Torasys

Presented by:
Radomír Vaníček
Author(s):
Radomír Vaníček, Ladislav Čapka, Zdeněk Vašíček
vanicek@top4tech.cz
torasys.com

Elevator Pitch English
Torasys measures the quality and quantity of an electric power network and enables the optimization of power consumption by means of the consumption´s analysis. The customers will be both energy consumers and power utilities because of the necessity of a precise energy analysis. Torasys could be sold as a standalone device or provided as a service. We are just situated in the phase of pre-sale. Our team consists of a successful researcher, skilled expert in the area of hardware and software design and an experienced businessman.

Elevator Pitch Czech
Torasys je komplexní systém zahrnující zařízení pro měření elektrických veličit, včetně kvality elektrické energie, a softwarový systém pro sběr, analýzu, predikci a vizualizaci naměřených dat. Zákazníky Torasys jsou jak distributoři elektrické energie, tak velkoodběratelé, protože potřebují přesnou analýzu elektrické energie. Torasys měřící zařízení může být nabízeno samostatně nebo jako služba zahrnující všechny podpůrné aktivity. Projekt Torasys je ve fázi předprodeje. Tým Torasysu se skládá z úspěšného vědce, odborníka z oblasti návrhu hardware a software a obchodníka.