OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Munimap: ukaž ostatním, kde studuješ!

Andrea Kýnová (Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky), Jiří Kozel
Munimap je javascriptová knihovna umožňující zobrazování interaktivních plánů budov a místností Masarykovy univerzity. Knihovna je postavena nad open-sourcovou mapovou knihovnou OpenLayers a poskytuje jednoduché rozhraní pro vizualizaci a zvýraznění zadaných objektů v interaktivním mapovém okně na libovolných webových stránkách. Datový model Munimapu je obecný (areál, budova, místnost, dveře, apod.), a proto lze podobné řešení využít i pro zobrazení jiných dat než dat Masarykovy univerzity. Mapové okno vytvořené prostřednictvím této knihovny používá jako podkladovou vrstvu OpenStreetMap. Parametry zobrazené mapy lze přizpůsobit konkrétnímu účelu. Uživatel (tvůrce webových stránek) si tak může zvolit výchozí nastavení mapy – střed, měřítko, ale také objekty (budovy či místnosti), které mají být v mapě zvýrazněny, jejich popisky a další. Mapa je interaktivní a umožňuje krom běžných funkcí, jako jsou posun či přiblížení/oddálení mapy, i změnu zobrazeného podlaží. Pro snadnější orientaci ve vizualizaci vnitřních prostor jsou použity body zájmu (vrátnice, schodiště, výtahy atp.), zvýraznění chodeb a volně přístupných prostor.