0:00:15vážení pánové děkuji se vás tady přešlo
0:00:19a
0:00:20já bych s dovolením začal takovým asi trošku netradičním deváté _e jestli se přímo hodina
0:00:24vrahů penál
0:00:26a ve
0:00:27je to přece jenom o jakém vývoji je to o vývoji který se týká přidej
0:00:31tisku
0:00:33a tak si říkám že snad by vás mohl zaujmout jenom začátku košíku kdy story
0:00:38tomu téměř na den přesně
0:00:40asi jeden rok
0:00:42asi dva měsíce
0:00:44když jsme si tak se sedli s kolegou řekli jsme si že
0:00:48jednoduše tíhnou by to chtělo prolomit něčím novým něco co jednak zaujme nás a je
0:00:53nevinen úplně
0:00:54zbytečná práce
0:00:56a jestli nějaký nosný téma čím se zapisovat vás milý počtář i zabýváme se numerický
0:01:01simulace
0:01:03ano sme přemýšleli ja
0:01:05tak prosím vás napadlo nebylo by to je marný zkusi numericky simulovat
0:01:10tři děti s
0:01:12toho sme si o tom povídali a pak sme si řekli sem se rozešli a
0:01:16řekne si že to je strašná blbost protože ta tak strašně komplikovaný proces
0:01:20takže na to nejsou dva ještě nemá
0:01:24a nedal nám to vás že jsme se ještě jednou dvakrát třikrát a po čtvrtý
0:01:28jsem se rozhodl že do toho dem
0:01:30a začali sme programovat postupně _m
0:01:34technologii která by umožnila simulovat proces přide tisku fyzikální bázi
0:01:40a dokázala pomocí toho predikovat jak se bude chovat ta struktura průběhu tisku a případně
0:01:46po dokončení tisku
0:01:48s ohledem na okrajové podmínky které
0:01:50vznikajíc průběhu to vlastního tisku
0:01:55a to programováním není zas tak úplně triviální ale sme na fitu a
0:02:01a prování je
0:02:02chlebem a solí skoro asi každého z vás
0:02:05jenom tak pro představu těch jazyků které se tam použil blokovém je dost a to
0:02:10komplikovaná no a po matematické stránce tak po té fyzikální stránce
0:02:15a
0:02:18tam sedí začínali sme
0:02:19každý z nás na nějaké drobné zkušenosti se stavbou přijde tiskárny typu puška
0:02:24řekli jsme si možná že by to mohlo zajímat i někoho jinýho a samozřejmě napadl
0:02:29náznak papouška tak se za ním zajeli do prahy
0:02:32narazili jsme na jeho brácha který zrovna dělal diplomku a
0:02:37říkal že by se mu to taky hodil
0:02:38do diplomky
0:02:40a
0:02:41za čas na která spolu všichni _m vytvářet jakousi kopií virtuální kopy
0:02:48příde tiskárny o taky tušim
0:02:52a
0:02:54ta prezentace vpodstatě takové drobné povídání o tom jak se nám to povedlo nebo nepovedlo
0:02:59jaké jsou možnosti toto všechno nebo není
0:03:03takže jenom tak
0:03:04pro představu no představíme ta
0:03:08přijde tiskárna
0:03:11hodiny průzkum v podstatě založena procesory den to znamená nějaký aditivní procesní se na náš
0:03:16jednotlivé vrstvy tři každý znáte
0:03:19spadlo se jedná o viskoelasticity materiál který má vysoko vysoce dal lidské vlastnosti to dochází
0:03:25tam k nějakému tečení ten princip je
0:03:29vhodně načasovat fázový přechod mezi tečení vlastní
0:03:33vytvořením toho materiál
0:03:35a jedná se o tom ty fyzikální proces protože tam dochází k třeba přirozené konec
0:03:40cyklu se nakonec je samozřejmě tam řešíme
0:03:42mechaniku tom klima
0:03:45mechaniky tekutin potom mechaniky pevných částic takže je to skutečně poměrně náročná
0:03:51úloha
0:03:52já bych se samozřejmě neprogramovali celou fyziku úplně od začátku takže story sme se na
0:03:57nějaké knihovny které jsou v rámci mýho balíku sis
0:04:02a na nic nestavěli celou tu nástavbu která umožňuje jakoby simulovat ten
0:04:08proces co my za jsme se především na tom termo strukturální úlohu to znamená řeší
0:04:14nás řešíme především tu stavili ní část
0:04:18je dobré si uvědomit že ti ne tam vznikají teplotní gradient je tak procházíte povídat
0:04:23deformaci
0:04:24díky vysoké hallově dycky vlastnostem tak se může dochází k postupnému tečení takže i když
0:04:29vytisknete tu strukturu tak to samozřejmě pořád ještě pracuje vlivem teploty okolních podmínek
0:04:36a tím pádem může následně změnit svůj finální
0:04:39a to teda ne jenom během toho tisková samozřejmě i po dokončení toho vlastní tisku
0:04:47tady jsou na pár základních předpokladů na základě kterých
0:04:51sme se dohodli že ta úloha bude realizovatelná
0:04:55to znamená pověstné jakousi diskretizaci toho vlastního prostoru na které chceme počítat
0:05:00shodli jsme se asi nejjednodušší přístup bude nějaké to karteziánské dělení celého toho prostoru
0:05:08tím nám samozřejmě vzniká problém že nebudeme schopni
0:05:12kvalitně popsat
0:05:15tom nějaké zaoblení a oblé struktury to znamená že musíme potom následně interpolovat výsledný tvar
0:05:22který se tiskne výsledný oběh
0:05:24najít nějak interpolační funkce
0:05:26tak jsem si pomohli jakousi válku funkci tebou a funkci která podstatě vlastně na pokaždý
0:05:31tiskový vo to každou úlohu ve které sem tisknul
0:05:34a tam nedává funkce podstatě účtovaný jeho zatčení těch jednotlivých sousedním mě a díky tomunshle
0:05:41podstatě mu věřit ano to podmínka je kompletně zaplněna tou tiskovou to ta další je
0:05:47zapínat řeknu jenom zčásti protože souvisí s plnou buňkou tak
0:05:51tady je ten navazujícího toho takhlenc je ten zdroj pokuď je na lodi energie a
0:05:55odkud budeme provádět vlastní
0:05:57no tak poláci zase díky tomu že se můžeme aspoň spolu na nějaké
0:06:02a nějak vyjadřovat se jsou tak sme mohli využít protokol ještě u která je tam
0:06:07dementoval na to vázané fyzikální úlohy to znamená můžu řešit přímo
0:06:11a zatýkání úlohu o stupně volnosti deformace posunutí deformace a teploty a co mě potom
0:06:19ten materiál venkově relativně jednoduchý pokud nějaký result line nutný materiál prkýnka seznam tím možná
0:06:26přímo klikový chování ale nechme si to ještě
0:06:30na později
0:06:32ta technologie kterou sme tam potom použili
0:06:35také předpokládá takovej postup client graf to znamená
0:06:39zabíjí a oživuje elementy tam kde se na mám chuť objevit nebo případně zmizet
0:06:45ten materiál dané pozici
0:06:48další předpoklady které jsme tam uvažovali tak samozřejmě
0:06:52řešíme
0:06:53pouze na nějaké časové doméně předpokládaly jsme že ta časová doména se může není takže
0:06:58uživatel si může před _e psát jaká bude velikost časového kroku při
0:07:02se může to počítáte to takzvaný adaptivní časový krok
0:07:05který je efekt co _m který bude co nejefektivnější aby to vohlásili rychleji počítána
0:07:12zatím ne za tím účelem sme zvolit předpoklad že budeme uvažovat
0:07:17vždycky jenom jeden poloměr to dá předpokládat když se nemění ta tryska osum svým že
0:07:21celkem rozumný předpoklad alespoň průměr té trysky
0:07:25předpokládáme že výška té vrstvy bude konstantní
0:07:28ale co nepředpokládané s musím že uložíte takže je nekonstantní tloušťka té vrstvě která se
0:07:34nanášet může před tryska samozřejmě zůstane déle na daném místě dojde k rozšíření té vrstvy
0:07:40takže
0:07:40ti nosím způsobem sme relevantní popsali to k čemu tam
0:07:44dochází
0:07:46takže protože nás nezajímá to co se děje petry zcela to co se děje po
0:07:49u té tresce tak sme mohly zjednodušit velmi výrazně vlastní problém té trysky
0:07:56a nás tam zajímat pozadí relativně málo veličin to znamená jednak nás začít nezajímá vlastní
0:08:02tok
0:08:03ne tou tryskou potom nás zajímá tvar té trysky především nás zajímá průměr na té
0:08:08trysky na výstupu
0:08:10a na základě těhlectěch parametr už potom můžeme určit jednak výšku té vrstvy a samozřejmě
0:08:16i délku té vrstvy pokuď víme
0:08:19jakým způsobem se má pohybovat tom prostor pokud známe souřadnice včas _e
0:08:24jak se zmínil jedná se o je tam jste ping metodu to znamená musí neuštvat
0:08:29časové kroky
0:08:30ve kterých bude docházet k tomu oživování jednotlivých buněk případně jejich zabíjení
0:08:35ale jsem řekl ale je to poměrně problematické s tou že se pohybujeme se kontinuální
0:08:40prostor nespojitém prostor ale pohybujeme se s prostoru
0:08:43který je prostě diskretizovány to kartézskou sítí takže jsme zavedli ne transformační funkce které nám
0:08:51mít i referenční hodnoty to materiál hromadou to znamená
0:08:54máme tam modul pružnosti hustoty a tak dále
0:08:58teplotní ne koeficienty teplotní události která určují chování těch etap tom čase a prostoru
0:09:04a tydlecty hodnoty se samozřejmě budou transformoval závislosti na to jestli mají souseda který je
0:09:08vo řádky případně jestli ta buňka je zaplněná kompletně
0:09:12a _m máme tam zvon několik transformačních funkcí apod nějaké lineární až nějakou exponenciální
0:09:17a následně samozřejmě
0:09:20může být vynulované může zůstat zachován znám nemusí tam žádná transformace
0:09:24bytelně pokuď není potřeba daném okamžiku takže těma s tím způsobem mám popsat diskretizaci prostoru
0:09:32a tím pádem můžu pro jakoukoliv pozici
0:09:36fixy při lze určit okamžik kdy má gui tak uvolnění toho materiálu a tím pádem
0:09:42tomu barev tomu oživení
0:09:44ale nemůžu který jsou pro tu danou pozici připraveny
0:09:47díky tomu já jsem schopen potom řešit tranzitní efekty které se tam mohou objevit to
0:09:52znamená pokud tam dochází k nějakému zrychlení pokuď
0:09:54hraje vliv rychlost toho nanášení tak všechny tresty všechny trest potom mají samozřejmě
0:10:01stability účinky to znamená mohou mít vliv na stabilitu té tištěné konstrukce tak sem tam
0:10:07potom schopen
0:10:09zohlednit
0:10:10nejde ale samozřejmě jenom o ty mechanické účinky jde i o účinky ne termodynamické to
0:10:15znamená
0:10:17tím _e s tím způsobem ja tím svým přístupem na jsem schopen popsat je to
0:10:21teplotní pole a zase je potřeba si uvědomit že můžou existovat dva režimy respektive tři
0:10:27jednak je to samozřejmě vlastní kondukce vedení vtom objektu tištěné ale je to i přirozená
0:10:33kolekce uvědomme si že ta teplota
0:10:35je poměrně dost ne rovnoměrná jinak jste prostě která se aktuálně tiskne té vrstvě která
0:10:40postupně vysychat a také vtom okolí kterej které je fuk líto tištěna materiál takže přirozená
0:10:48docela ulice neobjeví důležitou roli
0:10:50ale potom tady může hrát případě tý radiace pokud se odpustíme u těch _e jednoúčelových
0:10:55_e spíš opensource nepřija tiskárna zatím že bysme se třeba nějaké ty ne profesionálně komerční
0:11:01nepřijde tiskárny tak a samozřejmě tady je se potom
0:11:04může hrát svoji roli
0:11:06takže tělesně způsobu to můžeme zahrnuty třeba s tepelnou setrvačnost která se tam
0:11:10může objevit tepelné toky které se tam objevit a které potom samozřejmě
0:11:15zapříčiní vznik teplotní gradient u a následně deformační petlinkou které se tam budou s postupem
0:11:20času
0:11:21objevovat
0:11:23zmínil jsem se u té přirozené no se konvici jsou dva přístupy pokud bysme chtěli
0:11:29řešit
0:11:31skutečně velice přesně přirozenou ano sem kolekci vzhledem k okolí tak musíme samozřejmě zavést spojte
0:11:38kontinuum i pro
0:11:40vlastní mechaniku tekutin znamená
0:11:42musíme namodelovat i vlastní ne prostředí toho zvuku které ochlazuje na tu tištěnou tu tištěnou
0:11:50ten tištěný obě
0:11:51tady jsme si trošinku vypomohl i když by tohlensto část bychom chtěli potom byste testovat
0:11:56mnohem přesně mnohem lépe a zase zavedli sme transformační funkce které vpodstatě určují jestliže ten
0:12:02tvar je takovýdle případně si že diagonální tak rozložení config součinitelů přestupu tepla
0:12:09musí odpovídat na waylandu rozložení a podobně takže na základě základních topologií jsme schopni určit
0:12:15jaké budou fyzikální vlastnosti apriko ty fyzikální vlastnosti blízkém okolí
0:12:20a tím pádem predikovat jaká bude
0:12:22nepřirozená konec se muselo konec i samozřejmě s tím jestli má s tím způsobem řešit
0:12:26nelze
0:12:28_e ten _e princip je princip pochybuju a principu rušení jednotlivých a souřadnic vychází se
0:12:38g kódu zase ti z vás kteří ste
0:12:41s zkusili z vastly to nějakou třetí stranu tak je to velice dobře že to
0:12:46je alfa omega těch open source ových nepříde tiskáren máte sice třída objekt ale stavbě
0:12:52schopni vtisknutého potřebujete rozřezat do jednotlivých roste existuje celá řada nástrojů které to most dokáží
0:12:58s automatizovat takže
0:12:59jsme třeba už je ten s lejsr ale
0:13:01určitě byste našli spoustu jiných
0:13:03jeho výhoda je že a spoustu parametrů kterým si můžete vyladit ten konkrétní stroj který
0:13:10chcete naladit
0:13:11a výsledkem je potom samozřejmě čiko kterým lidí obsahuje je to v podstatě oběšení plyn
0:13:17a s kytkou který obsahuje jednotlivé příkazy jednak si souřadnice na ale také s hodnotami
0:13:24které se vážou třeba na teplotní senzor i které se týkají třeba
0:13:29ten vlastní hodnoty toku
0:13:33toho materiálu ste trysky
0:13:35a podobně jsme vzali vpodstatě jenom ty nejdůležitější to znamená kolik si colorized souřadnice tak
0:13:42to máme ještě vlastní rychlost of elementu který kde ste
0:13:45jasné trysky no a potom je to rychlost pohybu ten trysky takže to bude znít
0:13:49zatím ty nejdůležitější parametr a samozřejmě stačí koho můžeme dostat těch hodnot mnohem víc
0:13:56ta lezeš potom vidíte to vlastní diskretizaci vtom prostor vo praci vidí vlastně ten konečně
0:14:01prvkový model který s toho lze sestavit a lidi tam jinak to vlastní
0:14:07cestu a dráhu kterou vykonává tisk to znamená někdy dochází k opuštění to materiál
0:14:13to je jedna ta část
0:14:15kinematiky ale potom dala mi tu druhou část která se týká
0:14:19jakým matiky vlastní hlavy to znamená ta vlast samozřejmě mám toho pohybu musí zvládnout mnohem
0:14:23víc
0:14:24takže to musíme rozdělit tyhlencty dvě cesty filozof k které jsou sebe které jsou spolu
0:14:30samozřejmě jakým způsobem spojené
0:14:33a každý ten _e element jistě diskretizací sprostou nese sám sobě nějaký fyzikální model to
0:14:39znamená že teď řeší nějakou teplotu informační úlohu s každém tom elementu
0:14:45a vysoké úrovni přesnosti
0:14:48no a pokuď máme připravený čiko pokuď máte připraví fyzikální aparát tak můžeme simulovat jeden
0:14:54vlastní tisk takže tady usuš vidíte fér podstatě reprezentaci
0:14:59tisku virtuálního tiskou té třídy tiskárny
0:15:04a jak vidíte neskutečně dokáže kopírovat ten medžik ohod jednotlivé souřadnice a _m nanášet je
0:15:11toho sto je video jedna ku jedné
0:15:14takže
0:15:15sto že tam kde se pohybuje ta hlava tam dochází k oživování těch jednotlivých elementů
0:15:19a současnosti zemi za vizualizovat jednak ty riziko řešen to znamená ty transformační funkce
0:15:26ale lze push vizualizovat vlastní výsledky to znamená to že toto teplo takže toto posunutí
0:15:31a obuv my sme chtěli co mořeni je vizualizovat všechny ty
0:15:34výsledky které by mohly být relevantní
0:15:36se cena třeba určité stability takže tady jenom třeba průběh té teploty jakým způsobem lidi
0:15:41nanášena vždycky ta nejteplejší horní svrchní vrstva dochází k tomu rychle vychládá vání těch spodních
0:15:48vrstev a zdílení případně toho tepla pokutami nějaké lokální extrémy na nějaké
0:15:53jak je příliš velké množství to materiálů které má vysokou teplotu
0:15:59takže těma s tím způsobem můžeme podstatě říc kdy bude dochází k tomu borcení co
0:16:04je příčinou toho borcení jestli je to zrovna lokální gradient teploty nebo je to přišla
0:16:10transformaci v důsledku třeba
0:16:12dnes tam byly ty celá ta konstrukce
0:16:15takže
0:16:16je tohlensto lze se tě dneska
0:16:18rozumím způsobem predikl
0:16:21tak tohle s ještě jedna taková
0:16:24no určitě
0:16:37_e
0:16:43je to je to lze ty ten asi nejobtížnější to je řeknou za chvilinku dostanu
0:16:49ale děkuju za to přitom rodí ta otázka skutečně asi
0:16:53ne nejtradičnější ale nejkomplikovanější s tou ste ze všech těch otázek které se tam řeší
0:16:59zavřený těch otázek jakoby víc takže my sme nechtěli začal skutečně úplně tím nejhorším co
0:17:03se tam na vymyslet ale je pravda že bysme tenkrát přijeli za pepou show tak
0:17:09to bylo první s čím přišel na mě smlouvy traky zkuste si něco udělat
0:17:14takže když jsme se nad tím zamyslet tak co si řekne tak ho do pranice
0:17:17kdy slyšel tím úplně nejhorším ty jsme se spíš soustředili na ty otázky té stability
0:17:22kterou samozřejmě taky řeší zejména u těch okruh obleku pokud se kóduje
0:17:27pokud se pohybuje měl ta a ta trapná dneska
0:17:31a tak dochází k nějakému kluzu dochází k nějakému rozkmitání tak tohlensto se třeba prostě
0:17:36neuštvat s tomu dá
0:17:37no ale já se k tomu vrátím malinký moment
0:17:40ještě jenom a jenom pro představu větší část to obslužného kódu byla napsaná fajn no
0:17:47potom je tam jakási knihovna která využívá právě tu fyziku to je
0:17:51tak zeman si ztrácet _e potom tam je spousta knihoven které byly vytvořeny na ty
0:17:56piny a skripu a teda tedy říkám tam bylo asi dvanáct programovacích jazyků který bylo
0:18:00potřeba použít a podle toho se potom to vizualizační prostředí které sme
0:18:04které sme jak tomu použili
0:18:08ještě poslední pár slov jak co se týče rychlosti a nároku jsem si že jsou
0:18:14velice důležité tam je samozřejmě velmi důležité rozhodnout jaké jsou požadavky fyzikálně jsou požadavky uživatel
0:18:23jsem že uživatel chce aby ten výpočet pro byl pokud možno
0:18:27co nejrychleji se pokud možno rychle jsme se vlastně tisk
0:18:31ale zase je potřeba si uvědomit že tady mám třeba nějaké kolem toho číslo které
0:18:34jestli staženou vůči tomuto po tím kolik mám tady třeba potom nějakou minimální časový krok
0:18:39tak abych byl schopen postihnou dynamiku která tam dochází takže
0:18:43že pokud bych zohlednil skutečně to nynější dělení které má po stínu veškeré ty efekty
0:18:48které tam dochází tak třeba u takového modelu jsme došli potom k nějakému pošlu asi
0:18:53půl milionu rovnic které se musí dopočítávat
0:18:56což asi na dvou jádrech trvalo řešení třicet čtyři hodiny
0:18:59_hm samozřejmě celé bysme potom další nástroje které umožňují velmi výrazně efektivního mobilizovat celý ten
0:19:05proces to znamená dá se potom učili kdy dochází k téměř koncertním vývoji teploty nebo
0:19:11třeba se tam není za zásadní způsob deformace
0:19:14tydlecty úseky se dají se dají bylo mobilizovat to znamená můžeme nahradit
0:19:19sloučit do jiné časové nevíte že jsme rozdělili ne časové domény ten jeden časové romanistovo
0:19:25byli schopní ne u nás vyřeší část té úlohy
0:19:28a tímto způsob co dokázali zrychlit celý ten pro se s třeba s třiceti čtyř
0:19:32hodin a půl hodiny
0:19:33protože zase další způsob jakým chci můžete velmi pomoc při té při té vizualizaci a
0:19:39to na čem pracujeme jsou potom taky pole efekty které bysme chtěli zohlednit chtěli bysme
0:19:44tam zohlednit i aktuální právě vliv těch
0:19:51o zářných poruchou které tam jsou držel no je rozdíl pokud máte otevřenou strukturu která
0:19:56vyzařuje nějaké teplo a nebo pokuď máte uzavřenou s touto zničí nějaká kapsa
0:20:01tak samozřejmě ta kapsa potom má jiné chování mají ne koeficienty přestupu tak aby mohlo
0:20:06docházet k tomu uvolnění toho tepla takže třeba trestem problém uzavřených kapes ještě nemáme
0:20:11pořádně řešení co jsem ještě pořád pracuju jestli zlepšené vizualizaci
0:20:17pancíře pomalinku dostáváte k tomu který jste naznačil
0:20:21totiž to že tohlencto sme řešili pouze na bázi mechaniky pevných těles
0:20:27tím pádem za bázi metodě konečných prvků
0:20:31další krok který jsme chtěli udělat tak je rozšíření o metodu konečných objemu která by
0:20:36nám popsala mechaniku tekutin ta mechanika tekutin potom dokážeme jenom velice precizně popsal rada logického
0:20:43vlastnosti během toho ti skluzu na ten fázový přechod za na ještě horka látka sem
0:20:49nanáší na něco a teprve
0:20:51potom do potom na vosum se dochází k tomu vytvrzení ta duševní že se nám
0:20:56no vidíte že se nám dařilo celkem rozumně popisovat to vlastní vrstvení
0:21:01kdy nedochází k přesně k vytvrzení včas takže ještě tě zčásti ta vrstva nevytuhnu a
0:21:09puštěna ní dost vrstvý další část takže to lze potom plus popsat právě to mechaniku
0:21:14tekutin a tím _e s tím způsobem tihle s tím řešením já je _m tam
0:21:18mám tu doménu která je schopna
0:21:20popisovat mechaniku tekutin tak usnul napočítala
0:21:23je to vlastní proudění externí to znamená musí tam dát nějaký zdroj rychlosti toho větou
0:21:28můžu popsat dynamiku toho větu a můžu tím pádem popsat i odvod tepla
0:21:33vlivem proudícího média stem vtom slušném vtom slušné médium
0:21:37takže tobě samozřejmě další krok který bysme chtěli pokračovat dál
0:21:42no shodou okolností nic nevěděli že na tom vývoji pracuju dva týmy
0:21:47ten náš a nasávat
0:21:50a the sound na tom pracoval dva a půl roku a uvolnil to před týdnem
0:21:55jsme to dopracovali dva měsíce a
0:21:58toto vážím se takže naše náklady byly výrazně nižší může sme to dělali jsem volném
0:22:03čase
0:22:04ale přesto ty efekty který trestem nástroje dokáže postihnout jsou lepší dyž má nasel protože
0:22:11to sou ty schopen řešit pouze po jednotlivých vrstva když to my vlastně můžeme vzít
0:22:15libovolný čiko a popsat libovolnou trasu a tím pádem
0:22:20i
0:22:21efekty
0:22:22setrváš efekty které mohou nastat průběhu nanášení nikoliv jenom při vykazování samostatný
0:22:28vrstev
0:22:29takže
0:22:30to jenom tak kdybyste se zajímali u vás tu oblast myslím si že to je
0:22:34krok do budoucna samozřejmě
0:22:37je asi dobré si říct že pro běžnou tom co sou tiskárnu pokuď _e nevtisknete
0:22:43zrovna zlatým materiál ze zlata nebo s platiny
0:22:46tak sám si nevyplatí ten proces simulovat protože to je samozřejmý mecenáši na frekvence
0:22:52naučí
0:22:53na ten vlastní software na který se to bylo na počítáván
0:22:56ale zase uvědomme si že ty tiskárnu neustále dopředu že se dneska kombinuju třeba tam
0:23:03jedenáctého přístup nanášení nebo přístup k tomu přidej tisku a toho co se ti nezdá
0:23:10struktury vám může ušetřit významným způsobem
0:23:13finance
0:23:14protože
0:23:15samozřejmě nemusíte čekat nešel ten vlastní výrobek zhroutí průběhu toho tisku ale můžete si udělat
0:23:21tisíc simulaci zvolit různé virtuální podmínky
0:23:25okolního vzduchu případně u toho fungování
0:23:28a je přesně co máte mít nastavenou kdy to máte mít nastaveno
0:23:32tak aby to z úst destruktor a zůstává stabilní
0:23:34a tak aby jste vytiskli to co skutečně vytiskou
0:23:39takže to byla asi z nestane všechno
0:23:41jazyků jestli vydrželi konce a pokud máte otázky tak se prosím tě
0:24:04pokud je samozřejmě pokuď _e barva plastu se promítadlo technických vlastností to ho plastu tak
0:24:11to zahrnout dokážeme
0:24:13ale mezi náma
0:24:16náplast peřina sama o sobě je poměrně dost věštění z křišťálové koule protože
0:24:22každý plást který se dneska vytváří když se vytváří automatizovaným způsobem také může generovat každé
0:24:29se ris podstatě jiné vlastnosti já znám spoustu kolegou ty se toho summable aplikaci zajímají
0:24:35nebo oblasti zajímají poměrně dost detailně
0:24:37a můžu vám potvrdit že ty zdroje které jdou třeba do pelet z i do
0:24:44jezeru ty zdroje které formují to vlastní chemické složení jsou téměř nebo sou velmi obtížně
0:24:50kontrolovatelné stačí drobná změna teplotě stačí drobná změna vzdušné vlhkosti
0:24:56a výsledný produkt výsledný plást se bude nepatrně vyšší ale nepatrně lišit tomu že třeba
0:25:02budete mít jinou teplotu tání ta teplota tání potom samozřejmě způsobí ještě nám posune ta
0:25:07ten přechod mezi výztuže mezi
0:25:11mezi pevnou strukturu a mezi strukturu která ještě je vtom dokud ten stavu takže zavřený
0:25:17pokuď jsem schopen podstaty mechanické vlastnosti tak potom jsem schopen tu barvu přenést takové
0:25:30jednoznačně tam je tam je velmi snadno definovaná struktura
0:25:36a když třeba koeficientu s artuše tom bodu možnosti ať jsou pásový čísla každý s
0:25:42těma s těch materiálů má svůj vlastní i rodný list který je veřejně dostupný
0:25:48jinak
0:25:49mimoto s
0:25:50stojí za to říct že děláme si vlastní experimenty mechanické experimenty které nám dokáží sledovat
0:25:55velkou část těch lidských vlastností
0:25:57takže ano
0:26:20kdo ví
0:26:30já tomu věřím ale nepřizná si že tady dole trošinku pořád mi vás znamená to
0:26:36marný který dispozici pro nás i třeba sto dvacet osum mega ramky xenonová se k
0:26:43soudu ve typy procesoru co pořád málo protože ty vypočítané tam probíhá jsou skutečně enormní
0:26:50tohlensto za relativně má no a doména travku se ty vlasy taková ta tak to
0:26:55bys
0:26:56a máte tam umyju nic teď si představte že by to mělo být skuteční co
0:26:59výrazně většího tak potom potřebujete výrazný zdroje takže my sme s třeba zkoušeli řešil jsme
0:27:05pro jednu firmu v německu žádnou ženskou kterou
0:27:08jedna firma která řeší skutečně průmyslové objekty
0:27:12a museli sme se domluvit se ti von novější nový tomu zabil dopočítat ona to
0:27:16znamená tisíce jen které
0:27:18potřebujete potom neboť počítání
0:27:20na druhou stranu neska jisté že ho spousta technologií které přechází je do té oblasti
0:27:25lidských situací
0:27:27a teďka se co by byla technologie těch je tady fpga č těch programovatelných mu
0:27:32vypli které
0:27:33pokuď _e jste schopni přepsat diferenciální rovnici toto
0:27:37toho pole tak potom můžete vpodstatě okamžitě získávat výsledky toho řešení
0:27:42takže je tímlectím polem nebo těma s tím směrem ubírá výzkum a potom s tím
0:27:46můžete reálně
0:27:47napočítal vlastně předtím
0:27:49_hm nešli tomu tisku
0:27:51a víte co se to
0:28:01u to je na začátku jde jsem říkal my sme se chtěli vytrvalosti všedních dnů
0:28:06tvar a my sme opět skutečně přemyšli co by mohlo bejt zajímavý a vůbec ven
0:28:13řešit otázku jestli to budeme komerci analyzovat jestli to bude open source
0:28:17co s tím to je my sme prostě chtěli začít řešit úlohu která bude zajímavá
0:28:21pro hodně lidí a která by mohla nalákat nějakou kometu třeba tímhlectím směrem
0:28:28a pane jsem si říkal že nám přide tisk je taková vlastně pouštět tam je
0:28:32poměrně hodně lidí z různých oblastí který se tím s tím problém zabývají ale nezajímají
0:28:37se tu matematickofyzikální
0:28:39otázkou teď říkali možná je ten čas názor a my sme tu oblast ročníku rozšířili
0:28:46ale jak to bude pokračovat
0:28:52může určitě teďka my sme dostali několik nabídek z německa s ameriky s tím a
0:28:59jestli bysme mohli komercializace ten software takže my teďka sme nějakým jednání je a
0:29:05co s toho vzejde
0:29:06a mluví ale
0:29:08první fáze určitě bude nějaká
0:29:17ušetřit samozřejmě ušetřit protože
0:29:19ušetřit vlastní náklady byste ta zmetkovitá to zvládnu ti dva nevím
0:29:26co šířil ú běžných
0:29:30třída tiskárna stojí metra ale pokud jste firma která vyrábí třeba víš houby při tisku
0:29:36a používáte extrémně drahé materiály vlastně tisk
0:29:39tak potom teda lize šumů skutečně
0:29:42závratný růst
0:29:43a to sou třeba miliony které ztratíte uši no tím že vytisknete respektive ne dotiskněte
0:29:49tu strukturu takže tam je oblast která může být velmi
0:29:53s ten strom
0:30:05to s tím souvisí toto jsou velice úzce spjaté otázky protože samozřejmě tím že já
0:30:10jsem schopen určit jestli ten tisk dopadne dobře nebo nedopadne tak já se měření můžu
0:30:15navrhnout optimální vozovka pokud okrajové podmínky takové které by vedly na optimální hodnoty to znamená
0:30:22pokuď chci dosáhnout nějakého tvaru nějaké struktury s nějakými podmínkami s nějakým rozložení třeba
0:30:28většího napětí nebo s nějakým rozložení teploty
0:30:31tak to ste nástroj který uznává
0:30:34no můžu změnit můžou vstoupit do toho čiko a zimní ty okrajové podmínky a říct
0:30:38mu jsou kdyby tam ta teplota no a vstupní vyšší podepíše se to pozitivně nebo
0:30:43negativně a tím pádem yumu v jakémkoliv krokus podstatě učit a pracovat dopředu to co
0:30:48nás
0:30:58ještě no moc děkuju