0:00:16takže ano že dobrý den dovolte prosila bych vás
0:00:20a si lítal na a s
0:00:22se přednášce
0:00:25a která má takový podivný název
0:00:27a jak sme to vozili emoce a jeho nedělejte
0:00:31já jsem si
0:00:33říká že příklady dobré práce taková ta věc která se ukazuje na konferencích na přednáškách
0:00:39a
0:00:40a na podzim jsou k ničemu protože by se vám to povede tak je to
0:00:43velmi často dílem nějaké chemie náhody nebo toho že máte natolik osa hané procesy že
0:00:50že nám to neprosila to je dobře že to asi ne obtíže přenositelné a já
0:00:55jsem se říká že tam a ukázat
0:00:58když budete dělat nějaký pokus _e webový kurz nebo o ano céčko nebo něco takového
0:01:04takže bych vám ukázal na čem se dá vybourá a co nemáte děláte na co
0:01:09si dát případě pozor a
0:01:11co se
0:01:12co se nepovedlo
0:01:14se nepovedlo nám
0:01:16chtěli eště měl začít tím že bych se měl představit najme nenechá černý a současné
0:01:22době působím na
0:01:23a
0:01:25tiskovou cože
0:01:26takové je velmi experimentální pracoviště na filozofické fakultě a věc kterou mám já primárně na
0:01:32starosti tak sou taky magisterská studijní profilace a technologie ve vzdělávání to znamená že se
0:01:39snažíme hrát technologiemi a snažíme se přemýšlet nad tím jakým způsobem se
0:01:45a nedají použít pro
0:01:48zlepšení nebo změnou některých vzdělávacích
0:01:51procesů
0:01:53a
0:01:54vlastně ta naše motivace byla taková že bysme si chtěli súsy vyrobit nějaký kurz který
0:02:01by byl otevřený a do kterého by mohli chodit
0:02:04a lidé z venku a přišlo nám škoda bych o
0:02:08nějaké naše no lhal uzavírali do univerzitního prostředí teda motivace byla taková že
0:02:15všichni jsme placení z veřejných peněz a že ty výstupy by jakým způsobem měly být
0:02:21také veřejné a světe proto proč dělá vlasy otevřené kurzy a proč přemýšlet o otevřené
0:02:27vzdělávání tak těch motivací je víc kromě toho že je teda etický rozměr toho za
0:02:33tím jste placení
0:02:35a tak
0:02:37je to ještě další rozměr a to že tedy ještě se vzdělávací aktivity otevřete s
0:02:42větou tak od něj můžete dostat zpětnou vazbou když máte klasické univerzitní studenty tak a
0:02:48teď omlouvám se těm kteří třeba sou mí bývalí studenti nebo zkus se někdy potkali
0:02:53studenty si i na vysoké škole namažete na chleba a yaml se nebudou klást odpor
0:02:58a budu na vás hodní protože máte po si nějakou je tam nějaká s sociální
0:03:04stratifikace až na to řeknou anonymní zpětné vazbě tak vám to věčnost považován mu sprostě
0:03:09vynadají a nebo vás budu ignorovat
0:03:12ale vlastně se o nich velmi málo dozvíte
0:03:15pokusíme máte nějaký osobní vztah tak silný velmi málo dozvíte se na tom špatně sou
0:03:21mělo být jinak
0:03:23to znamená že
0:03:24jsme si říkali že by bylo pěkné kdyby se nám podařilo získat informace o těch
0:03:29lidí kteří jsou zvenku kteří se potřebují dozvědět něco se týče toho našeho tématu a
0:03:35budou říkat tohle nechápeme nebo tohle je přece jinak nebo tohle by se mělo dělat
0:03:40tak a tak tady ta forma vzdělávání nám
0:03:44nefunguje a nevyhovuje takže to je ten druhá motivace
0:03:50a
0:03:51třetí motivace je že
0:03:55proč začali dělat emoce s ten fór ta
0:03:59a podobné univerzity
0:04:01říkali no tak ta naše matrace je dvojí za prvé je to skvělá reklama na
0:04:06nikdy nesežene trest lepší reklamu a autem lišej šírka _m že když budete ukazovat takhle
0:04:12menším _e aby udělaly ty nejlepší když tohle je těch emoce kurzu takže ukazujeme to
0:04:17nejlepší je účinné asi znáte přihlásit tak u nás brát tak to ať je tímto
0:04:23způsobem přemýšlejí
0:04:25a hledáte lidi kteří jsou ochotni přemýšlet stejným způsobem jako vy router čísla budou chtít
0:04:31hádala hlasy obojí dvojí chcete a ta druhá motivace byla taková že
0:04:36podívejte se mi když máme kurz
0:04:40právní filozofie
0:04:42tak nám se dají vleze tři sta lidí a ten zájem je třeba spolu nebo
0:04:47o nula půl větší
0:04:51a když se ti neplatí to školné tak je to dost nepříjemné protože mají pocit
0:04:54že by se měli dostat na tu přednášku kterou chtějí
0:04:57a
0:04:58a na základy právního myšlení prostě chci každý filozofie práva
0:05:03to znamená je to i ta možnost dáte napsat vlastně velmi široké
0:05:08velmi široké veřejnosti
0:05:16čeho my sme vlasně vycházeli nebo
0:05:19o čem je určený náš kurz
0:05:21a ten kus má zkratku k p
0:05:24což když se dáte na ten litr tak to bude implikovat a nějaké manažerské kompetence
0:05:29a měření něčeho slož což tak není a je to vlastně kurz práce s informacemi
0:05:36je to předmět který je primárně určený pro ho
0:05:40studenty prvního ročníku bakalářského studia a my sme se asi říkali že by bylo nesmírně
0:05:45fajn kdyby se tady ti lidé naučili nějakým způsobem kritické pracovat s informacemi to znamená
0:05:51a nebyli schopni si projít nějakým pro co se má toho že zjistím co je
0:05:55zajímá a
0:05:58budou schopni to nějakým způsobem konkretizovat představit do něčeho co se dá vyhledat na googlu
0:06:06nebo z databází budou schopni získat ty zdroje kritické posoudit a něco s ním je
0:06:12něco si neudělá a zároveň budou mít nějakou schopnost
0:06:16učit se forman prostředí což nám přišlo jako také velmi důležité protože
0:06:24jakkoliv máte pocit že ve škole chodíme strašně dlouho _e asi do školy chodím velkou
0:06:29většinu svého života
0:06:31a
0:06:32tady mám klid úplně měnit dá
0:06:35tak kontextu toho
0:06:37jak dlouhé potom ta kariéra bs obecné školy taky vlastně a schopnost naučit se učit
0:06:43vlastně to nejdůležitější co ta škola může předat
0:06:47a naučit se učit von a je prostředí mám pocit že to je
0:06:51a hledat si jak vlastně vzdělávací cestu že to je to co by bychom měli
0:06:55je měli vlastně učit u škol od začátku to bakalářského studia znamená že to kus
0:07:01práce s informacemi a je to něco se mezi to na zelené louce
0:07:04a vy
0:07:05prostě
0:07:07ne v rámci našeho pracoviště tak ten kus práce s informacemi provozujeme mnoho let a
0:07:12je to takový volný
0:07:15polo mukl vtom slova smyslu že ta kurz který je otevřený všem studentům masarykovy univerzity
0:07:22vím a informatiku protože tam byl nějaký politický problém
0:07:25a den
0:07:29prostě to věc která probíhala do informačního systému
0:07:33a
0:07:34počet těch studentů kolísá třeba mezi
0:07:37dvěma tisíci cache třeba tisícovkou každý rok to znamená že máme kurz který reálně vylučujeme
0:07:44který tuto rujeme
0:07:47a který má mezi tisícovkou a dvěma tisíci studentů
0:07:52dobře že relativně jako velká záležitost na to že když se vám
0:07:55něco drobného nepovede
0:07:57za nás a špatně zadáte úkol
0:08:00pak se to
0:08:02sníte vtom že těch úkolů opravujete dva tisíce a dvěma tisícům lidí říkáte
0:08:08tohle mohlo být trošičku jinak a nebo děkujeme ale
0:08:12je to znamená že to je taková jakou
0:08:15procesy nepříjemná věc že na ty lidi relativně těsně sahá té a
0:08:22celé to bylo spisu a
0:08:24a i s je jsi moc pěkný ve chvíli kdy potřebujete zadávat známky poslal hromadné
0:08:30maily
0:08:31a dělat spoustu dalších věcí ale
0:08:34není moc pěkný když chcete a teda webová stránka nějak vypadala protože vás tím jako
0:08:38velmi je velmi svazuje
0:08:43nejsem že materiály frede souborech
0:08:47to znamená že
0:08:50tady to co vidíte napravo z vašeho pohledu tak _e já se jaké obsazeného pdfka
0:08:55a vypadalo to jako taková ta
0:08:57no jsou hezčí učebnice
0:09:00to znamená rámečky odrážky a tučná písemná apanáž si s bublinkami kteří něco říkají
0:09:09a zase to docela jako velmi školské to znamená že sem jedině nějaký základním že
0:09:14mu materiál stáhne si něco co vypadá jako učebnice něco se naučili
0:09:19a proto šli do
0:09:21i sou a tam složili test nebo odevzdali domácí úkol
0:09:25nebo se potom vyprosil nějakou krátkou se mi na práci a dostali znám
0:09:33tak ještě jedna ukázka toho dal pravidla případě ta pdfka
0:09:38což nám přišlo že z různých důvodů není úplně šťastná cesta
0:09:43a jsme si nebyli spokojení
0:09:45takže asi no to jsme snědli spokojení byl ten že
0:09:49že to měli pocit
0:09:55proč by sme se měli učit na
0:09:58ne je úplně jiné vypadajícím prostředí když to ve které jsme zvyklí se pohybovat
0:10:04že proč by to vzdělávací prostředí takhle nevypadá nikdy žádná kniha kterou si čtete to
0:10:10dost večer a nevypadají taky webové stránky na kterých na které normálně kolikáté nevypadá takže
0:10:17phase mu pro váš oblíbený blok
0:10:20pojedete to vzdělávání mělo vypadat úplně jinak než ten vedlejší svět
0:10:26_e jsem pocit že _e třeba je dnes problému na které jsme naráželi že
0:10:31bychom rádi
0:10:33aby to jak vypadají učební materiály se přiblížil tomu že jak vypadá ten skutečný svět
0:10:40protože existuje
0:10:41pravidlo kterému se říká sedumdesát dvacet deset
0:10:45a to pro vás je ve zkratce říká deset procent toho co se v životě
0:10:49naučíme
0:10:50tak se učili ve škole a sedmdesát procent toho co se v životě naučíme se
0:10:55učili tím že náhodně brouzdá nepovedu
0:10:58procházíme ulicemi a bavíme se s lidmi
0:11:02asi jako úplně náhodným učení tím formální se naučil dva sedmdesát procent všeho
0:11:08tu školení prosím se dalšími deset procent všeho
0:11:11říkal jsem si
0:11:13přece úplně jako je problematické proto jak ty jak ty věci o začátku řízení veme
0:11:18takže se řeklo je že nechceme mít věci v rámečcích protože nečtou jenom rámečky a
0:11:22zhodnotí že nechceme ní ty věci postavené tak aby mohl jako vzdělávací materiál
0:11:29říkali jsme si chtěli bychom aby to vzdělávání vypadalo mnohem víc kým formálně aby
0:11:37jednotlivé stránky kterej píšeme tak aby ty učební materiály aby tam byl ten vzdělávacího psát
0:11:43a zároveň aby to bylo psané tak aby to ty lidi bavilo a zajímalo
0:11:48co voš
0:11:49je překvapivě těžké přesvědčit kolegy kteří jsou zvyklý psát vysokoškolském čemu camborne monografie že mají
0:11:55najednou psát něco slib rámci jako blok
0:11:58ne šašek vzdělávací materiál
0:12:01a líza odbourávají aby se tomu podáváte tak
0:12:07pozitivní na tom s panem
0:12:09tu lůzu který byl uvězněný vtom to naší systému bylo to že do black okrást
0:12:13integrované si jsem jist vám zajistí to že
0:12:18který nám studenti napíšou zkolabovala mi test anebo jestli nefungovalo
0:12:23pak by se zeptáte
0:12:25tady infrastrukturní podpory a oni řeknou ten a ten student ten a ten čas dělal
0:12:30to a to proto takhle
0:12:32to nevěděla zasekne mohou lhát
0:12:35nebo jinam zkouší lhát ale vy pak jako přesvědčíte nějakým jako docela zatím argumentem
0:12:41když máte materiál if pdfko takhle vypadají všude tak jak mají vypadá sou krásně vysázen
0:12:46_e a dobře se to případně spravuje a opravuje
0:12:51a
0:12:53praze celková ta organizace a zpráva kurzu že je velmi je velmi snadná všechno máte
0:12:57vinu prostřední
0:12:58ti lidé nemusí nikam odcházet
0:13:01a zároveň tempus probíhat nebo procházel nějakým kontinuálním vývojem to znamená že jsme jeden rok
0:13:08mohli udělat pdfka druhý rok sme natočili videa třetí rok sme natočili audio příběhy dělat
0:13:15ale vás je ten vývoj byl takový jako kontinuální
0:13:20a
0:13:21pokud jste
0:13:22četli strukturu vědeckých revolucí o tom a se kůlna tak víte že ty věci se
0:13:29jako komunikují je tady nějaký jako kontinuální vývoj vědy pak nastane nějaká krize
0:13:36a po krizi přichází nové paradigma tak to je to čím jsme se zkusili
0:13:40se museli projít
0:13:41a
0:13:43aby se si vlasy nikdy květnu koncem května sme si sedli podívali se s a
0:13:48ten kurz
0:13:49řekli jsme
0:13:50tudy ne
0:13:51protože ta vize prápor nás škaredě byly ta
0:13:56strukturní chyby a měl jsem pocit že tam spousta problém kterém jsme chtěli odstranit a
0:14:01že by se si tam pustí novu jen tak jo dvacet toho kurzu je takže
0:14:06nejdelší řetězec který zůstal s původního kurzu tak je kus práce s informacemi to znamená
0:14:13proč dveře slova která tvoří
0:14:15křesla která tvoří
0:14:17název
0:14:18byly tam problémy obsahové jazykové
0:14:22proto jako strašně školské
0:14:25a přišlo na to
0:14:27vpodstatě retro
0:14:28byl to uzavřené bysme používali
0:14:30odkazy na webové stránky vtom pdf tu a na ně nikdo nechtěl ital
0:14:35velké překvapení že když dáte do pdf souborů odkazy tak měl že netýkají
0:14:40málo lidí tolik dalo na rozšiřující materiály které postupně o přestali dávat smysl
0:14:48zaveze měli pocit že nás dovede k nějaké vnitřní pohodlnosti jenom na takový kurz vám
0:14:54zaberete
0:14:56něco co ste schopni mě snadno normálně úvazku a uplně to nebo židi
0:15:00a další věci je
0:15:02že ve chvíli kdy se používaly pdf soubory tak by se měli na neomezenou možnost
0:15:07měřit jak ti lidé s těmi věcmi
0:15:09pracují
0:15:11což nám přišlo škoda
0:15:13zdá že jsme stále na si to před dilematem jestli záplatovat ten starý kus opravy
0:15:18jazykové grafické a obsahové problémy a nebo jestli zkusit postavit něco
0:15:24něco nového
0:15:25a řekli jsme si
0:15:27co před námi prázdniny a
0:15:31a praze je to je spousta času
0:15:34a zkusíme to celé postavy postavit znovu a ani na
0:15:48a
0:15:49myslíte že prázdniny sou nepříjemný čas tom že někteří nechtějí dovolenou
0:15:54a prostě protože si na univerzitě jde vybrat nemůžete nemůžeš procent ze studenty tak nebo
0:15:59se nemohou odjet na tři týdny nebo čtyři týdny uprostřed semestru někam odpočíval
0:16:06lidé kteří chtějí dovolenou tak jsou dost problematický na to aby se sem pracovala vlasy
0:16:10to se nám podařilo udělat je že pěti let dovolenou neměli a
0:16:15a přežili to
0:16:19a zatím drželi zhruba do poloviny semestru ještě stoupne zhroutily když
0:16:23někteří vypadají že tam mají dost
0:16:28znamená že ten původní plán čtrnáct dní to nějak jako intenzivně záplatuje _m ať ten
0:16:33kurz není dostupný ta
0:16:36tak to sme se to svaz jako opustili
0:16:38co měli k dispozici nejsme k dispozici tři univerzitní vyučující
0:16:46a my jsme my sme si původně čtyři studenty
0:16:49a sečte studentů se staly před studenti a jedna
0:16:55těch tří studentek
0:16:58pro začne jsou jen to sestavit se studentky a jedna z těch studentech ještě daná
0:17:03měsíc do indie
0:17:04což bylo komplikované
0:17:07a celkem sme tomu přes prázdniny věnovali asi dva tisíce
0:17:12hodin práce se
0:17:16vygenerovalo asi dvě stě čtyřicet no stran textu
0:17:21což mne vypadá uplně efektivně ale souvisí to s tím že
0:17:25prosím o každou stránku kterou jsme napsali tak se asi třikrát nebo čtyřikrát přepsali takže
0:17:32jako reálně vzniklo asi
0:17:34nevím
0:17:37osum se tormos stran textu z nichž většina nikdo nikdy neuvidí vezmete uvidíš pudete domu
0:17:43dokumentů těch původních materiálové veslovat revize ale
0:17:49a zároveň platí pravidlo že není nic horšího než řídit akademiky
0:17:53více řídit ajťák ještě korelativně příjemné ale řídit academic je prostě strašně problematické protože
0:17:59takže akademik má by tu svoji odbornost a představit rysy mají vypadala
0:18:05a na nějaké silné
0:18:08ty jsi říkat nebo potřeby jako vyzněl škaredě a svojí představu o tom kam by
0:18:13to chtěl směřovat
0:18:15a zároveň je tam to konkurenční prostředí když by se ti jaké device se sebou
0:18:19jako rádi
0:18:20a
0:18:21jako třeba čili kdo bude mít pravdu zájezd nakonec skončili takže máš akademický projekty řídila
0:18:27jedna studentka obecnosti velmi spokojení protože
0:18:32protože to jinak nešlo
0:18:39nemuseli jsme že asi jsou tu inovaci postavíme takže budeme mít dva týmy jedem do
0:18:45obsahový a druhý bude koncepční to za na jedna s pracovní skupina která měla fungovat
0:18:51tak že v ní bodů jako akademiky a dvě studentky tak bude mít na starosti
0:18:56takže si myslím je to celé má hezky vypadalo
0:18:59a ta druhá vygeneruje ten obsah
0:19:03tak to se úplně tady to dělení nezdařilo
0:19:07protože
0:19:11která super a má začít pracovat jako první ta která jako místní koncepci a řekne
0:19:15budou to článek i a budu se psát tímhle jazykem akceptabilní tuto strukturu anebo to
0:19:20má být ta obsahová která přijde s nima řekne tady máme ten obsah a ta
0:19:25koncepční to je jako přetavení do toho
0:19:27webu
0:19:28takže po první věc kterou prosím nedělejte neděle neděláte se na koncepční a obsahový týmu
0:19:33protože
0:19:35mi není jasné kdo má začít
0:19:38respektive možná na začátek je to jedno jak začnete ale nikde dost času na to
0:19:43aby se to pak jako vyměnili protože to prázdny pro si byli krutě krátké
0:19:49a na koncepční tímto sem byl já který nemá nos
0:19:53a jedna studentka která se stará o grafickou podobu
0:19:58a
0:19:59a podobné věci
0:20:00která nebyla fotku a
0:20:05a tady to napravo tak to je
0:20:08studentka která to nakonec zase citem pro je řídila a tady obsahový týmu sou řemeslu
0:20:14to takže sem byl asi popáté device a
0:20:17jedna studentka to znamená že někteří lidé s octem ve dvou týmech a
0:20:22fungovalo to
0:20:24a když budete chtít dělat nějaký takhle velký kurz do kterého ste nastat dva tisíce
0:20:30hodin práce a na mým na mých tam ještě třeba tisíc hodin aby sme s
0:20:34tím kurzem byli spokojení chybí
0:20:37tak
0:20:37prosím nedělejte ve sporech tě láká
0:20:41říkalo se o týmu se ten projekt já k nakonec nutně stanem
0:20:45a ten člověk svým tak většinou nebude spokojení protože představa že bude dělat něco jiného
0:20:51ale že máte projekt je adresám tak úplně rozpadne nás to několikrát takhle spadlo to
0:20:56znamená že chybět lichý něco takového tvořit nebo inovovat tak si sežeňte projekt nějaká kterém
0:21:01všichni budou poslouchat respektovat a budu mít rádi
0:21:07review obrázků jedno že ti lidé nesnáší ale
0:21:11a prostě prašť jak a potřebujete
0:21:13kombinace formy bez obsahuje vás jako velmi těžká a těmto
0:21:18že já jsem se zase dostal do obou dvou těch týmů pakr jako dopadlo tak
0:21:23že
0:21:25z toho přerušena tou formou ale jestli jste že když nemáme řekl žádný materiál kde
0:21:29jsou věří ta věci mají takle vypadá takto nejde takže já jsem si ho musel
0:21:33napsat asi dva nebo tři moduly hned na začátek
0:21:37aby se to podle toho dalo poskládat
0:21:41velmi dlouho trvalo přijetí té reformy toho main se tu
0:21:46aby ti lidé se vás jak si zvykli jak se ty věci mají dělat
0:21:51a to trvalo asi měsíc takže máte na starosi měsíc a půl tak to prostě
0:21:54dlouhá doba
0:21:59prosím nechtěli dovolenou a někteří na dovolenou odjížděli abyste s to smutný protože mají pracovat
0:22:05a
0:22:06ne se taky vlasy týden na dovolené takže jsem to pokazil taky ale
0:22:10jo
0:22:12práci na první pohled je vlastně ten jediný čas akademickém světě by se dá něco
0:22:16rozumného dělat
0:22:17a na druhou stranu desetiletí odpočívat
0:22:20jako nepřizná věci ve sou lidé
0:22:23a
0:22:25velmi málo sme zvládli tu věc
0:22:28otestovat kterou vlád prototypovat
0:22:31to znamená že
0:22:33jsme ukončili takže
0:22:35v noci ze
0:22:37asi před tím i s ten kus měl spouštět tak sme do tří do rána
0:22:41něco dělali vydělávaj se takle jsem to celé fungovalo a neměli sme ten čas na
0:22:47to že ty věci které se udělat mají že máte jakou beta verzi a necháte
0:22:51to pojď nějaké studenty a on vám říkejte neboli špatný tohle úkoly dobrý
0:22:56když ty úkoly které zadáváte děláte sami tak vyzvedávat do plynu optikou jste jsem si
0:23:02mysleli a řešíte jela simply na a
0:23:05na ten
0:23:07než máte načtené ty materiály jste sami vymysleli to znají byste sami provedli tu redukci
0:23:11co tam má být a ne vybourat je se na tom že něco není dobře
0:23:15vysvětlená
0:23:18to znamená že
0:23:20o ten ta časová rozvaha taky vás jako velmi důležitá
0:23:24a co ne že slušnost taková že
0:23:26vymyslete si časovou rozvahu a vynásob ty nejméně dvěma možná třeba prostě dvě se trvají
0:23:31mnohem déle veš
0:23:34a
0:23:36když se zdá
0:23:37zároveň a kde ho nevybral tak pesimisticky akademické prázdniny jsou další ještě reálné a změny
0:23:43pro většinu lidí
0:23:44zdá že sme začínali
0:23:45nějakého devatenáctého září zas mě odhad rázný víc
0:23:49času
0:23:52na ty inovace
0:23:57myslel jsi jen
0:24:00jako velmi přemýšlel je to celé je to celé udělat aby to bylo
0:24:03bylo pěkné
0:24:08lze původně sme si mysleli že si vezmete stávající obsah
0:24:13a nosil trošku upravím nepředěláme přesto vyzvedne
0:24:16tak se sobě nepovedlo procesu všechno museli zabít
0:24:20a rozhodl jsme si to budeme dělat the world press u což byla napůl dobrá
0:24:24volba
0:24:26napůl dobrá volba to byla vtom slova smyslu že nakonec se ukázalo že dělat kterej
0:24:29se zapracuje časově náročnějším ještě dělat něčem méně otevřené a neska jsem si chceme aby
0:24:36to bylo otevřené a to nejenom otevřené
0:24:39obsahově jenom takže vy teďka cena webové stránce kterou můžete přijít
0:24:45sto kusů si cokoli vyzobnout
0:24:48ale je aby to bylo otevřené i z hlediska to že se případně nic účelné
0:24:52do programovat nebude dělat sami
0:24:55a chtěli znáte ten kurz byl otevřený if toho slova smyslu že
0:25:00když někdo už něco napsal tak je to nemusíme psát znovu a pro se tam
0:25:03nám jenom link
0:25:04chtěli jsme aby si ten kurz byl hodně postavený na věky principu
0:25:09to znamená že
0:25:11klasických kurzu
0:25:13které mají vlastně tu lineární strukturu tak máte ten problém že když něco nepochopíte na
0:25:18začátku renamed o půjčce tam jako vrátit cíleně
0:25:23tak
0:25:25tak o to celé stojí na hliněných nohách a může se vám to zbořit nebo
0:25:29to přestaňte chápal a takže my sme set řádku říkali že na každé myslím že
0:25:33se vracíme někam na svátky
0:25:35tak dáme vnitřní odkaz byl vidět
0:25:38že se můžete vrátit ale už naopak můžete přeskočit hodně daleko dopředu a my jsme
0:25:44velký strach je se to ti studenti budou chtít dělat
0:25:47jestli nebudou chtít zůstat u té lineární struktury a překvapivě ne studenti nemají rádi lineární
0:25:53struktura na ty věci klika jí řeší za první jedno z jeho z nejpozitivnějších překvapení
0:25:58toho
0:25:59kurzu
0:26:00u každého týdne sme si řekli
0:26:03že ty nějaké téma
0:26:05k těm lidem dáme k tomu tématu nějaký film zážehový pozorně četl ty studijní materiály
0:26:10tak se dozvíte
0:26:12jaký tom se máte stáhnout a podívat se na nich pátek večer protože máte splněno
0:26:18a
0:26:19a překvapivě to na bez matematicky
0:26:23testování
0:26:24tady obsah třech těch témat která sou tam ta se tam třeba objeví
0:26:31filmy typu
0:26:33dvanáctého zmiňovaných mužů nebo u
0:26:36aha a tar
0:26:38to znamená že jako jak ty klasické tak ty taky zajímavé
0:26:44moderní a objeví se tam romantické ač jáky
0:26:48aha třeba jedna z věcí na které jsme velmi hrdí ohledně těch filmů je že
0:26:53na výběr těch filmů se podívat se kamil phila
0:26:58a tady
0:27:00náš akademický ustát
0:27:03který se věnuje tě filmu teoreticky takže ten výběr má nějakou je kus
0:27:07strukturu a
0:27:08takže se můžete podívat na film
0:27:14takže jsme se aby tam bylo relativně málo pdf tech a
0:27:17vlastně až na konci toho materiálu si případně to pdfko můžete stáhnout když třeba neví
0:27:23chcete ten týden studovat jedete babičce kde není internet nebo něco takového a tohle se
0:27:29ta forma kterou _m preferuje ne
0:27:31a ti smith jako neštěstí nedělají mnohem víc zůstávají
0:27:36a tom kurzu samotném
0:27:40to se nám podařilo je že sme tomu při sobě tak jako velmi akademické že
0:27:45když se to dělat vysokoškolských kurz tak první co byste měli udělat je že si
0:27:50zvolíte nějaké
0:27:52filozofické paradigma
0:27:54_mhm se zvolili paradigma pragmatické první wiki to znamená že sme si řekli
0:28:00chceme aby tam je z vypadala tak aby odpovídali těm reálným potřeba těch lidí kteří
0:28:05tam skutečně někde venku žijí
0:28:08takže ten konvence dělaný takže tady máte pět článků vyberte si z nich jeden který
0:28:14vám nejbližší a něco s ním udělejte
0:28:17tak je teď je to takže každý jistě osmi set studentů zhruba kteří tam zůstali
0:28:23pak si
0:28:24vybere to své ten na
0:28:26na začátku libovolné kterého zajímá a postupně se mu věnuje na k dispozici tutora kterým
0:28:33každý týden
0:28:35nebo tak jako _m odevzdává případně ty úkoly kterým se snažíme říkat úkoly co nejméně
0:28:41tak mu každý týden dává nějakou zpětnou vazbu a říkám podívej se myslím si že
0:28:46si to téma nastavil příliš široce
0:28:49a že se na tom za chvíli vybourá váš a nebo tohle není dobré klíčové
0:28:53slovo pro tvůj konkrétní práci
0:28:55a důstojným takže by ti lidé dělali nějaké obecné úkoly ale dělají něco co se
0:29:00týká oboru jejich zájmů studia míšo takového
0:29:04to znamená že
0:29:06nejenom na tam běží osum set lidí kteří mají nějaký vlastní záměr a ti tuto
0:29:12zemi se jim snaží pomáhat
0:29:15další destruct neudělali
0:29:18to vybrat _e ú
0:29:19ten kurz a tady sešli zobrazil pěkně potřeba špatné rozlišení
0:29:24ale když jdete dojde
0:29:26tak si každý ten student si mohl vybrat vlastního tutora ten doktor řekl že
0:29:32zvládne nevím dvacet přece
0:29:36padesát
0:29:39není
0:29:40a podle toho jestli ste si řekli jsem je opravoval student nebo aby mě operoval
0:29:46akademik podobně opravoval tady ten knihovník tak jste si vybrali toho člověka který vám nějakým
0:29:51způsobem
0:29:53způsobem blízký
0:29:54a velmi zajímavé že i ti protože samotný k tomu přistoupily velmi různě
0:29:59někteří říkají jako hruška že
0:30:02milý dobrou kávu a všude chodit musí
0:30:10někteří vám místo nějakého popisku pustí písničku
0:30:15zlý klubu ani kteří se tváří
0:30:18seriózně
0:30:20to co bylo docela zajímavé zjištění je že
0:30:24ne to spustili addison značení na přihlašovat abych vám píšou maily ti lidé kteří poslali
0:30:30ten velmi seriózní akademický profil jak je pro třetí hodině se učí aby studovali prosím
0:30:36vás chtěl bych to změnit a teď pokusíme nějak upomínkovou verzi protože mají pocit že
0:30:41těch kteří poslali něco
0:30:42není formálního tak mají víc studentů
0:30:46a nebo posílají mnohem méně seriózní fotky lištami na začátku řešilo vás jako velmi zajímavé
0:30:52piny my sme se snažili přenastavit těm akademiků ten mince
0:30:56aby
0:30:58aby to nebylo a ta vysokoškolská skripta aby to bylo něco kompetenční ho soft každém
0:31:04tom bodě tomu člověku přinese něco zajímavého a každém tom textu se něco skutečně naučí
0:31:10takže ti lidé pak nakonec když se do té do té soutěže stouply týrání studenti
0:31:15tak to bude okamžik by se to nevez jako překlopil
0:31:18zhruba polovina našich tuto růstu den se studenty teďka
0:31:23co šum příde jako ohromně zajímavé
0:31:31zabalit ale vyžaduje to že s těmi tu torry kteří pracují smyslem termín kdy individuálně
0:31:36tak musíte uplně jinak pracovat než když
0:31:39najít i předem zadané úkoly které pro se podle nějaké šablony opravují jako roboti pak
0:31:45najednou oni mají možnost individuální péče ty lidi na netu torry kteří mají
0:31:51třeba devět studentů
0:31:53a my muži jo se
0:31:55v něčem co na první pohled vypadá kovů
0:31:58a desetinné anonymně ztrácejí
0:32:00prý mají možnost každého toho studenta znát jménem
0:32:04asi grafů martine předminulý týden ste
0:32:08nebojí si dělal tohle a tohle a teď děláš tohle a ty věci se
0:32:12rozcházejí
0:32:14a myslím si že tento týden se to má to protože se
0:32:17vím že vtom běží
0:32:22jsme se venku zase snažili postavit
0:32:24neznalost ně ale kompetenci šel za že každý ten týden
0:32:29se ten člověk odnese nějakou specifickou kompetenci
0:32:32takže jsme se aby toto je studenty případně to čtení bavilo znamená že
0:32:39já se k většinou na začátku tady na open auto představu takže
0:32:43jsem pro root napsal nevím sto třicet článků a produktů sto padesát
0:32:48a
0:32:50pro slepce zase mých napsal ještě mnohem víc a proto já pro ty
0:32:55jo
0:32:55takže vy píšete článek pro root a nebo pro lupu
0:32:59tak tu věc musíte psát tak aby byla zajímavá ty čtenáře radost jak oni koupili
0:33:04nezajímá to jestli
0:33:05to má tu akademickou víc slíbeno s a máte tam těch zdrojů čtrnáct a ne
0:33:11je
0:33:12patnáct ale to co ty lidi zajímá je
0:33:15jestli
0:33:16to pro ně bude přínosné je se to pro ně bude čivé a že se
0:33:20jim to bude líbit
0:33:23když to znamená že naposledy si myslím pracovat úplně
0:33:27úplně jiná
0:33:28potřeby tak aby každý ten článek byl řešit špiní přínosný zajímavý
0:33:34dobrý nevím jestli se to uplně povedlo
0:33:40to co bych chtěl aby byla taková komisi čí je že
0:33:45nás zachrání studenti
0:33:47si lidi můžu mí ti zrádci kteří se přihlásí na začátku to sádlo inovovat a
0:33:52pak je nikdy neuvidíte jako ten jeden student který je shodou okolností můj diplomant
0:33:57ale to se stane
0:34:00ale
0:34:01ve chvíli kdy
0:34:02ten jeden dát u studentů máte důvěru že mají nějakou odbornost pole zájmů něco takového
0:34:10tak
0:34:14tak to většinou udělání přinejmenším tak dobře to můžete dělat i a zároveň mám pocit
0:34:18že dělat něco ze studenty je asi nejlepší způsob jakým se naučili
0:34:23takže
0:34:25přednášky jsou fajn semináře sou fajn seminárky jsou fajn ale když oni
0:34:30vidí že mají důvěru
0:34:32o to
0:34:33vtom že napíši nějakým čemu materiál a pak se podle toho či osm set tý
0:34:39a když je vtom necháte mě vykoupat snažíte sim ze všech sil pomáhat a když
0:34:44z některých těch studentů uděláte manažery toho kurzu a posloucháte
0:34:49tak je to ta věc ve které umí se
0:34:51najdou a
0:34:53a docela hodně se toho
0:34:55to ho naučí
0:34:56před nevypadáte
0:34:58ten kurz to co my sme se snažili je aby tam byly nějaké wiki prvky
0:35:03to znamená že jsou ta
0:35:04modré odkazy které vedou
0:35:07na externí stránky
0:35:09a nebo sou tam červené odkazy které vedou dovnitř
0:35:19ty červené odkazy které vedou dovnitř jsou zajímavé protože
0:35:24minule analytik s jako prase zobrazují kolik lidí není klika
0:35:30johny kterej říká
0:35:32tři a půl procenta
0:35:34lidí a to znamená na té proměnné směje fajn protože to znamená že
0:35:39ty netu věci kupní a o předtím nepotřebují práce
0:35:44prej kterej říká čtvrtina nebo dvanáct procent
0:35:48když já to normální ve tak většinou se vedle zůstávali
0:35:53my ne my chceme aby ti lidé chodili někam jinam
0:35:58zdá že u některých odkazuje na pro klipu vo sedmdesáti procentní některých je pětiprocentní a
0:36:05najednou máte něco objektivního s čímž se s čím se dá jako docela pěkně pracovat
0:36:12řadový to najednou sou ta data kdy
0:36:15ty se nedívám že to bylo jo pěkný a to se mám tomu jírovi aby
0:36:19se není můžete menuje podívat a sledovat tolik času na které stránce tráví
0:36:27snaha si popřemýšleli když děláme miller minulý kurz jsou velmi individuální péčí a říkáme těm
0:36:34tuto rum
0:36:36u půlky úkolů které mají opravovat podívejte se míšo provede ten úkol námi nedávám žádný
0:36:42je ústavě jak přesně to máte opravy krok za krokem až dáte to nebo ono
0:36:47tak tomu člověku matce pravdu většinou ta instrukce taková a že
0:36:53dívejte se na tezi ten úkol který měl jsem udělal dává smysl a jestli ten
0:36:57úkol to studenta odněkud někam posunulo
0:36:59a podle toho mu to obracejte nebo nevracejte
0:37:03že tady sou s jako nějaké objektivní parametry které sledujete a prosím vás na to
0:37:08na co dávejte pozor jestli
0:37:10to dává smysl
0:37:12procenta zajímavé je že ten kurz je takový jako moravský kromě toho že máme po
0:37:16několik studentů kteří sou mailer lidé kteří jsou na rozumu a sou někde ta jsou
0:37:22v číně ty můžete sledovat že ti lidé
0:37:25stays k s čím se nějakým způsobem chovají a zatímco u normálního webu který máte
0:37:29psaní češtině tak když máte tyhlencty návštěvníky jak si říkáte
0:37:34dobrý toto je a teta automaticky generovaná návštěvnost a co se kde se
0:37:40něco vaříme že studenti srazu sou mnohem pečlivější vtom studuješ studenti s česká a my
0:37:47si u těch čínských můžeme složek o sledová co oni si počítají některé věci klika
0:37:53jí které odkazy je zřejmý doby filtruje
0:37:57a kterej měli filtruje a můžete se dívat na to jestli studenti kteří jsou v
0:38:02belgii jsou aktivnější nižší kteří sou ve francii nebo v německu
0:38:09přesně pro střílet a zajímavé že ten kurz
0:38:12že který je zakryté nabízena sadičku sou ale jako si na to navedla můžete sou
0:38:18studovat nechcete
0:38:19dá takže jako velmi moravský takže tady je tehoto silné brno
0:38:25a čím víc deme do čech tak tím teče to je vůbec analytik
0:38:30dobrý jo u piva
0:38:34student ten kurz stále hodně studují těsně před tím než mají odevzdat úkol
0:38:40ale zlepšuje se to
0:38:44to se velmi třeba pozitivní je že
0:38:46když se dívám na data za celý
0:38:50důraz tak nedochází k tomu efektu že na začátku sou ti studenti motivování a pak
0:38:55to jako časově klesá a to přesune tom kurzu tráví méně a méně ještě po
0:39:01nevím jak to bude vypadat před prsten ne u sebe za ní závěrečného úkolu
0:39:05ale zatím to vypadá že
0:39:08je to spíš jako stabilizované nebo se to jako mírně zlepšuje ne že by
0:39:13ti studenti vtom propadli
0:39:17a to i přesto že oni zase ten kurz mají celý otevřený od začátku a
0:39:21mým říkáme
0:39:27podívejte se když chcete
0:39:28tak se ten kurz studujte že tak
0:39:31chcete
0:39:32jestli máte pocit že
0:39:34že to taky ty nebo ne pěkný vtip proč není na lékařské fakultě prže mají
0:39:39na lékařské fakultě jarní prázdniny protože za ně stihli vystudovat pajdák
0:39:44já teda klikne chudého myslící vtipný či učitelů a myslím si že je na lékařských
0:39:49fakultách nejsou tak dobří a za jarní prázdniny studovali pajdáku se si mysim že na
0:39:54pajdáku je spousta lidí kteří jsou řádově lepší nešatit lékařských fakultách kde pět by nepěkné
0:39:59tak my sme si řekli ne tom vtipu postavíme ten kurz
0:40:03a říkáme podívejte se
0:40:05milé děti
0:40:08ne neříkám děti
0:40:11tady máte všechny ty materiály otevřeném aby se rozhodnete že
0:40:17chcete
0:40:18dvacátého září nikdo studované tak my sme vám otevřely všechny odevzdává rovina úkoly klidně se
0:40:24to tam na odevzdá víte chcete
0:40:28je to co má tu nevýhodu je že tam asi bude budeme stíhat dána tou
0:40:31zpětnou vazbu dost rychle i když vysoký stejně byste neznámý dopředu proto ti doktoři většinou
0:40:37jako zádech dopravovat
0:40:40většinou se ukazuje že ti studenti kteří měli na začátku pocit že
0:40:44že ho mi ten kurz zvládneme za týden pak
0:40:47odevzdávali ty úkoly tak hrozivě že jako velmi rychle ze ste tou korekcí že to
0:40:51musí věnovat ten čas
0:40:54my jsme schopni sledovat kolik času tě nevěnují jednotlivým druhům
0:40:59pondělí jednotlivým stranám k a jsme schopni se říká má tohle sme přepískli a tohle
0:41:04sme mohly přitvrdit
0:41:08že se podíváte na ty jednotlivé
0:41:11je to že nebudu lidech risk nějaký
0:41:14nějaký citát a pokus o filozofický důvod
0:41:17pak jsou tu jednotlivá
0:41:20je nutné podkapitoly které sou ale postavené nebude vy ste měli psát ten článek pro
0:41:26bluetooth
0:41:27nebo kamkoliv jinam to znamená musí to odněkud někam vést a musí to být tématicky
0:41:33nematických ucelené
0:41:37je tady jsou vidět ty červené odkazy modré odkazem
0:41:42občas se tam objeví anketní otázka
0:41:45prosím to za nepoužívá taky
0:41:48a naopak řekne výsledky ankety
0:41:51a
0:41:56občas se použijí odrážky já té drážky se pouští tam kde byste použili běžného článku
0:42:02to prostě rozvádět nemá smysl
0:42:08občas se tam mobilní něco jako výzva k akci
0:42:12to se vás jako velmi zajímavé je že ti lidé alespoň a začátku toho kurzu
0:42:17ty výzvy k akci kdyby je nekontrolujete a neříkáte jim když to neuděláte tak dostanete
0:42:24červené políčko of informačním systému nebudou dělat kurz
0:42:28tak
0:42:29o ní divizi tak jako docela plní
0:42:32jako případě jsem nic není ani co si udělají
0:42:35alespoň občas
0:42:40snaží se něco dávat do diskuze mi podklad pod každým tím článkem poznáš článkem neučí
0:42:46materiál a taky možnost diskutovat ani kde se diskutuje kde se nediskutuje a když se
0:42:51diskutuje tak že to něco slyšel si můžete pak něco
0:42:55jako autoři těch kurzů vytáhnou
0:43:05to znamená že a nemožnost ty věci měřit
0:43:08to co se nám třeba nepovedlo je že bysme chtěli aby tam byl nějakej kdybych
0:43:12něčím prvky aby to bylo jako v úplné multimediální she
0:43:16na process toho
0:43:18jako soubor nějakých článků které odněkud někam vedou
0:43:21ale ta málo videí a je tam málo genech akčních prvků
0:43:26a ta málo toho že jsme si říkali
0:43:28chtěl bych tady věci otevřít více veřejnosti
0:43:32tak
0:43:34nemáme core os a se jí se můžete dostat také můžete sem sami projít
0:43:41ale nikdo zvenku tak zatím jakoby nechodíte z _e se nepovedlo ani ta propagace a
0:43:45ani pro se jo a nic takového
0:43:48ale _m
0:43:49myslím si že to je zajímavé téma které mohou být jako přínosné pro spoustu lidí
0:43:54je to pro nás teď jako nějaký balíček který jsem dávat jenom těm pro na
0:43:58bakaláře ale který případně chceme ukazovat i středoškolák
0:44:04nebo učitelům a říkat podívejte se nyní tohle něco co si
0:44:09případně můžete vytáhnou
0:44:11dobře na které svítí zeleně tak je to které tak jako souvisí s tím aktuálním
0:44:15týden
0:44:17takže uprostřed doslova týden po týdnu tak na tom dáváme
0:44:21podporu každý týden domů těm studentům dva news letter i
0:44:25jeden říká
0:44:26je sobota a do neděle máte odevzdat
0:44:29průjmů
0:44:31a lze ho snažím nevím asi nejvíc toho vzorků říkali úkon se tom stejně řek
0:44:36úkol
0:44:37a
0:44:38a takže pondělí dej mu se tady který říká a tady tento týden jsem se
0:44:43chtěl zaměřit na tohle na sem čte se věnují tyhle zajímavé akce
0:44:48a nebo stavte se na open a čím to pro vás mluví nevím
0:44:53zajímavé a snažíme se aby každý týden
0:44:56co provedli nějakou reflexy to se přehodil těch předchozích úkolech to znamená že
0:45:02když zjistíme že ten úkol dělat jako splnili formálně ale obsahově je to nikam neposunulo
0:45:07jakým každý týden ta si můžu dávat pitnou vodu a říkat i ale a když
0:45:11děláte ty poznámky frontu zamyslete se ještě na tím rána tímhle a nebo když ste
0:45:17vyhledávali tak a tak
0:45:20myslíme si že takhle to bylo možná ještě pro vás příjemnější a nebo tady nějaký
0:45:24zajímavý materiál
0:45:27pro susan úplně nepovedlo je třeba
0:45:30dostat do toho kurzu jako zajímavé lidi ve smyslu
0:45:34nevím mluvíme o vizualizaci a ne vizualizaci sou tady v brně psát tři zajímaví lidé
0:45:40se kterými se můžete potkat a nebo tady ty drobné účty které můžete sledovat _e
0:45:44něco takového
0:45:46nepodařilo se nám o to dostat moc odznáčků jsme si že bys tohle pokusů graficky
0:45:51obsahově
0:45:52každý týden nacházíme to spoustu chybě studenti dělají něco aby si říkáme ano ten jednoznačné
0:45:59nebo ono je to nějaké
0:46:01ale _m
0:46:03a jsem si jste pěkný letní experiment a že se budeme snažit zlepšovat
0:46:08a pokuď se to ste vyzkoušet tam běžte podívejte se a
0:46:12případně na napište
0:46:14je se dívám že je padesát já jsem vyčerpal svůj čas a nikdo není křičí
0:46:18že se mi dlouho nestalo to
0:46:21a
0:46:22tak já si prostor pro nějaké vaše
0:46:25když se to nechystám dokonce slajd česku časem všechny s
0:46:29jsme běžné zásady
0:46:36můžete tom něco chodit a teď výhody stres daleko takže já můžu
0:46:40a
0:46:41dotazy a monika máte
0:47:20je to
0:47:21je to je říkáte a podle čeho by si myslím že ti lidé z venku
0:47:24tam nechodí mezi se podělit dobu analytik s
0:47:27a zjišťujeme jak a jaké jsou zdroje návštěvnosti
0:47:31tak většina je přímá to znamená nebo
0:47:34odkazy z mušle true nebo něco takového to zajišťuje to mi někdo je uložené aniliny
0:47:39se k tomu dostali máme relativně
0:47:42malé množství nových návštěvníků a vy se díváme na tak se tam dostávají lidé přes
0:47:48vyhledavače jestli nám dostávají přes vyhledavače tak je to typicky klíčové slovo kapek tečka knihovna
0:47:55tečka c z nebo
0:47:56kapek teďka knihovna nebo etapy knihovna nebo něco takového znamená že
0:48:02jestliže jsou to lidé z venku
0:48:04a jsou to lidé kteří sou to jako o to museli dozvědět takže jim to
0:48:08někdo
0:48:09vyloženě jako řekl
0:48:10ale my sme se třea říkali je tam jako spousta zajímavých témat
0:48:18nevím třeba rychle čtení jak že bude chtít dozvědět něco o rychle čtení takže to
0:48:23mohlo být o té na které
0:48:25si vyhledávat googlu a odtamtud se takhle dostanete špinavý nějakou za
0:48:30a tak to se neděje tuto řekněme si klíčových slovy se neděje pokud se tam
0:48:34ní dostává takže prostě se o nás psalo na novinky cz nebo je to přesně
0:48:39někde řeknu na nějaké konferenci to lidi musí víte že ten člověk zná klubů
0:48:44jeho přesnou adresu pokuste přesné adresy
0:48:48a chodí zní peugeota odsud že ta má domněnka že těch lidí zvenku uplně moc
0:48:52není
0:48:53a nikdo mi nepsal hele váš plus je
0:48:55lajdáctví protože něco a nebo váš kluci boží protože něco
0:49:01za že na mě po žádnou tu zpětnou vazbu že by někdo s něco takového
0:49:04dělal
0:49:05a pokud se to děje tak se to děje a se korelativně to velmi malé
0:49:09procentu
0:49:11a dnes jsem viděl na poslední chvíli ve saigone vybudovali nějakou infrastrukturu tady pro ty
0:49:15lidi jako když se tady za ty úkoly tak tady nikdo vám s tím pomůže
0:49:19nebo tady a komunita tak to za sekundu dovolte třeba
0:49:23jako bůh do příštích let
0:49:30ano
0:49:38ní jsem se mi to bude vypadat si budeme spokojení
0:49:43
0:49:44podívejte zemi se spokojený vnějším a ve chvíli kdy mám pocit že se to blíží
0:49:50domů
0:49:51že sem s tím spokojený nevím představa vo vynadala někomu jinému
0:49:56a
0:49:57a to jsou a se po nějaké věci které by se tam mohly objevit podle
0:50:00mě by to graficky mohlo být
0:50:03a mohl být jiné
0:50:05a když budete nahý kdy zájmem eště tak víte ne o kus kterým sme se
0:50:09chtěl inspirovat ta
0:50:11tak ten vypadá mnohem lépe
0:50:13že se tom bavil pod jako s nějakým bezejmenný tak oni říkají umí takový řízení
0:50:17vypadá lépe ale myslím si že i zjistíte čtyři lidé na světě kteří to umí
0:50:21takhle udělat a
0:50:23a to byste _e ú ta paseku nezaplatíte
0:50:28zavážeme si udělat nějakou jinou co se tam se přece potom jako tak grafická podoby
0:50:32co se může změnit
0:50:33a jsem si že u nás to rusky se nám ještě to nepodařilo pije dotáhnout
0:50:38to znamená že tě
0:50:39odkazů venda mohlo být více a mohou tam být více
0:50:43videí no tam více obrázků více inter aktivity budeme dělit _e je otázka jesli větší
0:50:49části úkolů setřást lidi mezi sebou mohou provozovat samy jsem si že se nám nepodařilo
0:50:56do toho vtáhl umí cizí zvenku zatím to stále
0:51:00jako po mém soudu tak jsme se bavili
0:51:02jako hodně masa častá záležitost
0:51:05aby se světě vezmeme do toho jako přinášet zajímavé věci myslím že tedy stranu být
0:51:09jako mnohem víc komunitní kdy na fit snímcích litrech někde se sedí další věci myslím
0:51:16si že by tam mohl být více nějaké kdyby fixace aby se že pořád a
0:51:20máme ty jako obsahově úkol nové věci které nejsou
0:51:24nejsou takže
0:51:50nemáme teď dva
0:51:53prosím čtyři minuty než zase další tak a teďka vypadá to že dobu vyšly dva
0:51:59projekty evropské které produkují kyslík téma informační a vzdělávání se středními školami to znamená že
0:52:07tam je to vzniká nějaká infrastruktura jaksi mi pracovat
0:52:10jeden se týká hodně učitelů a kompetenci učitelů druhý se týká toho že mu bysme
0:52:16jako akademické pracoviště přímo s těmi středními školami měli nějakou blíže spolupracovat a tohlencto třem
0:52:23nějakého upravené brzy protože
0:52:25přes jako cílem toho středoškolák a nyní napsat vědecký text a to těžiště pozvání bude
0:52:31někde jinde pak by se to mělo dostávat ji dostanete k ní
0:52:36prosím
0:52:39a ti dva poliši děkuji vám za pozornost jestli po mně neházeli ani