dámy a pánové sem přišli

jsem slyšet tady v praze slyšet i ve stavu mikrofonu ale velmi to hloupé kvůli

záznam a _e warové dobré ráno dohodli prosil bych vás přivítal na té dnešní se

přednášce takového otvírací

já jsem si přemýšlel o čem bych letos uzel protože sem to počítala s tou

si myslím po deváté

a nesouhlasilo ní mluvil o nějakém jednom kurzu který učíme na filozofické fakultě tak tablet

informačních studia knihovnictví a dneska by chtěl mluvit o jeden kurzu který sem loni učil

poprvé

a _e

když jsou na ty service učení tak ten součet navíc vo dvě dimenze že ubytovali

ty studente ber to baví vás

ten kurz který padl mně

a ona už úprav by vadilo nebo nevadilo studenty

já si jsem přemýšlel o tom předmětu kde si někdy v létě

a

loňského roku tak jsem si

vzpomněl na knihu katedra tržiště

četl někdo z vás nebral že ještě

jeden

erozi píšete a

která si knížka která začíná tím že

že jí programátora a říká si

hele na nějaký program a ten program neumí všechno co by chtěl tak si je

co do programu

a mezitím to těm ostatním a ti ostatní ho potom začnou psát říkají my bychom

chtěli ještě tohle a nevím jsme vyrobili tohle a chtěl bychom to tomu přidal

a

asi ti lidé začnou sami definovat tu svoji potřebu říkej si co chtějí potom software

by měl a případně ten obsah se mi dodávají a ta ani na ně neuvedl

ani neměla té knihy jsem si ho postupně stává mnohem více než odjedeme tak se

stává kombinátorem jako můžete

a já jsem se přišel s tím jestli

bychom se takhle třeba nemohli učit v že byste prostě přišli za studenty a zeptal

jestli a co byste se chtěli naučili a oni nevím na to řekli parašutistko sem

jako nemysleli

a naší nějaký způsob jak to těm svým spolužákům předá

appel asi to o čem by chtěl

o čem bych chtěl mluvit protože si myslím že té

jedna s cesty já k dělat učení

zábavnější

a

a nebo užitečnější nebo nějaké pak se vám nestane takhle přestat prostoje ti ta čemu

je to dobré

prožil jsem sandinistovi tak když se zeptaj zatim předvedl to musíte vědět vy

a máte vyhráno

ten asi na jako fundamentální otázka co a proč se starosi učíme a tak jsem

to předeslal takto

vypadá jako hrozivě široce

dobře přijede za univerzitu mi studenty kteří sou

čtvrtém ročníku

magistrát sloupce

prvním ročníku navazujícího magisterského studia která je ve čtvrťáku

a řeknete vy jste to naučit dvanáct před nějaký seznam řekl teda jako dobře a

vás učili

tak

tak jako s českem formální systém může fungovat ani nemůže protože ústava za nějaký metry

pracemi a

a podobnými věcmi

a ruce docela zajímavé je podívat se na to co to znamená vůbec to sloučit

a

_e lomeno neříkají učit se jako z toho že se

člověk svobodně rozhodne že se chce učinit někým jiným

nějakém ohledu lepší vzdělanější _m kvalitnější a tam jako důležitý nerozved to osobního

osobního rozhodnutí

jo podzim zítra já vás nemůže nic naučit jako že můžu někdy udělat to osobní

rozhodnutí za ty studenty

a šest lidí se asi musí rozhodnout sami a musí se neštítí musí se sami

stanovit _e

plán toho progress u

a

a učí se primárně pro sebe

že jedna věc je že

na konci chtějí dostat ten diplom s kulatým razítkem

to kulaté razítko této co ti studenti nemají doma že

teta

penalizaci nebo teta exkluzivní defer vlastně ta univerzita

a

a ten proces to učení vlastně za ně

udělala jak je

čím je vinen

jak je to základní otázka čím se rádi

zase začíná

když se

když si měli dělat průzkum ve škole

tak zjistíte že třeba na prvním stupni se děti průměrů

učí rádi a jízdu radost nad radost by se tak pozorní a tu školu představení

oblibě

my vlastně úplně přesně nevíme proč to je

když vede takový tým jako konzervativní učitelů nebudou říká

no za tom že ta puberta

nový prostě chladné výstupní do puberty osobnostmi se mění škole přestává zajímat mají jiné zájmy

a proto je to představa

přestala bavit

pakliže není schopen jakoby zelený úplně jinak budeš když ten první

_e otázky se ta diskontinuita to

jak ti žáci vnímají školek o důležitou je chyba jak rádi tam chodí

když si mluví

potřeby řešil věci které se na tom

velmi výrazně zhorší myslím na ten na české školní inspekce tak jestli se teda může

tím že

přes léto celá třída padne do

psychologický vývojově jiného stavu

já jsem si řekněme znamená že

_mhm teda to nemůže a nikdy

access že to hledání toho aby to vzdělávání bylo zábavné abychom se učili rádi tak

je důležité _hm důležité nejenom pušku ale je důležité protože

do té školy

jako takový bez ní

v jakémkoliv historickém kontextu uplně divně

hodíme strašně krátký čas takže

že vy

no byste škole odejdeme

když budete taky protahovat čím studenti tak třiceti

_e osumdesáti nebo devadesáti stavu neběží

zase tam choděj pěti

takže

no maximálně pětadvacet let ve škole většinou strany složilo

a co se děje vtom zbytku

tak pokuď

se ti lidé budou rádi učit

ta potom hrozí prožít dostali šťastný život protože ten svět kolem nás docela rychle dní

a jednou z důležitých nejde školy by mělo být to že

převedete studenty tom že jsou schopni se samostatně učit že sou co by se učit

rádi a že jsou schopni si je říct co se chtějí učit

asi ho přijde strašně důležitý

strašně důležitý moment

jestli to nějak že to bych se začal

přednášce tak se strašně rádi šel na to že jsou rámci doktorát uklidila přednášky

když si vzpomínáte pocit jak se zapadl velice jaksi tedy říkal jsem si

tak vláďo a teď mě ba ty

na pro sebe učitel musí mít ten kdo má nachystaný ten program doma jste říkali

na tabuli doma stane prezentaci kdo mě vyzkouší doby se dá literaturu kdo mi řekne

co se naučit by se naučit bude vypadat vtipy

tak jsem mezi pohlíženo

jak by se nenaučil že příde do situace kdy

jestli to má určovat sám

a

prodlevy to jako důležitá role té školy naučit tady studenty žáky

identifikovat osum vzdělávací potřebu

a jak jsem je rozumně

když se díváme jako by se vydává ti čemu se říká

evropský ní nemáme hlídání kompetencí

prosím vás spoustě míst zjistíte že to je jedna s těch nejdůležitějších věcí které

rozhozu _e vydáních operaci jsou vysype to neznamená to že když neumí kódovat neznamená to

že umí věci vůbec kolik

znamená to že umí identifikovat svoji potřebu

a nyní najít zdroje kterém tu potřebu saturuje jí

a ten hlas je to byl jeden i ostří

cílem předmětu

zájmem

za tomhle odvázaný tím že existuje nějaké kurikulum to znamená že

pushovat ale dává vlastenectví to ušlo zase lesní ne kulaté razítko dyž já

lepší klape desítka

znamená že

já už tom předmětu tady se menoval

učící se společnost

ta když mi řeknou že chtějí se věnovat teorii relativity tak já jsem vždy

a jinde

_e skvělé a patch

začnete nevím

šarčo dobrým řešením

a

personální se budou nějaké míry uvázán komplikováno

a zároveň jsem chtěl dát studentům nějakou možnost jak s tím

děsím pracovat

a je se omlouvám do této přeskakovat nové

existuje konce kterému se říká otevřené kodeku aby se nechť je vtom že by na

začátku vymyslíte trochu jeden předmět měl vypadat

a potom co vidíte studentů a řekne tady

milí studenti tady je

tedy nějaká slova

ta osoba jde takže

já bych se s každým tím bodem vystačila snad sou semestrální

aby se vyberte

u toho bude koláčem se teda vlastně chcete věnoval

případně navrhněte vlastní témata a potom ní diskutoval

takže tady se asi tak jako objeví

objevují nějaké připomínky doveze objevuje to že se jedná s ní hala ještě tahle literatura

by tam měla být

já teda si nosíme student je se můžete před začátkem toho semestru jste té

že vstupy ideálním případě by se to velmi před začátkem semestru reálném světě

studenti nechtějí řešit svůj před mě čtrnáct dní před tím než dyž

_e do vymysleli moře nebo někde

takže to prostoje veselce řešíte první týden čtrnáct dní

takže já si jako čtenář nějakou otevřenou konzultaci toho typů

zároveň to může fungovat i takže with sylabu znáte k dispozici řek o širší odborné

veřejnosti řeknete

ale tady

mí kolegové

zkuste říct co mi tam chybí co jí by se měl případně na účet a

řeknu ti věc _e

diskutoval

docela zajímavé ripe sylabus měl ještě jedno zajít jako vlastnost

my sme

no ono nikdy nic nejíš se dalo stihnout

lze sem se domluvili nějakým způsobem já

no

hrůza protože

semestr je příliš krátký je život je příliš krátký a

je to znamená že ten vlastně studenti sami si nastavili

první fázi jak je ten základní rámec toho předmětu

a

dají další volba spočívala

já si to rozmyslí prezentaci ale

_mhm a spočítal ještě bude

ve dvou věcech

ta pro ne

jsem jim říkal hele myslím si že polovina toku z vás určitě nebude zajímat

pro sebe vyrůstá a

na lodi nazvaný všechny přednášky

chci abyste se na

šestin dvanáct přednášek nějakým způsobem chystali

aby sami si vyberte na které

co to znamená nachystat se na přednášku

nachystat se na přednášku znamená že tam musíte dojít

že musíte mít ochotni diskutoval

co si říkáte takové standard

a

potom na to penál

sto široké v rámci berte něco co je pro vás důležitý

a o tom napíšu článek

za zase médiu novou

pokud to tak se svojí kolegyní a jsou

jsem si vybral médium jako

to platformu publikační protože

může jako relativně snadno spravoval

spoustu přesně na tom já zároveň jako vlastní které publikace

_e asi řekl tam skoro cokoli aha tak jsem za mě zobrazí automaticky rád musí

přečíst a to znamená odsouhlasit

seš pro mě znamenalo že jsem

každý čtvrtek o desíti večer do dvou do rána čtou slovenské přípravy

a potom jsem se chystal přednášku kterou si měl mít ten druhý den ráno protože

nemusíte reagovat na to se ti studenti beru je to zajímavé

a nemáte žádnou možnost existence přece že lidi měli větší předstih můžete říci škodu tak

existuje takže to vím že chci nepotřebuje spát a studenti ano takže

pro co vy na si to překvapilo bylo to že sem si myslel že ti

studenti budou jakoby rádie

dvou odstavců ještě chybí u

že to bude dost jako krátké nekvalitní

jo a na konci

_e to co jsem tady jak na konci ti studenti potom cely závěrečnou

závěrečnou práci

dobře se tam objeví něco

něco jiného ale _m jako vypadala jako závěrečná práce studenta to není to všichni publikují

po vlastním ménem měl jsem tam asi chudinky první je že

veronika se byla nero seš stav jako dobře identifikovatelné rez asi ne jediného studenta assess

padesáti který

tam nechtěli pod vlastním ménem

zbytek sme musí na studánku mám

a to že tam dávají ty příspěvky tak vnímají jako součást nějakého svého

osobního brand u

tak se můžete podívat jak vypadá a o průměrná seminárka s průměrnými

zdroji obrázky

she

_e prosím mnohem lepší než to co teda vy studenti když vědí že tady někam

do to jsou a že se to nikdy nikdo nepřečte

pro sou mě příjemně překvapilo jak bylo to že

oni si že se věci čili navzájem a navzájem se komentovali

nebo si tam dávali

čove doma

pokles se dál protože

zajímavé muži se začali navzájem sledoval

a to vzájemně sledování velmi kopíroval sociální vazby které volíte štvete skupině a ještě vlastně

říká sektách

prostě sekta

se velmi rychle kozu kluk ne aby mě tak oslovila asi kdo jako demografické skupiny

jestli si mě nějakou průměrnou přípravu na hodinu

to jsou asi odteď na konci závislé

je takle vypadá průměrná příprava

zhruba stránka ňákého něčeho zhruba čtyři je načtený zahraničních zdrojů

ne jak a reflexe nějaké vlastní

a

to jsem si jako zajímavé

je že aby to moc to fungovalo tak sem co stát to že na první

přednášku se ty přípravy vyrobili ti nejlepší studenti

co jsem neplánoval a teďka se kopce vyšší nezmanipulovat jako další roční

a ne žádný nejlepší slina jsem hodně vysoko léků

tak první příprava měl asi patnáct stran protože to pusinko cauchyho

takže ti ostatní nemůžou odevzdal

tomu stránky prostě call

to nejde

k tomu předmětu neexistuje žádné učebnice

jasně

že lokálně vypadá učebnice tady

ne prostě vlastně jsou výborné zobrazování čemu

pardon

a na syna učebnice vypadá takto

je tam vždycky

je takže si téma

je tam moje prezentace která pokrývá to co byste si zaujalo a nebo to čemu

se na webu nevěnoval já sem malé důležité že bysme se to měl na přednášce

říct

a ta přenášená vlasy vrozená na pět eště ty bloky prvních crash testech jsem uzly

já protože to baví

a

zdrojích pětaštyřicet minut sme seděli ze studenty zkoušku a probírali sme tedy se s těch

i příprava

a vlasy byste chtěli přít na hodinu tak byste mě není přečtené ty přípravy těch

ostatní

a zase jsem učebnici narodil tím že se

tady jde dělal dvě příště zpětně

raz takle k dispozici a zároveň věděli že špínu na ústní zkoušku na půl semestru

takže tady je to přál máme tu referenčním traktu ústní načteno

je to závislé na tom že

každý my jsme ti vyrobí něco kvalitního

včera potom jako se ti ostatní můžou účely

a _e

vezmete jeden jako jedno z největších jako periodický překvapení

že což jako fungovalo

a že když se díváte na ty články teď s tím něco

nejsou špatné

je tohle prosím

průměrná příprava na hodinu rozum sem se ztratil bude představeno jeho potom ukážu data je

odpovídali platům není času

znáš otevřeno snad se to kurikula spočívá v tom že ti studenti si

nemůžu vlivem před neklape povinný předmět tak lidi musí

zároveň jako u nás tam bude to tak že studenti nemají rádi povinné předmět sou

prostě ty nejvíc citované předměty takže

ten náš bude koncipovaný takže má nějaký spočítáte asistentů nitře třeba chtěla

zkažené profilace je dělen předně součástí toho povinného molekula všichni studenti ochutnali něco

zas já si technologií něco s zensu že něco was informačního na to rameny

to znamená že když mu urazil něco ze zdát jako tak jako může tušit že

čtyřicet studentů

musí kde štěstí studentů třeba dvacet

když to bude mít silnou averzi potřeba přesně to co nechce

zaživa si musíte hledat cestu aby vás ti studenti ne rozstříleli

zamysli podívat na demokracie těch student desítek tam si těch pět často sme chytrý

cože příjemné pokud nás neměli rádi

zrovna jsem ideálních existuje ty tak jako

jak je špatné

takže

vlastně nepotřebujete není nějaký model

který pomůže těm lidem aby to bavilo aby se tam sami našli

a

zároveň daleko znamená že

je zatáhnete i do procesu té tvorby

a necháte je dělat něco na čem oni se jakoby profilují ni

a nějakým způsobem

vyrostou pak nelze zajímavé sledovat jako demografie těch příprav

kdyby zjistíte že máte studenty kteří se nikdy druhé přípravy naši a všechny naše přípravu

stahovali tomu tématu a zjistíte že jim potom semestru balí načteno políčko tom jako bys

potíží napsat bakalářku a ani o tom neničí a ně to moc nebolelo

a pak vám zklidní

já jsem našel to co se dělá a nebo tohlensto už tak ohromně zajímavé a

znovu před sto dřepů se stala s jako můj koníček protože

prostředí nakonec petrova

obsah který mě nezajímá já snad pocit že jsem vybral že jsou vlastně svůj vystudoval

co chce až vám můžu se s o to z dětí zatím podělit

to co úplně stoprocentně nefungovalo byl to že sem si myslel že za budeme mít

co už a věta

takže ti studenti úplných drobností ty toho o tom co napsali nebo napsal někdo druhý

takže koupili nepovedlo red podzim se metod litoval že

dobrý josef napsal pěkný článek přečtěte si

a pinknu se byl zachován ta

takže za strefit

že

pořád existovala ňáká a barier toho že to je nevím školení můžete nějaké

při jsi reprezentační nebo něco takového ale jako jedné straně dva tak velká péče o

to aby ty věci byly kvalitní

a

pak zároveň tam ten sociální rozměr byl v zajímavých tomto

to zemřeš jako zajímavé je že se nesměl taky dostal velmi rychle všechny přípravy

a potom stůl je semestru za mnou přišel jsem že přepsat

tohle mě to stejně čárky

a zároveň se von tak si toho cílem ti druzí se styděl za to co

vyrobil sám

a

a potom jako

složce to průměrných příprava dělal velmi pěkná

znáš ta otevřenost

se opravené mi to by bylo těch téma listu že ti studenti na sebe navzájem

a pro ty studenty a česneku mnohem důležitější

tak se tu prezentují vůči sobě

že chcete nevyčítám

na hřbet budu mít pocit že to nečte pepek klidně do pozice nějaký vloží boha

o červené karkulce

nesmí nám že mi

ne jednou studenti poslali se mi nákou která je dva pí tady já

a ta paní a celého článku

já to čtu a říkám si p nějaké dobré a potřebujeme že jsem to psal

já a

je to s ohněm tam nikdy neudělají

tak se voda tak velký pozor protože ví že to je tady je

které bude prezentovali vystavení

která vytváří

po sociální tak

že jí by se mluví o tom že

existuje premisa které se říká kolektivismus

říká pocem vzdělání důležité

také sou prostě co se

identifikovat o své téma najít tím nějaké zdroje

nebo co něco o čem to reflektuje

však proč to píšou tak to nedělám to že to píšou pro ty druhé kteří

se tu příbram nemuseli psa

ale

do píšou

také protože přes donucení prování tetu reflexy že

tu chvíli zjistit jestli tomu rozumíte nebo nerozumíte jestli se nám to rozpadá nerozporná

případně studovat musí bejt věci které se vám rozpadne nic toho sto složit přípravu

a potom je tam nerozuměl tomu že to ne s tím ty někomu dalšímu a

případě že vytvoříte nějaké sociální vazby že vytváříte spojení a hledáte lidi kteří dělají podobné

nebo zajímavé věci

takže tohle to jako velmi pěkně za fungovalo

ta otevřenost obzvláště v jedné věci protože to je pokus pro magisterské studenty

ta

mám několik bakalářských studentů kteří říkali hele a když stresem nějaký taky dcera taky tam

takže mám se studenty kteří

bakalářské senát jako dobré si dávají také na médium

takže co se komu se rozhodnout také třeba

jako redakční práce s tady přední dveře na začátku jiný obrázek

seš se ukázalo zlem tomle gestapo zvolili

rozložení těch prstů tak jako neúnosné spotřeba na začátek první obrázek s toto banky potřeby

nezačal obrázek z toho

dva pěkné

znamená že je to něco co nabízí honzík otevřeno si je třeba mezi předměty různými

tady za příspěvky které víte prd dál

to máš no a

je tu sou

když letos je předmět

na je já nevím to médiu sem schopný navázat nějaké další předměty další větší výstupy

a pečoval o tu o tu komunitou nějakém kontextu

a za radisto měla něco co

přepínám do latiny je tuto zkoušku a

tak

tak to je ten jako prázdný prostor vevi těm studentům dávat nějaké _e

velmi kontrolované prostřední možno sekrece to zkoušet a s

teď něco co je nedostanu pěkné a nedostanu sem že končí těmi se nedá tam

i ten umí životě šuplíku a nikdo je nečte

potřeba sem tady docela povedlo je že

jestli je jiném že to píšou pro sebe navzájem

ale zároveň to má je to nějakou čtrnáct nevím že třeba kolem na klamovce který

říká sem studentů předmětu _hm lépe pro vás ten zdroj který čtěte

prostor beruško voblečku vyměnil ne žádný říká že pes lucinka říkáš takové médium

to zájem s osobním řady jako mezi akutně

spolu spolupracovat protože prostě

není v lidských silách vyliž

teďko nevím kolik jako průměr to co se učí na univerzitě

_e za šest sem semestr

ne prosím jiných slova kdybych se rozkrájela na každý den nachystal pět šest kvalitních článků

které budou vychází z toho co studenty zajímá a

nikdy to nebo tak to bude někdy něco nebo tak rozmanitá jestli ti studenti nedělají

chyby a nebo že jaké jsou nepřesné něco takového

a teď to co

takhle oni se vám do zadku povídání

a řídíme jest to můžete povídat vy

šalvěje diktujícím tak asi tím že ty články stahujete

ale to vpohodě nebo bodě

a myslím napsala eště vlastně

jako další koncept _e otevřenosti

čili jsme si už asi začal tak drahé a tržišti tak je tak vítr jako

známý skore se ten otevřený vobě kvalitnější nečte zahození tak

žel při srovnání wikipedie britanica ta tak jasné ono to vyjde s zhruba nastejno eště

moment máte dost velkou a pro radost dobrá takže toto jednoho dne

nehraje protže bude mít srovnatelnou kvalitu ale mnohem větší záběr obě

co

je něco co se do určité míry

dařilo i tady vtom tak to předmětů

jak jsem mluvil o tom že jak student vám utekl z té hodnocení polovině semestru

a pro se to potom jako zlepšil protože která je ta kráva už nikdy chyta

tady

je možné problémy

odpovídá zhruba polovina miss přesto vlastně tuto kozou

a vidíte že ten kousek do sipového kdyby řidič

mají pocit že můžu to na obecní

kořen třídě přínosný

psaní příprav touž jako náročnější

kolik času zabere příprava

tohle je věc která mě podrazila bych protože jsem ten kousek ryby zajímala to je

té třicet minut

a

a tak úplně pěkně měření

ale

dost osumdesát žádná udělanej přípravu když etapy

a týmy spustí předmětů a

a přes ten to stojí za tady tomu ten čas věnovali

proto teďka neříkám že špatnej dobře

ale znamená to že vy jako byl uvidíme koncept takoví ti sleduju to přijde přínosnější

můžou ní až tak není důležité

tak to je tam ten čas věnovat

já jsem potom se pobavil jsi minuty myslet já na klidně řekl ale jsem přestal

chodit ve středu mozku

proč se ve středu v noci potřebovali

psát si pro dozvěděli musíme ve čtvrté

večer odezva jste vystihl prostě desíti do dvou přečíst

řídila nejlépe důležitá součást odebrat spartu procesu byste mi to musí vědět že

to se chodí do té ženě a reaguje reflektuje a případně kdo dělá a jak

to dělala jako topení žejo těch desíti v noci identifikace kluzkou ty přípravy a

a klasiku něco co je součástí té otevřené dveře kupuji šumím tom

otevřené uniku a to z nevzdělával neparticipativní čím to domů

tak potom nějaký suse patří asi do přemýšlím jestli

do schopni měl plus takový že bych se si myslet dohodl že byli schopní nějakym

tak se mu té noci

_e šestý smysl tak daleko

_e kolektivismus je zajímavý tím že říká že většina vzdělávání večer toho procesu učení

se nerealizuje ste škola

je se zítra tak jako zázrační poměr

co bude jinými slovy

když ne tak já uteču asi se stalo

sem závorce deset té pro docker znáte ze spousty

spoustě oborů

a to vzdělávání se říká

deset procent toho co se naučí

se naučil ta forma vzdělávání jo to sou ty přednášky to sou ty hodiny ve

škole

on dovezl jako že se naučíte co načíst tak se nám tak jako špatně studuje

jinak

dvacet procent je toho co se naučíme neformální vzdělává

to je to jako klasické zahajován

takže si na courseře zapíšete se kontext ramky

a

sedmdesát procent to se v životě neúčinné se naučí ne úplně omylem

naučil se to prostě takže komu

sme na internetu a jestli je přečteme budeme městě jako potkáme nebo něco vidíme něčem

přemýšlíme

u sebe základce toho co umí ne a zlý svým formální vzdělávání

a

jeden z nich cílů

procesy začal zadáte přípravy

a říkal jsem hele musí tam být třeba alespoň dva tři zdroje tak byl ten

abych ty studenty donutil to mám o nějakém ten rand length

a

i když většinu věcí je které narazí tak nikdy nepoužil

a si mysim že to nějakým způsobem je vevnitř musela spolu tohle je hloupost nebo

tohle zajímavé tam se to do pokryt nebo

my se taková

to zuří je důležitý prvek takového to vzájemně či takže asi vo přestávají existovat učebnice

na střechu spolehnout

předvede chybu učit kolo sloučit se společnosti nepostaví žádná činnost se nesežene

nebo může jako se že já nechtěl zapomeň účet tak aspoň a

no to nezachladil celá základní nebo střední školy ten jako občas řad nějaká pracovnice nejde

a _e

na univerzitě že tam je takový ten způsob že každý z nás to stejný tak

se přece skrip praze teďka k někomu kdo zkoušel

a

_e to co to zmiz _e nechtěl udělal

a nechá se muset světa napsat tady i studenty

a pak se jim asi maximálně dělal nějaký rakouský je sto jsem říkal hele tyhle

přípravě jsou opravdu dobrá nebo důležité protože

jak ukrývají to téma nebudu je nebo u

co mu přišlo překvapivé

to mi to model vzájemného učení promítlo že to fakt počet navzájem

ja

bylo to že ta ten finální takže je tam já

že ta představa že ten vyučující vytváří dokud si deformace natolik silné že nakonec jestli

byste ni přesně operace příbram to má

a

to se nepotvrdilo

_hm je velmi často nacházeli témata která bych si říkal jak se to mi ukradená

nasedla tak jako

nauka sou

pro ně najednou nějak účastní je to důležité same té plzni přišlo třeba vyhraje

ty řidičáky zdědila běžet děti dává běžně a

mně se strašně to popisoval

že se to si vyberou jedno téma a nechají uteče jsem doplnil to zveřejní a

pak si to mohl dají jeden na zdroje budou koupila příbram tom že tak jsou

jen tak oni říkají

no to bylo hrozné já jsem napsal příbram se sem že už nikdo nikoho tak

se musela celkovou

jako že i

to že on

to činnosti okolní

případně o tom jako spolu žijí a výstupní _e vyšel je ostuda

ta

tak tam přišla důležitá běžná součást té hře

otevřenosti tak součástí to prostě vždycky ta komunita

a _e tenhle učení mám pocit že takový

že budování ty komunity určitém ohledu

podporuje

nebo rozdíl

na založení nějaké nevýhody

tom nevýhodou první je že

přijdete do čtvrteční noc

když přednášek pátka

no nevím nedá takže to podstatně nižší je že

přicházíte o to bylo kontrola tím kurzem odtud volno

článku představuje ten kurz na vypadá systém těmi ně temné no jo přicházíte o ty

možnosti jak je k tomu jako dostatečně pevně nutit do můžete to si šel na

to přednáškou částí

můžete pod váznout některé student prevence přitom ten trezor potřebujete

ale ne

a ti studenti jsou nenutili

kteří vystupují aktivně té roli

my se učíme to učinit rovná aby se co učit tomuto

jako učitel máte ne menší

prostor pro o

jak jsem zcela fyziku tak asi předchozí kladl důraz na to že ten výtah na

ní logický strukturovaný úplný ucelený konzistentní

takhle to se nedá takže ti studenti a jako netlačí tam je to zajímat

zaráží nebo ne předáte šla sem stejná s jako před a chtěli

a nemáte ani moc možností jak to udělat aby se to respektovat jsou vo všem

o tom že teda takže nechat odsát připravili a vykašlete se na ně

stejný jako přenášíte celé

co

co na tom jako ty nepříjemné důsledky že teďka tak asi chtěli sáhnout je to

nebyl to

do podobně

no tak jsem se existují učebnice výhoda učebnic skriptech to může red se tam je

poklad na jedný jazykem ne na ně správně přehledně logicky konzistentní

u soudu a my jsme ta tu nevýhodu že většinový úplně jiným jazykem mashe i

můžu ti studenti hlasy úplně jako velmi často uplně zbytečně

když přeč nějakými vysněný něco naučit tak bych se měl snažit třetice bojovou túry

a

tím že to neříkám že máme už a verzi dva nespisovně nebo že

něco

ale myslím si že to udělali spiritisto nepouštět

a nebudu mít pocit že ta jejich kultura

a jsem si že to že oni sami mluví k sobě navzájem

ta

tak to učiní se jako velmi výrazně kupuje do toho ní kontextu

zároveň jsem v pohodě hospodách před něco jako na střední škola compensate podporovat takže ta

věc

a jako na univerzitě tak

se chtěl nedostatkový a je to jako norma prostředí a najednou se ten váš kurz

stane předmětem těch hospodských diskusí

co se nám taky dostával jo vyčíslení se prostě nechtějí učit hodiny na hodinu

přepne přečtou ty článek je lepší hospody řeknou na ty jsem četl něco o

vždyť každý

protože se učila té s tebou a není to zajímá

ale vy máte možnost jako díky tomu že pracovně s tím co pro studenty tu

chvíli ten a tak se stát součástí té hospodské bysme za tiše jako také důležitá

vymazala nechodí a říkají my sme spolu mluvili o jak je to téma jak jsme

chtěli udělat a třeba

narazili jsme na

rozdílné zdroje

na si myslí že tom předmětu do leva

znám na médiu ta nějakou docela jako zajímavou činnost která je nějak úseku na i

odborný oborově jste

komunity

taková neponiklováni ten jako osobním renových grafy

závěti studenti je když chtěl dopředu nechodí jí

takový nějaký věci se tam případě načíst co trati se včera ty ti druzí

no a

aha benefit ten je že taková velká to divně a baví ty studenty

a

myslím si že

mohou být přínosné kurzy fleretistově třeba jako nebaví a pohled je si

a _e

když si na ten jakékoliv psychologickej výzkum tak zjistíte že je chtěli by to pro

studenty baví ta efektivita to posuzuje zástrčí když

můžete použít metodu hrozné strach u možná funguje podobně

tak se výzkumy dělají hůř protože máte málo všechno jsou schopni držet konzistentní se ty

staré celý semestr

ale

myslím si že to že to je studenty že se vytvoří nějakou pipu zdroj u

té a případně to koukali na je nějaké resets přečteným poklidu kouře články vyjmenuju tři

články které

díky tomu předmětu šest

jsou pro vás pro ní a zajímá tak tom přijde jako význam ní

významný benefit

tam

já jsem na switch

časy _e minut a doma mi do toho

jo to rezervu pěknou takle mizerně s na diskuzi

ta

dámy a se tady s šel

ten kurz teďko blíží zase já se teďka podzim takový jako reflektuje bych u něj

a lze benzínem co tě

případně

přinese kdy to zle strany všechno děkuji vám za pozornost a příklad naprosto proč asi