OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Smart City Brno skrze otevřenost a modularitu

Jaroslav Kacer (Statutární město Brno)
Otevřenost a modularita jsou základním předpokladem rozvoje chytrého města. Je to dáno tím, že chytré město není jen o technologiích, ale především o managementu a propojení existujících i nově implementovaných řešení. Autor příspěvku se zaměří na to, jak se tyto principy daří naplňovat na území města Brna a popíše, co znamená pro Brno býti chytrým městem.