OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Systém DPDK

Jan Viktorin (FIT VUT v Brně)
Přednáška představí systém DPDK jako alternativu k síťové vrstvě Linuxového jádra pro maximalizaci propustnosti síťových aplikací. DPDK obchází jádro a pracuje přímo nad síťovými zařízeními. Tím snižuje režii danou zejm. přepínáním kontextů a kopírováním paměti. Pomocí DPDK je možné zpracovávat provoz v řádu desítek Gbps i na nejkratších paketech na konvenčních stanicích. Původní implementace určená pro síťové karty firmy Intel je komunitou rozšiřována o nová zařízení vč. podpory platformy ARM. Nevýhodou DPDK je absence podpory standarních nástrojů jako je tcpdump a jiné, což jej posouvá do oblasti aplikačně specifických systémů s vysokými nároky na výkon.