OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Participativní rozpočtování jako budoucnost veřejné správy

Tomáš Koláčný (Statutární město Brno)
Řada samospráv po celém světě se v současnosti snaží vyřešit problém nízké občanské angažovanosti, klesajícího zájmu o veřejnou správu a často neexistující platformy pro vzájemný dialog samosprávy a veřejnosti. Jedním progresivně se rozvíjejících nástrojů, který umožňuje do značné míry nastíněné problémy řešit, je participativní rozpočtování. Přednáška si klade za cíl představit problematiku participativního rozpočtování jak v obecném měřítku, tak i na příkladě implementace ve městě Brně.