OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

OpenSource DMS - COAR-DMS

Ladislav Domin (Dominanz s.r.o.)
Množstvo elektronických dokumentov stále narastá čo vytvára tlak na zavedenie systémov DMS (Document management system) kde ich dokážeme spravovať. V prednáške by som vám rád predstavil OSS alternatívu takéhoto systému, jeho architektúru, možnosti a vývoj aplikácií. V nasledujúcich pár riadkoch je hrubý popis našeho projektu COAR-DMS. ------ COAR-DMS je linuxovy server na ukladanie a správu dokumentov s vlastným špecializovaným úložiskom. Pre vývojárov poskytuje ideálnu platformu na implementáciu projektov zameraných na ukladanie a správu dokumentov. COAR-DMS môže byť použitý vo vlastnej 'lokálnej' aplikácií (C++ API) ako embeded alebo ako vzdialený server cez WS-SOAP. Na podporu skriptovania pomocou jazyka Python je pripravená knižnica PyCOAR. Ďalšou možnosťou ako pripojiť klienta je použitie protokolu WebDAV. Pre používateľa poskytuje bezpečný a spoľahlivý systém s komfortnými funkciami na manipuláciu s entitami COAR-DMS. Základnú dátovú jednotku tvorí dokument v samostatnej forme alebo v stromovej forme. Dokumenty je možné zoskupovať do priečinkov so štruktúrou na akú sme zvyknutí z operačného systému. Údaje priečinkov a dokumentov zapísaných do COAR-DMS sú indexované pomocou efektívnych inverzných indexov. COAR-DMS je možné pripojiť ako zdieľaný disk pomocou protokolu WebDAV.