OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Prostory vzdělávání

Břetislav Svozil (Open School Space)
Jak docílit toho, aby vzdělávání naplňovalo společenské potřeby 21. století? Spíše než metody a formy výuky v samotných školách se do popředí budou dostávat otázky spojené s rozmanitými prostory vzdělávání. Na významnosti nabude propojování formálního a neformálního vzdělávání, propojování institucí, které na první pohled nemusí mít mnoho společného. Příspěvek představí zahraniční inspirace a jejich aplikace prostřednictvím projektu Open School Space.