OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Lehký úvod do dvou algoritmů postkvantové kryptografie

Mirek Kratochvíl (KSI MFF UK)
Obrázkově si ukážeme, jak funguje asymetrická šifra McEliece (a několik konkrétních algoritmů z code-based kryptografie) a digitální podpisy založené na Merkleho stromech (třeba FMTSeq nebo SPHINCS). Pro zajímavost pak rozbijeme RSA (fiktivním) kvantovým počítačem a porovnáme složitost útoku na RSA s útokem na Syndrome Decoding problém a inverzi hashovacích funkcí.