli si ověřili informace který nějakým způsobem získal
0:24:16to byla vyžaduje to samý a nebo tě otevřenými tranzistory do toho trochu strany byla
0:24:21mířená jenom nevyzdil dokumenty a obecně na ty informace krize ten scan prostředí
0:24:31no
0:24:34to já jsem dekodér se jako by nebyla schopná rozebírat odzobejte to doplnit a tak
0:24:39ani velmi zajímavá měla to tam je to by říkal že to bude sbírat otázek
0:24:42byla jestli jako tyhle věci jednali nové díly a zhruba to tak odpovídalo tě těch
0:24:48čtyrycet padesát procent měla ten vezdili je plynulejší to někoho to berou jako by mnohem
0:24:54dobrý autorita dané oblasti jo ale to ten taky tady nemá ale neměla jsem přijmete
0:25:00se učit a nebo do spíš jako že tady že záleží na tom docker informace
0:25:04který to hraje roli o to aby
0:25:06je považovali za pravdivé po za relevantní
0:25:10no
0:25:14tady pracovat
0:25:16auto prostě potvrdil no
0:25:19jděte do toho nic nebude zviadistu vůbec mají nějakou strategie se miliónkrát je to pro
0:25:24dopravní a ty teď otázka a sdělíte takže je mně se fázi nemají tolik trpělivosti
0:25:29a nechtějí zas až tak to
0:25:30to je vlastně sem správce nějakou strategii kterou využívají no tak za gilotinování z více
0:25:37zdrojů porovnávání zase prostřednictvím středními materiály učit roztahoval
0:25:42a tom že dejme tomu tímto nesouhlasí to tak
0:25:45použít nějaké takže musí vytváří
0:25:48se nazývá young gramotnost je a schopnostem o kritické hodnocení informací tady této skupiny kterou
0:25:56kradla schované určitě roste
0:25:59je mi to a kterou která by se měla plus slevy na vyřešit přemýšlet o
0:26:05tom ví náš
0:26:06na silnicích tom
0:26:09jo
0:26:10v čem otázky a výzkum na to tady nula
0:26:15no nevím
0:26:17ta definice tam dívej se a jeho učení to našla prostředí
0:26:23rozsahu změnovém představený všech nejvíc pane grafy že tady no to není to často ale
0:26:28digitální klíčové komunikační tichosti žáku
0:26:32online prostředí se seriózně na
0:26:35komunikační rychlost počítalo to bylo na nepatrné
0:26:38pak tam byl důležitý když
0:26:41potom čechově týká otevřený takový zdroj není úplně dostačující jo takže tam se otevírá otázka
0:26:49na to jakým způsobem to vzdělání žáci učitelů podpořit
0:26:52učitelé nejsou nový těmi kteří se znají dědky online nástroji podporujícími vzdělávání tam je zase
0:27:00ta otázka je proč tomu tak je o čem to svědčí jak jestli je tam
0:27:05nějaký ten stav současného přístup člověk asi o naší společnosti učení
0:27:11a pak tam bylo samozřejmě by ono to rozdělení no a o to že žáci
0:27:17si uvědomují že kost ověřovat
0:27:20mě dobré míře
0:27:22tohle překvapující
0:27:24uzly můžu řešit pozitivní
0:27:29takže ten nás všechno děkujeme za pozornost a jsou nějaké dotazy přípravy
0:27:34v rámci možností a často který je
0:27:40není dobře