ChlapskaZasilka.cz

Presented by:
Tomáš Brychta
Author(s):
Tomáš Brychta, Martin Březina
info@chlapskazasilka.cz
chlapskazasilka.cz
facebook.com/ChlapskaZasilka.cz
@ChlapskaZasilka

Elevator Pitch English
Men always have something better to do than solving their dirty underwear or socks full of holes. We have started a web-based service ChlapskaZasilka.cz - regular and flexible shipments of manly goods every 3 months.

Elevator Pitch Czech
Chlapi mají vždy něco lepšího na práci než řešit svoje děravé ponožky, vytahané trenky nebo třeba i roztrhaná trička. Přicházíme s webovou službou ChlapskaZasilka.cz - pravidelné a flexibilní zásilky chlapského zboží každé tři měsíce.