Na Klik

Presented by:
Vladimír Šandera
Author(s):
Vladimír Šandera
tým mimo StarCube: Dušan Obert
sandera.vladimir@vronli.cz
servisnaklik.cz
facebook.com/ServisNaKlik

Elevator Pitch English
We solve computer problems with one click. Our technicians connect remotely to home user's computer and solve his technical problems, so he can use his time effectively instead of troubleshooting computer issues. We have already helped over 800 home users worldwide. Our goal is to redefine customer experience with tech support.

Elevator Pitch Czech
Řešíme problémy s počítačem na klik. Naši technici se vzdáleně připojí na počítač domácího uživatele a vyřeší za něj technické problémy. Zatímco náš technik provádí vzdáleně servis na počítači, zákazník si může dát v klidu kafe a věnovat se příjemnějším činnostem, než je řešení problémů s PC. Doposud jsme úspěšně provedli přes 800 servisních zásahů na dálku pro domácí uživatele v 6 zemích světa.