OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Simulace procesu FDM 3D tisku jako nástroj pro optimalizaci a předcházení problémů s tiskem

Petr Koňas (SVS FEM s.r.o.)
Zdeněk Čada (SVS FEM s.r.o.)