Science&more

Presented by:
Martin Kubeš
Author(s):
Martin Kubeš, Michaela Pekarová
info@sciencenmore.org
sciencenmore.org

Elevator Pitch English
Science&more is the global website, helping researchers in biotechnology to find anything needed for their work quickly and easily - from products or job search, to sharing consumer goods, or finding an investor for utilizing the ideas. Also new companies, logged in our database, have great chance to sell their products and services thanks to complex search, based on keywords. We profit on provisions, advertisement and premium accounts.

Elevator Pitch Czech
Science&more je globální web, umožňující vědcům v biotechnologiích rychle a snadno najít cokoli, co potřebují pro svoji práci - od hledání produktů a zaměstnání, po sdílení spotřebního zboží, či hledání investora. I nové firmy, zaregistrované v naší databázi mají dobrou šanci uplatnit své produkty a služby na základě komplexního vyhledávání dle klíčových slov. Vyděláváme na provizích, reklamě a prémiových službách.