vážení pánové děkuji se vás tady přešlo

a

já bych s dovolením začal takovým asi trošku netradičním deváté _e jestli se přímo hodina

vrahů penál

a ve

je to přece jenom o jakém vývoji je to o vývoji který se týká přidej

tisku

a tak si říkám že snad by vás mohl zaujmout jenom začátku košíku kdy story

tomu téměř na den přesně

asi jeden rok

asi dva měsíce

když jsme si tak se sedli s kolegou řekli jsme si že

jednoduše tíhnou by to chtělo prolomit něčím novým něco co jednak zaujme nás a je

nevinen úplně

zbytečná práce

a jestli nějaký nosný téma čím se zapisovat vás milý počtář i zabýváme se numerický

simulace

ano sme přemýšleli ja

tak prosím vás napadlo nebylo by to je marný zkusi numericky simulovat

tři děti s

toho sme si o tom povídali a pak sme si řekli sem se rozešli a

řekne si že to je strašná blbost protože ta tak strašně komplikovaný proces

takže na to nejsou dva ještě nemá

a nedal nám to vás že jsme se ještě jednou dvakrát třikrát a po čtvrtý

jsem se rozhodl že do toho dem

a začali sme programovat postupně _m

technologii která by umožnila simulovat proces přide tisku fyzikální bázi

a dokázala pomocí toho predikovat jak se bude chovat ta struktura průběhu tisku a případně

po dokončení tisku

s ohledem na okrajové podmínky které

vznikajíc průběhu to vlastního tisku

a to programováním není zas tak úplně triviální ale sme na fitu a

a prování je

chlebem a solí skoro asi každého z vás

jenom tak pro představu těch jazyků které se tam použil blokovém je dost a to

komplikovaná no a po matematické stránce tak po té fyzikální stránce

a

tam sedí začínali sme

každý z nás na nějaké drobné zkušenosti se stavbou přijde tiskárny typu puška

řekli jsme si možná že by to mohlo zajímat i někoho jinýho a samozřejmě napadl

náznak papouška tak se za ním zajeli do prahy

narazili jsme na jeho brácha který zrovna dělal diplomku a

říkal že by se mu to taky hodil

do diplomky

a

za čas na která spolu všichni _m vytvářet jakousi kopií virtuální kopy

příde tiskárny o taky tušim

a

ta prezentace vpodstatě takové drobné povídání o tom jak se nám to povedlo nebo nepovedlo

jaké jsou možnosti toto všechno nebo není

takže jenom tak

pro představu no představíme ta

přijde tiskárna

hodiny průzkum v podstatě založena procesory den to znamená nějaký aditivní procesní se na náš

jednotlivé vrstvy tři každý znáte

spadlo se jedná o viskoelasticity materiál který má vysoko vysoce dal lidské vlastnosti to dochází

tam k nějakému tečení ten princip je

vhodně načasovat fázový přechod mezi tečení vlastní

vytvořením toho materiál

a jedná se o tom ty fyzikální proces protože tam dochází k třeba přirozené konec

cyklu se nakonec je samozřejmě tam řešíme

mechaniku tom klima

mechaniky tekutin potom mechaniky pevných částic takže je to skutečně poměrně náročná

úloha

já bych se samozřejmě neprogramovali celou fyziku úplně od začátku takže story sme se na

nějaké knihovny které jsou v rámci mýho balíku sis

a na nic nestavěli celou tu nástavbu která umožňuje jakoby simulovat ten

proces co my za jsme se především na tom termo strukturální úlohu to znamená řeší

nás řešíme především tu stavili ní část

je dobré si uvědomit že ti ne tam vznikají teplotní gradient je tak procházíte povídat

deformaci

díky vysoké hallově dycky vlastnostem tak se může dochází k postupnému tečení takže i když

vytisknete tu strukturu tak to samozřejmě pořád ještě pracuje vlivem teploty okolních podmínek

a tím pádem může následně změnit svůj finální

a to teda ne jenom během toho tisková samozřejmě i po dokončení toho vlastní tisku

tady jsou na pár základních předpokladů na základě kterých

sme se dohodli že ta úloha bude realizovatelná

to znamená pověstné jakousi diskretizaci toho vlastního prostoru na které chceme počítat

shodli jsme se asi nejjednodušší přístup bude nějaké to karteziánské dělení celého toho prostoru

tím nám samozřejmě vzniká problém že nebudeme schopni

kvalitně popsat

tom nějaké zaoblení a oblé struktury to znamená že musíme potom následně interpolovat výsledný tvar

který se tiskne výsledný oběh

najít nějak interpolační funkce

tak jsem si pomohli jakousi válku funkci tebou a funkci která podstatě vlastně na pokaždý

tiskový vo to každou úlohu ve které sem tisknul

a tam nedává funkce podstatě účtovaný jeho zatčení těch jednotlivých sousedním mě a díky tomunshle

podstatě mu věřit ano to podmínka je kompletně zaplněna tou tiskovou to ta další je

zapínat řeknu jenom zčásti protože souvisí s plnou buňkou tak

tady je ten navazujícího toho takhlenc je ten zdroj pokuď je na lodi energie a

odkud budeme provádět vlastní

no tak poláci zase díky tomu že se můžeme aspoň spolu na nějaké

a nějak vyjadřovat se jsou tak sme mohli využít protokol ještě u která je tam

dementoval na to vázané fyzikální úlohy to znamená můžu řešit přímo

a zatýkání úlohu o stupně volnosti deformace posunutí deformace a teploty a co mě potom

ten materiál venkově relativně jednoduchý pokud nějaký result line nutný materiál prkýnka seznam tím možná

přímo klikový chování ale nechme si to ještě

na později

ta technologie kterou sme tam potom použili

také předpokládá takovej postup client graf to znamená

zabíjí a oživuje elementy tam kde se na mám chuť objevit nebo případně zmizet

ten materiál dané pozici

další předpoklady které jsme tam uvažovali tak samozřejmě

řešíme

pouze na nějaké časové doméně předpokládaly jsme že ta časová doména se může není takže

uživatel si může před _e psát jaká bude velikost časového kroku při

se může to počítáte to takzvaný adaptivní časový krok

který je efekt co _m který bude co nejefektivnější aby to vohlásili rychleji počítána

zatím ne za tím účelem sme zvolit předpoklad že budeme uvažovat

vždycky jenom jeden poloměr to dá předpokládat když se nemění ta tryska osum svým že

celkem rozumný předpoklad alespoň průměr té trysky

předpokládáme že výška té vrstvy bude konstantní

ale co nepředpokládané s musím že uložíte takže je nekonstantní tloušťka té vrstvě která se

nanášet může před tryska samozřejmě zůstane déle na daném místě dojde k rozšíření té vrstvy

takže

ti nosím způsobem sme relevantní popsali to k čemu tam

dochází

takže protože nás nezajímá to co se děje petry zcela to co se děje po

u té tresce tak sme mohly zjednodušit velmi výrazně vlastní problém té trysky

a nás tam zajímat pozadí relativně málo veličin to znamená jednak nás začít nezajímá vlastní

tok

ne tou tryskou potom nás zajímá tvar té trysky především nás zajímá průměr na té

trysky na výstupu

a na základě těhlectěch parametr už potom můžeme určit jednak výšku té vrstvy a samozřejmě

i délku té vrstvy pokuď víme

jakým způsobem se má pohybovat tom prostor pokud známe souřadnice včas _e

jak se zmínil jedná se o je tam jste ping metodu to znamená musí neuštvat

časové kroky

ve kterých bude docházet k tomu oživování jednotlivých buněk případně jejich zabíjení

ale jsem řekl ale je to poměrně problematické s tou že se pohybujeme se kontinuální

prostor nespojitém prostor ale pohybujeme se s prostoru

který je prostě diskretizovány to kartézskou sítí takže jsme zavedli ne transformační funkce které nám

mít i referenční hodnoty to materiál hromadou to znamená

máme tam modul pružnosti hustoty a tak dále

teplotní ne koeficienty teplotní události která určují chování těch etap tom čase a prostoru

a tydlecty hodnoty se samozřejmě budou transformoval závislosti na to jestli mají souseda který je

vo řádky případně jestli ta buňka je zaplněná kompletně

a _m máme tam zvon několik transformačních funkcí apod nějaké lineární až nějakou exponenciální

a následně samozřejmě

může být vynulované může zůstat zachován znám nemusí tam žádná transformace

bytelně pokuď není potřeba daném okamžiku takže těma s tím způsobem mám popsat diskretizaci prostoru

a tím pádem můžu pro jakoukoliv pozici

fixy při lze určit okamžik kdy má gui tak uvolnění toho materiálu a tím pádem

tomu barev tomu oživení

ale nemůžu který jsou pro tu danou pozici připraveny

díky tomu já jsem schopen potom řešit tranzitní efekty které se tam mohou objevit to

znamená pokud tam dochází k nějakému zrychlení pokuď

hraje vliv rychlost toho nanášení tak všechny tresty všechny trest potom mají samozřejmě

stability účinky to znamená mohou mít vliv na stabilitu té tištěné konstrukce tak sem tam

potom schopen

zohlednit

nejde ale samozřejmě jenom o ty mechanické účinky jde i o účinky ne termodynamické to

znamená

tím _e s tím způsobem ja tím svým přístupem na jsem schopen popsat je to

teplotní pole a zase je potřeba si uvědomit že můžou existovat dva režimy respektive tři

jednak je to samozřejmě vlastní kondukce vedení vtom objektu tištěné ale je to i přirozená

kolekce uvědomme si že ta teplota

je poměrně dost ne rovnoměrná jinak jste prostě která se aktuálně tiskne té vrstvě která

postupně vysychat a také vtom okolí kterej které je fuk líto tištěna materiál takže přirozená

docela ulice neobjeví důležitou roli

ale potom tady může hrát případě tý radiace pokud se odpustíme u těch _e jednoúčelových

_e spíš opensource nepřija tiskárna zatím že bysme se třeba nějaké ty ne profesionálně komerční

nepřijde tiskárny tak a samozřejmě tady je se potom

může hrát svoji roli

takže tělesně způsobu to můžeme zahrnuty třeba s tepelnou setrvačnost která se tam

může objevit tepelné toky které se tam objevit a které potom samozřejmě

zapříčiní vznik teplotní gradient u a následně deformační petlinkou které se tam budou s postupem

času

objevovat

zmínil jsem se u té přirozené no se konvici jsou dva přístupy pokud bysme chtěli

řešit

skutečně velice přesně přirozenou ano sem kolekci vzhledem k okolí tak musíme samozřejmě zavést spojte

kontinuum i pro

vlastní mechaniku tekutin znamená

musíme namodelovat i vlastní ne prostředí toho zvuku které ochlazuje na tu tištěnou tu tištěnou

ten tištěný obě

tady jsme si trošinku vypomohl i když by tohlensto část bychom chtěli potom byste testovat

mnohem přesně mnohem lépe a zase zavedli sme transformační funkce které vpodstatě určují jestliže ten

tvar je takovýdle případně si že diagonální tak rozložení config součinitelů přestupu tepla

musí odpovídat na waylandu rozložení a podobně takže na základě základních topologií jsme schopni určit

jaké budou fyzikální vlastnosti apriko ty fyzikální vlastnosti blízkém okolí

a tím pádem predikovat jaká bude

nepřirozená konec se muselo konec i samozřejmě s tím jestli má s tím způsobem řešit

nelze

_e ten _e princip je princip pochybuju a principu rušení jednotlivých a souřadnic vychází se

g kódu zase ti z vás kteří ste

s zkusili z vastly to nějakou třetí stranu tak je to velice dobře že to

je alfa omega těch open source ových nepříde tiskáren máte sice třída objekt ale stavbě

schopni vtisknutého potřebujete rozřezat do jednotlivých roste existuje celá řada nástrojů které to most dokáží

s automatizovat takže

jsme třeba už je ten s lejsr ale

určitě byste našli spoustu jiných

jeho výhoda je že a spoustu parametrů kterým si můžete vyladit ten konkrétní stroj který

chcete naladit

a výsledkem je potom samozřejmě čiko kterým lidí obsahuje je to v podstatě oběšení plyn

a s kytkou který obsahuje jednotlivé příkazy jednak si souřadnice na ale také s hodnotami

které se vážou třeba na teplotní senzor i které se týkají třeba

ten vlastní hodnoty toku

toho materiálu ste trysky

a podobně jsme vzali vpodstatě jenom ty nejdůležitější to znamená kolik si colorized souřadnice tak

to máme ještě vlastní rychlost of elementu který kde ste

jasné trysky no a potom je to rychlost pohybu ten trysky takže to bude znít

zatím ty nejdůležitější parametr a samozřejmě stačí koho můžeme dostat těch hodnot mnohem víc

ta lezeš potom vidíte to vlastní diskretizaci vtom prostor vo praci vidí vlastně ten konečně

prvkový model který s toho lze sestavit a lidi tam jinak to vlastní

cestu a dráhu kterou vykonává tisk to znamená někdy dochází k opuštění to materiál

to je jedna ta část

kinematiky ale potom dala mi tu druhou část která se týká

jakým matiky vlastní hlavy to znamená ta vlast samozřejmě mám toho pohybu musí zvládnout mnohem

víc

takže to musíme rozdělit tyhlencty dvě cesty filozof k které jsou sebe které jsou spolu

samozřejmě jakým způsobem spojené

a každý ten _e element jistě diskretizací sprostou nese sám sobě nějaký fyzikální model to

znamená že teď řeší nějakou teplotu informační úlohu s každém tom elementu

a vysoké úrovni přesnosti

no a pokuď máme připravený čiko pokuď máte připraví fyzikální aparát tak můžeme simulovat jeden

vlastní tisk takže tady usuš vidíte fér podstatě reprezentaci

tisku virtuálního tiskou té třídy tiskárny

a jak vidíte neskutečně dokáže kopírovat ten medžik ohod jednotlivé souřadnice a _m nanášet je

toho sto je video jedna ku jedné

takže

sto že tam kde se pohybuje ta hlava tam dochází k oživování těch jednotlivých elementů

a současnosti zemi za vizualizovat jednak ty riziko řešen to znamená ty transformační funkce

ale lze push vizualizovat vlastní výsledky to znamená to že toto teplo takže toto posunutí

a obuv my sme chtěli co mořeni je vizualizovat všechny ty

výsledky které by mohly být relevantní

se cena třeba určité stability takže tady jenom třeba průběh té teploty jakým způsobem lidi

nanášena vždycky ta nejteplejší horní svrchní vrstva dochází k tomu rychle vychládá vání těch spodních

vrstev a zdílení případně toho tepla pokutami nějaké lokální extrémy na nějaké

jak je příliš velké množství to materiálů které má vysokou teplotu

takže těma s tím způsobem můžeme podstatě říc kdy bude dochází k tomu borcení co

je příčinou toho borcení jestli je to zrovna lokální gradient teploty nebo je to přišla

transformaci v důsledku třeba

dnes tam byly ty celá ta konstrukce

takže

je tohlensto lze se tě dneska

rozumím způsobem predikl

tak tohle s ještě jedna taková

no určitě

_e

je to je to lze ty ten asi nejobtížnější to je řeknou za chvilinku dostanu

ale děkuju za to přitom rodí ta otázka skutečně asi

ne nejtradičnější ale nejkomplikovanější s tou ste ze všech těch otázek které se tam řeší

zavřený těch otázek jakoby víc takže my sme nechtěli začal skutečně úplně tím nejhorším co

se tam na vymyslet ale je pravda že bysme tenkrát přijeli za pepou show tak

to bylo první s čím přišel na mě smlouvy traky zkuste si něco udělat

takže když jsme se nad tím zamyslet tak co si řekne tak ho do pranice

kdy slyšel tím úplně nejhorším ty jsme se spíš soustředili na ty otázky té stability

kterou samozřejmě taky řeší zejména u těch okruh obleku pokud se kóduje

pokud se pohybuje měl ta a ta trapná dneska

a tak dochází k nějakému kluzu dochází k nějakému rozkmitání tak tohlensto se třeba prostě

neuštvat s tomu dá

no ale já se k tomu vrátím malinký moment

ještě jenom a jenom pro představu větší část to obslužného kódu byla napsaná fajn no

potom je tam jakási knihovna která využívá právě tu fyziku to je

tak zeman si ztrácet _e potom tam je spousta knihoven které byly vytvořeny na ty

piny a skripu a teda tedy říkám tam bylo asi dvanáct programovacích jazyků který bylo

potřeba použít a podle toho se potom to vizualizační prostředí které sme

které sme jak tomu použili

ještě poslední pár slov jak co se týče rychlosti a nároku jsem si že jsou

velice důležité tam je samozřejmě velmi důležité rozhodnout jaké jsou požadavky fyzikálně jsou požadavky uživatel

jsem že uživatel chce aby ten výpočet pro byl pokud možno

co nejrychleji se pokud možno rychle jsme se vlastně tisk

ale zase je potřeba si uvědomit že tady mám třeba nějaké kolem toho číslo které

jestli staženou vůči tomuto po tím kolik mám tady třeba potom nějakou minimální časový krok

tak abych byl schopen postihnou dynamiku která tam dochází takže

že pokud bych zohlednil skutečně to nynější dělení které má po stínu veškeré ty efekty

které tam dochází tak třeba u takového modelu jsme došli potom k nějakému pošlu asi

půl milionu rovnic které se musí dopočítávat

což asi na dvou jádrech trvalo řešení třicet čtyři hodiny

_hm samozřejmě celé bysme potom další nástroje které umožňují velmi výrazně efektivního mobilizovat celý ten

proces to znamená dá se potom učili kdy dochází k téměř koncertním vývoji teploty nebo

třeba se tam není za zásadní způsob deformace

tydlecty úseky se dají se dají bylo mobilizovat to znamená můžeme nahradit

sloučit do jiné časové nevíte že jsme rozdělili ne časové domény ten jeden časové romanistovo

byli schopní ne u nás vyřeší část té úlohy

a tímto způsob co dokázali zrychlit celý ten pro se s třeba s třiceti čtyř

hodin a půl hodiny

protože zase další způsob jakým chci můžete velmi pomoc při té při té vizualizaci a

to na čem pracujeme jsou potom taky pole efekty které bysme chtěli zohlednit chtěli bysme

tam zohlednit i aktuální právě vliv těch

o zářných poruchou které tam jsou držel no je rozdíl pokud máte otevřenou strukturu která

vyzařuje nějaké teplo a nebo pokuď máte uzavřenou s touto zničí nějaká kapsa

tak samozřejmě ta kapsa potom má jiné chování mají ne koeficienty přestupu tak aby mohlo

docházet k tomu uvolnění toho tepla takže třeba trestem problém uzavřených kapes ještě nemáme

pořádně řešení co jsem ještě pořád pracuju jestli zlepšené vizualizaci

pancíře pomalinku dostáváte k tomu který jste naznačil

totiž to že tohlencto sme řešili pouze na bázi mechaniky pevných těles

tím pádem za bázi metodě konečných prvků

další krok který jsme chtěli udělat tak je rozšíření o metodu konečných objemu která by

nám popsala mechaniku tekutin ta mechanika tekutin potom dokážeme jenom velice precizně popsal rada logického

vlastnosti během toho ti skluzu na ten fázový přechod za na ještě horka látka sem

nanáší na něco a teprve

potom do potom na vosum se dochází k tomu vytvrzení ta duševní že se nám

no vidíte že se nám dařilo celkem rozumně popisovat to vlastní vrstvení

kdy nedochází k přesně k vytvrzení včas takže ještě tě zčásti ta vrstva nevytuhnu a

puštěna ní dost vrstvý další část takže to lze potom plus popsat právě to mechaniku

tekutin a tím _e s tím způsobem tihle s tím řešením já je _m tam

mám tu doménu která je schopna

popisovat mechaniku tekutin tak usnul napočítala

je to vlastní proudění externí to znamená musí tam dát nějaký zdroj rychlosti toho větou

můžu popsat dynamiku toho větu a můžu tím pádem popsat i odvod tepla

vlivem proudícího média stem vtom slušném vtom slušné médium

takže tobě samozřejmě další krok který bysme chtěli pokračovat dál

no shodou okolností nic nevěděli že na tom vývoji pracuju dva týmy

ten náš a nasávat

a the sound na tom pracoval dva a půl roku a uvolnil to před týdnem

jsme to dopracovali dva měsíce a

toto vážím se takže naše náklady byly výrazně nižší může sme to dělali jsem volném

čase

ale přesto ty efekty který trestem nástroje dokáže postihnout jsou lepší dyž má nasel protože

to sou ty schopen řešit pouze po jednotlivých vrstva když to my vlastně můžeme vzít

libovolný čiko a popsat libovolnou trasu a tím pádem

i

efekty

setrváš efekty které mohou nastat průběhu nanášení nikoliv jenom při vykazování samostatný

vrstev

takže

to jenom tak kdybyste se zajímali u vás tu oblast myslím si že to je

krok do budoucna samozřejmě

je asi dobré si říct že pro běžnou tom co sou tiskárnu pokuď _e nevtisknete

zrovna zlatým materiál ze zlata nebo s platiny

tak sám si nevyplatí ten proces simulovat protože to je samozřejmý mecenáši na frekvence

naučí

na ten vlastní software na který se to bylo na počítáván

ale zase uvědomme si že ty tiskárnu neustále dopředu že se dneska kombinuju třeba tam

jedenáctého přístup nanášení nebo přístup k tomu přidej tisku a toho co se ti nezdá

struktury vám může ušetřit významným způsobem

finance

protože

samozřejmě nemusíte čekat nešel ten vlastní výrobek zhroutí průběhu toho tisku ale můžete si udělat

tisíc simulaci zvolit různé virtuální podmínky

okolního vzduchu případně u toho fungování

a je přesně co máte mít nastavenou kdy to máte mít nastaveno

tak aby to z úst destruktor a zůstává stabilní

a tak aby jste vytiskli to co skutečně vytiskou

takže to byla asi z nestane všechno

jazyků jestli vydrželi konce a pokud máte otázky tak se prosím tě

pokud je samozřejmě pokuď _e barva plastu se promítadlo technických vlastností to ho plastu tak

to zahrnout dokážeme

ale mezi náma

náplast peřina sama o sobě je poměrně dost věštění z křišťálové koule protože

každý plást který se dneska vytváří když se vytváří automatizovaným způsobem také může generovat každé

se ris podstatě jiné vlastnosti já znám spoustu kolegou ty se toho summable aplikaci zajímají

nebo oblasti zajímají poměrně dost detailně

a můžu vám potvrdit že ty zdroje které jdou třeba do pelet z i do

jezeru ty zdroje které formují to vlastní chemické složení jsou téměř nebo sou velmi obtížně

kontrolovatelné stačí drobná změna teplotě stačí drobná změna vzdušné vlhkosti

a výsledný produkt výsledný plást se bude nepatrně vyšší ale nepatrně lišit tomu že třeba

budete mít jinou teplotu tání ta teplota tání potom samozřejmě způsobí ještě nám posune ta

ten přechod mezi výztuže mezi

mezi pevnou strukturu a mezi strukturu která ještě je vtom dokud ten stavu takže zavřený

pokuď jsem schopen podstaty mechanické vlastnosti tak potom jsem schopen tu barvu přenést takové

jednoznačně tam je tam je velmi snadno definovaná struktura

a když třeba koeficientu s artuše tom bodu možnosti ať jsou pásový čísla každý s

těma s těch materiálů má svůj vlastní i rodný list který je veřejně dostupný

jinak

mimoto s

stojí za to říct že děláme si vlastní experimenty mechanické experimenty které nám dokáží sledovat

velkou část těch lidských vlastností

takže ano

kdo ví

já tomu věřím ale nepřizná si že tady dole trošinku pořád mi vás znamená to

marný který dispozici pro nás i třeba sto dvacet osum mega ramky xenonová se k

soudu ve typy procesoru co pořád málo protože ty vypočítané tam probíhá jsou skutečně enormní

tohlensto za relativně má no a doména travku se ty vlasy taková ta tak to

bys

a máte tam umyju nic teď si představte že by to mělo být skuteční co

výrazně většího tak potom potřebujete výrazný zdroje takže my sme s třeba zkoušeli řešil jsme

pro jednu firmu v německu žádnou ženskou kterou

jedna firma která řeší skutečně průmyslové objekty

a museli sme se domluvit se ti von novější nový tomu zabil dopočítat ona to

znamená tisíce jen které

potřebujete potom neboť počítání

na druhou stranu neska jisté že ho spousta technologií které přechází je do té oblasti

lidských situací

a teďka se co by byla technologie těch je tady fpga č těch programovatelných mu

vypli které

pokuď _e jste schopni přepsat diferenciální rovnici toto

toho pole tak potom můžete vpodstatě okamžitě získávat výsledky toho řešení

takže je tímlectím polem nebo těma s tím směrem ubírá výzkum a potom s tím

můžete reálně

napočítal vlastně předtím

_hm nešli tomu tisku

a víte co se to

u to je na začátku jde jsem říkal my sme se chtěli vytrvalosti všedních dnů

tvar a my sme opět skutečně přemyšli co by mohlo bejt zajímavý a vůbec ven

řešit otázku jestli to budeme komerci analyzovat jestli to bude open source

co s tím to je my sme prostě chtěli začít řešit úlohu která bude zajímavá

pro hodně lidí a která by mohla nalákat nějakou kometu třeba tímhlectím směrem

a pane jsem si říkal že nám přide tisk je taková vlastně pouštět tam je

poměrně hodně lidí z různých oblastí který se tím s tím problém zabývají ale nezajímají

se tu matematickofyzikální

otázkou teď říkali možná je ten čas názor a my sme tu oblast ročníku rozšířili

ale jak to bude pokračovat

může určitě teďka my sme dostali několik nabídek z německa s ameriky s tím a

jestli bysme mohli komercializace ten software takže my teďka sme nějakým jednání je a

co s toho vzejde

a mluví ale

první fáze určitě bude nějaká

ušetřit samozřejmě ušetřit protože

ušetřit vlastní náklady byste ta zmetkovitá to zvládnu ti dva nevím

co šířil ú běžných

třída tiskárna stojí metra ale pokud jste firma která vyrábí třeba víš houby při tisku

a používáte extrémně drahé materiály vlastně tisk

tak potom teda lize šumů skutečně

závratný růst

a to sou třeba miliony které ztratíte uši no tím že vytisknete respektive ne dotiskněte

tu strukturu takže tam je oblast která může být velmi

s ten strom

to s tím souvisí toto jsou velice úzce spjaté otázky protože samozřejmě tím že já

jsem schopen určit jestli ten tisk dopadne dobře nebo nedopadne tak já se měření můžu

navrhnout optimální vozovka pokud okrajové podmínky takové které by vedly na optimální hodnoty to znamená

pokuď chci dosáhnout nějakého tvaru nějaké struktury s nějakými podmínkami s nějakým rozložení třeba

většího napětí nebo s nějakým rozložení teploty

tak to ste nástroj který uznává

no můžu změnit můžou vstoupit do toho čiko a zimní ty okrajové podmínky a říct

mu jsou kdyby tam ta teplota no a vstupní vyšší podepíše se to pozitivně nebo

negativně a tím pádem yumu v jakémkoliv krokus podstatě učit a pracovat dopředu to co

nás

ještě no moc děkuju