systém na správu dokument o to vezme

vyvíjely hlasy čtyři roky

krátkosti země můžu

funkci dejme systému

systém na správu dokument o

je daný životní cyklus dokumentu

to vzniku a školné jak je víra den je dokument o to

a vymazány je ta

obsahuje indexací jo

údajovou být arianizme dokument velmi jednoduchou mohli nájezd

publikovány dokumentu po uživatelské rozhraní

autentifikaci u používat chtěl single se nám to jsou nějaké všeobecné

všeobecný popis toho co by mala dns

pro byt

my jsme se zametali skoro na tu serveru čas

ten tak jo to systému

to serverová část základy obsahuje depozita

potom zprávu dokument o pryč enko nějakou zprávu politik

to su

bri vstupové práva role tak dali

dále relaci a struktury

ne dokumenty může být prej a za ne mezi sebou a tvořit

stromovou strukturu ty

a co a přístupu práva

projekt

ktorý vznikal

a bylo

tady vzniklo sme si definovali nějaké

požadavky

na tento projekt

prázdný kola vezme nevi tvar ale žádné hvězdy na licencovaný software

to znamená

nepoužíváme na tak jako jiný vektor vyrobila ty používají pozn našel povídal ne

jiné

systémy ale to rovno databázi do kterých to ukládá jo

myslet je to

software i nepoužili

na oproti tomu jsme teda vytvořili svou vlastní implementaci ju

dál vše požadavek a bolo napřed kopat kontrolou teda celý ten proces

ukládány já

dokumentu a indexované tak dále to je v režii toho kódu

minimalizaci a nám jako

things ne

na hardvér rozhodli jsme se teda to implementovat cc plus

rádi

do se ale jako efektivitu oproti

jiným o pro sem se ještě ne to ne slečnou dane

potom

jednoduché na se denně poku používat to

tato část je také trochu to ne na momentálně co sme tam vytvořili je

podpora skriptová nějak pitomě

pro je

výtvarně dokumentován obec na rada ne se minuty

dejme systém on a ty to je cc plus etapy

web services

rozhraní a

a vyndal tech také skoro

eště

ne dobudován experiment ale forma je sled chtěl

yum potom k tomu povel věc

no a minimalizace nákladů to bolí nějakej

základní definice vlastnosti

toto softwaru

samozřejmě produkt to

konkurenčních je deviace no

většinou jsou plátěné

odtud

tam se pohybuju té ceny tých file net

a vše pojem dost vysoko potom je alternativa love riskovat další italské

jdeme systémy které

su

zčásti komunitu nech části

hlasů

plátěné je tam je teplo je ta licence a vše ponrav a hned a podobné

ty je

mají komerční licenci

no

a

funkci to je

úsudek selektorem

podporuje tento systém

je ukládá nedokumentovat dokumentový strom o

ne už základě zprávy

no to teda sto servery jsou zabudované relaci

prej

mezi dokument a my tady abysme mohli vytvořit

dokumentový strom a její

verzi obec dokumentový strom teda milan jednotlivé dokumenty

ale cely strom je podpora verzi

potom prej čím ti mám po telefonu které

vyhledávání je tam použili na vyhledávány mutaci ju sql který kauzu select

a cel

tam jsme si zvolili teda formou platí no to ne

autentifikací ne mechanizmy

a celek a málokdo tebe uživatele a nejsou součástí u toho systému

napadá mne se pomoc oplatí no na ho znal certifikační systémy

ještě k tomu povinný

integraci a

do jiných systém o té etapy to dva druhy teda tri

soulad mapy a

web dal a

c plus a ty

no

to sme tam jsou vtom projekt implementovali je

a hotel na větší část jedny zpráva to ukládací retries to znamená že my nepoužíváme

žádné databázi na ukládá mě

ani na indexací jo

zprávu storage o naimplementovali

podstaty to v režii to softwaru

tak jista indexované je v rejži

to softwaru tenhle storage podporuje funkci automatickou recyklace jo nepoužitého peněz to znamená

po vymázání dokumentově

recyklovat

tady je store

celý ten storage je

optimalizovaný pro je linuxem filesystém tým že

všechno se tam děje bloko podla nastaveny a

systému

ty daně blokové je vole rychlejší jako k nepříteli streamy autem nezarovnané bloky sto file

systému

provoz dle to nevozíme storage rhel dosud storage

možné nastavovat parametrem

jednotlivých tých

no storage ho teda velikosti bloku apod

malých a po

tady nitridu jsou tam

máme je strašné velké bloky

ve velké bloky například pro je ukládán je to storage u ty predpokladáme velkej soubory

potom

to je storage je synchronizovány prej prostory domu ty si vemu ty proces

obsahuje tá začli lok

znamená možné logikou mi danou back

u mě to něco jako databáze a jak je teda úzkou specializovaná

dvou výsledku ten restoring vyzerá a jako oko soubor do

alokovat me na disku

teda ne robíme to kilo co

dokument to soubor na disku ale s a to kumuluje

vtom to storage

dělej

před pí bez be na jiné software komponenty jsou

formou

platí no a

pluginy jsou dynamické knižnice

například activation autentifikaci je to je

je dnes kladino může být platím prvé

a ty údaje vektory potom projel dat alebo

prej pán

na

nějaký obslužné údaje používáme sqldatabase no

mám nosil teda má u kladna se tam

málem no s to dát to znamená že ta databáze může být

rájem tedy ta jej

databázový server podla typu plug in zase

dali

datový slovník

rizik

a software obsahuje vlastní implementaci bez na indexu

to je

indexování je dokument o

a hlavně teda pro je

to je tady na fungoval

rychlou futex

testovali jsme taky to full textil pro ty data balzám

podstatě z nich dosahovali pro velkou milost vylepšuje výsledky jako

a jako prý použití běžných databázový indexovou

dali

pár server

sql prý kazu select

na která slouží na vyhledávání je

dokument o

vtom dejme systém

kdy mezi já systému to vy su od malých cache postavenej instalaci nějakých ty si

co

hash po jednotky miliard dokument o souvisí to s tým že

zaťal ten systém je to je len

možné praskla na jednom závodě je teda

na jednom počítači

dále

tolik

no je samozřejmě prý pojď tell me taky kolega jaký sám nás ale v podvečer

jiné světelné storage

tak by problém nebo potom obsluha teklo storage u a potřebuje a je

procesoru mi líto na ten na té jedné mašině

vtom to momentě kdy zvládal asi ty miliardy dokument o jednotky

o

to je nějaký obrázek

toho té architektury jak je systém stranami

že

s základna vrstva je sem takzvané paging fily to je to často model

teta

ty základny soubory spravován a k to netvare a storage tady tam

nad nimi sobotovi to nenesou storage repre dokument indexy praze všemi jo von bude

a budeš bourat

a

nut ty mi to sou storage mi je

je

zpráva storage o

cat chceme nadávat za storage mi tam to teda z nějaké storage no tak máme

tam funkci

a pí

které dokážou pracovat

z jednotlivými druhy storage

další aplikační na jejich úrovni se potom definované dát tým na storage mít dokumenty von

které indexy

protože pořád stresuje k níž nic a koller líp

která je one aplikaci na když nic a

nadto row se potom vybudovány další je

rozhraní a program

teď jedno z rozhraní je

soulad web services zdroje vyndal potom su

je program indexem na kterým

běží samostatně

a nástroje

nástroje

su sou aplikovat dálkové exporty dálkové importy do

takové randy ty

akorát dej tý dokument o

uložených kolem dns

vrstvu soulad používat gui

a

rozhraní trpí to

na podporu skriptová něja

tak místo nosu uživatelsky programy být výtvarné

a

s použitím web servisy

ionisovat

alebo prej ano kolem bydlí v moři by taky nic a vzal linková nebo programovou

a

ten program potom

beží s ten dal

na ale musí to bylo kalný program nemůžete ne je tak něžný ceny si chtěla

a

světová je ta web services

nice

vpád je žlutej části

vidíme pluginy

prej databázovou prej autentifikaci mu prej textově konvertory

to je dva jsem hovořil textově konvertory a

složená tok jet tady jde dokument

ahoj uloženy dokument do

dejme systému tak

textové konvertuje se

postarej o to že vyberu jednak meta data

a

zde na dvě strany

full text víťa no to teda text

toho dokumentu

na to jít ano že tam by zavedeného dcer

odser modulu ktorý

to je s kým tady skenuje je tak já jsem zkoušel vezme to například samý

to je komerční software sice ale

poskytujou jako testovat soudit licenci jo takže

command richard znali vypek i na to

archivu tak vám to

zkus to

prý vkládání o celková a ten text spolu futex to indexovaný

na tým ještě s udělali textové filtrech

dopodrobna to takže rozkreslen hele

eště ten text co se vybere je tech ten je jednak filtrovány

potom je uložených voči stěny jo označují slova a menu

významné znaky ne

takže dokument kodér dns

obsahuje to teda je to komplex ta struktura která oknem

svoji dát moře obsahové dej

jiné dokumenty ta tvory stromovou strukturu

podporované to server on

nut ty mi stromovými strukturami potom funguju

všetky funkci je takové dns

ostatně dejme systémy to

tak o to funkcionalitu implementuju

tam je funkci na tam je výtvarně stromů struktura to teda relaci nějakých

len

pomoc sou linkou

údaje dokumentu méno poznámka

značky

popis a tak dále jak se délka

víme typ dokumentu meta data

meta data se volejte to s údaje

software kluk hodnota

podla ných

je potom na indexovaný dokument tady

k tomu je prý způsobeny je ten vyhledávací klika select

dali

deník změn

tam to teda čemž blok

patosu ty základny údaje které tam možné ukládat

funkci rok analog a jet

najet

funkce a to skrytě dokumentu ne nebyla to standard oil ale

nechtěli to može byt

jako vhodné

uživatel který

potter blesky dokument tak si jednoducho

ukryje tak to spol se vona je ke teda a nemusí bejt dopravní neměla

a ostatní uživatele jsem jedna nedostanu

finalizace ja dokumenty prala se mi za konečný a další změny tam je možné vykonávat

checkin čekat

dokumentu byly vytvořeny práce univerzity a uloženy pracovní verzi

a

a kosili senát selka

je to tak unixové spósobom kde

máme zako oprávněně a pro vlastníka skupinu a ostatných

takže sto podstatě jako to mají mít

a potom dalo součást thoria vyjmenované oprávněně

kdy

možné vyjmenovat tohoto teda prý that

skupiny a

uživatelů samostatně

a byla celou listu

takže potom se ready accel kam ji

a ty má celkem se vyjádří

nedá dělat vystupuje práva dokumentu

defaultně prý vstupuje práva jsou nastavené

na úrovni server a

uživatelem ale tady s to potom možnost

pilip jsem tuto hodnotu nula

vy tvar a ju

defaultní dokument

a to teda dokument z defaultně mi

práva mi tak jako si nastavit

pět

si nastavil že ostatním uživatelem nechceme vevnitř

každý dokument

vytvořený tým uživatel on demand adres

pes který vstupu

dokumentově stromy podstatě vyjadřuju panem šel strach

jiným dokument o z dns

je to funkci repozitáře

to je výhoda tomto prípadě

pretože a je ty další funkce jestli stromu pracuju

nemusíme ten ješitná výši nějakej uživatelsky juro mít nemusel uživatel řešit

zpráva struktury v režii po uživatel a

funkci na prý dává ni

nestyd dokument o to teda nižší úrovni

struktura dokumentu bude rádi na definice jo ale to platil rozhraní

trvám ukážeme a

jinak je struktura jako repozitář nepodporuje nejak dokumentuje typy které by

strážili strukturu dokumentu

aplikovanou nějakého takle strukturovaného dokument na trika složka obchod mého případu tady toto je nějakej

fragmentu půjčka

kdy

plave části

je

stromová struktura dokumentu

to sme si spal jsem to taky

plýtvat odchodného případu

celej ten obchod my prý pace může skládat

a spol nutí

objednávky faktury dodací jo listu ano teda viac dodat si místo

samozřejmě ta struktura može byt

větrovec o implementaci je to definovatelné pomoc od xmlko

definicí je na

tak struktura potom

určuje a jako bude daný dokument mizerném jako bodů

jednotlivé elementy to dokument o to teda jednotlivé jsou dokumenty

a komu do indexované

podle torry hodnota ke budu meta data tak dále

zkusím se tam

snad ukázat

křemže

kecy zobrazí metodě definici a dokumentu

na nejvyšší úrovni je to obchodní plýtvat není

potom je to nějak a pong a tak dále

objednal k a

faktura

dodací list

každý stý dokumentu je nenastaveným na ně například kdy von tam možné nastavím indexovaný je

potom

meta data

například datum podle to bych je indexovaný daný dokument

při slově nároky na triko

objednávat možné

potom vyhledávání

najdeme taky to dokument tak na z automaticky

o zobrazí automaticky zeli ten strom takže

ne jelen

u tohoto dokumentu

ale keců ke to otvory ne

o

vyšlo by jsme například vyhledat fakturu k danému

tady padlo obchodné mu tak

pohotová není jo nanuka více viz cely celý ten dokument celý ten dokumentový strom měl

teda ten je nejsou dokumentu fakturu

ale indexovaný je

dokument se indexuje po uložení po se jim ale do checking

implicitně signed x unitary podle rozumu zákon jedna poznámka

si změn prý daně a tak dali můj déčko dokumentu vlastník

no a potom ještě tam mraky uzel době kdy pole

je to pole já se indexu kdy

volitelné nastaveny volitelné indexování které nastaven na dokument je

full text

poznámka dokumentu meta data značky teď i

konvertor

textu

prej dokument se definuje fixem no definicí na triko jako tu

konvertorová že by

bud program a pro tebe skript

ale bod viníka

potom ještě obsahuje program na meta data

meta data ú

pulec pdfka su

vidět co je z dokument proper ty s

vyhledávání je

je pomoc sou a ho teda vy to ne

pohlcuje mutaci je sklo prý kazu

a

ta máme dva ne jak je tak jednoduché prý to aby selekce vyzdívka von dokument

tak zrovna s akorát m s tam najdi

všetky dokumenty které jsou otečkované

tak jim to

nečas co

prípadě že máme definované meta data to sou ty dvojice kluk hodnota tech modifikaci a

select u jezera následovně

celej ten nebo jednotka kvůli potkat a je to nám určuje že

v zobrazovaných pole jak

do toho kurzor a bude návratová hodnota

meta data

tajit

bejt

já ne kecy

co snům

a

v over podmínky zase je

kdy berou entý dokumentů ty meta data se rovná ju velitelství moc

teleoperátory tam musely použít tedy z ne

na pretty kladla je dělbou je tak jako databáze takové skoro

to statika datum novýho sáho

je tam jako kopulí

které jsou jednak je uživatelsky definovatelné

systém

a které jsou typu dá tom meta data se všetko typu string který tam

by ten rozsah nefungoval dobré

ale sou prej datumové rozsáhlý určené pole ja

k vyhledávaný

o tvar a kurzor tak jak je to databáze motory kurzor potom zem označíte

prže server se určuje maximální počet odporných kurzoru

a

ne jak i další limity sou tam dva další limity na

počet záznam o úspory a daných a neuspořádaných

to je maximální počet to převrátí

aplikačně rozhraní a

a

lokále rozhraní nice plus kole

lidko early pane jsem fotek než nic a

to je pane výtvarně mydlit

a to teda program o které bych celý ten lidovec

taky to budeme systém

světové rozhraní napít on vez dojel

web dal venda umožňuje na prý pojď

prý po je to tu dnsko jako vzdělaný blízký

momentálně

je venda stádiu takovým že funguje tam

funguje přijít ani

a zápis byly sebevzdělávání na

verzi je na tom

na tom se pracuje

takže

vedla plnou

plné funkčnosti bude

potom podporovat high a je verzi ale zase tam je problém s klienta mi kterých

který bitovou dozvěděli

ve je tom a z alfy zóny to používali pršet pojem takže to

bylo prostory tyto jsme použili teda software je přis to linuxový tady

nejde ani ne jak jednoduchou prémie s na windows

vy já vezme to škole přece plus samozřejmě bereš a ne všechny to ne

je déčko sme používali každého

klasika

na tom a ze je na výběr

webagent je tebe a

své nadít

vy

build systém a o tom egal takov knižnice

to je nekoukal knižní stevena je důležitější flex buzz

xerxes neříkat dali

kde salát

dokumentaci je

je

to zapisovaly nick se to teda je to pech dokumentaci a

ve servisy

tohto systému sou mi to dal bylo

co implementované pomoc o knižnice ulítlý kráte tepe

a kde je

táta knižnice umožňuje

nul kyselý do noty světový program a má je

podporu máte ten pes

je to tak a kostra web server a

vtom ten o tom implementací sme je zapouzdřený litry servery a to teda význam nesu

dvacet dva

koller dál teprve podporu by bylo protokolu koller services

to je podpora pro je salát

desát je vyvěšeny pomoc u je zcela toolkitu

to je s knižnice a blok coby nástroj

to vygeneruje c plus kód své z délka rozvést do definic i vygeneruje

o podstatě generuje už máte tepe server ale

viz housenek řeknu deset trochu já prej sme dáváme streamy do tohto s toto generovaného

kódu

s toho líp vy trváte trpěl té zas ste jo proste našeho sudý

to server a

se lek pár se

reflex

bizon tady

a to je nějaká

tak a to

dramatika toho

to jazyka

a to teda jazyka to se lek tu

najít xmlko

a

tam sou používali xerxes

jak se zde dvacet plus mapovač

to je excess deci křik s

a ten je velmi dobrý to velmi dobrý nástroj

parsování rizik sem mel dvacet plus jde

tam to teda vygeneruje tedy nejprve tak je to parsované mě a tak místo opačné

z objektu

zuby k tomu že vygenerovat

xmlko

internacionalizaci a knižnice jsou

konverzi kódových stránek

sou vykonávané

z webu alcatraz toho rozhraní a sata chodí u té vo sem takže tam vykonáváme

konverzi je u teho sem na ve charr

no todle uživatelské řetězce su

wechler to je to sou šest že se v čtyři bitové

umí kódové znaky zas céčka tady

pecha to je a chce tu ve string chce plus pouze to ekvivalent

no to menuje kterou poznám doletem no takže zkusíme

já vám ukážu

u víčko

to

takže

prý hlasovací obrazu k a je tak je to jednoduché můžeme si tam výhrady instanci

je najednou stroj může instanci běžet jako oko

je to dáno len konfiguraci jo

vieme to rozdělit na porty

dá se to

vezme

tych landovi dneska technologie a tam to je to jiné ale prostě na jedné mašině

vieme spustit já cena je štvanci to zde každá masu storage

a sou vlastně nezávisle

takže

potom je to možností bradě jazyk

tomto prípadě je to autentifikaci ale

na

používá tělo to reset definovaným linuxe

i nejdeme tam na žádný další a ten říkal že mechanismus poznaná ty bere který

jo byl dat

na to sou tam pluginy to něco konfiguraci tam

takže

tom uličkou zase ještě neobsahuje jo pane všecko co by

přilby tom patch of konečné fáze bude má dále

zatial to co tam implementované pak podstatě všetko oknem o podpory word flow

zvažujeme tam integraci jo word slovem že jinou formou platí no jo ale to

takže

uvedena obrazovka jeden sport kde máme otvorem ne dokumenty které změny neuložili alebo pracovna kopie

dokument o

dokumenty do

kolem nevezmou tudy jednak s manuály vstupu jedna k tomu že prudit z

nějaké auto matiky

tak být rozpracovány mailové přidali

tadleta možné vkládat

manuálně ty dvě to na mne dokument

tak vybrány dnes typovou

dokument o

ty dokumenty jsou definovány

xmlko

a

celá ta konfigurace teda to dokumentuje v xmlku to je server si to načítá interpretuje

ne dokumenty

takže zkusím editory nějaký pod nějaký

taky to dokument

vy to tady se náš prázdnej struktury

tak to bylo definovaný tu to máme

tu ponuku tak dali

dokud dokumentu

je jen

je volitelné ničí tam prý pojme soubor ale po

ale budou ale necháme prázdný

teda ne je to v já za námi na file

panel zase děje

volitelná součást

no

prázdné dokumenty namočil vy tvar a tu strukturu

a

push konkrétně dokumenty čteš struktur voš obsahovat

obsahové dá je binárně soubory

no je tu jiná soubor

nastavím indexovaný je definicí kdy von bylo nastaveno že se to

bod indexové silent pod dekou metadat

tu svou

meta data

polička metadat je možné low této definici tady je ale je to možné nám já

se na

jednak byl generátory výtvory

před času

klidně políčko reprezentované to dal no a ohledu je teda na

a overly a mu poskytuje zoznam

povolených hodnot ode tam můžeme vyplnit potom

to sou tam

na pouť je možné na vězet

validátor ktorý validuje dané pole

voči

poznají sqldatabase ale po události funkci a tak dále je tam ja cenu možnosti které

obsahuje

to systém

momentálně tam

není

ty vezmi nejsou definovány

že po

uložení dokumentu

k sobě

krocany rozpočtu je ten katedře

sem je to znovu

dokument dostal na koně uložený tu na tomto městě

mamince teda jak se rozpadla vpn kam

nepršelo mi trsej

je takže o dokument dostal

cicero za rozpracovaný ale

nebo uložený

nevím co to stihlo beží tam auto se jo ale účasti hovořit

minutový interval o něj

tam běželo to se jen tak

stihnou vyloženě jako na toto nastavení je futex

pretty mě napadla spadlo spojeny to že teda s

uložené dokument

asi minutu trvá než

klídek indexaci a uložený

toho indexu do storage to

dokument o winston

obsahuje teda

tato nevyšel úroveň bože obsahovat

následnou různé typy dokument o

je to zase jeden definici rovky tam výtvory

chyba

ke tam výtvarný taky dokument o ženě možné potom té definici další dokument vytvořit

vyhledala ně

dojem možnosti vyhledávat bud jednoduchým vyhledávač a málo nebo

pomoc o šablon kde už máme tady definované pole které se poví tone v potaz

potom možné vyhledat

tak aby nemusel uživatel tam byl nějaký ten request

to je builder toho esku requestu

možné uložit vyhledala ně

tak dělej

podpora von to

kolenem je to je samozřejmě vhodné ke to je malý počet jako náhle tam

ty dokument o počet i dokument o zavézti je tak

toto byl teto funder se zase nepoužitelné

dobré ještě tu mám

jak je

byl co za no to je tady tento kóduje

kódu lokále aplikaci která bije nedovolená bych systém mám do té

pan kníže něco

jednoduchý to máte je poměrně jednoduché výtvory se

základního byt a potom

sto koreanista slabost zas objektu danej triéry koller

odvozujeme všetky následné objekty

celá ta knižnice laser

inicializuje a

vy to není to nové toho objektu

koller

na pegal ten ty říkat si já

vytvoření nového dokumentu

nastaven jména dokumentu nastavený ně

popisu

tam vidíme ten ale jak illus kytek zabít

nám dá bysme tam

věděli

oko konstanta a to teda modifikátor stringu znamená že to budu vychází

to jsem se ještě mi bitový komunikovat

meta data na to je zpět na to je nějaký tip

který

je to zavedený je tomu ty map

doktore možné na vkládat páry

string k stream

nastavíme metoda teprve dokument

prý pojme

v evropy pojď file tady

nás je možné dokonce

ta matematika u se postarat tak to určovány neumíme typovou je automaticky alebo

možné to možno zadat typ

tak to neurčíme

vo vtom tyto funkci tak osy

zkusím jí ale nesmíme typ ne vždy to věc je nějakým dobrým výsledkům ale

vyhledávání dokumentu

tam je to trošku složitější je

vytvořené si ho by sem čem ženu vám to teda získáme

napíšeme query vo forme se ale prý kazu

přímé nějaký další podmínky v tom abych k senzitiva obojek sem se ty jo

zavoláme se a

sme si brečíte

kurzor

check it je to nuda je

o software jsou

na stránky je ve jako ten spodka com

a vojska