OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Panelová diskuse

Pavla Rygelová (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava / Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR)
Michal Špaček
Milan Andrejkovič (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti/ Iniciatíva pre otvorené vládnutie)
Radek Vokál (Red Hat)
Petr Vozdecký (OpenStreetMap)
Tomáš Hruda (Education Republic)
Jak spolu souvisí otevřená společnost, kybernetická bezpečnost, open science, internet věcí, otevřený software a vzdělávání? Jaká jsou rizika budoucího vývoje a jaké vize mají přední odborníci z každého oboru? Jak je možné zefektivnit mezioborovou spolupráci? Letos Vám poprvé přinášíme panelovou diskuzi, která propojí jednotlivé tracky OpenAltu a bude hledat odpovědi na tyto otázky.