OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Sobota 4.11.2017 - D105

0:14:27

0:26:08

Smart City Brno skrze otevřenost a modularitu

Jaroslav Kacer (Statutární město Brno)

0:56:17

Open Science in Today’s Research Environment

Markus Dettenhofer (Ceitec - Středoevropský technologický institut)

0:55:22

Jsou open data pro stát přínosem?

Michal Bláha (HlidacStatu.cz)

0:29:07

eGovernment cloud ČR

Miroslav Tůma (MVČR)

0:21:01

Video v Linuxu

Petr Hodač (FIT CVUT v Praze / SUSE Linux )

0:26:25

1:35:28

Panelová diskuse

Pavla Rygelová (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava / Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR), Michal Špaček, Milan Andrejkovič (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti/ Iniciatíva pre otvorené vládnutie), Radek Vokál (Red Hat), Petr Vozdecký (OpenStreetMap), Tomáš Hruda (Education Republic)

0:25:39

Fenomén Arduino - mám se bát nebo se smát?

Oldřich Horáček (Ing. Oldřich Horáček / e-shop HW Kitchen / portál Arduino.cz)

0:15:43

(ne)bezpečnost na webu

Michal Vašíček (Mozilla.cz)