OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Open Science v EU

Jiří Kotouček (Technology Centre CAS)
Otevřená věda je v Evropské unii často skloňovaným tématem. Evropská komise vyvíjí iniciativu, aby se v budoucnu otevřený přístup k vědeckým informacím stal standardem v celém společenství. V oblasti výzkumných dat se blíží realizaci European Open Science Cloud, který by měl pro vědce znamenat mnohem větší možnosti v oblasti ukládání a zpracování jejich dat. Iniciativa nizozemského předsednictví Radě EU pomohlo na svět dokumentu Amsterdam Call for Action, který nabízí řešení pro větší otevřenost vědy. Objevují se ale i národní iniciativy, které mění způsob, přístupu k vědeckým informacím prostřednictvím velkých vydavatelů. Co už EU zvládla a kam se posune v oblasti otevřené vědy?