OpenAlt - 5. až 7. listopadu 2016

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Proaktívna bezpečnosť Linux systémov

Lukas Vrabec (Red Hat, inc.)
Proaktívna bezpečnosť v podobe povinného riadenia prístupových práv realizovaného SELinuxom je viac a viac zaujímavá oblasť pre administrátorov Linuxových systémov. V nasledujúcej prednáške bude predstavený rozdiel medzi reaktívnou a proaktívnou bezpečnosťou, reálne príklady kedy proaktívna bezpečnosť vie byť učinná a pozrieme sa aj na to ako bude možné detekovať chyby v SELinuxových bezpečnostných politikách čo umožní ešte vačšiu efektivnosť použitia proaktívnej bezpečnosti.