OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Celopražská opendata

Ondřej Profant (Otevřená města z. s.)
Jaké jsou plány rozvoje největšího opendatového portálu v české samosprávě? Realtime data! Povíme si o tom jaké je to provozovat opendatový portál. Jak se do něj shání data. Jaké aplikace jsou nad daty postaveny. A jaký je plán dalšího rozvoje.