0:00:16tak asi můžeme začít dobré ráno nejmenuje zelená rád bych vám před pověděly tou bezpečností
0:00:22služeb na internetu
0:00:24a jak je možné se schovat
0:00:27momentálně pracuji v red hatu jako a
0:00:30zpráva není ta nej ten open ssh
0:00:34a zajímám se právě o bezpečnost to všeobecných software různých softwarových projektů
0:00:43první otázka je
0:00:45funguje to kdo z nás provozuje server na veřejné jít adrese
0:00:51a jak já tam běží služby víte
0:00:58tak nějak je nějaký nějaké příklady máte
0:01:02o
0:01:03post office reálné to přetáhne to sou ti vytvářím u media watch
0:01:10nedíváme se znáš po
0:01:13jenže nic ten server je tady například jsem včera sledoval jsem serveru
0:01:20_e má nějaké té téčko které nám řeknete při přímo číslo verze serveru koupíme sedátko
0:01:26verze
0:01:27postfix a povídá nám to na
0:01:32ne na a
0:01:33klíče které používá tento server používat ukazuje na to certifikáty které používáme
0:01:40a patch má také verzi dva čtyři kde se
0:01:44ostřit sadov poběží na spoustě port _e
0:01:47všude jsou publikovány certifikát i na nějakém vysokém botu běžně jak je to projet
0:01:56takže zase povídáme zkusíme kdy to zas u mě jak roztřídit na jak to je
0:02:01jak budou vypadat čemu sou jak jsou bezpečné a jak je nutné chránit podíváme se
0:02:05jak se nedá útočit
0:02:07podívám se jaksi takže můžeme bránit a nakonec vám představím program back no který
0:02:14neboj jedna z možností jak se bránit
0:02:17právě jestli ty svůj jak skrýt služby na internetu
0:02:25slevy na internetu slovy dveře nějaké komunikace z okolí
0:02:29mohou být buď veřejné střely služby které nebo nevíš na to pouze vy ale využívána
0:02:35jí naši zákazníci naši čtenáři webu
0:02:38nebo jiném já jsem některé mám prostě jinej mail nebo vy poznáte maily celých o
0:02:46na tyto sliby jako jeden na požadavek na velkou dostupnost a tyto slovy nelze jednoduše
0:02:52schovat ale na druhou stranu pokud na druhé straně může být těžší je zneužít a
0:02:57pokud jsou zneužity ne nevede to k nějakým extra velký problém potom jsou co pro
0:03:03soukromé služby
0:03:05které mají omezený počet uživatelů většinou tam je se značkou které zlobíte správě serveru nebo
0:03:12přístupu ke složkám mailu třeba i na
0:03:16popřípadě ftp s nebo vás ftp
0:03:19pokud jsou tyto sliby zneužity do čím se dostane ke správě všeho se budou může
0:03:24změnit cokoliv může
0:03:26nahrát soubory stahovat vaše soubory čítače maily což většinou nechcete
0:03:37pokud tedy zkusíme že jaksi se za mnou ty útoky máme taky náhodné seš lze
0:03:44ukázat na tom na předchozím slajdu jak jsem dělal ten scan s našel jsem byl
0:03:48to prostě ne všechny boty a zjistí vedle veřejně dostupné informace potom možné zjistit jaké
0:03:53verze software jsou použité na tomto serveru
0:03:56a pokud je známa jak a zranitelnost pro tuto verzi je možné provést příslušným to
0:04:02může být s použití výchozí hesel slož většinou neexistuje softwaru ale některé a prvé krabičky
0:04:11modemy router i mají výchozí neslaná root a což může být problém pokud je toto
0:04:16heslo dostupné na veřejné takže sem a na veřejném internetu
0:04:21tyto náhonem taky jsou útoky lze použít potom pro pozdější cílem právě ti na a
0:04:28různé věci potom jsou cíle ne u taky kdy je oblíbený pro hrubou silou kde
0:04:32se prostě zkouší všechna nesla z nějakého rozsahu popřípadě c vyzkouší hesla která sou známe
0:04:39nějaké jiné služby je
0:04:41která vnikla nebo byla zjištěna nějakým jiným způsobem
0:04:46opět zranitelnosti jsou publikované nebo jsou neznámé takže národní agentury mohou mít znalostí o nějaké
0:04:52nebezpečnosti jako za ten republiková ne ale nevím o nich takže pro tím velmi těžké
0:04:58se brání
0:05:00jak se tedy můžeme bránit
0:05:05na jednu stranu potřebné pro ty služby zajistí dostupnost
0:05:09pro autorizované uživatele a roste potřebné zní zabrání přístup útočníků
0:05:14běžný běžnou obranu jen je většinou nějaké aktivní sledování logů a případě že na
0:05:21v lesích se vyskytuje příliš mnoho
0:05:23pokusu z nějaké daný adresy tak to můžeme blokovat
0:05:26tímto způsobem
0:05:28funguje filtru ven
0:05:30poslední verzi podporuje možná kromě tebe šest pomocí nějakých rozsahu jednoduchých
0:05:36to byl problém ještě asi před rokem kdy to nebylo řádně implementované a některé šest
0:05:41rozsah je obrovský a blokovat jednotlivé adresy nebo rozsahy ani jedno nebylo takový dám
0:05:48tady jaký skrýš acyl tu benz nějakého
0:05:51minulého roku kde je tam
0:05:54šlo třeba tři sta pokusil přihlášení celá ze základen
0:05:58a čistej bylo za byl zablokován
0:06:02popřípadě luboš který není pragmatický ale agreguje logy a což může být užitečné pro administrátora
0:06:09aby nemusel číst tak všechna konta všech klubů tak
0:06:12dobu za kde co gregory a zobrazí si to je nechat to jednou za týden
0:06:16poslat
0:06:17potom může být pak pasivní to šest lidí služby na toto je na druhý straně
0:06:23white listy čili neblokujeme uživatele na základě jejich chování ale povolujme pouze uživatelům
0:06:29pro který chceme tu službu zpřístupnit
0:06:32to může být port tam to můžeme použít portmonky což znamená poslání na nějaké sekvence
0:06:40a
0:06:41paketu na různé boty což otevře a nějaké pravidlo to lze implementovat pomocí ip table
0:06:47nebo speciální softwaru
0:06:49popřípadě řeknou co dyž který dělá prakticky to stejné
0:06:54ale já to a scap to graficky bezpečně řekněme
0:06:59že
0:07:00tato sekvence nelze s pokutou na tebe no tak teda
0:07:04potravin tak sekvenci venuše odposlouchávat sedíte na drátě mezi jedním serverem a uživatelem pokud jak
0:07:13no tak to by nemělo být možné
0:07:16takže cz no _e na ten formát file
0:07:21jak to bylo
0:07:23file nakopejte teleoperátory servo
0:07:27na zaklepání
0:07:29prakticky
0:07:31tomto obrázku zemi je tady u nás
0:07:35a je
0:07:37na nějakou rovnicí
0:07:39server
0:07:41a pokud řekne připojit na ten server tak o co je mně poslat ester a
0:07:47pak je který otevře
0:07:50na for se zná
0:07:52pro tuto zdrojů ten dres
0:07:55pro všechny ostatní zdrojovej praze jestli bude tento server na tento port vidět jako uzavřený
0:08:03takže dinasovostech čísluje je to znamená odepření přístupu všem účastníku všem dokud ročníku
0:08:09není to samozřejmá vedle silných hesel je to pouze jakoby další vrstva bezpečnosti která nenahrazuje
0:08:18silná hesla ale
0:08:19jakoby rozšiřuje
0:08:21na bezpečnost podobně jako selinux
0:08:25nancy operační systém
0:08:28autorizace pro otevření portu
0:08:31tyto pokud máme tuto službu tak to je další služba která běží na dalším bloku
0:08:35a to proto že bychom měli nějak chránit
0:08:38pokud tato služba bych a nějaké další sliby
0:08:41ale dost tento port není ten poplatek budete takže není vidět nebo
0:08:47svůj barák vy nebudete pakety čili neodpovídá odesílateli čili není zjišťuji styděl na to zhruba
0:08:55pomocí žádného scan který by útočil mám provést je to c kennedy nedetekovatelné že tato
0:09:02služba běží na našem server
0:09:05operace probíhají tím pak je ten a ten pakety neopakujte neupad neopakovatelný to znamená to
0:09:11co nějaká náhodná data a je tyto graficky a šifrovaný pomocí symetrické šifry
0:09:16a integrita ještě na pomocí věčná
0:09:21ne naopak o tento
0:09:23k tomu to
0:09:26paketu potřebujeme dva klíče nesymetrickým asymetricky který šifruje tato data aby útočník nemohl přečíst ze
0:09:33kterého na
0:09:37pro kterou zanesu otvíráme port jaký port otevíráme popřípadě co děláme na tom se
0:09:44du většina pro integritu
0:09:48to asi není důležité
0:09:50máme tady nultej praktickou ukázku na závěr
0:09:55s tím to rychle proletět
0:09:58_e
0:09:59první co je potřeba je potřeba vytvořit klíče
0:10:02mám time otřesné znázornění
0:10:05názorně no adresu server u
0:10:08a červeně adresu klienta
0:10:11na klientovi televizi na nějaký pomocí přepínače tý je týden to rezek no
0:10:17to tvoří je to jedno pracoval soubor ve kterém jsou tyto kýče uložený a uloženo
0:10:23na rekonfigurace
0:10:25pruhu jako u klienta
0:10:28podobný soubor musíme udělat také na serveru
0:10:32takže na návraty klíčové vypadají tady máme
0:10:36zdroj jestli to že to je ta cílový si cože kam jsem šel sem
0:10:43podobných ty podobných soubojích si na to že také na serveru kde máme a
0:10:48naopak
0:10:50adresu kterou povolené čili adresu klienta tam může bejt nastavená kdy na nastavíte na dynamický
0:10:55s paketů nebo
0:10:57může být nějaký white list pro nějaký rozsah který povolená
0:11:01opět sou to ty dva stejné týče
0:11:04pro tu symetrickou šifru a toho většina
0:11:11a tam jezdí změn ještě port který otvíráme čili dvacetdva se za
0:11:18to jsou access conf který
0:11:23jo tady
0:11:24to je teda klient technická krát se rovná ta stejná
0:11:28máme přepínač store který nám říká že můžeme na to otevřít jako
0:11:34ten port pro jakoukoliv víte adresu zdroje
0:11:38deamona spustíme pomocí systém kontrol nebo pomocí
0:11:44je jen i cenově si
0:11:48poté co vyzkoušíme s klienta poslat
0:11:51_e no tak
0:11:55_e
0:11:57na server uvidíme bloků že tento paket byl přijat
0:12:01string tam neuvidíme nízkej této poslat paket pouze a nedozvíme se jestli tu ještě se
0:12:07uvidíme
0:12:08to jsme dostali ste to vývar jestli paket který prošel nebo je vpořádku
0:12:13ale tato služba je stále viditelná služba se zastavíte pokud tím _e
0:12:18portského tak se opět dozvíme zná klíče
0:12:21dozvíme se verzi bundu verzi a process a
0:12:27a prakticisme zedníka nebo ste
0:12:29takže jestli bosky tím skryjeme za firewall jedná se o takzvanou kdy filtru poli si
0:12:33to znamená že existující spojení nejsou přerušena
0:12:37ale nová spojení nejsou navázána
0:12:41to sou tyto dvě pravidla ip tables nebo a file tý lze toto napsat ten
0:12:47řádek
0:12:49a pokud mým pustíme _e scan a scan tohoto serveru tak se dozvíme a tento
0:12:56port je filtrování znamená že neodpovídá
0:13:02jiný pokud se chceme připojit tak připojit na tento server tak tam ssh zahlásí
0:13:08že neexistuje cesta k hostovi nebo připojení bylo odmítnuto nebo spojení je tady montoval
0:13:16ale po zaslání
0:13:18ester a paketu nebo ve k no
0:13:21sedum se na ssh můžeme připojit
0:13:24logo opět najdeme že
0:13:27tento paket sme dostali a přidali ne pravidlo firewallů které povoluje
0:13:34nové spojení s této být této konkrétní plán jestli
0:13:39tak to umíme skrýt a se na server file stejný
0:13:42způsobem ženskej jakoukoliv jinou sortu a firewall
0:13:46a ať to _e se a ftp nebo no ne s nebo
0:13:52pokud chcete schováváš ji mailovy server přes nima
0:13:56není problém
0:13:58porty lze omezovat na black list white list na serveru
0:14:03které se povolují
0:14:06v extrému ze spouště pomocí tohoto single
0:14:09dneska paketu dokonce příkazy
0:14:13pokud je to povolené konfiguraci
0:14:15toto je implementována právě kvůli možnosti ovládat jakoby nějaký jiný file nemám ten file který
0:14:23má na tom počítači mohl pokud máte nějakou
0:14:26pocítíš kde máte více nějakých extern firewall tak
0:14:31to můžete tak to ovládat
0:14:34lze použít asymetrickou kdy to grafy jpg ale tam je omezení velikosti klíče na velikost
0:14:40paketu na mi nějaký tisíc za ty čtyři bitů pouze pokud se použije větší také
0:14:46ten zašifrovaný pakety větší nešel internetový rámec _e to může
0:14:51nezkusila problémy existují grafické nástroje pro posílání paketů
0:14:57_e kromě gui pro android iphone a nebo a na desktop
0:15:02což může být užitečné pokud cestujete a potřebujete poslat
0:15:07a kec telefonu není tak přihlašujete se na nějakém cizím počítači
0:15:12a nebo
0:15:15něco takového
0:15:17tam je výhoda že tom telefonu decorating adresu jako máte počítat veřejnou a ten telefon
0:15:22vám bude nebo odevře ten plot který máte proč je stane ten telefon
0:15:28problémy můžou nastat tu chvíli kdy ňáká c bloku jak budete provoz což se může
0:15:33stát na letišti ne u nějakých hotelích
0:15:37tu chvíli je dobry ni právě to ten efekt například telefonu nemáte mobilní data kde
0:15:42a to není blokované
0:15:48to je ode mě všechno pravděpodobně takže jestli máte nějaké dotazy
0:15:54prosím
0:16:02buď můžete být ve všech si víc nebo míň nebo víc nic míň nejvíce stejný
0:16:06rychle sem
0:16:09server na server unnest více
0:16:11více klíčů které jsou akceptované
0:16:20tam je na tam je tady mám tu znám dost těch úloh nám tady vteřinka
0:16:29tady na jo error tady dole je napsáno
0:16:33_e větru
0:16:35a jsme přidali pravidlo o
0:16:39a tady nějaký navyklí třicet sekund nebo šedesát jako a
0:16:46a poté zavřen pro všechny
0:16:49což znamená ale to neznamená že by ta podprostor spojení byl přerušen
0:16:54to je právě to defakto police ano
0:17:05ano nějaké takové možnosti tam podle mě to u klienta a jen to nebo se
0:17:09tu byli
0:17:10a _e nevím to z hlavy
0:17:12na aby tam mít na dveře té prostě pravidlo ip tables nafajluju
0:17:16které lze přidat zmínit
0:17:26je hodnota céčku no to by portovat ale na jakékoliv
0:17:32minimalistické zařízení protože vím vývojáři tohoto z hotelu právě proto to cíl nějaký předchozí předchůdce
0:17:40tohoto software byl nějakej a interval nějaké takové zrůdnosti ale to tam implementovat céčku
0:17:46_e s minimálním na závislost na
0:17:48aby to bylo spustitelné právě na těch tom malý zařízeních
0:17:52a je to tak to fungovalo
0:17:56takže mělo by to fungovat
0:17:59ano
0:18:12signál že
0:18:13tady není to von si konfiguraci to určitě bude minimálně při gildu se vybírá jestli
0:18:19chcete mít jaké ip pytel firewall ví
0:18:23nebo uvést nebo něco takovýho
0:18:26že tam je tam jsou možná přepínače konfiguraci
0:18:32doma si ale tyhle a máme file volí
0:18:38někdo
0:18:42někdo chce vědět jak se to je prostě dvacet zas je to aplikaci aplikace prakticky
0:18:50vyzval
0:18:51a ano prakticky tam je vpodstatě formulář kde sou jednotlivý políčka které se o tom
0:18:57konfiguračního souboru a pak je tam tlačítko poslat no
0:19:02no tak jednoduché minimalistické toho teska
0:19:11a se a
0:19:14adresa která se má povolit pohodě
0:19:25jo celé sme měli špatnou zem a může se tady je tady konfigurák na nervy
0:19:33a tady je no a jaký je já
0:19:38a je to by teoreticky bezpečně že se otvírá odezvu která je tom paketu a
0:19:43ne pro takové odesílatel která může být nějak podložená a mohla by
0:19:49otevřít přístup útočníkovi
0:19:55ještě ve dvě minuty _e já další
0:20:00někdo víc jako zajímá jaksi schovat server
0:20:06ano ne nejde tímto nebo není to schovat lapače nebo něco takového
0:20:12protože tam se spouští no ho procesu nebudu ten
0:20:23to jsem zkoušel nepodařilo sem minimálně jakým vešel já jsem nebo funkcí
0:20:30chtěl jsem to vyzkoušet ale jako nedostala bych to podporoval ale prakticky by to mělo
0:20:36jít nějak pomocí proxi comment
0:20:42já už
0:20:44vlastní přesně tak
0:20:47ale nepodařilo se mi chce
0:20:54tak jo tak tím pádem děkuji za pozornost a pokud veškerá s je to napadne
0:20:59takže ta někde můžete najít během těchto dvou