0:00:15dobrý den dámy a pánové jmenuje jiří kotouček a pracuje technologickém centru a krimi vy
0:00:21jako národní kontaktní proto právní otázky programu hraje z dvacet takže třeba kus s to
0:00:27špína
0:00:29můj profese nicméně pokud máte rez mozky projekt nebo chystáte se tam nějaký
0:00:34ram problém jak se týkající smluv duševního vlastnictví nebo podobně
0:00:39tak na mě můžete narazit
0:00:41možná
0:00:43a přes
0:00:46tématem
0:00:47a program jsem se dostali ji koupil jak se sebou písemce tak podobně takže se
0:00:53ukázalo že potřeboval by to u nás někdo řešil
0:00:55a je kamera úkol abych si připravil něco procent slevu ve velmi
0:01:02úplně volno
0:01:03a dokud já jsem si vybral takový tři
0:01:06_e věci který vám chtěl sdělit jak sem právníka nebudu vás zdržovat
0:01:12právními informacemi si že už tady strašně měl michala ještě pro vás to čeká po
0:01:18této přednášce surdickou takže
0:01:21tomu by no
0:01:23a se týká cen se z evropské uni možná jste zaregistrovali právě
0:01:30a _e evropská unie
0:01:32a nějakým způsobem se začla jako intenzivně
0:01:35s katkou s respektem intenzivně věnovat tématu otevřené jo takže nemá přístup a tak podobně
0:01:40minule nám sem program
0:01:42asi rámcové programy s sou a obrovské
0:01:46programy ze kterých se financuje nemusí vědecké projekty
0:01:50rámci evropské unie je to vpodstatě jeden z nejprestižnějších grant na který můžete dosáhnout a
0:01:56taky sta nachází obrovský balík peněz na který chcete dosáhnout
0:02:00a rámci toho začala s katkou seš v rámci sedmnáctého program který ukončil
0:02:07končila co tak jste čtrnáct a vlastně zavádět otevřený přístup k vědeckým informacím jako jakýsi
0:02:14pilotní program
0:02:16_e nicméně s příchodem nového rámce program toho s nákupem
0:02:20aha rezignace dvacet zavedla evropská komise vlastně
0:02:26těch podmínek a aby nás zpřístupňovat recenzované věci aplikace v režimu otevřeného přístupu
0:02:35a chceš je
0:02:37a obrovský posun protože ve chvíli kdy máte se participujete vlastně na nějakém projektu který
0:02:43je součástí ho neznala publikuje tebe každém případě se musíte vydat cestou otevřeného přístup o
0:02:50a chceš třeba jakož změnilo rizika nemusíte případě například
0:02:58grantu jakž takž a podobně seš tak pak nikdo nedělá
0:03:03a tak jako zmiňoval jirka tak evropská komise už na celej set dvanáct publikoval to
0:03:08communication _e to sdělení tuhlenc
0:03:12a path a cestu scientific information
0:03:15a to je vlastně vyzval členské státy aby implementovali
0:03:19a webmin implementovali nějaké národní politiky
0:03:22a ve kterých zajistí otevřený přístup aby zablokovali svoje národní poskytovatele
0:03:28grantu aby zajistili otevřený přístup jestli informacím a tak podobně
0:03:32a jakož tak jak zmiňoval tak
0:03:35to žádnou velkou odezvu nás nepřineslo
0:03:38a kromě
0:03:40tady té strategie která tam byla
0:03:43vládu přijata na jaře a terč tam někde leží a čeká jestli
0:03:50přijde nějaký nový ministr který byl by to mohlo zajímat a tak podobně
0:03:55tak toliko žáků rok a
0:03:59ty tři věci o kterých já budu mluvit jednak tam stran komfortu odsáď ste to
0:04:04co taky ty zmiňoval takže
0:04:06a vlastně dokument který vznikl průběhu holandského přece nic
0:04:10nizozemskem se si myslí skenery
0:04:13druhá věc co s která se připravuje intenzivně jo pinu a science klaud který si
0:04:20připravenost tak muset
0:04:21a přední věcem které se zmíním jsou na kterou tak jak takzvané bit dýl s
0:04:26tedy
0:04:28tedy dohody s a
0:04:31dohody s velkým vydavateli které můžu nějakým způsobem změnit to ten náš náhled
0:04:38a to jak jsem se bude dále se ozvěte
0:04:42open access
0:04:45tak
0:04:46nejdříve tam stran kofoly všem
0:04:49víte někdo kde toho
0:04:53k sympaťák
0:04:57měl snad sám the record a je to
0:05:02elastice kriterii holandských nebo doufat pro vlastně nevím jestli ještě protože tam taky proběhly volby
0:05:09na jaře
0:05:10ale ministerstva pro vědu výzkum
0:05:14a vzdělání a ten na ten člověk stojí nějaký s tím zatím že je to
0:05:20nizozemsku server smyslu začal tlačit instance open access
0:05:26mimo jiné tenhle ten pán
0:05:30lokálním parlamentu
0:05:32nizozemsku to tedy sdělil že do roku bych se dvacet čtyři budou všechny je zemské
0:05:38publikace fuk onak se su
0:05:40a chceš jak se ukazuje podle nějaký to jsou ti negativa si jak umožní nebude
0:05:45ale určitě je to ambiciózní chlapík
0:05:49kterých průběhu zemského předsednictví evropské radě které pro byl dneska jste šestná slov amsterdamu
0:05:56velkou konkurenci koupí science
0:05:59a výstupem
0:06:01této konference je ten dokument tam stran podpory čem
0:06:05jak ten vlastně se sepsané
0:06:07a nějaké základní problémy toho kde se pořád koupil jsem zasekává ne a co se
0:06:15s tím mělo dělat takže cvika a stánku von action tak jsem dudek jazyka změnit
0:06:23systém hodnocení byli na tom to asi není zatím zvláštního protože
0:06:27na to nádraží každý
0:06:29měli s tím jak jsem zabývá a chce aby prostě je a ti věci to
0:06:34nějak zvláště oceňováni za to že
0:06:37budou prosazovat otevřený přístup
0:06:40kde s kým informacím
0:06:42co vede keří
0:06:44já scan teďka jsem nedal ale tak on to prostě napsali spol společně
0:06:49chtěli konferenci by to chce aby byla
0:06:54s nějaký rozvoj tak sem dej tam má nějaké právní jistota spojená s tím
0:07:00a aby vlastně věci měli i měli sto že mohou
0:07:03a mohou komandovat ty data a publikace které chtějí
0:07:10to však místo reflektovala dost jako muset návrhu směrnice
0:07:16kdyby mělo být jak se nej doma jen možný pro vědecké účely
0:07:20seš samozřejmě pokud to takhle zůstaneme narážíte na další problém se vědeckém že kde končí
0:07:26jakým způsobem
0:07:28a se to bylo s komerce názor ty výstupy a tak podobně ale nějak chtěl
0:07:32bych se to tedy
0:07:34odráží jste té budoucí legislativě
0:07:38a dále transparentnost
0:07:42výdajů
0:07:43které se to výzkumu dávají skrze když poskytovatele národní
0:07:49nebo evropskou komisi
0:07:53a chce aby byl implementován principy
0:07:56ta je pro výzkum na data
0:08:00rámci znamená že
0:08:02to je ta ten kterého se taková zkratka
0:08:06a aby se to že to desky znělo tři ty data mají být fajn debil
0:08:10jak se sem byl jen trochu bylo enteru jízd byl
0:08:14tak aby prostě chtějí konci uživatele může s těmi daty jednoduše
0:08:19je najít a jednoduše s nimi dále
0:08:22zacházet to se frekvenčně to projevuje i přípravě toho jo ten open sem spal
0:08:32jak ten alkoholický bylo mi to dost a tam dyž vyplňte dotazník
0:08:39je teda triky question první vadí můj oblíbený programovací jazyk já snad jednoho balíku deset
0:08:45a já
0:08:50další se s těch ustanovení to nás venkova po ustanovení
0:08:55jak je společné té infrastruktury chceš jak si ukažme už taky roste postupuje prosím s
0:09:01tímto v evropě
0:09:02prsa nic
0:09:04klaus který při pro v evropská komise
0:09:07vlastně cloudu pro jedné infrastruktury pro celý
0:09:12evropský výzkumný prostor
0:09:14nerad open tak se spojenci false na národní úrovni tak aby národní
0:09:19poskytovatelé kteří poskytují granty na
0:09:24zkoum
0:09:25pro členských státech
0:09:27ně adoptovali principy otevřená přístup a požadovali vlastně o těch věcích
0:09:33a aby
0:09:35aby publikovali běží motor z ne přístupu tak jak je to například běžné ve spoustě
0:09:41ti
0:09:42země typu člověk ale u nás
0:09:45a na východ to nějak prostě zatím nejde
0:09:49podpora nových aplikačních mluvil a mluví se o tom že
0:09:55takže by měli více tlačit univerzity ne
0:09:58na to aby měli vlastní
0:10:01časopisy aby nedávali tolik peněz
0:10:05do
0:10:07do předplatních těch těma tím předplatitelů
0:10:10a samozřejmě sportu dá schovat je podpora toho právě vyjednávání těch doby dýl s
0:10:16s těmi velkými vydavateli open access časopisů tak aby prostě se neutrácelo takové obrovské množství
0:10:25peněz čemuž mluvil
0:10:27vlastně ste tím spíš leva doprava takže ste tam byli
0:10:31takže
0:10:33osum tímto směrem
0:10:35národní open access politiky a jejich
0:10:38podpora
0:10:42zapojení věcí o dalších potenciální mezi uživatelů to celé veřejnosti člověk do vědy do možnosti
0:10:52nějakého robot na přístupu
0:10:55ve výzkumu
0:10:59a podpora
0:11:01kterýho tom odjezdily vlastně informace o tom jakým způsobem fungujou pro sám jsem to přináší
0:11:06a tak podobně myslím že těch požadavků vtom a tam confu ročně je panna maria
0:11:13super
0:11:14dal deset kuliček že bysme tam pak jsem devět nevyšlo ale
0:11:20když takže super přístup do úschovny
0:11:25_e na předsednictví holandské a tady sander nemyslí na odkaz který najdete kompletní
0:11:33stran call proč no zájemce si můžete příště to poměrně hezky strukturované když to vytisknete
0:11:39tak tam spousta černých stránky tak jestli bude
0:11:42a já jsem docela dlouho nemohl najít a pak sem se ptal jsem narazil na
0:11:48s na slečnu se zhostil ministerstva
0:11:51kde to kam to jako zmizelo tak říkala že nemají peníze na provoz těch
0:11:56přece nízkých stránek taky prostě vypnete statika na hrobech jsem se pro klikl
0:12:01na ní stane kynete ale první odkazy který vám vyhodí busem přes it nízký ztrátě
0:12:07ne pixl nějaký holandský vás chtít existenci ale pod tím odkazem na
0:12:14vládních stránkách zlínských najdete celou
0:12:18recitando
0:12:24tak a
0:12:25jo nebo pan saint sklad
0:12:29další věc se
0:12:31lety se patnáct pardon šel komisař s moje nechceš že tedy nad sebou
0:12:38science a research evropské komisi
0:12:41mluvit o tom že by bylo
0:12:43skvěle na cele
0:12:46o na celém území evropské unie prostě vytvořit jednu službu právě zaštiťovala
0:12:53servis pro
0:12:54všechny výzkumníky tak aby tam mohli
0:12:57a nahrávat na svá data pracovat s nimi
0:13:00a tak podobně snížilo by to náklady
0:13:04postupně se k této myšlence začala
0:13:08evropská komise vína
0:13:11a tak
0:13:12přišla s myšlenkou vyrobenou konce sklad
0:13:15který vlastně jehož cílem by mělo být
0:13:19spojit
0:13:20všechny
0:13:21evropské i pro struktury vlastně do nějakého jednoho interfaces jednoho prostředí
0:13:28který vlastně umožnilo těmi věcmi jednoduše prostě tam přes nějaké rozhraní
0:13:36nahrávat ta data
0:13:38a pracovat s nimi vztahovat jen
0:13:40a měl by zajistit nějak mrtvo udržitelnost toho prostředí
0:13:45že se prostě ty data nebudou někde ztrácet
0:13:50a měl by zajistit
0:13:51také dodržování určitých standardů
0:13:55_e to je krásný obrázky k tomu
0:13:58kromě seděla
0:14:01a co všechno tam bude
0:14:04možný
0:14:05a vznikla
0:14:06teďka byla publikována před pár týdny jo jenom sen skla declaration kde se vlastně psán
0:14:14nějaké ty funkcionality který ten systém měl mít jakým způsobem bude řízen proč podobně že
0:14:21sta můžeme dočíst že je tady operace požaduje aby
0:14:25by snad byla data to má jako takže
0:14:29ve všech
0:14:31takže výzkumech bude požadováno těmi poskytovateli podpory aby lízt na data byla strávím otevřeného přístup
0:14:39no a to je možná ještě poznámka na okraj tomuhle dvacet sem říkal že
0:14:43publikace
0:14:45jsou povinně vloží open jak se sou
0:14:47tak udělat je tam jakýsi pilotní program by vlastně po vás chce dost jako muselo
0:14:52se ta výzkumná data pokud máte hrají snobský projekt
0:14:56resp číst měla dveře open ssl ale nemusíte proces toho za určitých podmínek dovážíte vpodstatě
0:15:01když píšete ten projektový návrh tak je tam ty box a jemu toho auta tom
0:15:06že to proč jako že
0:15:08a prostě nechcete ta data poskytovat
0:15:13
0:15:15potom využívá poměrně hodně projektu prostě protože se jim s tím nechce dělat
0:15:20a třeba čeští viz myslíš přibylo nějaký
0:15:25nějaký na dobré z no tak se měj hezky to je sestra můžou
0:15:29a když jo tak prostě nikoho nenapadne že by se tam jako přihlásila ty data
0:15:33nám přišel všichni řekneš to dělat nebudou a takže
0:15:37ta deklaraci že je že by budoucnu to měl vyzkoušet v iphone že těch projektech
0:15:42budou prostě ta data zveřejňovat
0:15:45a je tam
0:15:47ony že se zeptám právě ten princip pair jak jsou hodně mluvil který by měla
0:15:52nějaký
0:15:54ty nový standard těm datům tak aby byla jednoduše dohledat ona zpracovat rovná
0:16:01těmi koncovými uživateli
0:16:05s o můžeme to deklarace dali dejte menenžment pojem stát vedle toho se něho rezervace
0:16:11dvacet pokud se účastní ten toho
0:16:13a toho
0:16:15a to značí souvislý na tom že
0:16:17o lásce evropská komise abyste je portovat jakési
0:16:21jízdní řády ve kterých napíšete
0:16:26jaký jaká data budou zniká kde budou dostupná kde budou uložena
0:16:31ale doma na kontrolu zpřístupněna se nebude starat a tak podobně
0:16:37který potom fůru projektu aby to je to vlastně podle toho jak se jak se
0:16:40vyvíjí tak
0:16:42tahle požadavek a mého každém těm
0:16:46projektům byly titaničném plány s se s ní identifikovanými těmi data se teda
0:16:50a každý věděl o co de
0:16:54_m počká samý s podporou pro správce ta aby se měl tenhle obor celý věci
0:17:04naučili vlastně s těmi výslednými daty pracovat managovat je archivovat
0:17:12stupňovat tak podobně
0:17:15a pak samozřejmě a jak to byl jak to chtěl tam jaké tak nějaké
0:17:21zavedení systému odměňování vědy a výzkumu tom pokud se ty věci trochu vadilo způsobem že
0:17:28je že nám budou zpřístupňovat výzkumná data
0:17:34co se týká těch výzkumných dat tak
0:17:38ono je to může být co vás to medicínský výzkumu město dva michal to jako
0:17:43obrovsky benefit třeba případě když byla epidemie neboli tak to že to umožní se to
0:17:49s některých projektů
0:17:51se natáhnout teda a
0:17:53a stě výzkumu a tak to velmi urychlilo vývoje těch léků to že se nemuseli
0:18:00dělat všechny ty věci znova a znova takže pro výzkum na datovou často if kritických
0:18:07chvílích ušetřit čas který nemáme
0:18:14deklarace je pod tím odkazem
0:18:18a pak existuje protože potřeba ten jo ten procesor na připravit
0:18:24evropská komise práskne brambory z dvacet
0:18:27francie
0:18:29jo byl to sen sklad mail project kde je asi dvacet pater různých
0:18:35infrastruktury evropských
0:18:37je tam jako třetí strana připojen i se sme
0:18:41když otevřeme
0:18:48když letos lidovky tak je tam taky tam retention
0:18:52nakonec listopadu nás ten kodér ječmen takže
0:18:57pokud vás to teda jo bylo to sem skoro zajímá
0:19:01tak ten pilotní projekt ne za měsíc necelý sta
0:19:07sta událost
0:19:10brusel může to tam přijet a jít
0:19:14diskutovat
0:19:15na stakeholder
0:19:17nastejno to formou
0:19:19a dozvědět se co nejvíc zapojit se
0:19:23zapojit se do přípravy toho projektu
0:19:26ohlas formulování těch funkce na který by měl mít a tak
0:19:31dál a tak podobně
0:19:33takže pokud vás zajímá na tohle oblast tak jsem že se teda vaší distribuci
0:19:38zapojení tímhle způsobem
0:19:43jo to
0:19:44bude
0:19:45já nevím je to přesně bude hotový to se s tak musej nevím po taky
0:19:50podle toho je prostě bude postupovat
0:19:53jak ten vývoj ty partneři jako spočítá se s tím že
0:19:56prasete totožný naliju peníze s rise nějaký ty to bude vyčleněný z rozpočtu vezmu a
0:20:03že s se do toho dostanou soukromý peníze holt těch a partner který se to
0:20:09připadne osum zapojil
0:20:11jestli se tomu nedovedu
0:20:14očekávání evropské komise s
0:20:18tak a teďka když bych sem velmi krátce věnovat těm bych viděl s že to
0:20:24tady naznačeno
0:20:25jirka
0:20:27a vrstva tomu že předtím tekla si problém toho konexe se kryje prostě s
0:20:32tady je že to stojí peníze případě
0:20:37jestli chcete mít okamžitý přístup k těm publikaci bystřeji s tím za té cesty
0:20:43a cestou jak
0:20:44s tím bojovat je že se v jednotlivých zemích prostě ti
0:20:49že nevezdila knihovny spojit spojí do jednoho konzorcia potom vyjednává s těmi
0:20:56velkými vydavateli
0:20:58a jednotnou dohodu obrovský se tím
0:21:03právě chlubí
0:21:04v blansku
0:21:06kde jejich konzorcium
0:21:09sametem a
0:21:11a takovýhle to co vybere šárinko
0:21:14a tak to vyjednával jedná o ty dohody
0:21:20a v jedná se rozevírají
0:21:22jako dockeru se osloví nicméně jako stojí je tady tak poměrně dost peněz a přestože
0:21:28se tím
0:21:29jak mluvíte nemají
0:21:31zdaleka
0:21:33jo vlastně ten princip je takový že a se pak ve budou platit to konzorciem
0:21:37nějaký
0:21:38nějaký a jakou částkou
0:21:41a ti vědci samotní špatnou mít možnost vlastně publikovat v jednotlivých těch periodických a nebudou
0:21:46muset u každého článku řešit
0:21:48to zase zaplatí nicméně
0:21:50_e tomhle případě ten a zelím zdaleka nedal přístup vlastně do všech do všech těch
0:21:56časopisů
0:21:57ale jak jsem se
0:21:59dohodli a na čele s ti těch časopisů vlastně ten princip
0:22:04funguje tak že tam
0:22:06moje
0:22:08a pak rizika
0:22:09_e se zmínil tomu vědecké nějaký zásadní vývoj našem vešel zase západního souseda
0:22:18lidé
0:22:19konzorciální
0:22:21s krát s německým na dýl
0:22:24a rodina podobným způsobem
0:22:28dohody s těmi
0:22:30vydavateli já jsem s koukal na rozdíl je tam
0:22:34a výnos teda stará zpráva v němčině že je
0:22:42že ty hlavní instrukce prostě na konci roku končí smysl a já se rozebírat protože
0:22:48se s ním nedohodli protože plíce
0:22:50moc peněz takže
0:22:52že mě třeba jako je za čas a tak podobně takže mě zajímalo jakej to
0:22:57bude mít další zajímavý o jestli prostě na ten
0:23:01_e lze využít té kletbě takže že prostě se s tím nějak dohodnou takže v
0:23:06německu
0:23:08očekávej zase z lidí
0:23:11a
0:23:13to je první všechno a pokud byste něco potřebovat
0:23:18které pojede co se prostě alespoň se o nevyznám tak
0:23:22jámy pod mým stole krát devět
0:23:26praze
0:23:27a pokud byste některé petr jakým sem jsem to stihl
0:23:34tak vám děkuji za pozornost jste nějaké dotazy ten si tady máte vůbec
0:24:00tento val
0:24:02a
0:24:04ten open jsem spal to je primárně by to mělo že bych nedal
0:24:09výzkumný data
0:24:11a podstatě by to mělo fungovat jako repozitáře ale s tímto jakoby nebude
0:24:17že to bude nějaký nehlasoval propojovat vlastně tady s fourierovy řady tondovi nějaký jednotný rozhraní
0:24:23kam jako vědec prostě ta má teda
0:24:27těm kliknete na tenhleten ve a tam se to jako budete řešit a to je
0:24:31sice se části ve bude válet někde u a část pan milióny pokud je výsledek
0:24:38objednat za vás
0:24:40vyřeší
0:24:42zas
0:24:53jo to nevím to si vydupe nepamatuje se to řeší ale určitě
0:24:58a třeba koreji z nul
0:25:01a se to řeší
0:25:03na tom
0:25:04vona jsme se to řeší tak že vlastně s tím _e s těmi daty musíte
0:25:08ukládat ty všechny informace o tom software kterým bylo jako zpracována a pokud ode mě
0:25:14zastřel jsem sem tak významně nahrát nějaký
0:25:17ty odkazy na konci toho
0:25:25jasně
0:25:26jo tak ten té zajímavá poznámka tak já nevím obecného že tam bude řešení ale
0:25:33o způsob nezbytné
0:25:39no
0:25:44jo
0:25:51je s
0:25:55
0:26:17jo
0:26:26jo ta samá si taky rád zmínil a to snad jako je to vlastně srandovní
0:26:32na levé strany evropská komise kde lobují prostě ten otevřený chcete dělat v lese vnou
0:26:39je velmi nějaké autorské svazy tak zas se staví
0:26:43vy a je to je vlastně vlastníci že vlastně celé celý tady u vás prostě
0:26:48to chce evropská komise porézní
0:26:50a pane chce stát ano ne za sekundu na základě prostě
0:26:54a vy konci licencí který vlastně
0:26:57těží sto že v rámci jako jediní ho pustí ho práva se našli cestu jak
0:27:03ti vstupního ta komunikace ani zase
0:27:07veltr svých práv a je to vlastně až za doktorem jako se snaží řešení ale
0:27:13obávám se