OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Bezpečnost služeb na Internetu aneb jak se schovat

Jakub Jelen (Red Hat)
Ochrana služeb vystavených na Internetu je je často diskutovaným tématem a názory na její řešení se různí. Příkladem takové služby může být SSH server, používaný pro správu serveru i přenos souborů a jeho běžná ochrana je aktivní sledování logů a blokování IP adres. Ale co tak se stáhnout do pasivity, služby skrýt za Firewall a otevírat ji pouze na požadavek konkrétním adresám, na minimální potřebnou dobu a bezpečně? Přednáška se zaměřuje na nástroj fwknop, umožňující bezpečnou vzdálenou správu, s praktickými ukázkami a příklady.