0:00:15takže dobré odpoledne nám všem kdo ste přišli na moji přednášku participacím rozpočtování jenom ve
0:00:21stručnosti bych se představil mé jméno je tomáš koláčky na semi současnosti působící radní města
0:00:26brna pro oblast
0:00:28otevřenosti města participace obyvatel
0:00:31já počkám až trošku tady
0:00:32se nám vypli dní prostor před dveřma
0:00:36aby mě to nedošlo a pomaličku přijdeme navíc ještě před tím než začnu se samotou
0:00:41se samotným patterny rozpočtování tak bych velmi stručně začal jakýmsi původem o tom proč je
0:00:48vlastně důležité se participativním rozpočtování zabývat a participací obecně začal bych takovým vstupem s antiky
0:00:56a ten byt kdy někdy špatném století před naším letopočtem vzniklo pojem slova pojem demokracie
0:01:03který vlastně slučuje dva pojmy demo svobodný občan země a krad os co vše podstatě
0:01:10význam pro vládnutí
0:01:13_e
0:01:14ta demokracie té doby vypadla trošičku jinak bych vypadá demokracie dneska té doby vlastně se
0:01:19do nějakého si veřejnost to máš jinýmu nedostala pouze muži pouze může kteří prošli vojenskou
0:01:25službou a jsou nebo byli narození oni jejich rodiče aténách
0:01:32o té doby prošla demokracie určitým vývojem
0:01:36možná dobrý možná špatným to může posoudit sami každopádně _e ani dnes není demokracie stabilní
0:01:42stala se vyvíjí a
0:01:44zase ten vývoj velmi pěkným citát ten shrnul winston churchill který řekl že demokracie nejhorší
0:01:51formu vlády s výjimkou všech ostatních které již byly vyzkoušeny
0:01:55sled s tím já souhlasím a vlastně
0:02:00ta pointa plnou to proč sem ten jsem si ta zařadili ten že vlastně když
0:02:04si vezmete jakým způsobem dnešní demokracie funguje tak by vlastně si jednou za čtyři roky
0:02:11můžete zvolit jakéhosi vůdce stáda by se dalo říct
0:02:17_e
0:02:18tady
0:02:19vy bod při proměnnou pastýři který vlastně čtyři roky táhne toto své stádo oveček ale
0:02:24ještě není vůbec jisté jestli respektuje jejich názory jejich zájmy jejich potřeby dost často s
0:02:30dost často tito vůdci
0:02:32a _e
0:02:34sami jsem sami sebe považují za _e nebo své názory považuji za ty správné _e
0:02:41pušku všechno ne vždy zhodnocuje jestli byl tyto názory jsou souladu s tím co si
0:02:46myslí to stádo které si je ze svého středu vybralo proto aby
0:02:51aby vlastně v rámci té demokracie
0:02:54je vedli
0:02:55německý sociolog keller robert ničeho se ve svém
0:03:00železném zákona oligarchie popsal že vlastně každé instrukci dříve nebo později byť by se spoustu
0:03:06databases a snažila být demokratickou dojde k tomu že případě že tam dlouhou dobu určitá
0:03:12malá skupina která tomu společnost vede tak dochází kolik archivaci to znamená tato skupina
0:03:18preferuje především své zájmy proti zájmům tech vostatních té vlastně
0:03:22_e méně významné většiny
0:03:28která vlastně je součástí té společnosti
0:03:32no jak to řešit
0:03:34nabízí se možná odpověď kterou nám posledních pár let vnucuje jeden poslanec s japonskými průvody
0:03:41nejmenovaný
0:03:42a to je přímá demokracie
0:03:45já s
0:03:46velmi vítám všechny prvky přímé demokracie které se v rámci veřejné správy objevují nicméně je
0:03:52tady vidíte v brně jenom samospráva uslyší ročně zhruba tři a půl tisíce rozhodnutí a
0:03:57to ani nemluvím o jednotkách a že si tak tisíc rozhodnutí které jsou delegovány
0:04:02na různé organizace další úseky odbory a podobně
0:04:07drivery si úplně představit kdyby o všech těhletěch rozhodnutích měli rozvrat všichni občané města
0:04:14tak by nedělali podstatě nic jiného
0:04:16podstatě by se by se utopili papírech no a je to teda vyřešit řešením by
0:04:20mohlo bejt je jakýsi kompromis mezi tou demokracií zastupitelstvu s demokracií přímou
0:04:26a ten se nazývá demokracie participativním
0:04:29v rámci participativním demokracie vlastně předpokládáme že samospráva bude řešit jakési
0:04:39jakousi byly dutiny
0:04:40jakési
0:04:43úkony ve kterých je potřeba odborná s jakési u kraje ve kterých je potřeba po
0:04:48poctivě analyzovat a ostatní tedy mě samosprávy občané je instituce různé zájmové skupiny se na
0:04:57té demokracii podílejí na těch oblastech ve kterých můžou přispět a
0:05:01ta samospráva sem a vyhodnocuje ve kterých oblastech je ta spolupráce a ta to umožní
0:05:06participace vhodné ve kterých vhodné není
0:05:10a
0:05:11co se týče zákona participace tak české republice v našem českém právním řádu je to
0:05:17poněkud složitější protože byť řada zákonů se nepřímo na participaci ukazuje nepřímo vlastně vyžaduje jakousi
0:05:26formu participace tak přímo kolem participace náš právní řád vůbec neznáš
0:05:32neexistuje žádný zákon který by participaci upravoval a vpodstatě toto právní prostředí je takové že
0:05:38tak jak se to každá samospráva udělá tak to bude mít
0:05:43participace není úplně nový pojem
0:05:46a
0:05:47naštěstí teda řada za nos ram dneska užší nějakou míru participace využívá já jsem nebo
0:05:52respektive německá socioložka ještě přede mnou na další lidé se stavila takovýto jako dvě žebříček
0:06:00participace ze kterého vychází že vlastně
0:06:04základním prvkem participace informování to znamená většina samopal jsem zpráv které už svým občanům nějaké
0:06:10informace dodávají tak taky participují nebo respektive umožňují občanům participovat aspoň tím že jí mu
0:06:15umožní získat nějaké informace
0:06:19druhou jakousi metou participace je připomínkování v rámci které mohou občané zase je zase jednosměrně
0:06:28dávat zpětnou vazbu té samosprávě ale zase není vůbec jisté jestli ta samospráva se s
0:06:33těch připomínek něco vezme dost často
0:06:35je jenom vezme na vědomí já dal to je neřeší
0:06:39a
0:06:41taky tom taky to není úplně to pravé ořechové co si člověk by měl po
0:06:45co podpojmem participace představit
0:06:48další úrovni participace konzultace kdy vlastně u se samospráva obrací na občany na organizace na
0:06:55různé spolky znalostí o rádie s žádostí o asistenci a podobně
0:07:01a
0:07:02i konzultaci řada samospráv využívá problémech tom že případě konzultaci je nutná jakási institucionalizace té
0:07:12podpory z venku protože není úplně možné se obrátit na širokou veřejnost a chtít s
0:07:17ním konzultovat nějaké dílčí úpravy materiálu takže
0:07:21dost často to bývá takovej jako že lidi zvenku kteří by třeba měli co říct
0:07:25tak se do toho procesů bez nedostanu
0:07:28naši úrovní participace partnerství v rámci kterého tedy samospráva _e ostatní subjektivně samosprávy
0:07:36to existují jako partneři baví se na stejné úrovni s se stejným respektem a tohle
0:07:42jsou se moc často nevidí a to long s tou že skutečně společná participace a
0:07:46ta nejnižší úroveň participace vlastně delegace rozhodnou a rozhodování mimo samosprávu to znamená že se
0:07:52samospráva rozhodne že v určitých oblastech vytrh jednoho dne
0:07:55tak to rozhodování deleguje buďto na občany nebo případně na nějaké instituce
0:08:01a zde je potřeba podotknout že nerovné neznám
0:08:06nebo třeba podotknout že co nejvyšší míra a participace automaticky neznamená co nejlepší situace protože
0:08:13ne všude se participace hodí a jsou určité oblasti ve kterých dopad dvacet mohla být
0:08:18spíše na škodu než užitku
0:08:21na druhou stranu je ale potřeba říci že ne všechno co někdo za participaci vydává
0:08:26atestací skutečně je
0:08:27jo
0:08:29tady chci tato silné že zásadním rozdílem mezi účastník prázdných rituál participace a získám skutečné
0:08:35moci ovlivnit výsledek procesu tohlencto já bych třeba přirovnal k projektu který si před pár
0:08:41lety vymyslela jihomoravský kraj jmenuje se váš rozpočet váš kraje v rámci kterého
0:08:46vlastně prahy vy typu je nějaký nějaké projekty které chce v následujícím roce realizovat a
0:08:53umožní lidem rozhodovat o tom které z nich budou realizovány prioritně
0:08:58ale tím že tím že vlastně všechny ty projekty které jsou připravené už se počítá
0:09:03s tím že se zrealizují tak nakonec realizovány budou tak fakticky to lidem nedává žádnou
0:09:07možnost rozhodovat a participl fakticky to dává jenom lidem je kousek jakou si iluze toho
0:09:13že ten jejich názor někoho zajímá
0:09:17no
0:09:19my brně chceme ji trošku jinak jít jinou cestou chceme tu participaci pojmout opravdu tak
0:09:26jak se pojmout má a začali sme vlastně jedním z nás tady z jedním z
0:09:31nástrojů participace které se dneska ve světě velmi rozšiřují a to je participativní rozpočtování
0:09:38a pak s ní rozpočtování vlastně peridotit periodicky se opakující proces v rámci kterého samospráva
0:09:43umožní veřejnosti rozhodovat o určitém objemu veřejných financí
0:09:49takže svatyni rozpočtování vzniklo podstatě někdy v roce devatenáct osmdesát devět brazilské _m proto ale
0:09:56kde
0:09:57ve kterém asi třetina tamních obyvatel žila ve velmi _m nepříznivých podmínkách žila ve slané
0:10:04best přístupů pitné vodě best přístup k převést přístupu ke zdravotní péči základní infrastruktuře ke
0:10:11vzdělání
0:10:12a rozhodne se tam tedy vím jít cestou participativně rozpočtování kdy vlastně během těch asi
0:10:20dvaceti let dokázali toho prvního obrázků vybudovat město které na obrázků druhém
0:10:27dokázali zajistit infrastrukturu dokázali vlastně _m
0:10:31těm lidem dám v rámci v rámci toho městského rozpočtu to co skutečně potřebují je
0:10:36ne to ne to co se ti volili kolik takové kteří sedí na radnici myslí
0:10:40že takže pro ně nejlepší
0:10:44rámci nadzvedni rozpočtování nebo brněnský v brně se chceme vydat trošičku jiným směrem než to
0:10:52bylo for tohle gray nicméně
0:10:55samozřejmě potom ale data ještě dvacet řada dalších měst pro nás byla inspirací zde
0:11:00velmi stručně zobrazen
0:11:04proces kterým který vlastně v brně připravujeme
0:11:08jenom kdo umí velmi z rychlíku je to byly připravené takže vlastně na konci roku
0:11:13rada města vyhlásí výzvu v rámci které vyzve občany a vy
0:11:18před kanály návrhy
0:11:20_e
0:11:21někdy zhruba full od příštího roku a potom full u každého roku následujícího by měl
0:11:27být spuštěn
0:11:29v rámci webu příjem projektu
0:11:32této fázi chceme ještě jako v rámci města
0:11:37organizovat úřadů workshopů rámci který chceme lidem asistoval při přípravě těch projektů takovým způsobem aby
0:11:44ty projekty splňoval všechny formální náležitosti aby měli co možná největší šanci na to uspět
0:11:50v rámci
0:11:53té konkurenci těch projektů a je v rámci toho že musí splňovat jakési technické náležitosti
0:11:58by byly realizovatelné
0:12:02tyto projekty teda ve chvíli kdy je kdy je lidé navrhnou a
0:12:07předloží do systémů dohodl to toho webového formuláře
0:12:12tak budou vystaveny na internetu a budou sbírat jakousi
0:12:18veřejnou podporu
0:12:20která bude tram moci líbit sbírá na jednak prosím svým webových stránek pak si první
0:12:24rozpočtování města brna do pak také prostřednictvím fyzických podpisů
0:12:28a ve chvíli kdy projekty získají jakousi minimální požaduje podporu tak se jimi začne úřad
0:12:34dále zabývat
0:12:36proběhne jaká shluková analýza toho jestli je možné vůbec realizovat jestli tomu nebrání například nějaké
0:12:45cokoliv typu typů drátech podzemí kvůli kterým by na tom daném území ten projekt mohl
0:12:51být realizován nebo jestli s tím nemá problém městská část rámci které by měly být
0:12:55realizovány
0:12:56no a ve chvíli kdy všechny tyhlencty projekty nedostanou kladné stanovisko nebo tom že některé
0:13:01z nich dostanou kladné stanovisko tak pokutují dále do veřejných projednání
0:13:06rámci kterých
0:13:08se navrhovatele nejdřív mezi sebou apod potom i si širokou veřejností budou o těch projektech
0:13:13bavit budou je diskutovat budou případně
0:13:17rámci těch veřejných pojednání vyslovovat k jednotlivým projektům
0:13:21preference
0:13:23na závěr roků potom bude ze realizováno hlasování rámci kterého si občané vyberou které projekty
0:13:33těch které vlastně prošli tou analýzou realizovatelnosti se následujícím roce zrealizují
0:13:43co se navrhování projektu týče tak navrhovat ale může být vlastně úplně každý kdo má
0:13:49občanku a kdo dokáže vyplní ten formát aspoň všechny formální náležitosti pro o podání toho
0:13:56projektu
0:13:58co tam projekty musí být kompetenci města nebo jestli kde místo musí mít ve své
0:14:02kompetenci je zrealizovat každý projekt musí být ve veřejném zájmu
0:14:07a musí být realizovatelný bylo dvanáct měsíců
0:14:11přičemž ve chvíli kdy kdyby došlo k nějakému zdražení způsobené mu třeba nějakou vnější okolnosti
0:14:16kterou to navrhovatele nemohl ovlivnit předem tak to samozřejmě ten projekt zastaví a bude realizován
0:14:23ale prostě podmínkou pro to aby byl přijat
0:14:27dopad první rozpočtování tak je aspoň teoretická možnost aby byl z realizovatelný do dvanácti měsíců
0:14:33dala místní projekty pořizovací a provozní náklady s udržitelnosti jí na tři roky maximálně do
0:14:39výše dvou milionů korun a musí být realizovány na majetku města brna
0:14:45a co se týče hlasování o projektech tak hlasovat bude moci každý občan města brna
0:14:51a co vše termín definovaný zákon o obcích kdy
0:14:54občanem je každý ní
0:14:57svéprávný člověk starší osmnácti let který má trvalé bydliště v daném území
0:15:03nasel se budete dev jsem říkal elektronickým fyzicky na veřejném shromáždění a bude se rozdělovat
0:15:10budu dosazovat jak kladné hlasy tak hlasy záporné této fázi máme při máme to na
0:15:15myslela tím způsobem že se bude rozdělovat pět hlasů kladných a dva záporné přičemž každému
0:15:21projektu můžou být šílený maximálně
0:15:23dva hlasy kladného jedno vlastnícího a jeden hlas záporný
0:15:29že nebyla si budou potom sečteny bude vyhotoven jakýsi si žebříček vítězných projektů a ty
0:15:35projekty které drží nejvíc hlasů a vlastně s se řadí se seřadí se otto honey
0:15:41nejlépe ohodnoceného po toho ochoten nejméně hodnocenými nejhůře hodnocený
0:15:46tak všimněte vás ty projekty které se vlezou do toho paketu který vlastně město pro
0:15:53ten daný ruší uvolní tak budou ze realizovány
0:15:58já jsem chtěl na začátku nepodaří že vlastně na tuto chvíli předpokládáme že ten bar
0:16:03že bude jak pro každý ročník dvacet milionu
0:16:06ale je to ještě neznamená že se do budoucna tak platit nemůže
0:16:10z výše
0:16:13velmi důležitá věc ve chvíli kdy byste chtěli neparticipativní rozpočtování nikde zavádět nebo obecně participaci
0:16:21s širokou veřejností tak je zážitek který s toho ta veřejnost bude mít
0:16:25my sme na brně zrealizovali dvou kulový jak je to _m uživatelských zážitku v práci
0:16:32kterou sem se snažili ten proces podrobit jakémusi zkoumání s pohledu toho uživatele s pohledu
0:16:39toho jestli bude mít
0:16:42potřebu se vlastně a tendenci se ten tendenci se do toho procesu vracet opakovaně jestli
0:16:47ho to bude bavit nebo jestli bude odcházet stejně jako například vole otrávený s tím
0:16:52že ho někdo nutil
0:16:53někde nic neproved taky svůj názor
0:16:56ty výstupy jsou asi takovej že vlastně jsme zavedli možnost toho online vyjadřování podpory na
0:17:03webu prostřednictvím někoho si v úvozovkách mají kování
0:17:07a druhý
0:17:09výstup směrem k uživatelskému zážitků je tedy organizace těch _e už letos ticho do těch
0:17:17veřejných workshopů a projednání v rámci který chceme zajistit služby facilitate na
0:17:22který se bude vlastně snažit aby všichni ti lidé kteří tam přídou na ten workshop
0:17:27tak
0:17:28si odnášeli jakýsi pocit toho že jsou součástí něčeho většího že i jejich myšlenky se
0:17:34vlastně do té velice realizace za pracují a že to nebyl zbytečně strávený čas
0:17:44s hlediska zcela procesu je velmi zásadní ne podceňovat rizika _m
0:17:49ty rizika jsou tady nějaká které která o kterých rámci toho našeho procesů víme asi
0:17:54no z velkých rizik všech procesů prosím si z veřejnosti rozsah informační kampaně kdy ve
0:18:00chvíli kdy ten informační kampaň nebude hodně nastavená ne nebude mít dostatečný dosah tak samozřejmě
0:18:05neosloví tolik lidí kolik by bylo potřeba proto
0:18:08aby ten proces fungovat takovým způsobem jakým si ho ti tvůrci kanceláři vymyslí
0:18:14no nicméně usilovně na tom pracujeme chceme oslovit i neziskový sektor a případně studenty aby
0:18:20nám to moc nepomohli
0:18:22dalším potenciálním rizikem je ne současnosti částí kdy už dneska vlastně devětadvaceti brněnských městských částí
0:18:29několik míst těch částí přímo od ní to jsou činnost přímo odmítlo jako jakoukoliv možnost
0:18:35že by v rámci nich nějaký projekt zrealizován eště před tím než vlastně
0:18:39vůbec měli možno se podívat jaké projekty budou technické části navrhovaný vše podle mého názoru
0:18:44škoda
0:18:45nicméně je to situace jaká je mi z magistrátu s tím nemůžu asi ne úplně
0:18:49co dělat
0:18:50ale na druhou stranu budeme se snažit všech městech části přesvědčit tomu aby abys nám
0:18:55spolupracovali
0:18:56nicméně to je to riziko se kterým třeba počítat a kterému je potřeba se snažit
0:19:01jakýchsi předcházet
0:19:04dalším potenciálním rizikem je neznalost na do hotelu full of oblasti stavebního a investičního procesu
0:19:12jelikož všichni
0:19:14všichni občané nebo ne dnešní občané mají nějaké zkušenosti s navrhovaným projektů a
0:19:20tyto jakési potenciální neznalosti pro ni můžou být určitým diky vemte taky důvod proč jsme
0:19:25se rozhodli organizovat ty uživatelské workshopy rámci fáze navrhování projektům
0:19:33asi největším rizikem rámci celého procesu nebo toho jak oni máme my na brně je
0:19:38vliv zájmových skupin které případě nízké účasti hlasování můžou mít jako poměrně značnou sílu proto
0:19:45si potlačovat své sem
0:19:48zájmy na úkor vzájemný zbytku společnosti tohlencto tomuhle jsem se snažil který vlastně tím způsobem
0:19:55že se snažíme
0:19:57proces udělat co nejméně bariérový co nejvíce ho dostat všem tony co nejsnáze umožnit lidem
0:20:03aby se zapojili
0:20:04a samozřejmě ví co nejvyšší účast brňáků
0:20:09má tím posledním rizikem té tady mám uvedené je zklamání navrhovat tom ze způsobu a
0:20:14ceny realizace jelikož v našem procesů realizátor _e těch projektů de město brno které
0:20:21samozřejmě
0:20:22sice _m má nějakou představu o tom jaký je tím by ty věci mohly být
0:20:25realizovány ale ta výsledná realizace potom záleží na nějakém by soutěžení té konkrétní za tak
0:20:32zakázky
0:20:34která se ve fázi rok a půl při realizaci ne úplně predikovat takže je potřeba
0:20:39opravdu případě že byste chtěli nějak neparticipativní rozpočtování u sebe fotce zavádět tak je potřeba
0:20:45zadavateli komunikovat a
0:20:47to nejenom ve fázi návrhu ale po ty potom ty fáze realizace a vlastně zajistit
0:20:52to aby ti navrhovatele byli sami ztotožnění s ním jakým způsobem ta realizace probíhá
0:20:57jaký je ten výsledek
0:21:00zdena uvedeny nějaké další oblasti ve kterých je vhodné využívat participaci
0:21:06je to teda zejména územní plánování a rozvoji nejen mě stále třeba kraj nebo státům
0:21:13určitá míra participaci možná i v rámci určování strategických projektu investic kdy
0:21:21myslím si že rozhodně žádoucí aby si samospráva ověřovala jestli to s o ona sama
0:21:25považuje za strategické projekty
0:21:28i
0:21:29jestli si to stejně ví že ti občané nebo jestli je to jenom představa těch
0:21:33některých jednotlivců kteří sedí
0:21:36na radnici
0:21:37hele sou to rozpočtové priority jelikož v rámci v rámci rozpočtu je obrovská obrovské množství
0:21:42položek a ne vždy se nebo respektive prakticky nikdy se nedostane na všechno co by
0:21:47v rámci daného rozpočtu mohlo být financována to znamená že je to dvanáct ve kterým
0:21:53můžeme vlastně veřejnosti umožnit aby si
0:21:56sama určila nějaké své priority tam by podle jejího názoru mělo být investováno více peněz
0:22:02než tvarových
0:22:03další možností participace je správa veřejného prostoru kdy například v rámci v rámci úlisného rámci
0:22:11vnitro bloku je možné umožnit tamním obyvatelům aby si aby se tyto pozemky spravovali sami
0:22:18nějakou konce všem způsobem který se třeba domluví se
0:22:22se zákonným správcem té oblasti
0:22:25dále to hlášení problémů a havarijních situací například ne se na radě města nebo na
0:22:32vedení města bavíme o možnosti jakéhosi hlášení bezva dienovosti nebo ba dienovosti v rámci v
0:22:40rámci veřejného prostoru kdy vlastně
0:22:42třeba hendikepovaní lidem mají dost často problém se někam dostat ale ti správci komunikací kteří
0:22:48si tento problém ne vždy uvědomují tak vlastně se o tom kdo sestaví nedozvědí takže
0:22:52to lence další oblast ve které viselo participovat s širokou veřejností no a nakonec obojí
0:22:57změn _e jak je to nyanja kempy
0:23:00tedy možnost odborné veřejnosti přímo vstoupit do samosprávných témata
0:23:06jakýmsi způsobem se podívat na víko otevřené zprávy
0:23:12tohlencto denně všechno děkuji vám za pozornost a dávám prostor pro připadne vaše dotazy
0:23:31přímo v brně model zkušený nemáme protožes to vlastně začíná mel příští rok bude první
0:23:36ročník ale samozřejmě s mens berem inspiraci z řady realizací rámci celého světa například letos
0:23:44v rámci chvilku proběhla největší participativní rozpočtování na světě nebo té podobě
0:23:51středoevropské ne mysim nemyslím tu latinskoamerickou které trošku jinačí
0:23:55ve kterém jsou současní lo asi pětašedesát tisíc
0:24:00účastníků pro mě další velmi inspirativní je třeba
0:24:05portugalské město kašleš rámci kterého vlastně teďka ještě
0:24:11této době probíhá hlasování a můžeš napsat i přes šedesát tisíc lidí
0:24:16velmi úspěšně rozdílové se tam tuším třináct milionů
0:24:21euro něco takovýho
0:24:24dvacá se
0:24:32_m já tohlensto bych tady asi ne úplně na to rozebíral můžu říct že přímou
0:24:39podporu parsovací rozpočtování málo dvanácti myslí části devětadvaceti jakousi
0:24:45_e
0:24:46součinnost na můstek a přislíbilo dalších asi pět nebo šest myslíš částí některé se nevyjádřil
0:24:51je a dvě městské části zcela jednoznačně odmítl je že by se jako kapacitu psaní
0:24:56podíl
0:25:15je to je to namyšlený epizody to bylo co nejméně bariérové to znamená že vy
0:25:20vlastně navrhnete jakousi ideu kterou potom na webu prostřednictvím formuláře který je určen sem strukturovaný
0:25:27je byla vlastně naváděl tak taky popíše ta tu ideu a zbytek vlastně řídí město
0:25:32znamená praxi zvedá představy takže dev za třeba chtěl na dětské hřiště typické příklad který
0:25:37tady často uváděny tak vlastně učíte nějakou lokalitu ve které mílovi řekněte dejme tomu že
0:25:42by se tam chtěl mít tři prvky kolotoč skluzavku pískoviště a
0:25:48chtěl byste mít účinnost jsem orientované na a zbytek vlastně celý projekt vlastně říct
0:26:13bysme tohlensto poměrně důkladně na pracovní skupině diskutovali a vlastně bych vycházíme z toho že
0:26:19se zde rozhoduje o financích města to znamená jsou to veřejné finance _e zákon o
0:26:26obcích definuje že v rámci rozpočtu se smí vyjadřovat občané města
0:26:30tady samosprávy to řešené jinak že tam asi umožní hlasovat úplně všem dokonce
0:26:35ne to vůbec neřeší jestli jsou ty vlastnící příslušně příslušný ta dané obce je nebo
0:26:40jestli sou uplně vo voni dat jinak my sme se tady toho co cestou úplně
0:26:43na nechtěli protože přece jenom
0:26:44když se rozhoduje o penězích brňan tak by to měli rozhodovat aspoň podle mého názoru
0:26:49trable ne
0:26:50dobrou stranu ale v rámci v rámci té fáze navrhování tak deky protože neprošel jsme
0:26:54rokle kdokoli má dobrý nápad tak může navrhnout a může vlastně vstoupil to pro zcela
0:26:58splacen
0:27:00no řepa
0:27:43rozumím tomu to je přesně to co by mělo že vlastně to hlasování ti kdybych
0:27:47ve chvíli kdy se nám povede dostat do hlasování co možná nejvíc není tak to
0:27:52potom bude reflektovat jakousi jakýsi její si názor většiny znamená ve chvíli kdy se zapojí
0:27:57třeba
0:27:58_e
0:27:59ve velmi ideálním případě sto tisíc lidí tak to bude jakási
0:28:03vy větší třetina byly nějakou kteří vlastně v rámci v rámci toho
0:28:09zákonem definované jako občana budou se muset a budou se moci zapoj do budu moci
0:28:14vyjádřit svůj názor
0:28:15a tu chvíli tu chvíli už je poměrně málo pravděpodobné že nějaká malá zájmová skupina
0:28:20řádově desítek lidí dokáže oproti té téma se za celého brna prosadit si nějaký svůj
0:28:26minoritní názory
0:28:44rozumem ale samozřejmě
0:28:46snahou participacím rozpočtování je umožnit _e vyjádření názoru právě té většině která případě jí jiných
0:28:53forem zastupitelské demokracie může mít občas potlačována
0:29:03jo příští rok
0:29:10tuto chvíli máme
0:29:14tuto chvíli to naplánované takže že bude probíhat ověření prostřednictvím základních registr obyvatelstva takže každý
0:29:21kdo bude přistupovat tak se ověří svojí identitu v registru která se vlastně potom pomocí
0:29:25nějakého identifikačního tokenu přiřadí kterýho identitě na webu a
0:29:29dále bude vlastně vy s tou leoše nebo tu pod tím tokenem který vlastně není
0:29:34osobní údaje může se uživatele ale přitom je přímo
0:29:38separovatelný jsou čeho jdete to
0:29:45o
0:29:46ano
0:29:49pokud vše půjde tak jak je ta naplánováno protože samozřejmě nemůžeme nemůžem lize se něco
0:29:54nepokazí a pokud vše půjde podle plánu tak vlastně odporovat prvního týdne v lednu by
0:29:59měl být spuštěny ve a potom moc prvního února by měl začít přihlašování projektu
0:30:30nejsem souhrnně se jestli přesně rozumí té vaší otázce nicméně
0:31:09rozumem možná jsem to neřekl nevím každopádně maximální hodnota jednoho projektu rámci proc vlastně rozpočtování
0:31:16města brna sou dva miliony korun za dva miliony se asi open postaví tunel nebo
0:31:20nějaká velká rekonstrukce ulice takže polem se drogy pes drobná omezení které
0:31:25do určité míry kompenzuje to jestli vlastně se tam objeví nějaké třecí plochy mezi zájmy
0:31:33otázky na politickými ale snaha je taková by ty politické zájmy do toho vstupovali pokud
0:31:37možno minimální ideálně vůbec znamená že projekty které projdou hlasováním
0:31:43by měly být realizovány bez ohledu na to jestli se to politikům líbí nebo nelíbí
0:31:47jestli s tím souhlasím on souhlasí protože se to občané rámci svého občanského kusovém působení
0:31:53politikové to by
0:31:55to je pravda to je pravda ale a policie se uč tuto chvíli rozhoduje ještě
0:31:59nějaký proces participativně rozpočtování ve městě chtějí a tu chvíli je to o tom že
0:32:06možný ale teď je situace taková jaká je
0:32:08a tam eště za dotaz
0:32:19já určitě věk na ten proces bude zahájení tak ve chvíli kdy se vyskytne jaký
0:32:23jakýkoli bojkot ze strany je nějakých místních samospráv tak to budeme učebnu ryba na webu
0:32:28ale teď tuto chvíli eště to že ten procesů bych to jako asi ne úplně
0:32:31hrát jako zveřejnil
0:32:34tak já jsem jsou další dotazy tak já vám děkuju za pozornost a případně sever
0:32:38ještě můžem potkat předsálí a
0:32:40do diskutovat podrobnosti
0:32:42díky