Bankovnik.cz

Presented by:
Tibor Szabó
Author(s):
Tibor Szabó, Peter Halmo, Matúš Zamborský
info@inqool.cz
bankovnik.cz
@bankovnik.cz

Elevator Pitch English
Why some people handle money better than you? Because they know something, they have the information and therefore they have the power. They follow the latest deals of different banks and financial institutions and make the most of it.
Bankovnik.cz is a freemium application which monitors your investments and advises you on how to better evaluate your savings. With us you will always know where to get the highest interest rates and the best value for your money. Even getting 1 or 2% p.a. more on your investment can make a difference of thousands of CZK in a single year. Now consider a situation where you could boost the interest rate of your investments by more than 5 % p.a. Moreover, take the theory of compound interest and apply it on a timeframe of 5, 10 or more years. What you get? Sustainable wealth. And that is Bankovnik.cz's primary goal.

Elevator Pitch Czech
Bankovnik.cz je freemium aplikácia, ktorá monitoruje Vaše investície a radí Vám ako najlepšie zhodnotiť Vaše úspory. S nami budete vždy vedieť kde dostať najvyššie úroky a najlepšie ponuky. Čo i len získanie 1 alebo 2 % p.a. viac na úrokoch môže znamenať rozdiel tisícok korún za jediný rok. Predstavte si situáciu, že by ste boli schopný navýšiť Váš ročný úrok o 5 alebo viac percent p.a? Navyše, použitím teórie zloženého úročenia na časovom rámci 5, 10 alebo viac rokov sa dostávame do úplne iných finančných rovín. Do rovín udržateľného rastu a bohatstva. To je primárny cieľ Bankovníka.