OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Jak jsme tvořili MOOC a jak ho nedělejte

Michal Černý (Masarykova univerzita)
Příspěvek bude zachycovat a reflektovat zkušenosti s tvorbou a implementací webového MOOC kurzu, který jsme vytvořili na MU. Bude se věnovat jednotlivým fázím designu, přípravě projektu, implementaci, ale také prvním zkušenostem z jeho provozu. Bude představen samotný Kurz práce s informacemi a těžiště přednášky bude spočívat v pojmenovávání procesních, edukačních i projektových míst, kde je možné se ztratit a nedojít k cíli.