OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

eGovernment cloud ČR

Miroslav Tůma (MVČR)
Vláda ČR schválila 28. listopadu 2016 materiál s názvem „Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR“. Současně vláda uložila zahájení prací na projektu „Příprava vybudování eGovernment cloudu“ v rámci pracovní skupiny RVIS pod vedením MV ČR. V lednu 2017 zahájilo svoji činnost 5 pracovních týmů (legislativní, ekonomický, bezpečnostní, provozní a procesní) za účasti zástupců odborné veřejnosti (společná nominace HK, SPD, ICT Unie a AFCEA). Cílem této přednášky je představení současných výstupů a principy pro cloudové politiky jak ve státní, tak i v komerční části eGC.