OpenAlt - 4. až 5. listopadu 2017

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Otevřené kurikulum, participativní vzdělávání a radost z učení

Michal Černý (KISK FF MU)
Jak vypadá vysokoškolský kurz, o jehož obsahu a struktuře diskutují studenti a odborníci? Lze učit to, co studenty zajímá a baví? Jaké má takový přístup úskalí? Může fungovat předmět, ve kterém učební materiály píší studenti sami? Jak s ním nakládat mimo akademické prostředí? V příspěvku bych rád mluvil o tom, jak lze takové vzdělávání pro formální i neformální učení zařídit, na co myslet, co se může pokazit a co naopak člověka potěší. Podělím se také o své zkušenosti s takovou výukou také o zpětnou vazbu od studentů.