0:00:15dobrý den dámy a pánové mé jméno jaroslav kat server dneska tady budu zastupovat město
0:00:20brno a možná byl bych se měl představit tak já jsem momentálně pátý náměstek města
0:00:28brna to video nedohodnou zastupitelstva druhýmu a rádi vám řekl něco takže pokračujeme
0:00:35v rámci problematiky svá city
0:00:38která je teďka je dost hodně prezentována za mě můj názor je že to někdy
0:00:44mě to přijde že to uplně nový náboženství máme tady plno vykladačů toho co znamená
0:00:49smát si by
0:00:51prostě asi zaznamenali že pro mě se rozhodlo že se stanou chytrý mi a stanou
0:00:56se chytrý mi tím že si koupit čtyři lavičky _e který sou fu vozovkách chytrý
0:01:02mi ale ve své podstatě to z města je chytré nedělá každé město si ty
0:01:07podmínky musí nadefinovat samo
0:01:09a město brno je se rozhodlo a ke kroku že se je to jedinečná šance
0:01:15je za pomocí moderních technologií změnit přístup
0:01:19tak města celé problematice
0:01:23klíčové otázky který si asi každý město musí položit je vždycky já několik říkám sám
0:01:28já neznám na ně na všechny se správnou odpověď a je to technologie verze soukromí
0:01:34je to bych data versus a relevantní data
0:01:37je to kvalita versus kvantita
0:01:39technika versus akceptace to se třeba týká seniorů pak je to koupit based nebo jakoby
0:01:46učení a potom na za mě sou vždycky lepší napřed špatný zkušenosti jak ty dobrý
0:01:52protože na dobrý zkušenosti můžu chodit na jednotlivý
0:01:55a veletrhy jak ten proces probíhal
0:01:57roce dva tisíce je čtrnáct bylo zvoleno
0:02:01nové zastupitelstvo
0:02:04_e já jako jednu z věcí jsme měli je sme se bavil o programuje kdyby
0:02:07co to má být s marci ty já k té době zasedli a radní města
0:02:13brna řekli si že smát to by mohlo být cool
0:02:16a teď říkali teď nikdo z nich nevěděl co to smart je tak si jeden
0:02:20si já si vzpomněla říká že ví jak vypadá to malé auto smart a pak
0:02:24se po když se podíváte na mě tak si vybrali mě jako předsedu komise bože
0:02:28by bylo prej zábavné jak se do toho dostanu
0:02:30ale to je
0:02:31jenom takovej menší dírou
0:02:33_hm s tím vznikla ta komise a postupně sme začali já připravovat koncepce toho smát
0:02:39cíli
0:02:40tak _e aby splňoval měl všechny náležitosti a nebylo to o tom že se koupí
0:02:45chytré na nějaké technologie a budeme se tvářit že jsme chytří to tento konce potom
0:02:50roce dva tisíce patnác
0:02:52_e schválila rada města
0:02:54_e brna
0:02:56a potom v roce dva tisíce šestnáct trošku změnila koalice
0:03:00já jsem se stal tím
0:03:01náměstkem s tím štve že sem dostal po celou agendu a jsi vy strategie a
0:03:07ve své podstatě s marci by s tím že sme vlasně rozdělily nově kanceláře strategie
0:03:13města
0:03:14na tři základní oddělení který jedno z nich je
0:03:18oddělení plánování a rozvoje pak je to oddělení spolupráce v rámci celého města jako systému
0:03:23a samozřejmě oddělení dat analýza
0:03:26a evaluacích
0:03:28a postupně ve své poslední hodinářkou prací se snažíme tydle věci řešit vzniklo několik pracovní
0:03:34skupina ať je to k participativním rozpočtu ať to byla pracovní skupina městská data a
0:03:40podobně
0:03:41a začali sme ta jednotlivé záležitosti projednávat a realizovat a ono je to někdy
0:03:48je jako být dost
0:03:50náročná
0:03:51práce až hodinářská to lidem vysvětlit protože každá změna
0:03:54je a priori dělá i na tom městě většinou chápána
0:03:59že je to problém
0:04:00zde je vidíte šest sedum základních principů který jsme si tom konceptu popsali a je
0:04:06to otevřenost
0:04:07důle a odpovědnost samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí je modularita v rámci _m prezentace uvidíte
0:04:14hodně figurek a zajídá není to moje infantilita ale je to spíš k bráno k
0:04:20tomu
0:04:21že beru jako důležitý
0:04:23mít ten proces modulární pošli se představíte město je nějaká základní plocha a většinou si
0:04:29najdeme nějaký řešení pokud žijou v nějakém čase zjistíme že jednali řešení je lepší jak
0:04:35to druhé tak jednu kostičku vyměníme
0:04:37za druhou a ten celej bude dále
0:04:40_e fungovat nebude to žádný uzavřený řešení protože si myslím že ty těch sedum základních
0:04:46principů je o tom abysme se vyhli
0:04:48jakýmukoliv v and rock in řešení
0:04:51zeď
0:04:53začátkem letošního roku viz mé oficiálně založili to co vidíte
0:04:58šesti místní
0:04:59takzvaný mě ski ekosystém který má
0:05:03který se skládá s by s p
0:05:06tebe no sense partner s co se týká akademické sféry ať jsou to univerzity sání
0:05:10centra
0:05:11a další brno byznys alien s ten se týká podnikatelského sektoru
0:05:16na hrubý jednou je brno
0:05:19a jejich neziskové organizace bere se chce
0:05:24se týká vlastně celého města brna co si nějak úřad devětadvacet městských částí zřizovány jich
0:05:31institucí i měl vlastněných společností a potom je jsou to aktivně uživatele města brna a
0:05:39to poslední
0:05:40ten negr se týká té metropolitního z oblasti regionální
0:05:44jel národní a případně lowing na evropské úrovni protože brno není pustý ostrov o uprostřed
0:05:52moře
0:05:53začali jsme také řešit možná ste zaregistrovali
0:05:57_e ví si do roku dva tisíce padesát
0:06:00jakoby klíčový dokument tenhle dokument vzniká takzvaně potom na up neboli odspodu na přece nedefinovali
0:06:07jednotlivé oblasti každá hodnota
0:06:10ta která k tomu jako by byla by definována byl k ní přiřazen garanta se
0:06:15rozpracoval a má svůj popis jakejma bude mít v roce dva tisíce padesát
0:06:20přínos a má samozřejmě i nějakej čove ukazatele aby se to dalo porovnávat protože cílem
0:06:27nebylo
0:06:28vydat nové vydání bible která bude mít hodně stránek
0:06:31neumí písmenkovou polívku de člověk svém lžičku
0:06:34a podle toho co kolik písmenek na dresech si tam cokoliv na jinde
0:06:39ta je daná se vize má tři části a ta se týká primárně kvalita života
0:06:44co se dotýká obyvatel
0:06:46zprávy to co šestnáct samosprávy a ve své podstatě politických reprezentací a pak stroje financí
0:06:53a beskydy mazlil na který nakládá
0:06:56jednotlivý hodnoty zde vidíte kvalitu života že jsou zavedeny i do takových
0:07:01pavučinami grafu kde vidíte ani jenom abych se
0:07:05upřesnil modře je současný stav
0:07:09a červeně je tam kdybysme měli podle těch je jedno dílech indikátoru dojít v roce
0:07:14dva tisíce padesát
0:07:15na webu v brno dva tisíce padesát cz
0:07:18nandejte celý ten popis
0:07:20a pro na prosím co vím zastupitelstvu by to mělo být schváleno
0:07:25bude se jednat o takzvaný živý dokument se znamená co je tam není napsáno to
0:07:30neznamená že je to vytesán do kamene yum nemělo by se už nikdy změnit
0:07:35ale bude se postupně podle toho jak přídu
0:07:38jednotlivé záležitosti bude se
0:07:40moci dále já upravovat
0:07:43začátku se začíná pracovat na té programové části nebo ledna takzvaně střednědobém plánu který bude
0:07:49na deset
0:07:50a na deset let
0:07:51kde se popíše konkrétní záležitosti jedním s tím může být jestli vy koncepce
0:07:56a další záležitosti
0:07:58a
0:07:58s té vyjde nějaký seznam opatření
0:08:01a k tomu by měly
0:08:03přijít jednotlivé projekty a přes ruby odhad of to moc
0:08:07střednědobí _m plánu neměli by ty uvedeny investice a v jakým pořadí by se měly
0:08:13řešit tak
0:08:14aby se to dalo dobře finančně plánovat a aby i ta samá strategie měla ve
0:08:19své podstatě dopad
0:08:20do dlouhodobého plánu byla respektována
0:08:24v dubnu letošního roku jsme představili na nově zprávu o stavu města před byli sme
0:08:31u půl roku
0:08:32pana julínka na chtěli je přece celá měsícem přestavil zprávu o stavu unie my sme
0:08:37ušli v dubnu představili zprávu o stavu města protože město brno sbírá hodně dát akorát
0:08:42dobu různých tabulkách grafech a když to vo tom nevytisknete tak se vtom mnoho lidí
0:08:49nevyzná tak ve své podstatě populární
0:08:51a formou sme vytáhli ty důležitý data který jsou anděl jsme po těch stejných třech
0:08:57části kvalita života zdroje zpráva
0:09:00tyhle
0:09:01a informace naleznete jak na v brno dva tisíce padesátce ze druhém nebo
0:09:06a brno cz lomeno date a
0:09:09a tadle zpráva je se může nějak češtině taky
0:09:13angličtině proto zde je menší ochutnávka
0:09:16rádi bychom já začátkem roku otevřeli nebo zprovoznili a doufám že se to podaří protože
0:09:23už to mělo být dříve ale teď už říkám že to bude začátkem roku
0:09:27dej tahat
0:09:28po vzoru
0:09:29takových měst jako je londýn láskou a podobně kde by měly být veškeré informace a
0:09:35výstupy k zpracuje skupiny městská data co znamená takový ty
0:09:38úplně jinak který je město má zveřejnit a aktualizovatelný jednotlivě datové sady
0:09:44měli by tam být samozřejmě informace který jsou prostorového core charakteru co znamená vyobrazení
0:09:50na mapa měl by tam být jejichž je přijde
0:09:54krabicový model včetně uvedení
0:09:57toho komu daný objekt patří
0:10:00a případně mnoho dalších funkcionality které by se měl postupně
0:10:04zlepšovat a měl by to mi ty charakter toho nějaké menší sociální sítě že pokud
0:10:09lidé budou mi to něco dále zájem tak se tam prosím napíše požadavek případně se
0:10:14vo ně bude hlasovat a postupně
0:10:16_e se bude realizovat vidíš nyní
0:10:18můžete na stránce brno cz lomeno date a vidět menši ochutnávku tak jak jsme zavedli
0:10:23a analýzou podnikatelského prostředí
0:10:26a jakoby menší ochutnávku toho jak by ty věci mohli vypadat
0:10:32byli jsme _e na jednání v bruselu tak jsem si dovolil být trošku otevřené když
0:10:38tam se bylo tolik euro komisařů i zástupci jedniček on action
0:10:43a navrhoval jsem jim
0:10:45a aby připravili návrh pro města že mobilní operátoři případně google další aby poskytovali anonymizovaná
0:10:54i data zdarma pro mě stalo protože pro mě to přijde jako velice hodně důležitý
0:10:58pro jakýkoliv plánování a současné době a jsem si teda svůj chytrý mobilní telefon nechal
0:11:04kapse
0:11:05ale pokud si vemete a máte chytrý telefon tak za mě je to nejlepší senzor
0:11:09kterej zůstane musíme nic jinýho vymýšlet pokuď
0:11:12_e k tomu dáme jednotlivé záležitosti
0:11:16rádi bychom na základě toho jak zveřejníme a nebo otevřeme ten vejtaha
0:11:21udělali několik ligaturu cílených
0:11:24na ty data a případně na aplikace který by měly být můžou k tomu předcházet
0:11:29takzvaný dělaj nějakém by abychom si nadefinovali tady máme tydle datový sady kam se posunem
0:11:35a v rámci jednotlivých
0:11:38akcí
0:11:38zde máte možná menší ochutnávku toho co město podporovalo sou to mi elektronové mikroskopie je
0:11:45to mezi odborová soutěž mu nic která letos už byla mezinárodní díky tomu že sme
0:11:51se teda v roce devatenácet devadesát tři rozdělili protože to bylo československo
0:11:56ale příští rok už to bude i včetně rakouska takže ji včetně vídně a má
0:12:01nemůžu říci že se snažíme tam použít
0:12:06jeden dva instituty
0:12:07který by byl rád aby se na to oteplovat notovali a to je takzvaný manažeru
0:12:11lokalit
0:12:12co znamená nějaký představuje území aby o to si někdo staral případně vyjednával domlouval se
0:12:17jak se soukromým radši ostatními subjekty tak aby byl tam byl prosazovaný veřejný zájem a
0:12:23pak je to bezvadný plánování včas se když se podíváte my se tady devadesát nebavíme
0:12:27vo tom kde má být nádraží
0:12:29že se podíváte vypadá jižní centrum
0:12:32takže se tam vydalo na definovat jak by je zap o po dobu pěti letech
0:12:38by to mohlo fungovat po dobu deseti letech by to bloku fungovat patnáct a více
0:12:42let takže pro tuto studentskou soutěž letošní jsme vybrali tři lokality jižní centrum kraví hora
0:12:50cože všecko takhle dolu a třetí je špitál ta kterou zmíním v rámci
0:12:56jednoho projektu
0:12:59letos _m
0:13:00spustili ne něco nového není to nic převratného je to elektronického vybavování cestujících o brně
0:13:09tomu říkám šalinkartu a někde jinde tomu říkají tramvajenka praze s tomu říká si open
0:13:15krát
0:13:16ale tady jsme začali trošku jinak
0:13:19nelze nekoupili jsme si celý řešení rozhodli jsme se o tom že by to mělo
0:13:23být něco modulárního tak sme měli osum rozdílné jich soutěží a máme osum dodavatelů jeden
0:13:32dělala _e šlo je jiný platební braný dodavatelé čte check
0:13:36revizor spěch aplikaci a podobně čím znamená ne jsme závislí na jednom dodavatelů tohodle řešení
0:13:42a pokud se někdy nande něco lepšího tak můžeme toto kdykoliv vyměnit a ta elektronická
0:13:48šilink ale ta funguje o ten prvního první roku dva tisíce od letošního roku takže
0:13:53od roku dva tisíce já sedumnáct
0:13:55květnu sme komu k tomu konečně přidali aplikaci na placení
0:13:59komunálního poplatků za odpad
0:14:01a chceme graf těhle věcech pokračovat takže když si vemete kolik to stálo jet přes
0:14:08jednu miliardu fráze a někde jinde tak zatim rámci evropy se dostáváme na promile toho
0:14:13co sme tady zaplatili je to v řádu
0:14:16pár milionů není to ani několik ale pár ano vidím
0:14:20_e a odpadků
0:14:22pokuste tady studenti ostrým provozu už běží já prozatím jenom pro masarykovu univerzitu
0:14:28ověřování což znamená
0:14:30jako ty toho studentského potvrzení takže mu se to dá pro masarykovy univerzitu odpadků době
0:14:36že udělat
0:14:37online
0:14:38národní úroveň dlouhou dobu mluví o tom že má být nějaká elektronická identita my jsme
0:14:43se i v rámci toho že todle sme plánovali a v rekordním čase za čtyři
0:14:47měsíce sme to byli schopní zrealizovat nevěřil jsem tom ale podařilo se to
0:14:51tak chceme udělat si ty identitu města
0:14:55je to zatim pracovní název mělas to brno a jdi k tomu
0:14:59když si dovede to příměr když řeknete applied já prostor tak tady to vidite taky
0:15:06brno id dvě úrovně
0:15:08základní která je klasické ověření a ta plná kde bude jakoby fotografie rádi bychom to
0:15:14samozřejmě jakou splňovaly podmínky ideas a certifikovaný takže pokud todle identitu budete mít můžete užívat
0:15:20jedna národní případně je evropské úrovně že by byla certifikována fungovalo plánují se
0:15:27samozřejmě další aplikace je hotový a jenom se čeká až jedna nejmenovaná instituce dodá více
0:15:34textové bude fungovat i turistická karta kdy nosičem opět bude bankovní karta pro cizince může
0:15:40si jakoukoliv libovolnou zadat
0:15:42a plno dalších věcí s tím že ten pro pí s
0:15:46rámci toho jakoby si pistol nebo toho našeho _e šoku
0:15:50bude dlouhodobě se řešit i na internetový stránky brno cz
0:15:57rádi bychom i nosičem jakoby karty
0:16:01a vlasně průkazem využili na velký akce typu velkých veletrhu vůči
0:16:05třeba bienále grafického dyzajnu o tom se bavíme
0:16:08i s vydavateli karet
0:16:12chceme
0:16:13jako jsem říkal udělat i abysme beta verzi zprovoznili začátky jo polovině příštího roku ale
0:16:20design webu za mě etalon nevyved měl vypadat
0:16:25nebo jak informace by době je by měl být
0:16:27buffy u k
0:16:28a proto sme se rozhodli k řešení že sem _m zavedli něco nového cože nějakej
0:16:34softwarové jde de jí který bude na tím dohlížet a mezitím budoucí rozdělit zakázky grafika
0:16:40je by měla vypadat
0:16:42ale to mohlo kodér bude někdo a samozřejmě programátor tím co bude zatím schovaný a
0:16:47to poslední je potom nějaké kontent menenžment ale to váš ten danej proudů bude hotový
0:16:54chytrá čtvrť bude město brno je součástí prestižního program ho rise dvacet
0:17:00kde jsme takzvaným flowers it is je to obrovská příležitost získat jakýkoliv zkušenosti abych to
0:17:07řekl popravdě bysme tam někdy něco o ty protože my sme dřív jak někde napřed
0:17:11jak některý let gaussovy města takže proto si nás třeba zvali do toho bruselu abysme
0:17:17tam prezentovali ale pak když sme si chtěli
0:17:19aby nám poskytovali data tak kus to zas nebyly tak radostný ale my sme si
0:17:24vybrali toho tuhle část a pro ten náš replikační plán lokalitu špitál ty protože to
0:17:29je ta
0:17:31lokalita po části
0:17:33teplárna kde která má asi dva a půl hektaru
0:17:36kterou bychom rádi digitalizovany na nějakou chytrou takzvaný chytrou čtvrtě to kupříkladu jaké a scan
0:17:45ve vídni tam je to ale pětadvacet takže tady je to desetina ale tam by
0:17:49se to ve velkým mohlo hodit
0:17:51udělali jsme konvergenční tabulku osou byli sme ve své podstatě vše co veškerý akademických sektor
0:17:57na území města brna aby si pro ty jednotlivý řešení který tom projektu jsou popsány
0:18:01napsali kdyby byla expertíza oni proto já pro nás připraví rešerši
0:18:07a v rámci toho že sme brno a ve své podstatě hlavní město možná jižní
0:18:11moravy a porno obcí na to nedosáhne tak sme se rozhodli že tydle zkušenosti zapojíme
0:18:18všecky trojkovej a větší obce aby to byli schopni získat takže pro ně vyjednávané by
0:18:23se mohli účastnit vinařů a podobně
0:18:26asi jste zaregistrovali že
0:18:28běží brně participativně rozpočet pro to roste z brna a máte zájem hlasujte máte čas
0:18:35na
0:18:37na stránkách připravujeme ve své podstatě uši je to i schváleno v rámci rady města
0:18:43brna projekt kterej se jmenuje erasmus lidem brno kde bychom rádi využili studentů kteří vyjíždějí
0:18:50nebo přijíždějí do města brna aby pro nás udělali takzvaný benchmarking chcu se dostáváme k
0:18:56té strategií
0:18:57abysme dostali i to dlouhodobý porovnání
0:19:00s tím že bychom rádi mohl ve spolupráci ze studentskej na
0:19:06distribuce má pořád ani ponětí wend já bych se jak kdyby po propojili a případně
0:19:11bychom voni chtěli rádi získat i náměty
0:19:14to co graph který mě ste viděli by se dalo to implementovat i ve městě
0:19:19brně
0:19:21a v neposlední řadě by doma bytama se dosti podobnýho co pudete schvalovacím procesem smát
0:19:27s nivou čili máme deset městských společnosti kde máme majoritu akorát že samozřejmě oni mají
0:19:32nějaký dlouhodobý investiční plány akorát co je dneska chytrý jak to nadefinovat co je ta
0:19:37chytrá hodnota tak právě o toho bychom rádi
0:19:40využili místního akademického sektoru aby se ty distribuce propojili městská firma termické sektor aby se
0:19:46propojili abych prvé řadě udělali rešerši na základě toho napsali co je to chytrý proč
0:19:53to udělat můžeme si to vzít třeba volám a technických sítí
0:19:56jaký kritéria by měly být aby to splňovaly cože možná podklad pro nějakou budoucí veřejnou
0:20:01zakázku
0:20:03a tím abysme sou dostali i ty za není svým zkušenostem jsme překročili konečně ten
0:20:08rybníček to města nebo to akvárko to sklo toho města tak do zahraničí tak jsme
0:20:12se už domluvili
0:20:14a máme to jakoby podepsané se asociaci se vše euro si ty s to sou
0:20:19všecky města v rámci evropy kterýma je na dvě stě padesát tisíc obyvatel který k
0:20:23tomu dodají takzvanou _e kdyby přidanou hodnotu dodaj zkušenosti z jiných měst a na základě
0:20:28toho by se to dalo potom případně pečovat
0:20:31a víc mě zbyde mohlo vyhlásit svoji veřejnou zakázku
0:20:35asi víte že když se bavíme o nádraží tak diskutujeme dělají panu ale já si
0:20:40myslím že ty je to nějaká dlouhodobá dlouhodobé horizontally to přesně o tom být na
0:20:45začátku to třeba se ukáže to fungovat nebude ale můžeme některý věci sto využít pro
0:20:50něco jinýho chceme řešit samozřejmě skinu psát
0:20:54což jsem zmiňoval žebra minulej týden proběhl i klima tón a tam tuhle záležitost emilia
0:21:00někdy v březnu bychom rádi i todle představili výsledky té soutěže protože město by mohlo
0:21:05vypustit sou družici uvozovkách to jeden klidu psát základním a deset krát deset ale on
0:21:12by to měla asi nic levelu
0:21:13a chceme nadefinovat co by ti město mohlo získat si znamená mohli bychom získáte jakoby
0:21:18zajímavý data na kterým bysme mohli já spolupracovat
0:21:24závěry a doporučení
0:21:27to sou pokud jsou tady zástupci možná některých vliv než dneska politické uskupení a budou
0:21:34řešitel co by se na národní úrovni mohlo dělat tak by určitě za to stálo
0:21:39na nastavit si nějaký
0:21:41metodiky ja proto
0:21:44jak využívat třeba to jako marešů public pro comment a podobně
0:21:48s tím že město je i vlastníkem sto procent akcí letů brno tak v letošním
0:21:56roce proběhl první ročník your bys dva tisíce sedumnáct příští rok by měl by další
0:22:02ročník kterej se má týkat více
0:22:05té problematiky s mám city chceme tam udělat panel když dělení za západ východ nemám
0:22:11rád
0:22:12ale vtom ale horizontu na předávání zkušeností aby se tam ukázali jednotlivý technologie a aby
0:22:19tam byly i zajímavý jaký nout spíkři takže zde vidíte termín takže tím vás
0:22:25samozřejmě
0:22:26zvu
0:22:27tak já doufám že sem drát čas
0:22:30splnil
0:22:31ale trošku sem hrnul takže teď asi bude pro vás prostor na dotazy mám tady
0:22:37přesnou čas omylu takže jsem se to uplně neodhadl ale já tady ještě samozřejmě zůstanu
0:22:42kdybyste se by chtěl někdo na cokoliv zeptat teď _e prostor pro vás ptejte se
0:22:46na to chcete a ono to co
0:23:05na
0:23:07město ve tak je to město brno o parkování má zajímavé informace určitě na společnosti
0:23:14je brněnské komunikace
0:23:17a voni sou zatim takový jako zajímavé zamčené já doufám nikdo levná je dostaneme ven
0:23:23a jinak co se týká parkování je to je si dovolím říct svůj názor jako
0:23:29je to možná všichni že každej teďka největší problém
0:23:33já si nejsem se z bude za deset let
0:23:37dalo a horizontu toho ne jak tedy rychle do u stavby jo
0:23:41pokud možná jakoby plány byly postavíme nějaký parkovací domy takže postavíme tak pokutou se třeba
0:23:47pro kope ta legislativa a přes nějaký zařízení budeme využívat autonomně auta
0:23:55hypoteticky
0:23:56no tak jako musíme by snílci ne
0:24:10je jenom bych zopakovat otázku ještě poprosím tady
0:24:15a tito na mikrofón jak velký tým pracuje v brně a jak je jak velký
0:24:20ty měl by pracovat za dva roky beze možná neřekl něco důležitýho to není nová
0:24:25problematika v rámci města jo to není šufle check ve vedle dopravě životního prostředí a
0:24:31za mě jako bys na city nějaká jakej deštník jak kdyby na čím
0:24:36a momentálně je
0:24:39ten tým není nějak obrovsky je kdyby vysokej když sme to připravovali tak možná ta
0:24:45pracovní skupina měla dvanáct členů ale skutečně pracovali tři to tak bývá
0:24:51jak by to byl mělo by se za dva roky já bych spíš řekl
0:24:56aby to a
0:24:58ten úřad pochopil
0:25:02a potom podle to může postupovat takže jako za mě za mě jako to není
0:25:07o počtu lidí kteří na tom budou pracovat ale spíš o tom aby jako by
0:25:12pochopili to myšlenku
0:25:14že to není vo kolik vínech
0:25:16tak jak nás přesvědčovali někteří v roce dva tisíce patnác to tedy si tady koupíte
0:25:21tak to si představte že nejmenovaný městě koupil u tu solární lavičku
0:25:26jo to je kde je ten solária na tom sedáku
0:25:31a von dokáže by si to představit v létě když to slušně nabývat jeden konektor
0:25:35byste si tam dali té na daný mobilní telefon ale ta lavička back nejsou že
0:25:40tomu účelu všimněte si na to
0:25:42tady se na to sedlo nechtěli velmi snadno se do jednoho viděl asi popáleniny třetího
0:25:46stupně
0:25:49out of time sem
0:25:53děkuji já se vám omlouvám jasu pro sto řekla pusa