0:00:16dobrý den dámy a pánové
0:00:20jenom věku ono bláhově za výbornej které dvě cesty to bude to slyšeli tak jenom
0:00:26si dovolím reagovat dvouma větama
0:00:29za hlídače smluv a podobně aktivity kterých je velký množství
0:00:34a kruž kodek či nekorektní a to nemíním komentovat je velmi zajímavý a vy to
0:00:38už je úžasný že z někdo dokáže toto propojovat o to dělat speciálně jde smluv
0:00:44velmi zajímavá aktivit a nezapomeňte že úřednice zase lidi takže odhaluje případný chyby co se
0:00:51může stát je taky zajímavý
0:00:53registr slov jako takovej které dneska postaveny na úrovni ministerstva vnitra vychází z legislativních požadavků
0:00:59zákony požadavků
0:01:01to znamená nemůžeme do registru smůlu doplňovat nějaký vlastně aktivity který by tam byly zajímavých
0:01:07který jsme chtěli nad rámec legislativy to nejde o se to se stát nemůže dovolit
0:01:11auto tak do organizace který se tak perfektně využívají takže super díky za to nenosím
0:01:16sebemenší problém
0:01:19a má naopak se to využívá
0:01:21je tady padla říkal tak úřednice to blížili poměrně intenzivně
0:01:25je jeden z výstupů které jsem shodou kolo si teda dělali a je právě ten
0:01:29ceník jestli prací který se využívá právě proto aby se dokázali
0:01:34stanovit standardní ceny obvyklý předpokládaný ceny předpokládaný hodnoty a tak dále a je to taky
0:01:41udělaný formou nějakýho strojový o trestu a pak samozřejmě nějaký film ladění protože to úplně
0:01:46tak jak ostrovy nejde přes ten stroje za sebou stroj teda to se musí mít
0:01:50den teplota nad jenom vsuvka a díky za to teda jako takový
0:01:54nicméně poďme
0:01:56problematice ke který sme
0:01:58se tady vzala za vinu respektu který se mohlo dáte něco ví dohodnem cloudu
0:02:04a
0:02:05tahle prezentace přednášky to bylo jakkoliv je velmi stručnej představení je stát zamýšlí věci týkající
0:02:15se cloudu a jak stát chce vybudovat nějaké své cloudu je řešení
0:02:20a
0:02:22své
0:02:23výstupy ke cloudu je se někde zhmotnil
0:02:26to znamená
0:02:28je to čteš tedy bodech to za otázka přípravy projektu
0:02:32vychází ze strategického rámce kdy loni v listopadu byl vládou schválený strategicky rámec budování ji
0:02:40government cloudu
0:02:42ten strategické rámec vzniknul na základě akčního plánu
0:02:47kybernetický bezpečnosti a strategie roky benecko best je to český republiky do roku dva tisíce
0:02:52dvacet další lustrační pán který která stát má strašně moc na můj vkus ale prosím
0:02:58testu kterýmu jo klouby nějakej akční plán digitálně agendě potom úřadem vlády a tak dále
0:03:04za address celá řada úkolů že stát si uvědomuje že
0:03:07cloudu vyřešení je trend až do cloudu a otázka využití a jsi ty pěknou dívkou
0:03:12budu je podstatný
0:03:15to znamená
0:03:16vyšly úkoly vybudujme nějakým způsobem nebo pojďme definovat tatínka u to respektuje poďme definovat cloud
0:03:24který by se využíval pro veřejnou správu tu veřejnou správu jsem je ústřední orgány taky
0:03:29jednotlivý obce kraje a tak dál
0:03:32to znamená strategické rámec že předloženy vládě vláda s tragicky rámec chovala se základními premisami
0:03:38kdy je v raném cloud bude rozdělen do dvou částí do státní a komerční části
0:03:45a v rámci té státní části plně pod kontrolou státu best konkurence
0:03:50když to v tý komerční právě na konkurence jedna naskočit a tak dál
0:03:56otázka umístění aplikací jaké technologie budou využívány to zájemce podvod infrastrukturních po aplikační technologie a
0:04:04tak dále za tohodle starec _e rámci a vláda umožnila
0:04:09té komu seskupení který a nahoře pozná ministerstvo vnitra ministerstvo financí a tenkrát národním bezpečnostním
0:04:16úřadu neska tu agendu převzal národní úřad pro kybernétés kouká informační bezpečnost sídlící shodou okolností
0:04:23brně to znamená že nezkoušel není po ten byl vole toho týmu cyber
0:04:29pozor uložila těmto třem organizace městci vytvořit projekty budování government cloudu český republiky
0:04:37a otázka toho projektu
0:04:39podstatě se zahájeno loni v lednu o kdy podradu vlády pro ty informační společnost a
0:04:44podvýbor _e se vybudovala pracovní skupina složena z řádově asi sedmdesáti zástupců jednotlivých resortů
0:04:52rozjede na do pěti pracovních týmů který vidíte dole vzal legislativní týmu přes procesní organizační
0:04:57bezpečnostní ekonomické tak dále za pět jiný který se jednotlivě rozvitou byla stojí government cloudu
0:05:05patřiční oblastech o kterých jsem mluvil a dávaj vlastně výstupy do toho projektu kterej má
0:05:11být předloženy vládě
0:05:13jen asi základní výstupu sou pravidla nejsou moc a nějak tedy byly nutný schválit respektive
0:05:19se dohodnout v rámci té mezi rezortní skupiny aby s tím všechny rezorty měli
0:05:26komfortní stáh byli ve shodě
0:05:29a samozřejmě do té skupiny jsme převzali v odborníky zveřejní no z oblasti veřejní
0:05:36odborný veřejnosti pardon to znamená jsou tam za zástupci komerce tak jsou tam zástupce akademie
0:05:42nebo akademické sféry její různých sdružení to znamená ten pelmel těch sedmdesáti lidí není čistě
0:05:48jenom úředníci ale sou to mí odborníci a právě ta komerční sféra vtom aby sme
0:05:55nenavrhovali věci které pak celá tři komerce nepudou zanalyzovat anebo aby byly v rozporu s
0:06:00nějakým trendem rámci komerce to za jedna s těch pravidel které jsem mluvil je že
0:06:05government to český republiky
0:06:08eště jednou má máme jo na klause skládá ze státní části a s komerční části
0:06:13státní část je plně pod kontrolou státu a push majetkově personální ně
0:06:18a
0:06:19infrastruktury je komerční část cloudu ba naopak je plně pod kontrolou komerce a je formou
0:06:25veřejně soutěže dodávané služby té komerční časy pro ten stát
0:06:31samozřejmě je bude jasně definován od orgán který bude nebo řídící struktura která bude ověřovat
0:06:38zdali příslušný poskytovatel cloudu té komerční ale i státní části splňuje dané předpoklady které se
0:06:46definovaná se to projektu za na definuje se jasná úroveň
0:06:50od bezpečnostního rozjet a předevšim po technickou infrastrukturní organizační procesní a tak dále za základní
0:06:56požadavky které musí
0:06:58jedna či druhá část splňovat proto aby mohli být účastni právě to výborném cloud
0:07:04a ověřuje to právě nějaký certifikační orlando za
0:07:08zda zjednodušeně
0:07:10wires požadavků bude že ti tři nad datových centrech minimálně ty tři daná získáme se
0:07:15čas takovádle základně sáčku dohledu takovéhle tak dále to zásobám principy co ty datové centra
0:07:22v se tedy dost velkou musí splnit aby mohli do cloud
0:07:27to otázka
0:07:29to je v rámci té státní části eště jednou neprobíhá tam konkurence to za státní
0:07:33část otce ten státní klaus tam ostatní čas bude jedna teda bude tvořen datový ne
0:07:38centry státu a nebude tam probíhat za je na konkurence abys jedno té datové centra
0:07:42konkurovat mi
0:07:44ty datových center který může do toho cloudu splnit bezpečnosti podmínky je poměrně malý množství
0:07:50a tam ta konkurence neumřel volal spíš delta byt se stát vybudoval dostatečný prostor pro
0:07:55samců kapacitu když sou ty komerční části ba naopak ta konkurence žádoucí předu to vybrat
0:08:00nejvhodnější řešení s poměru cena výkon
0:08:04pro ty daný požadavky respektem doplní když už obránci
0:08:09rámci poskytování propust potom se lekl takovej
0:08:13samozřejmě budou existovat nějaké mluvit vytvořena nezkoušel o tom nebo je připravený katalog čím že
0:08:19artušovo těch elementární služeb o ty jsou ženy služby které zase se budu moc objednala
0:08:24ta které budem požadovat aby ten poskytovatel cloudu vlastně vytvářel takže jsou nadefinované nějaké základní
0:08:30pravidla
0:08:32těm pravidlům je velkej musej by nadefinované proces je to za procesy tak tady vidíte
0:08:36na téhle úrovni za procesy a když proto správce informace o systému pro ten řídící
0:08:42orgán co má dělat proto provozovatele u státního komerční časy to za rámci těch pravidel
0:08:48jsou definovány procesy procedury
0:08:52a k tomu
0:08:53samozřejmě je daný základní návod jakým způsobem se rozhodnout které systémy můžu ji do té
0:09:00státní části je tereze ste můžu jít do komerční čas zajištěnou do státní části systémy
0:09:06které se s kate za kategorizují musí dostat části animuj zlo komerční
0:09:10ostatní systém je samozřejmý můžu vostatní části ale můžou ji do komerční časy byla se
0:09:16budou otázka ceny výkon
0:09:19to znamená
0:09:20bavíme se zde bezpečnostními složkami já s ostatními
0:09:24kolegy o bezpečnostních pravidel protože s tou zvolení jaké systémy musí být ve státní části
0:09:30cloudu kdes samozřejmě předpovědi za státní části nebo kontrolu státu a tak dále je bezpečnější
0:09:37full zuzka bezpečnější než ta komerční část a je protože tebou kontrolované může se stát
0:09:42že u tý komerce se stane že vám případy poskytovatel zkrachuje nebo vám odvede data
0:09:47někam jinam nebo vám data na základě toho že ty data umístí mimo dosah evropský
0:09:52unie tím pane spadnu pod legislativu
0:09:54příslušný země a tím pádem tý legislativě že teda to má vida to státu a
0:09:59vy se tady bavíme o těch jednotlivých registrech států byl separován ten narazil na ten
0:10:04základní registr to vše ne neseká kde sou ty jednotlivý budu měření zprávy
0:10:09tého pohodě a to za ta léta nevystrnadit sem to že by to ne registrů
0:10:13někam pryč a ty data by se s to dostane neměl běs a dispozici a
0:10:17úplně by nebyl problém budova násobek je další registry jako sou registru
0:10:22občanům registr firem osou a tak dále to sou základní registry které musí ten státní
0:10:30pod kontrolou systém datových schránek check point já takhle to zůstane stereo se setkáte kdo
0:10:35systémy kdyby neběžely tu kontrolu státu red nedej bože by se stalo že by je
0:10:39nějaký poskytovatel
0:10:41na základě krachu bylinkami ve byl by poměrně velký problém ten stát by měl velkej
0:10:46problém eskou
0:10:47to znamená na základě bezpečnostních a významnostní kritérií pro stát jsou jestli určeny kryt nebo
0:10:53postu jak ten systém tak kategorizovat zná ten informační systém aplikace datech za katedry
0:10:59kategorizovat
0:11:00proto
0:11:01jestli musí být je státní nebo může do komerční
0:11:05samozřejmě každý ze zákona štyrista vás zákon o sto osmdesát jedna čtyři sta vás krizový
0:11:10zákon za na základě krizový řízení a s osumdesát jednička zakotvené s bezpečností určitě znáte
0:11:17zákon kterej podstatě má jestli definovaný do barvy kde které si vyhláška pro určování kritické
0:11:22co máš infrastruktury a významy informačním systému
0:11:26a na základě těchto kritérií podstatě je postavena ne tolika je za kategorizovat ten jednotlivý
0:11:31systém
0:11:32hezkej sou rezonanční pí a pak je další jako postup které se definovaných tuto chvíli
0:11:37ta pravidla pro ten cloud by měli byt pro ústřední orgány ke který zavolá nemůže
0:11:42zavázal převládá není schopna zavázat
0:11:45používá nebo daří něco krajům obcím za pro tu sportku samosprávu ten nedobrovolný a postupně
0:11:51na základě legislativní změn které se s tím plánují mysl měl dostávat do jasnej povinnosti
0:11:56v rámci to
0:11:57umísťování těch aplikací ho cloudu jedna si základní povinnosti nebo žena si základních premis bude
0:12:02o tom že se bavíme
0:12:05kdy říkáme
0:12:07máte inovaci to za potřebujete koupit novou infrastrukturu za ne ajťáci řekl železo
0:12:13za docházelo železo potřeby bublinový
0:12:16že ne u kupujte a kupte si ten výpočetní výkon právě s tou cloudu cena
0:12:20výkon
0:12:20na základě ekonomik
0:12:22další věc vynulujete nebo tvoříte nový systém je třeba ho tvořit na základě toho že
0:12:27jo umisťuje ten systém do cloudu a nekupujte si pivo prvé jsou vyřešení jaké říkal
0:12:32že si koupíte řešení naposledy doposud pod stůl myslíte si že to je to nejlepší
0:12:35řešení
0:12:36který je takže to sou ty základní pravidla který samo sebou posunuty chcete dostal
0:12:41takže jsme určili té systém je tady vidíte příklad tabulky a jednotlivé kritéria podle těch
0:12:46dopadu mých kritérií
0:12:49kdy se vychází price zákon okrsku jestli to se to za dostupnost
0:12:53důvěryhodnou zlata tak dál integrita jsou to ty jednotlivý kritéria podle kterých se ty sestavy
0:12:58začlenil ty systémy tedy spadnou do té úrovně štyry do té červené jsou systémy který
0:13:02musí do
0:13:04jednoznačně do státní části to pak jsou tady ještě nějaký vyjímky jako sůl utajované systémy
0:13:10jako jsou systémy které jsou na dovolených spojení a tak dále ty jsou systémy jsou
0:13:15podstatě mimo to znamená systémy který provozuje bezpečnostní služba podobně to zase zpravodajství systémy na
0:13:21se do toho do repre tam je další k
0:13:23takže to sou
0:13:24jak
0:13:24postupně zadefinovat které systémy
0:13:27do které části cloudu
0:13:30tomu samozřejmě patří nějak jeden katalog že v o které jsem mluvil za nevidíte že
0:13:34se tady bavíme
0:13:35o to
0:13:36počátku těch infrastrukturní služeb o aplikační vy se předpokládá že s tou bloku se budou
0:13:42poskytla té aplikace s tuto chvíli se bavíme o tom že vemu svoji aplikaci se
0:13:46svými licencemi
0:13:48a
0:13:48vložení do nějakýho cloudu na výpočetní výkon kterým vysokou poskytne to za já nebo mí
0:13:54to železo budu mít tu aplikaci co hoře do budoucna se předpokládají model že budu
0:13:59konzumovat služby aplikace s tou cloudu zástavu budu mě někdo provozovat aplikace já si kupuju
0:14:04smutná představa smyslová služba
0:14:08bude tady x poskytovatelů stresové služby a já si jako stát nakoupení službu spisový služby
0:14:14nebo službu ekonomickém focuses tam nějak erp systému cokoli jinýho tedy standardní si může tak
0:14:19brzo cloud a vůbec nebudu vlasy by licence bude za vodhad implementace vedle ale umí
0:14:23naimplementovat nestandardní procesech a pouze to můžu
0:14:26za prvé sám rostou skoro lidí a tak dále a tak dál za to je
0:14:30nějaký pátek ke kterýmu by to mělo směřovat tuto chvíli na základě šlo se vidí
0:14:34to zadat infrastrukturu služby ale ten country budována připravený s ohledem na to řešení těch
0:14:40aplikační a zase vycházíme řešení pí aplikační něco jako model
0:14:46vesnici ve spojeném království funguje takzvaný říkal ten účel funguje řadu let a poměrně jsou
0:14:52tom nejdál a světě v rámci těch kódových věcí je tam právě to používají v
0:14:56rámci platila nějak infrastruktura ty aplikace takže dělaj směrem _e samozřejmě musel překonat překážek nebo
0:15:03do chomutova nese popros to nemáme sem se že
0:15:06ten co je správné
0:15:07příklad tato loučím že prase je asi nemá cenu se s tím zabývat já jsem
0:15:11tady prezentace dál jestli mě představa ta prezentace to je samozřejmý stane a nemám problém
0:15:16nebesích diskuze
0:15:19co se týče
0:15:20určení systémů jestli jí do kloubu nebo nejdo cloudu my sme si řekli že máme
0:15:24vyučený sestavy který musí do státní části který můžu komerční samozřejmě narážíme tady na to
0:15:30že jo řiká tady mám řešení který má pod stolem on první řešení to řešení
0:15:34hodíš to znamená na základě
0:15:37metodiky tý sílu na hodnocení nákladů která je zpracovaná při odboru hlavního architekta který neska
0:15:46zákona ze zákona co se šedesát pět musí schvalovat veškeré projekty které jsou na čez
0:15:51milionů korun celé státní správě nebo veřejné správy tak zavolám musí schvalovat
0:15:56znamenají tomu zpracována metrika tý sílu to za hodnocení efektivity těch projektů tak na základě
0:16:01téhle metodiky my sme vypracovali takzvanej ty si ho kalkulátor proklál kdy je zase jasně
0:16:07určeno když se definují přesný náklady odnesou ty jsi u nás byli prosím vás že
0:16:12tam jsou ty pořizovací dáte do soboty všechny náklady
0:16:14včetně personálních a tak dál po dobu minimálně pěti let jaký to můžu vás určité
0:16:19náklady
0:16:21tak na základě toho sou podstatě se definovány položky jak se mají počítat a jedná
0:16:26se vyhodnotí to ty sou a samozřejmě šlo ekonomické vychází kdo t si jo služeb
0:16:31s cloudu a ty jsi jo je výhodnější než ti sílou on prej se vyřešený
0:16:37tak pak je jasná cesta povinnosti do kralup za předpokladu že to nevychází
0:16:41tak pak je možný volit o prve se vyřešený protože von porovnáváme cena výkon
0:16:47takže
0:16:48to je metodika rozhodnutí jestli dobro cloudu
0:16:51samozřejmě neviděl nějakou základní strukturu těch nákladů část ten kalkulátor poměrně složitej
0:16:56a poslední věc
0:16:58je otázka legislativy protože dyž víme
0:17:01jaký budou pravidla tak to vypadá taky bude pořád a požadavky který systémy dopravu mají
0:17:06ta který nemají do cloudu víme do který části cloudu a víme jak hodnotit ekonomiku
0:17:12když samozřejmě šly se projít i na ten bezpečnostní článek a další tak existuje tady
0:17:16celá řada
0:17:18celá řada legislativy která mě brání k tomu využívat klaus jenom pro vaši představu když
0:17:24mám systém a chci ho zkuste si koupit
0:17:28cloudu výslužby komerci tak nemám problém protože udělám veřejnou soutěž nadefinuju si požadavky ty požadavky
0:17:35který minimálně má ten provozovatel splňovat mám tyto požadavky poměrně ve srovnání za definuje nějaké
0:17:41zadávací dokumentace provedu veřejnou soutěž uzavřu smlouvu mysim do registru smluv
0:17:47a na základě toho po začínám konzumu a ty služby
0:17:50naprosto bezproblémů v rámci komerční část je to jednoduchý
0:17:54of oblasti lidí to má tu specifiku
0:17:57že ta veřejná soutěž v rámci státu a zákona trvá tak půl až třičtvrtě roku
0:18:03a za ten půl a tři čtvrtě roku tři dnes už nebo měli lidi ty
0:18:06parametry jsou poměrně jiný to znamená jak stěna postupovat
0:18:09je nějaká forma dnsko to že dynamické nákupní systém kde můžete měnit pravidla respektem že
0:18:14tedy přesně doplnil předmět posud rekvalifikovat další uchazeče respekt _e dodavatele a poměrně dynamicky můžete
0:18:22vidět celou tuhle tu zakázku a celou tu soutěž takže jako nakupovat s komerční části
0:18:26je poměrně jednoduchý a ta proč se ten proces vydefinovanej
0:18:29v tuto chvíli má proběhnout nebo ke konci roku to bude připravený všechno jsem se
0:18:34to na vládu
0:18:35schválí vláda tohle cestu ta komerční částkou jsou roce dva tisíce osumnáct poměrně moře proběhne
0:18:40problém je u státní části cloudu a to narážíme na zákon minimálně o veřejných zakázkách
0:18:46po se do toho trochu tlačí kompetenční zákon musel do toho tlačí zákon o info
0:18:50rasista vypijete dneska je teda třicet je ta šedesátka a tak dále
0:18:54takže těchto systémů nebo respektive těch tolik zatím překážek je velký množství protože nikdo nepředpokládal
0:19:01že stát by poskytoval službu
0:19:04ta ryba nějaké způsobila cena je otázka ještě bude procesor z rozpočtu nebudem to asi
0:19:09rozpočtem tak dále záslužná která byla placená poskytovaná pro ostatní subjekty a nejde soutěži před
0:19:17a dodavatel bude jeden ten zásadní čas bude jedna není přes ta konkurence mi nežádoucí
0:19:21lossless řekl je to jedno s pravidel
0:19:23za musí se vyřešit jak měnit na základě to pravidel jedno to je jedno té
0:19:28zákony což vidíte tady
0:19:30jo ukázce a ta
0:19:33cesta
0:19:34jak by měly vypadat je systémy jak mi vloupal se dostal té státní časy no
0:19:38fungovat je votázka těmi bylo letos ti to za definice těch jednotlivých východisek vidíte zde
0:19:45a ta změna legislativy o které jsem mluvil je otázka ještě variant za kdo bude
0:19:49provozovat tu státní část bude to vnitro bude to
0:19:53státní podnik bude to nějaká vole se scan nebo bude to jiný ministerstvo totéž se
0:19:58to se poměrně na čem rozhoduje idiot zase otázka který datový centra jsou použitelný přestala
0:20:04ranec a ministerstvo vnitra nemá žádný datový centru naopak poměrně schopný datový centru dneska máme
0:20:09by se z o financí
0:20:10a prostě tady kraj které by se do toho zapojit a tak asi všechno umí
0:20:14jaké datové teda se ostatní na něj měl jako ústřední orgán nepodsadit zadního politici datum
0:20:21tam teda nemaj
0:20:21takže jsou nějaké kombinace to volit a todleto mimo tento zákon a
0:20:26respekt _e do zákonu tady se bavíme to známá je to změna po brečel zákona
0:20:30zákona tři sta šedesát pět zákona
0:20:32si vosum for že se že zprávy
0:20:35tomu prováděcí předpisy možná se dotkneme trochu zákona o benecko bezpečnosti a právě těch informační
0:20:41systém významných a kritické informačním trasu a tak dále
0:20:46takže tady se budem se připravuje vzatého reset _e připravit se změna za teda nějakou
0:20:50dobu to bude trvat než ty změny legislativy projdou a umožnila sem cestu jako využívat
0:20:55služby s té státní části jelenem cloudu což bude ovšem otázka nějakého by
0:21:01a
0:21:02ne jako schvalování v rámci jednoty pro zákon případně vyhlášek
0:21:06nicméně komerční čas dílenskou se poměrně dost ne pracovat jsou snad
0:21:11je to je definovaní zná ten pult základního super i ty bude to že mi
0:21:16ten projekt evidentě připravenej přece akorát a dává doma špiček a dodává se předloží
0:21:22nejdřív do nějaké mezery za nějakou připomínku řízení
0:21:25takže na legislativní součást
0:21:28na základě toho se ten
0:21:30máte radost a na vládu li ke schválení vládou tak ten komerční částkou se rozbil
0:21:35okamžitě začíná se pracovat je to deset různá který zvládá musí požehnat
0:21:40takže to je
0:21:41tak dopadnete cloudu
0:21:43a řešení také a máme namyšlený a jaksi pokračuje
0:21:47a
0:21:49víceméně za pozornost máte možnost se nezeptat
0:21:53jak registru smluv
0:22:04já bych se chtěl zeptat jak ste zpočátku říkal že vlastně a
0:22:09tento _e government v autě reakce na ten trend který je
0:22:13chcete jsou ty dvě teda prohlášení je světě tak co bylo to prvotní poctivcovu jakoby
0:22:18důvod proč před že to tom cloudu jestli to bylo právě to že to je
0:22:22ten tak to všetko šoupneme anebo jestli to bylo vyloženě máme tady
0:22:26tento typ aplikací denoted registru proto se nám hodí cloud ve řešení protože nám už
0:22:31je to a tohleto
0:22:32a ještě k tomu potom jestli uštvaný ho tam třeba přislíbil nějaký kraje nebo města
0:22:38a obce že by toto řešení chtěli používat s tím pádem že by jakoby
0:22:43s tím počítali do budoucna té první otázka a druhou jsi _m počkat nebo
0:22:48tak a shořel to je
0:22:51proč seš nebo proč stát dospěl k tomu že je třeba cloud
0:22:57to je ta nej společensky přijatelný show to jde že samozřejmě stát je uvědomělá jinou
0:23:02ne a samozřejmě ten trend
0:23:04stát a
0:23:07de tím nejnovějšího produktem nechce to nejlepší
0:23:10to je samozřejmě základní premisa line je to velmi jednoduchý cloudu výslužbě se tady objevujou
0:23:16ať chceme nebo ne ten stát se síla potkává potkala se snímá a když přímém
0:23:21řešení bylo nepřímém řešení to znamená sou je to otázka dodavatelů licenční nebo software úterý
0:23:28dolů do cloudu vyřešený
0:23:30spoustu dodavatelů nebo spoustu řešení u české stavy nákou proudový stát využívá spoustu takový dobře
0:23:37sklepech mluví se využívají automaticky na něj zabil
0:23:40a
0:23:41než aby se jako by stát s tím směřoval nebo simuloval zase možné do toho
0:23:45naproti
0:23:45a ten prvotní chybou slyšel právě stre strategii kybernetický neslyšel si do roku dva tisíce
0:23:50dvacet tomu vašemu plánu kdy já jsem bylo uloženo na základě já nevím kdo přesně
0:23:56kolik resolv psalo podíl zlatý strategie a to bylo poměrně velký množství což je dost
0:24:00to je to může pro vlády bratrovi nutná řešit a proto se dostal do vašeho
0:24:04plánu a to byl ten
0:24:05startovací mechanismus proč se to nastartovalo ale to uvědomělý je otázka právě to že někdo
0:24:11sedí řeší ale tady jsou tam a pro matika je třeba se není podíváte třeba
0:24:14vyřešit to znamená vychází zhostil těch akčních plánů si v různých komisí tak dále který
0:24:19stává spoustu tam ty lidi seděl jsou za jeden tar znaj no takže proto vás
0:24:23_e se startoval jako by ten
0:24:26zadání poďme tvořit skaut pro českou republiku nehledě na to že samozřejmě ta vycházet ekonomická
0:24:32vole a nemají na to že dneska spoustu rezortu má problém právě sobě no u
0:24:36toho železa protože na to železo není to z _e
0:24:40místama stát irena poměrně starém že vezla ta odměna je poměrně náročná drahá a tak
0:24:45dále to znamená se jiná alternativa hledá se si neví a tak dál takže to
0:24:49je ten ekonomické jste tedy to naskočil
0:24:51a co se týče přislíbených
0:24:53je tady na kiks ústředních orgánů za ministerstev který
0:24:57mluvím mluvil o tom že by do cloudu samozřejmě chtěli a potřebu bohužel protože to
0:25:01pro ně řeší celou řadu
0:25:03věci právě třeba minimálně sem železa a hlavně jsme sme činností
0:25:07a
0:25:07jsou samozřejmě signál versus její komunikace s určité makrem a města na ty říká no
0:25:12my chceme okolo sebe to řešit dejte na podmínky jak se ten klouby soutěže protože
0:25:17nespadají do ty kategorie že musí do státní části cloudu takže chtěj úpadkový služby a
0:25:22nese sebou jej
0:25:23protože nevěděj
0:25:24jaký sou parametr ty parametry ve finále jsou a ten neprojde stejné parametry co štětec
0:25:30parametrů vy se ještě o tom diskutuje rozhodnuto to neni je to že by data
0:25:34data států a tydlety tři lidé jsou obce kraje nebo ministerstva
0:25:38měli by now na
0:25:40území český republiky evropy
0:25:43_e nebo evropský unie a nebo může bejt kdekoli ve světě to jako sebou nese
0:25:47o prostě aspekty lidské legislativního ochrany ty dát zneužití dat přesunutí ty data podobně takže
0:25:54to si lze diskutovat o to sou pravidla které podstatě pro ten stát nebo pro
0:25:57ty ovce to tady v rámci toho proto dál
0:26:06takže je to jen otázka doplní zkouškový
0:26:19tak zase chtěl zeptat jaké předpokládaná cena provozu
0:26:23tak podstatného cloudu
0:26:25na počet například centru
0:26:28určitě už takové analýzy museli proběhnout
0:26:33cena provozu
0:26:35je dána nejíst nejlépe analýza bych vám řek že cena datového centra pro státní částí
0:26:41milenkou bude stát tolik a tolik
0:26:43je to otázka že neska stát datové centra máte datové centra využívá takže dneska teda
0:26:48to je centra jsou vybudovány některé a budou se muset do budovat to za je
0:26:53tady nějaký předpoklad tak jaká se dobu bude dobudován a podle toho jak se budou
0:26:57umisťovat aplikace do
0:27:00toho sto té státní části pole to bude vycházet i cena jednak za tu službu
0:27:04a jednak ta investiční cena to zabalíme sou tam tý sílou a konkrétní číslo sam
0:27:08ze spočtený neni protože zatim se vyřešeno jako legislativně a musí někdo schválit že to
0:27:14nejde se mě pude a pak začal dělat ekonomický propočty jako takový proto aby se
0:27:18vycházelo
0:27:19že má to smysl nebo nemá to smysl ale dneska tady vybudovaná infrastruktura je takže
0:27:24využívá se vybudovaná infrastruktura zátoky sílu neska se nepočítá s té investice před a užší
0:27:29stát udělal ale po čase s té služby která vychází to mám ale lékaře přes
0:27:34náklady ve vás nechce mystifikovat protože dyž vám řekne jaký bude číslech nebude přesně
0:27:39a rozehrát bych to udělal
0:27:50no
0:27:50sám takhle
0:27:52ta státní část bude by měla by bezpečnější měl dvě zabezpečená hlavně ta cena byla
0:27:57vysoká zásahu konkurenci proto se to dělá za samozřejmě že ten stát ten provozovatel bude
0:28:03mít nějáký limity a ty limity jsou právě daný tím a základním a cenama obvykle
0:28:07jim a o kterýho nemůže přenést necelý
0:28:10a ten stát na spoustu věcí levnější nedělal kód na nižší režie a tak dále
0:28:14když by ta cena na klasa dolu takže rozhodně to nebude že by státní část
0:28:18wlan idnes v oblacích a komerce byla na základě trhu tam to musi byt komparativní
0:28:22to za brzo porovnal toho
0:28:25této ty jsi autem se bavit protože když byste do státní části mám železa obrovsky
0:28:30cena voproti on prvoz vyřešim tak se na to stát ani nedojdete do to ty
0:28:34si lopata na se sedl takže tam je minimálně přesto ty jsou porovnatelná jestli to
0:28:38má smysl nebo nemá kolik to vychází
0:28:41takže _e konec analýza probíhá na úrovni těch služeb
0:28:46takže to je děkuju že takže týče snažili jo tak
0:28:50čtvrt před ukončete vše další dotazy a co individuálně venku ještě to že ten
0:28:55děkujeme