0:00:15dámy a pánové sem přišli
0:00:17jsem slyšet tady v praze slyšet i ve stavu mikrofonu ale velmi to hloupé kvůli
0:00:21záznam a _e warové dobré ráno dohodli prosil bych vás přivítal na té dnešní se
0:00:30přednášce takového otvírací
0:00:34já jsem si přemýšlel o čem bych letos uzel protože sem to počítala s tou
0:00:39si myslím po deváté
0:00:42a nesouhlasilo ní mluvil o nějakém jednom kurzu který učíme na filozofické fakultě tak tablet
0:00:49informačních studia knihovnictví a dneska by chtěl mluvit o jeden kurzu který sem loni učil
0:00:55poprvé
0:00:56a _e
0:00:59když jsou na ty service učení tak ten součet navíc vo dvě dimenze že ubytovali
0:01:03ty studente ber to baví vás
0:01:07ten kurz který padl mně
0:01:10a ona už úprav by vadilo nebo nevadilo studenty
0:01:15já si jsem přemýšlel o tom předmětu kde si někdy v létě
0:01:21a
0:01:22loňského roku tak jsem si
0:01:24vzpomněl na knihu katedra tržiště
0:01:28četl někdo z vás nebral že ještě
0:01:31jeden
0:01:33erozi píšete a
0:01:34která si knížka která začíná tím že
0:01:38že jí programátora a říká si
0:01:41hele na nějaký program a ten program neumí všechno co by chtěl tak si je
0:01:45co do programu
0:01:47a mezitím to těm ostatním a ti ostatní ho potom začnou psát říkají my bychom
0:01:51chtěli ještě tohle a nevím jsme vyrobili tohle a chtěl bychom to tomu přidal
0:01:56a
0:01:57asi ti lidé začnou sami definovat tu svoji potřebu říkej si co chtějí potom software
0:02:03by měl a případně ten obsah se mi dodávají a ta ani na ně neuvedl
0:02:09ani neměla té knihy jsem si ho postupně stává mnohem více než odjedeme tak se
0:02:15stává kombinátorem jako můžete
0:02:18a já jsem se přišel s tím jestli
0:02:20bychom se takhle třeba nemohli učit v že byste prostě přišli za studenty a zeptal
0:02:24jestli a co byste se chtěli naučili a oni nevím na to řekli parašutistko sem
0:02:31jako nemysleli
0:02:32a naší nějaký způsob jak to těm svým spolužákům předá
0:02:37appel asi to o čem by chtěl
0:02:40o čem bych chtěl mluvit protože si myslím že té
0:02:45jedna s cesty já k dělat učení
0:02:48zábavnější
0:02:50a
0:02:51a nebo užitečnější nebo nějaké pak se vám nestane takhle přestat prostoje ti ta čemu
0:02:56je to dobré
0:02:58prožil jsem sandinistovi tak když se zeptaj zatim předvedl to musíte vědět vy
0:03:04a máte vyhráno
0:03:11ten asi na jako fundamentální otázka co a proč se starosi učíme a tak jsem
0:03:18to předeslal takto
0:03:20vypadá jako hrozivě široce
0:03:24dobře přijede za univerzitu mi studenty kteří sou
0:03:27čtvrtém ročníku
0:03:29magistrát sloupce
0:03:31prvním ročníku navazujícího magisterského studia která je ve čtvrťáku
0:03:35a řeknete vy jste to naučit dvanáct před nějaký seznam řekl teda jako dobře a
0:03:40vás učili
0:03:41tak
0:03:42tak jako s českem formální systém může fungovat ani nemůže protože ústava za nějaký metry
0:03:48pracemi a
0:03:50a podobnými věcmi
0:03:52a ruce docela zajímavé je podívat se na to co to znamená vůbec to sloučit
0:03:57a
0:03:58_e lomeno neříkají učit se jako z toho že se
0:04:02člověk svobodně rozhodne že se chce učinit někým jiným
0:04:06nějakém ohledu lepší vzdělanější _m kvalitnější a tam jako důležitý nerozved to osobního
0:04:13osobního rozhodnutí
0:04:15jo podzim zítra já vás nemůže nic naučit jako že můžu někdy udělat to osobní
0:04:20rozhodnutí za ty studenty
0:04:24a šest lidí se asi musí rozhodnout sami a musí se neštítí musí se sami
0:04:27stanovit _e
0:04:29plán toho progress u
0:04:31a
0:04:34a učí se primárně pro sebe
0:04:36že jedna věc je že
0:04:37na konci chtějí dostat ten diplom s kulatým razítkem
0:04:41to kulaté razítko této co ti studenti nemají doma že
0:04:46teta
0:04:47penalizaci nebo teta exkluzivní defer vlastně ta univerzita
0:04:52a
0:04:54a ten proces to učení vlastně za ně
0:04:57udělala jak je
0:04:59čím je vinen
0:05:02jak je to základní otázka čím se rádi
0:05:08zase začíná
0:05:12když se
0:05:14když si měli dělat průzkum ve škole
0:05:17tak zjistíte že třeba na prvním stupni se děti průměrů
0:05:21učí rádi a jízdu radost nad radost by se tak pozorní a tu školu představení
0:05:26oblibě
0:05:27my vlastně úplně přesně nevíme proč to je
0:05:30když vede takový tým jako konzervativní učitelů nebudou říká
0:05:35no za tom že ta puberta
0:05:37nový prostě chladné výstupní do puberty osobnostmi se mění škole přestává zajímat mají jiné zájmy
0:05:42a proto je to představa
0:05:45přestala bavit
0:05:46pakliže není schopen jakoby zelený úplně jinak budeš když ten první
0:05:51_e otázky se ta diskontinuita to
0:05:55jak ti žáci vnímají školek o důležitou je chyba jak rádi tam chodí
0:05:59když si mluví
0:06:01potřeby řešil věci které se na tom
0:06:03velmi výrazně zhorší myslím na ten na české školní inspekce tak jestli se teda může
0:06:08tím že
0:06:09přes léto celá třída padne do
0:06:14psychologický vývojově jiného stavu
0:06:17já jsem si řekněme znamená že
0:06:21_mhm teda to nemůže a nikdy
0:06:23access že to hledání toho aby to vzdělávání bylo zábavné abychom se učili rádi tak
0:06:28je důležité _hm důležité nejenom pušku ale je důležité protože
0:06:35do té školy
0:06:36jako takový bez ní
0:06:38v jakémkoliv historickém kontextu uplně divně
0:06:42hodíme strašně krátký čas takže
0:06:45že vy
0:06:46no byste škole odejdeme
0:06:48když budete taky protahovat čím studenti tak třiceti
0:06:52_e osumdesáti nebo devadesáti stavu neběží
0:06:56zase tam choděj pěti
0:06:58takže
0:07:00no maximálně pětadvacet let ve škole většinou strany složilo
0:07:04a co se děje vtom zbytku
0:07:06tak pokuď
0:07:08se ti lidé budou rádi učit
0:07:10ta potom hrozí prožít dostali šťastný život protože ten svět kolem nás docela rychle dní
0:07:16a jednou z důležitých nejde školy by mělo být to že
0:07:21převedete studenty tom že jsou schopni se samostatně učit že sou co by se učit
0:07:25rádi a že jsou schopni si je říct co se chtějí učit
0:07:29asi ho přijde strašně důležitý
0:07:31strašně důležitý moment
0:07:34jestli to nějak že to bych se začal
0:07:36přednášce tak se strašně rádi šel na to že jsou rámci doktorát uklidila přednášky
0:07:41když si vzpomínáte pocit jak se zapadl velice jaksi tedy říkal jsem si
0:07:46tak vláďo a teď mě ba ty
0:07:49na pro sebe učitel musí mít ten kdo má nachystaný ten program doma jste říkali
0:07:54na tabuli doma stane prezentaci kdo mě vyzkouší doby se dá literaturu kdo mi řekne
0:07:59co se naučit by se naučit bude vypadat vtipy
0:08:03tak jsem mezi pohlíženo
0:08:05jak by se nenaučil že příde do situace kdy
0:08:09jestli to má určovat sám
0:08:11a
0:08:13prodlevy to jako důležitá role té školy naučit tady studenty žáky
0:08:19identifikovat osum vzdělávací potřebu
0:08:22a jak jsem je rozumně
0:08:24když se díváme jako by se vydává ti čemu se říká
0:08:27evropský ní nemáme hlídání kompetencí
0:08:31prosím vás spoustě míst zjistíte že to je jedna s těch nejdůležitějších věcí které
0:08:36rozhozu _e vydáních operaci jsou vysype to neznamená to že když neumí kódovat neznamená to
0:08:41že umí věci vůbec kolik
0:08:43znamená to že umí identifikovat svoji potřebu
0:08:46a nyní najít zdroje kterém tu potřebu saturuje jí
0:08:50a ten hlas je to byl jeden i ostří
0:08:54cílem předmětu
0:08:55zájmem
0:08:56za tomhle odvázaný tím že existuje nějaké kurikulum to znamená že
0:09:01pushovat ale dává vlastenectví to ušlo zase lesní ne kulaté razítko dyž já
0:09:07lepší klape desítka
0:09:09znamená že
0:09:11já už tom předmětu tady se menoval
0:09:14učící se společnost
0:09:16ta když mi řeknou že chtějí se věnovat teorii relativity tak já jsem vždy
0:09:22a jinde
0:09:23_e skvělé a patch
0:09:25začnete nevím
0:09:27šarčo dobrým řešením
0:09:30a
0:09:33personální se budou nějaké míry uvázán komplikováno
0:09:37a zároveň jsem chtěl dát studentům nějakou možnost jak s tím
0:09:41děsím pracovat
0:09:46a je se omlouvám do této přeskakovat nové
0:09:51existuje konce kterému se říká otevřené kodeku aby se nechť je vtom že by na
0:09:56začátku vymyslíte trochu jeden předmět měl vypadat
0:10:00a potom co vidíte studentů a řekne tady
0:10:05milí studenti tady je
0:10:08tedy nějaká slova
0:10:11ta osoba jde takže
0:10:13já bych se s každým tím bodem vystačila snad sou semestrální
0:10:18aby se vyberte
0:10:20u toho bude koláčem se teda vlastně chcete věnoval
0:10:24případně navrhněte vlastní témata a potom ní diskutoval
0:10:28takže tady se asi tak jako objeví
0:10:38objevují nějaké připomínky doveze objevuje to že se jedná s ní hala ještě tahle literatura
0:10:44by tam měla být
0:10:46já teda si nosíme student je se můžete před začátkem toho semestru jste té
0:10:55že vstupy ideálním případě by se to velmi před začátkem semestru reálném světě
0:11:01studenti nechtějí řešit svůj před mě čtrnáct dní před tím než dyž
0:11:07_e do vymysleli moře nebo někde
0:11:09takže to prostoje veselce řešíte první týden čtrnáct dní
0:11:14takže já si jako čtenář nějakou otevřenou konzultaci toho typů
0:11:18zároveň to může fungovat i takže with sylabu znáte k dispozici řek o širší odborné
0:11:24veřejnosti řeknete
0:11:26ale tady
0:11:28mí kolegové
0:11:29zkuste říct co mi tam chybí co jí by se měl případně na účet a
0:11:33řeknu ti věc _e
0:11:34diskutoval
0:11:36docela zajímavé ripe sylabus měl ještě jedno zajít jako vlastnost
0:11:41my sme
0:11:43no ono nikdy nic nejíš se dalo stihnout
0:11:47lze sem se domluvili nějakým způsobem já
0:11:52no
0:11:54hrůza protože
0:11:55semestr je příliš krátký je život je příliš krátký a
0:12:02je to znamená že ten vlastně studenti sami si nastavili
0:12:07první fázi jak je ten základní rámec toho předmětu
0:12:12a
0:12:15dají další volba spočívala
0:12:19já si to rozmyslí prezentaci ale
0:12:26_mhm a spočítal ještě bude
0:12:30ve dvou věcech
0:12:31ta pro ne
0:12:32jsem jim říkal hele myslím si že polovina toku z vás určitě nebude zajímat
0:12:37pro sebe vyrůstá a
0:12:40na lodi nazvaný všechny přednášky
0:12:43chci abyste se na
0:12:45šestin dvanáct přednášek nějakým způsobem chystali
0:12:48aby sami si vyberte na které
0:12:52co to znamená nachystat se na přednášku
0:12:55nachystat se na přednášku znamená že tam musíte dojít
0:12:58že musíte mít ochotni diskutoval
0:13:01co si říkáte takové standard
0:13:04a
0:13:05potom na to penál
0:13:07sto široké v rámci berte něco co je pro vás důležitý
0:13:11a o tom napíšu článek
0:13:15za zase médiu novou
0:13:17pokud to tak se svojí kolegyní a jsou
0:13:20jsem si vybral médium jako
0:13:23to platformu publikační protože
0:13:26může jako relativně snadno spravoval
0:13:29spoustu přesně na tom já zároveň jako vlastní které publikace
0:13:34_e asi řekl tam skoro cokoli aha tak jsem za mě zobrazí automaticky rád musí
0:13:39přečíst a to znamená odsouhlasit
0:13:41seš pro mě znamenalo že jsem
0:13:43každý čtvrtek o desíti večer do dvou do rána čtou slovenské přípravy
0:13:51a potom jsem se chystal přednášku kterou si měl mít ten druhý den ráno protože
0:13:56nemusíte reagovat na to se ti studenti beru je to zajímavé
0:13:59a nemáte žádnou možnost existence přece že lidi měli větší předstih můžete říci škodu tak
0:14:07existuje takže to vím že chci nepotřebuje spát a studenti ano takže
0:14:13pro co vy na si to překvapilo bylo to že sem si myslel že ti
0:14:16studenti budou jakoby rádie
0:14:20dvou odstavců ještě chybí u
0:14:22že to bude dost jako krátké nekvalitní
0:14:26jo a na konci
0:14:27_e to co jsem tady jak na konci ti studenti potom cely závěrečnou
0:14:32závěrečnou práci
0:14:35dobře se tam objeví něco
0:14:38něco jiného ale _m jako vypadala jako závěrečná práce studenta to není to všichni publikují
0:14:45po vlastním ménem měl jsem tam asi chudinky první je že
0:14:51veronika se byla nero seš stav jako dobře identifikovatelné rez asi ne jediného studenta assess
0:14:59padesáti který
0:15:01tam nechtěli pod vlastním ménem
0:15:05zbytek sme musí na studánku mám
0:15:08a to že tam dávají ty příspěvky tak vnímají jako součást nějakého svého
0:15:13osobního brand u
0:15:15tak se můžete podívat jak vypadá a o průměrná seminárka s průměrnými
0:15:21zdroji obrázky
0:15:25she
0:15:26_e prosím mnohem lepší než to co teda vy studenti když vědí že tady někam
0:15:30do to jsou a že se to nikdy nikdo nepřečte
0:15:34pro sou mě příjemně překvapilo jak bylo to že
0:15:37oni si že se věci čili navzájem a navzájem se komentovali
0:15:41nebo si tam dávali
0:15:43čove doma
0:15:44pokles se dál protože
0:15:48zajímavé muži se začali navzájem sledoval
0:15:50a to vzájemně sledování velmi kopíroval sociální vazby které volíte štvete skupině a ještě vlastně
0:15:57říká sektách
0:15:58prostě sekta
0:15:59se velmi rychle kozu kluk ne aby mě tak oslovila asi kdo jako demografické skupiny
0:16:08jestli si mě nějakou průměrnou přípravu na hodinu
0:16:15to jsou asi odteď na konci závislé
0:16:34je takle vypadá průměrná příprava
0:16:39zhruba stránka ňákého něčeho zhruba čtyři je načtený zahraničních zdrojů
0:16:45ne jak a reflexe nějaké vlastní
0:16:49a
0:16:51to jsem si jako zajímavé
0:16:53je že aby to moc to fungovalo tak sem co stát to že na první
0:16:57přednášku se ty přípravy vyrobili ti nejlepší studenti
0:17:01co jsem neplánoval a teďka se kopce vyšší nezmanipulovat jako další roční
0:17:06a ne žádný nejlepší slina jsem hodně vysoko léků
0:17:11tak první příprava měl asi patnáct stran protože to pusinko cauchyho
0:17:15takže ti ostatní nemůžou odevzdal
0:17:17tomu stránky prostě call
0:17:20to nejde
0:17:22k tomu předmětu neexistuje žádné učebnice
0:17:26jasně
0:17:28že lokálně vypadá učebnice tady
0:17:31ne prostě vlastně jsou výborné zobrazování čemu
0:17:36pardon
0:17:38a na syna učebnice vypadá takto
0:17:41je tam vždycky
0:17:44je takže si téma
0:17:46je tam moje prezentace která pokrývá to co byste si zaujalo a nebo to čemu
0:17:51se na webu nevěnoval já sem malé důležité že bysme se to měl na přednášce
0:17:55říct
0:17:56a ta přenášená vlasy vrozená na pět eště ty bloky prvních crash testech jsem uzly
0:18:01já protože to baví
0:18:03a
0:18:04zdrojích pětaštyřicet minut sme seděli ze studenty zkoušku a probírali sme tedy se s těch
0:18:08i příprava
0:18:10a vlasy byste chtěli přít na hodinu tak byste mě není přečtené ty přípravy těch
0:18:15ostatní
0:18:16a zase jsem učebnici narodil tím že se
0:18:19tady jde dělal dvě příště zpětně
0:18:26raz takle k dispozici a zároveň věděli že špínu na ústní zkoušku na půl semestru
0:18:33takže tady je to přál máme tu referenčním traktu ústní načteno
0:18:39je to závislé na tom že
0:18:42každý my jsme ti vyrobí něco kvalitního
0:18:45včera potom jako se ti ostatní můžou účely
0:18:48a _e
0:18:49vezmete jeden jako jedno z největších jako periodický překvapení
0:18:54že což jako fungovalo
0:18:56a že když se díváte na ty články teď s tím něco
0:19:00nejsou špatné
0:19:08je tohle prosím
0:19:09průměrná příprava na hodinu rozum sem se ztratil bude představeno jeho potom ukážu data je
0:19:15odpovídali platům není času
0:19:19znáš otevřeno snad se to kurikula spočívá v tom že ti studenti si
0:19:24nemůžu vlivem před neklape povinný předmět tak lidi musí
0:19:28zároveň jako u nás tam bude to tak že studenti nemají rádi povinné předmět sou
0:19:33prostě ty nejvíc citované předměty takže
0:19:39ten náš bude koncipovaný takže má nějaký spočítáte asistentů nitře třeba chtěla
0:19:44zkažené profilace je dělen předně součástí toho povinného molekula všichni studenti ochutnali něco
0:19:52zas já si technologií něco s zensu že něco was informačního na to rameny
0:19:57to znamená že když mu urazil něco ze zdát jako tak jako může tušit že
0:20:03čtyřicet studentů
0:20:05musí kde štěstí studentů třeba dvacet
0:20:09když to bude mít silnou averzi potřeba přesně to co nechce
0:20:13zaživa si musíte hledat cestu aby vás ti studenti ne rozstříleli
0:20:18zamysli podívat na demokracie těch student desítek tam si těch pět často sme chytrý
0:20:24cože příjemné pokud nás neměli rádi
0:20:28zrovna jsem ideálních existuje ty tak jako
0:20:32jak je špatné
0:20:35takže
0:20:36vlastně nepotřebujete není nějaký model
0:20:39který pomůže těm lidem aby to bavilo aby se tam sami našli
0:20:45a
0:20:47zároveň daleko znamená že
0:20:49je zatáhnete i do procesu té tvorby
0:20:52a necháte je dělat něco na čem oni se jakoby profilují ni
0:20:56a nějakým způsobem
0:20:58vyrostou pak nelze zajímavé sledovat jako demografie těch příprav
0:21:03kdyby zjistíte že máte studenty kteří se nikdy druhé přípravy naši a všechny naše přípravu
0:21:09stahovali tomu tématu a zjistíte že jim potom semestru balí načteno políčko tom jako bys
0:21:14potíží napsat bakalářku a ani o tom neničí a ně to moc nebolelo
0:21:21a pak vám zklidní
0:21:23já jsem našel to co se dělá a nebo tohlensto už tak ohromně zajímavé a
0:21:26znovu před sto dřepů se stala s jako můj koníček protože
0:21:32prostředí nakonec petrova
0:21:34obsah který mě nezajímá já snad pocit že jsem vybral že jsou vlastně svůj vystudoval
0:21:40co chce až vám můžu se s o to z dětí zatím podělit
0:21:46to co úplně stoprocentně nefungovalo byl to že sem si myslel že za budeme mít
0:21:51co už a věta
0:21:53takže ti studenti úplných drobností ty toho o tom co napsali nebo napsal někdo druhý
0:22:00takže koupili nepovedlo red podzim se metod litoval že
0:22:04dobrý josef napsal pěkný článek přečtěte si
0:22:08a pinknu se byl zachován ta
0:22:11takže za strefit
0:22:14že
0:22:15pořád existovala ňáká a barier toho že to je nevím školení můžete nějaké
0:22:23při jsi reprezentační nebo něco takového ale jako jedné straně dva tak velká péče o
0:22:28to aby ty věci byly kvalitní
0:22:32a
0:22:33pak zároveň tam ten sociální rozměr byl v zajímavých tomto
0:22:37to zemřeš jako zajímavé je že se nesměl taky dostal velmi rychle všechny přípravy
0:22:43a potom stůl je semestru za mnou přišel jsem že přepsat
0:22:47tohle mě to stejně čárky
0:22:50a zároveň se von tak si toho cílem ti druzí se styděl za to co
0:22:54vyrobil sám
0:22:56a
0:22:57a potom jako
0:22:58složce to průměrných příprava dělal velmi pěkná
0:23:03znáš ta otevřenost
0:23:04se opravené mi to by bylo těch téma listu že ti studenti na sebe navzájem
0:23:09
0:23:10a pro ty studenty a česneku mnohem důležitější
0:23:14tak se tu prezentují vůči sobě
0:23:16že chcete nevyčítám
0:23:19na hřbet budu mít pocit že to nečte pepek klidně do pozice nějaký vloží boha
0:23:24o červené karkulce
0:23:27nesmí nám že mi
0:23:29ne jednou studenti poslali se mi nákou která je dva pí tady já
0:23:34a ta paní a celého článku
0:23:38já to čtu a říkám si p nějaké dobré a potřebujeme že jsem to psal
0:23:43já a
0:23:47je to s ohněm tam nikdy neudělají
0:23:49tak se voda tak velký pozor protože ví že to je tady je
0:23:53které bude prezentovali vystavení
0:23:58která vytváří
0:23:59po sociální tak
0:24:01že jí by se mluví o tom že
0:24:05existuje premisa které se říká kolektivismus
0:24:08říká pocem vzdělání důležité
0:24:12také sou prostě co se
0:24:14identifikovat o své téma najít tím nějaké zdroje
0:24:19nebo co něco o čem to reflektuje
0:24:22však proč to píšou tak to nedělám to že to píšou pro ty druhé kteří
0:24:27se tu příbram nemuseli psa
0:24:29ale
0:24:31do píšou
0:24:32také protože přes donucení prování tetu reflexy že
0:24:36tu chvíli zjistit jestli tomu rozumíte nebo nerozumíte jestli se nám to rozpadá nerozporná
0:24:43případně studovat musí bejt věci které se vám rozpadne nic toho sto složit přípravu
0:24:50a potom je tam nerozuměl tomu že to ne s tím ty někomu dalšímu a
0:24:53případě že vytvoříte nějaké sociální vazby že vytváříte spojení a hledáte lidi kteří dělají podobné
0:25:00nebo zajímavé věci
0:25:02takže tohle to jako velmi pěkně za fungovalo
0:25:07ta otevřenost obzvláště v jedné věci protože to je pokus pro magisterské studenty
0:25:13ta
0:25:15mám několik bakalářských studentů kteří říkali hele a když stresem nějaký taky dcera taky tam
0:25:22takže mám se studenty kteří
0:25:24bakalářské senát jako dobré si dávají také na médium
0:25:29takže co se komu se rozhodnout také třeba
0:25:33jako redakční práce s tady přední dveře na začátku jiný obrázek
0:25:38seš se ukázalo zlem tomle gestapo zvolili
0:25:42rozložení těch prstů tak jako neúnosné spotřeba na začátek první obrázek s toto banky potřeby
0:25:49nezačal obrázek z toho
0:25:51dva pěkné
0:25:54znamená že je to něco co nabízí honzík otevřeno si je třeba mezi předměty různými
0:26:02tady za příspěvky které víte prd dál
0:26:06to máš no a
0:26:08je tu sou
0:26:09když letos je předmět
0:26:11na je já nevím to médiu sem schopný navázat nějaké další předměty další větší výstupy
0:26:18a pečoval o tu o tu komunitou nějakém kontextu
0:26:21a za radisto měla něco co
0:26:26přepínám do latiny je tuto zkoušku a
0:26:29tak
0:26:31tak to je ten jako prázdný prostor vevi těm studentům dávat nějaké _e
0:26:37velmi kontrolované prostřední možno sekrece to zkoušet a s
0:26:42teď něco co je nedostanu pěkné a nedostanu sem že končí těmi se nedá tam
0:26:47i ten umí životě šuplíku a nikdo je nečte
0:26:52potřeba sem tady docela povedlo je že
0:26:56jestli je jiném že to píšou pro sebe navzájem
0:26:59ale zároveň to má je to nějakou čtrnáct nevím že třeba kolem na klamovce který
0:27:03říká sem studentů předmětu _hm lépe pro vás ten zdroj který čtěte
0:27:10prostor beruško voblečku vyměnil ne žádný říká že pes lucinka říkáš takové médium
0:27:17to zájem s osobním řady jako mezi akutně
0:27:21spolu spolupracovat protože prostě
0:27:24není v lidských silách vyliž
0:27:27teďko nevím kolik jako průměr to co se učí na univerzitě
0:27:31_e za šest sem semestr
0:27:33ne prosím jiných slova kdybych se rozkrájela na každý den nachystal pět šest kvalitních článků
0:27:41které budou vychází z toho co studenty zajímá a
0:27:46nikdy to nebo tak to bude někdy něco nebo tak rozmanitá jestli ti studenti nedělají
0:27:50chyby a nebo že jaké jsou nepřesné něco takového
0:27:54a teď to co
0:27:56takhle oni se vám do zadku povídání
0:27:58a řídíme jest to můžete povídat vy
0:28:01šalvěje diktujícím tak asi tím že ty články stahujete
0:28:07ale to vpohodě nebo bodě
0:28:11a myslím napsala eště vlastně
0:28:14jako další koncept _e otevřenosti
0:28:18čili jsme si už asi začal tak drahé a tržišti tak je tak vítr jako
0:28:23známý skore se ten otevřený vobě kvalitnější nečte zahození tak
0:28:29žel při srovnání wikipedie britanica ta tak jasné ono to vyjde s zhruba nastejno eště
0:28:37moment máte dost velkou a pro radost dobrá takže toto jednoho dne
0:28:43nehraje protže bude mít srovnatelnou kvalitu ale mnohem větší záběr obě
0:28:49co
0:28:51je něco co se do určité míry
0:28:54dařilo i tady vtom tak to předmětů
0:29:05jak jsem mluvil o tom že jak student vám utekl z té hodnocení polovině semestru
0:29:11a pro se to potom jako zlepšil protože která je ta kráva už nikdy chyta
0:29:16tady
0:29:17je možné problémy
0:29:22odpovídá zhruba polovina miss přesto vlastně tuto kozou
0:29:27a vidíte že ten kousek do sipového kdyby řidič
0:29:31mají pocit že můžu to na obecní
0:29:33kořen třídě přínosný
0:29:36psaní příprav touž jako náročnější
0:29:44kolik času zabere příprava
0:29:46tohle je věc která mě podrazila bych protože jsem ten kousek ryby zajímala to je
0:29:51té třicet minut
0:29:54a
0:29:56a tak úplně pěkně měření
0:30:01ale
0:30:03dost osumdesát žádná udělanej přípravu když etapy
0:30:08a týmy spustí předmětů a
0:30:10a přes ten to stojí za tady tomu ten čas věnovali
0:30:13proto teďka neříkám že špatnej dobře
0:30:17ale znamená to že vy jako byl uvidíme koncept takoví ti sleduju to přijde přínosnější
0:30:23můžou ní až tak není důležité
0:30:27tak to je tam ten čas věnovat
0:30:30já jsem potom se pobavil jsi minuty myslet já na klidně řekl ale jsem přestal
0:30:35chodit ve středu mozku
0:30:38proč se ve středu v noci potřebovali
0:30:42psát si pro dozvěděli musíme ve čtvrté
0:30:45večer odezva jste vystihl prostě desíti do dvou přečíst
0:30:52řídila nejlépe důležitá součást odebrat spartu procesu byste mi to musí vědět že
0:30:57to se chodí do té ženě a reaguje reflektuje a případně kdo dělá a jak
0:31:02to dělala jako topení žejo těch desíti v noci identifikace kluzkou ty přípravy a
0:31:11a klasiku něco co je součástí té otevřené dveře kupuji šumím tom
0:31:17otevřené uniku a to z nevzdělával neparticipativní čím to domů
0:31:22tak potom nějaký suse patří asi do přemýšlím jestli
0:31:25do schopni měl plus takový že bych se si myslet dohodl že byli schopní nějakym
0:31:30tak se mu té noci
0:31:34_e šestý smysl tak daleko
0:31:50_e kolektivismus je zajímavý tím že říká že většina vzdělávání večer toho procesu učení
0:31:57se nerealizuje ste škola
0:32:02je se zítra tak jako zázrační poměr
0:32:06co bude jinými slovy
0:32:10když ne tak já uteču asi se stalo
0:32:16sem závorce deset té pro docker znáte ze spousty
0:32:20spoustě oborů
0:32:22a to vzdělávání se říká
0:32:24deset procent toho co se naučí
0:32:26se naučil ta forma vzdělávání jo to sou ty přednášky to sou ty hodiny ve
0:32:32škole
0:32:34on dovezl jako že se naučíte co načíst tak se nám tak jako špatně studuje
0:32:39jinak
0:32:43dvacet procent je toho co se naučíme neformální vzdělává
0:32:48to je to jako klasické zahajován
0:32:51takže si na courseře zapíšete se kontext ramky
0:32:57a
0:32:58sedmdesát procent to se v životě neúčinné se naučí ne úplně omylem
0:33:04naučil se to prostě takže komu
0:33:06sme na internetu a jestli je přečteme budeme městě jako potkáme nebo něco vidíme něčem
0:33:11přemýšlíme
0:33:12u sebe základce toho co umí ne a zlý svým formální vzdělávání
0:33:19a
0:33:20jeden z nich cílů
0:33:22procesy začal zadáte přípravy
0:33:24a říkal jsem hele musí tam být třeba alespoň dva tři zdroje tak byl ten
0:33:29abych ty studenty donutil to mám o nějakém ten rand length
0:33:35a
0:33:36i když většinu věcí je které narazí tak nikdy nepoužil
0:33:40a si mysim že to nějakým způsobem je vevnitř musela spolu tohle je hloupost nebo
0:33:46tohle zajímavé tam se to do pokryt nebo
0:33:49my se taková
0:33:57to zuří je důležitý prvek takového to vzájemně či takže asi vo přestávají existovat učebnice
0:34:04na střechu spolehnout
0:34:07předvede chybu učit kolo sloučit se společnosti nepostaví žádná činnost se nesežene
0:34:14nebo může jako se že já nechtěl zapomeň účet tak aspoň a
0:34:20no to nezachladil celá základní nebo střední školy ten jako občas řad nějaká pracovnice nejde
0:34:27a _e
0:34:29na univerzitě že tam je takový ten způsob že každý z nás to stejný tak
0:34:34se přece skrip praze teďka k někomu kdo zkoušel
0:34:37a
0:34:39_e to co to zmiz _e nechtěl udělal
0:34:42a nechá se muset světa napsat tady i studenty
0:34:45a pak se jim asi maximálně dělal nějaký rakouský je sto jsem říkal hele tyhle
0:34:51přípravě jsou opravdu dobrá nebo důležité protože
0:34:56jak ukrývají to téma nebudu je nebo u
0:35:01co mu přišlo překvapivé
0:35:03to mi to model vzájemného učení promítlo že to fakt počet navzájem
0:35:07ja
0:35:08bylo to že ta ten finální takže je tam já
0:35:13že ta představa že ten vyučující vytváří dokud si deformace natolik silné že nakonec jestli
0:35:20byste ni přesně operace příbram to má
0:35:24a
0:35:24to se nepotvrdilo
0:35:26_hm je velmi často nacházeli témata která bych si říkal jak se to mi ukradená
0:35:31nasedla tak jako
0:35:33nauka sou
0:35:34pro ně najednou nějak účastní je to důležité same té plzni přišlo třeba vyhraje
0:35:43ty řidičáky zdědila běžet děti dává běžně a
0:35:48mně se strašně to popisoval
0:35:51že se to si vyberou jedno téma a nechají uteče jsem doplnil to zveřejní a
0:35:57pak si to mohl dají jeden na zdroje budou koupila příbram tom že tak jsou
0:36:03jen tak oni říkají
0:36:04no to bylo hrozné já jsem napsal příbram se sem že už nikdo nikoho tak
0:36:08se musela celkovou
0:36:09jako že i
0:36:11to že on
0:36:13to činnosti okolní
0:36:16případně o tom jako spolu žijí a výstupní _e vyšel je ostuda
0:36:21ta
0:36:22tak tam přišla důležitá běžná součást té hře
0:36:27otevřenosti tak součástí to prostě vždycky ta komunita
0:36:32a _e tenhle učení mám pocit že takový
0:36:36že budování ty komunity určitém ohledu
0:36:39podporuje
0:36:41nebo rozdíl
0:36:43na založení nějaké nevýhody
0:36:48tom nevýhodou první je že
0:36:50přijdete do čtvrteční noc
0:36:54když přednášek pátka
0:36:57no nevím nedá takže to podstatně nižší je že
0:37:02přicházíte o to bylo kontrola tím kurzem odtud volno
0:37:07článku představuje ten kurz na vypadá systém těmi ně temné no jo přicházíte o ty
0:37:12možnosti jak je k tomu jako dostatečně pevně nutit do můžete to si šel na
0:37:17to přednáškou částí
0:37:20můžete pod váznout některé student prevence přitom ten trezor potřebujete
0:37:26ale ne
0:37:29a ti studenti jsou nenutili
0:37:31kteří vystupují aktivně té roli
0:37:33my se učíme to učinit rovná aby se co učit tomuto
0:37:39jako učitel máte ne menší
0:37:43prostor pro o
0:37:46jak jsem zcela fyziku tak asi předchozí kladl důraz na to že ten výtah na
0:37:50ní logický strukturovaný úplný ucelený konzistentní
0:37:56takhle to se nedá takže ti studenti a jako netlačí tam je to zajímat
0:38:04zaráží nebo ne předáte šla sem stejná s jako před a chtěli
0:38:09a nemáte ani moc možností jak to udělat aby se to respektovat jsou vo všem
0:38:13o tom že teda takže nechat odsát připravili a vykašlete se na ně
0:38:18stejný jako přenášíte celé
0:38:20co
0:38:22co na tom jako ty nepříjemné důsledky že teďka tak asi chtěli sáhnout je to
0:38:27nebyl to
0:38:30do podobně
0:38:31no tak jsem se existují učebnice výhoda učebnic skriptech to může red se tam je
0:38:36poklad na jedný jazykem ne na ně správně přehledně logicky konzistentní
0:38:44u soudu a my jsme ta tu nevýhodu že většinový úplně jiným jazykem mashe i
0:38:49můžu ti studenti hlasy úplně jako velmi často uplně zbytečně
0:38:55když přeč nějakými vysněný něco naučit tak bych se měl snažit třetice bojovou túry
0:39:02a
0:39:03tím že to neříkám že máme už a verzi dva nespisovně nebo že
0:39:07něco
0:39:09ale myslím si že to udělali spiritisto nepouštět
0:39:13a nebudu mít pocit že ta jejich kultura
0:39:17a jsem si že to že oni sami mluví k sobě navzájem
0:39:21ta
0:39:23tak to učiní se jako velmi výrazně kupuje do toho ní kontextu
0:39:29zároveň jsem v pohodě hospodách před něco jako na střední škola compensate podporovat takže ta
0:39:34věc
0:39:35a jako na univerzitě tak
0:39:37se chtěl nedostatkový a je to jako norma prostředí a najednou se ten váš kurz
0:39:44stane předmětem těch hospodských diskusí
0:39:47co se nám taky dostával jo vyčíslení se prostě nechtějí učit hodiny na hodinu
0:39:52přepne přečtou ty článek je lepší hospody řeknou na ty jsem četl něco o
0:39:58vždyť každý
0:40:00protože se učila té s tebou a není to zajímá
0:40:04ale vy máte možnost jako díky tomu že pracovně s tím co pro studenty tu
0:40:08chvíli ten a tak se stát součástí té hospodské bysme za tiše jako také důležitá
0:40:15vymazala nechodí a říkají my sme spolu mluvili o jak je to téma jak jsme
0:40:20chtěli udělat a třeba
0:40:21narazili jsme na
0:40:24rozdílné zdroje
0:40:28na si myslí že tom předmětu do leva
0:40:33znám na médiu ta nějakou docela jako zajímavou činnost která je nějak úseku na i
0:40:41odborný oborově jste
0:40:44komunity
0:40:46taková neponiklováni ten jako osobním renových grafy
0:40:52závěti studenti je když chtěl dopředu nechodí jí
0:40:56takový nějaký věci se tam případě načíst co trati se včera ty ti druzí
0:41:05no a
0:41:06aha benefit ten je že taková velká to divně a baví ty studenty
0:41:13a
0:41:17myslím si že
0:41:20mohou být přínosné kurzy fleretistově třeba jako nebaví a pohled je si
0:41:25a _e
0:41:27když si na ten jakékoliv psychologickej výzkum tak zjistíte že je chtěli by to pro
0:41:32studenty baví ta efektivita to posuzuje zástrčí když
0:41:37můžete použít metodu hrozné strach u možná funguje podobně
0:41:43tak se výzkumy dělají hůř protože máte málo všechno jsou schopni držet konzistentní se ty
0:41:49staré celý semestr
0:41:55ale
0:41:56myslím si že to že to je studenty že se vytvoří nějakou pipu zdroj u
0:42:02té a případně to koukali na je nějaké resets přečteným poklidu kouře články vyjmenuju tři
0:42:09články které
0:42:11díky tomu předmětu šest
0:42:12jsou pro vás pro ní a zajímá tak tom přijde jako význam ní
0:42:17významný benefit
0:42:25tam
0:42:26já jsem na switch
0:42:29časy _e minut a doma mi do toho
0:42:33jo to rezervu pěknou takle mizerně s na diskuzi
0:42:38ta
0:42:40dámy a se tady s šel
0:42:43ten kurz teďko blíží zase já se teďka podzim takový jako reflektuje bych u něj
0:42:52a lze benzínem co tě
0:42:56případně
0:42:57přinese kdy to zle strany všechno děkuji vám za pozornost a příklad naprosto proč asi