0:00:16systém na správu dokument o to vezme
0:00:20vyvíjely hlasy čtyři roky
0:00:26krátkosti země můžu
0:00:28funkci dejme systému
0:00:30systém na správu dokument o
0:00:34je daný životní cyklus dokumentu
0:00:37to vzniku a školné jak je víra den je dokument o to
0:00:41a vymazány je ta
0:00:45obsahuje indexací jo
0:00:48údajovou být arianizme dokument velmi jednoduchou mohli nájezd
0:00:52publikovány dokumentu po uživatelské rozhraní
0:00:57autentifikaci u používat chtěl single se nám to jsou nějaké všeobecné
0:01:04všeobecný popis toho co by mala dns
0:01:08pro byt
0:01:10my jsme se zametali skoro na tu serveru čas
0:01:14ten tak jo to systému
0:01:18to serverová část základy obsahuje depozita
0:01:25potom zprávu dokument o pryč enko nějakou zprávu politik
0:01:30to su
0:01:33bri vstupové práva role tak dali
0:01:36dále relaci a struktury
0:01:39ne dokumenty může být prej a za ne mezi sebou a tvořit
0:01:43stromovou strukturu ty
0:01:46a co a přístupu práva
0:01:52projekt
0:01:53ktorý vznikal
0:01:56a bylo
0:01:57tady vzniklo sme si definovali nějaké
0:02:01požadavky
0:02:03na tento projekt
0:02:05prázdný kola vezme nevi tvar ale žádné hvězdy na licencovaný software
0:02:12to znamená
0:02:15nepoužíváme na tak jako jiný vektor vyrobila ty používají pozn našel povídal ne
0:02:24jiné
0:02:26systémy ale to rovno databázi do kterých to ukládá jo
0:02:30myslet je to
0:02:32software i nepoužili
0:02:34na oproti tomu jsme teda vytvořili svou vlastní implementaci ju
0:02:45dál vše požadavek a bolo napřed kopat kontrolou teda celý ten proces
0:02:50ukládány já
0:02:52dokumentu a indexované tak dále to je v režii toho kódu
0:02:58minimalizaci a nám jako
0:03:00things ne
0:03:03na hardvér rozhodli jsme se teda to implementovat cc plus
0:03:08rádi
0:03:09do se ale jako efektivitu oproti
0:03:14jiným o pro sem se ještě ne to ne slečnou dane
0:03:20potom
0:03:22jednoduché na se denně poku používat to
0:03:29tato část je také trochu to ne na momentálně co sme tam vytvořili je
0:03:37podpora skriptová nějak pitomě
0:03:39pro je
0:03:40výtvarně dokumentován obec na rada ne se minuty
0:03:45dejme systém on a ty to je cc plus etapy
0:03:50web services
0:03:51rozhraní a
0:03:52a vyndal tech také skoro
0:03:56eště
0:03:57ne dobudován experiment ale forma je sled chtěl
0:04:00yum potom k tomu povel věc
0:04:03no a minimalizace nákladů to bolí nějakej
0:04:08základní definice vlastnosti
0:04:10toto softwaru
0:04:14samozřejmě produkt to
0:04:16konkurenčních je deviace no
0:04:20většinou jsou plátěné
0:04:22odtud
0:04:23tam se pohybuju té ceny tých file net
0:04:28a vše pojem dost vysoko potom je alternativa love riskovat další italské
0:04:35jdeme systémy které
0:04:37su
0:04:39zčásti komunitu nech části
0:04:42hlasů
0:04:44plátěné je tam je teplo je ta licence a vše ponrav a hned a podobné
0:04:48ty je
0:04:49mají komerční licenci
0:04:54no
0:04:55a
0:04:56funkci to je
0:04:59úsudek selektorem
0:05:01podporuje tento systém
0:05:03je ukládá nedokumentovat dokumentový strom o
0:05:06ne už základě zprávy
0:05:10no to teda sto servery jsou zabudované relaci
0:05:14prej
0:05:16mezi dokument a my tady abysme mohli vytvořit
0:05:19dokumentový strom a její
0:05:22verzi obec dokumentový strom teda milan jednotlivé dokumenty
0:05:27ale cely strom je podpora verzi
0:05:31potom prej čím ti mám po telefonu které
0:05:36vyhledávání je tam použili na vyhledávány mutaci ju sql který kauzu select
0:05:49a cel
0:05:51tam jsme si zvolili teda formou platí no to ne
0:05:56autentifikací ne mechanizmy
0:05:59a celek a málokdo tebe uživatele a nejsou součástí u toho systému
0:06:09napadá mne se pomoc oplatí no na ho znal certifikační systémy
0:06:15ještě k tomu povinný
0:06:18integraci a
0:06:20do jiných systém o té etapy to dva druhy teda tri
0:06:26soulad mapy a
0:06:28web dal a
0:06:30c plus a ty
0:06:34no
0:06:35to sme tam jsou vtom projekt implementovali je
0:06:39a hotel na větší část jedny zpráva to ukládací retries to znamená že my nepoužíváme
0:06:45žádné databázi na ukládá mě
0:06:49ani na indexací jo
0:06:53zprávu storage o naimplementovali
0:06:57podstaty to v režii to softwaru
0:06:59tak jista indexované je v rejži
0:07:03to softwaru tenhle storage podporuje funkci automatickou recyklace jo nepoužitého peněz to znamená
0:07:11po vymázání dokumentově
0:07:14recyklovat
0:07:16tady je store
0:07:18celý ten storage je
0:07:23optimalizovaný pro je linuxem filesystém tým že
0:07:28všechno se tam děje bloko podla nastaveny a
0:07:33systému
0:07:38ty daně blokové je vole rychlejší jako k nepříteli streamy autem nezarovnané bloky sto file
0:07:46systému
0:07:47provoz dle to nevozíme storage rhel dosud storage
0:07:53možné nastavovat parametrem
0:07:56jednotlivých tých
0:07:58no storage ho teda velikosti bloku apod
0:08:01malých a po
0:08:03tady nitridu jsou tam
0:08:06máme je strašné velké bloky
0:08:09ve velké bloky například pro je ukládán je to storage u ty predpokladáme velkej soubory
0:08:17potom
0:08:18to je storage je synchronizovány prej prostory domu ty si vemu ty proces
0:08:23obsahuje tá začli lok
0:08:25znamená možné logikou mi danou back
0:08:29u mě to něco jako databáze a jak je teda úzkou specializovaná
0:08:38dvou výsledku ten restoring vyzerá a jako oko soubor do
0:08:44alokovat me na disku
0:08:48teda ne robíme to kilo co
0:08:52dokument to soubor na disku ale s a to kumuluje
0:08:57vtom to storage
0:09:01dělej
0:09:03před pí bez be na jiné software komponenty jsou
0:09:09formou
0:09:10platí no a
0:09:13pluginy jsou dynamické knižnice
0:09:17například activation autentifikaci je to je
0:09:24je dnes kladino může být platím prvé
0:09:28a ty údaje vektory potom projel dat alebo
0:09:33prej pán
0:09:34na
0:09:36nějaký obslužné údaje používáme sqldatabase no
0:09:41mám nosil teda má u kladna se tam
0:09:47málem no s to dát to znamená že ta databáze může být
0:09:51rájem tedy ta jej
0:09:53databázový server podla typu plug in zase
0:09:58dali
0:10:02datový slovník
0:10:04rizik
0:10:06a software obsahuje vlastní implementaci bez na indexu
0:10:10to je
0:10:13indexování je dokument o
0:10:15a hlavně teda pro je
0:10:17to je tady na fungoval
0:10:19rychlou futex
0:10:24testovali jsme taky to full textil pro ty data balzám
0:10:31podstatě z nich dosahovali pro velkou milost vylepšuje výsledky jako
0:10:36a jako prý použití běžných databázový indexovou
0:10:46dali
0:10:47pár server
0:10:48sql prý kazu select
0:10:51na která slouží na vyhledávání je
0:10:55dokument o
0:11:00vtom dejme systém
0:11:03kdy mezi já systému to vy su od malých cache postavenej instalaci nějakých ty si
0:11:09co
0:11:10hash po jednotky miliard dokument o souvisí to s tým že
0:11:16zaťal ten systém je to je len
0:11:21možné praskla na jednom závodě je teda
0:11:24na jednom počítači
0:11:26dále
0:11:27tolik
0:11:28no je samozřejmě prý pojď tell me taky kolega jaký sám nás ale v podvečer
0:11:34jiné světelné storage
0:11:38tak by problém nebo potom obsluha teklo storage u a potřebuje a je
0:11:44procesoru mi líto na ten na té jedné mašině
0:11:52vtom to momentě kdy zvládal asi ty miliardy dokument o jednotky
0:12:03o
0:12:04to je nějaký obrázek
0:12:06toho té architektury jak je systém stranami
0:12:10že
0:12:13s základna vrstva je sem takzvané paging fily to je to často model
0:12:19teta
0:12:24ty základny soubory spravován a k to netvare a storage tady tam
0:12:30nad nimi sobotovi to nenesou storage repre dokument indexy praze všemi jo von bude
0:12:36a budeš bourat
0:12:39a
0:12:40nut ty mi to sou storage mi je
0:12:43je
0:12:45zpráva storage o
0:12:49cat chceme nadávat za storage mi tam to teda z nějaké storage no tak máme
0:12:54tam funkci
0:12:56a pí
0:12:57které dokážou pracovat
0:13:00z jednotlivými druhy storage
0:13:04další aplikační na jejich úrovni se potom definované dát tým na storage mít dokumenty von
0:13:11které indexy
0:13:16protože pořád stresuje k níž nic a koller líp
0:13:21která je one aplikaci na když nic a
0:13:26nadto row se potom vybudovány další je
0:13:30rozhraní a program
0:13:32teď jedno z rozhraní je
0:13:36soulad web services zdroje vyndal potom su
0:13:43je program indexem na kterým
0:13:45běží samostatně
0:13:47a nástroje
0:13:50nástroje
0:13:51su sou aplikovat dálkové exporty dálkové importy do
0:13:57takové randy ty
0:14:00akorát dej tý dokument o
0:14:04uložených kolem dns
0:14:10vrstvu soulad používat gui
0:14:13a
0:14:14rozhraní trpí to
0:14:16na podporu skriptová něja
0:14:20tak místo nosu uživatelsky programy být výtvarné
0:14:25a
0:14:28s použitím web servisy
0:14:32ionisovat
0:14:33alebo prej ano kolem bydlí v moři by taky nic a vzal linková nebo programovou
0:14:39a
0:14:41ten program potom
0:14:43beží s ten dal
0:14:45na ale musí to bylo kalný program nemůžete ne je tak něžný ceny si chtěla
0:14:51a
0:14:52světová je ta web services
0:14:55nice
0:15:00vpád je žlutej části
0:15:04vidíme pluginy
0:15:05prej databázovou prej autentifikaci mu prej textově konvertory
0:15:13to je dva jsem hovořil textově konvertory a
0:15:18složená tok jet tady jde dokument
0:15:21ahoj uloženy dokument do
0:15:23dejme systému tak
0:15:27textové konvertuje se
0:15:29postarej o to že vyberu jednak meta data
0:15:33a
0:15:35zde na dvě strany
0:15:37full text víťa no to teda text
0:15:40toho dokumentu
0:15:43na to jít ano že tam by zavedeného dcer
0:15:46odser modulu ktorý
0:15:51to je s kým tady skenuje je tak já jsem zkoušel vezme to například samý
0:15:58to je komerční software sice ale
0:16:01poskytujou jako testovat soudit licenci jo takže
0:16:07command richard znali vypek i na to
0:16:12archivu tak vám to
0:16:13zkus to
0:16:15prý vkládání o celková a ten text spolu futex to indexovaný
0:16:21na tým ještě s udělali textové filtrech
0:16:25dopodrobna to takže rozkreslen hele
0:16:28eště ten text co se vybere je tech ten je jednak filtrovány
0:16:37potom je uložených voči stěny jo označují slova a menu
0:16:43významné znaky ne
0:16:46takže dokument kodér dns
0:16:50obsahuje to teda je to komplex ta struktura která oknem
0:16:57svoji dát moře obsahové dej
0:17:00jiné dokumenty ta tvory stromovou strukturu
0:17:05podporované to server on
0:17:13nut ty mi stromovými strukturami potom funguju
0:17:17všetky funkci je takové dns
0:17:19ostatně dejme systémy to
0:17:22tak o to funkcionalitu implementuju
0:17:27tam je funkci na tam je výtvarně stromů struktura to teda relaci nějakých
0:17:34len
0:17:35pomoc sou linkou
0:17:38údaje dokumentu méno poznámka
0:17:41značky
0:17:44popis a tak dále jak se délka
0:17:47víme typ dokumentu meta data
0:17:50meta data se volejte to s údaje
0:17:52software kluk hodnota
0:17:56podla ných
0:17:58je potom na indexovaný dokument tady
0:18:06k tomu je prý způsobeny je ten vyhledávací klika select
0:18:12dali
0:18:13deník změn
0:18:15tam to teda čemž blok
0:18:17patosu ty základny údaje které tam možné ukládat
0:18:22funkci rok analog a jet
0:18:25najet
0:18:29funkce a to skrytě dokumentu ne nebyla to standard oil ale
0:18:36nechtěli to može byt
0:18:38jako vhodné
0:18:40uživatel který
0:18:42potter blesky dokument tak si jednoducho
0:18:45ukryje tak to spol se vona je ke teda a nemusí bejt dopravní neměla
0:18:49a ostatní uživatele jsem jedna nedostanu
0:18:53finalizace ja dokumenty prala se mi za konečný a další změny tam je možné vykonávat
0:18:59checkin čekat
0:19:00dokumentu byly vytvořeny práce univerzity a uloženy pracovní verzi
0:19:10a
0:19:11a kosili senát selka
0:19:15je to tak unixové spósobom kde
0:19:19máme zako oprávněně a pro vlastníka skupinu a ostatných
0:19:23takže sto podstatě jako to mají mít
0:19:28a potom dalo součást thoria vyjmenované oprávněně
0:19:36kdy
0:19:37možné vyjmenovat tohoto teda prý that
0:19:42skupiny a
0:19:44uživatelů samostatně
0:19:47a byla celou listu
0:19:50takže potom se ready accel kam ji
0:19:54a ty má celkem se vyjádří
0:19:57nedá dělat vystupuje práva dokumentu
0:20:03defaultně prý vstupuje práva jsou nastavené
0:20:08na úrovni server a
0:20:17uživatelem ale tady s to potom možnost
0:20:20pilip jsem tuto hodnotu nula
0:20:23vy tvar a ju
0:20:26defaultní dokument
0:20:28a to teda dokument z defaultně mi
0:20:30práva mi tak jako si nastavit
0:20:33pět
0:20:33si nastavil že ostatním uživatelem nechceme vevnitř
0:20:40každý dokument
0:20:41vytvořený tým uživatel on demand adres
0:20:46pes který vstupu
0:20:51dokumentově stromy podstatě vyjadřuju panem šel strach
0:20:56jiným dokument o z dns
0:21:00je to funkci repozitáře
0:21:08to je výhoda tomto prípadě
0:21:13pretože a je ty další funkce jestli stromu pracuju
0:21:18nemusíme ten ješitná výši nějakej uživatelsky juro mít nemusel uživatel řešit
0:21:24zpráva struktury v režii po uživatel a
0:21:29funkci na prý dává ni
0:21:32nestyd dokument o to teda nižší úrovni
0:21:38struktura dokumentu bude rádi na definice jo ale to platil rozhraní
0:21:44trvám ukážeme a
0:21:48jinak je struktura jako repozitář nepodporuje nejak dokumentuje typy které by
0:21:55strážili strukturu dokumentu
0:22:02aplikovanou nějakého takle strukturovaného dokument na trika složka obchod mého případu tady toto je nějakej
0:22:09fragmentu půjčka
0:22:11kdy
0:22:13plave části
0:22:15je
0:22:16stromová struktura dokumentu
0:22:20to sme si spal jsem to taky
0:22:24plýtvat odchodného případu
0:22:26celej ten obchod my prý pace může skládat
0:22:29a spol nutí
0:22:31objednávky faktury dodací jo listu ano teda viac dodat si místo
0:22:36samozřejmě ta struktura može byt
0:22:39větrovec o implementaci je to definovatelné pomoc od xmlko
0:22:45definicí je na
0:22:48tak struktura potom
0:22:52určuje a jako bude daný dokument mizerném jako bodů
0:22:57jednotlivé elementy to dokument o to teda jednotlivé jsou dokumenty
0:23:01a komu do indexované
0:23:03podle torry hodnota ke budu meta data tak dále
0:23:11zkusím se tam
0:23:12snad ukázat
0:23:16křemže
0:23:19kecy zobrazí metodě definici a dokumentu
0:23:30na nejvyšší úrovni je to obchodní plýtvat není
0:23:34potom je to nějak a pong a tak dále
0:23:37objednal k a
0:23:39faktura
0:23:42dodací list
0:23:44každý stý dokumentu je nenastaveným na ně například kdy von tam možné nastavím indexovaný je
0:23:56potom
0:23:57meta data
0:23:59například datum podle to bych je indexovaný daný dokument
0:24:06při slově nároky na triko
0:24:10objednávat možné
0:24:14potom vyhledávání
0:24:18najdeme taky to dokument tak na z automaticky
0:24:23o zobrazí automaticky zeli ten strom takže
0:24:26ne jelen
0:24:28u tohoto dokumentu
0:24:30ale keců ke to otvory ne
0:24:32o
0:24:34vyšlo by jsme například vyhledat fakturu k danému
0:24:38tady padlo obchodné mu tak
0:24:44pohotová není jo nanuka více viz cely celý ten dokument celý ten dokumentový strom měl
0:24:49teda ten je nejsou dokumentu fakturu
0:25:05ale indexovaný je
0:25:10dokument se indexuje po uložení po se jim ale do checking
0:25:16implicitně signed x unitary podle rozumu zákon jedna poznámka
0:25:22si změn prý daně a tak dali můj déčko dokumentu vlastník
0:25:28no a potom ještě tam mraky uzel době kdy pole
0:25:32je to pole já se indexu kdy
0:25:35volitelné nastaveny volitelné indexování které nastaven na dokument je
0:25:42full text
0:25:44poznámka dokumentu meta data značky teď i
0:25:55konvertor
0:25:58textu
0:25:59prej dokument se definuje fixem no definicí na triko jako tu
0:26:06konvertorová že by
0:26:08bud program a pro tebe skript
0:26:11ale bod viníka
0:26:15potom ještě obsahuje program na meta data
0:26:20meta data ú
0:26:23pulec pdfka su
0:26:26vidět co je z dokument proper ty s
0:26:33vyhledávání je
0:26:36je pomoc sou a ho teda vy to ne
0:26:40pohlcuje mutaci je sklo prý kazu
0:26:43a
0:26:44ta máme dva ne jak je tak jednoduché prý to aby selekce vyzdívka von dokument
0:26:49tak zrovna s akorát m s tam najdi
0:26:53všetky dokumenty které jsou otečkované
0:26:57tak jim to
0:26:59nečas co
0:27:03prípadě že máme definované meta data to sou ty dvojice kluk hodnota tech modifikaci a
0:27:10select u jezera následovně
0:27:13celej ten nebo jednotka kvůli potkat a je to nám určuje že
0:27:19v zobrazovaných pole jak
0:27:21do toho kurzor a bude návratová hodnota
0:27:25meta data
0:27:26tajit
0:27:27bejt
0:27:28já ne kecy
0:27:30co snům
0:27:31a
0:27:33v over podmínky zase je
0:27:38kdy berou entý dokumentů ty meta data se rovná ju velitelství moc
0:27:45teleoperátory tam musely použít tedy z ne
0:27:51na pretty kladla je dělbou je tak jako databáze takové skoro
0:27:58to statika datum novýho sáho
0:28:03je tam jako kopulí
0:28:05které jsou jednak je uživatelsky definovatelné
0:28:09systém
0:28:13a které jsou typu dá tom meta data se všetko typu string který tam
0:28:18by ten rozsah nefungoval dobré
0:28:21ale sou prej datumové rozsáhlý určené pole ja
0:28:30k vyhledávaný
0:28:31o tvar a kurzor tak jak je to databáze motory kurzor potom zem označíte
0:28:41prže server se určuje maximální počet odporných kurzoru
0:28:47a
0:28:49ne jak i další limity sou tam dva další limity na
0:28:56počet záznam o úspory a daných a neuspořádaných
0:29:01to je maximální počet to převrátí
0:29:06aplikačně rozhraní a
0:29:09a
0:29:10lokále rozhraní nice plus kole
0:29:12lidko early pane jsem fotek než nic a
0:29:16to je pane výtvarně mydlit
0:29:19a to teda program o které bych celý ten lidovec
0:29:25taky to budeme systém
0:29:27světové rozhraní napít on vez dojel
0:29:31web dal venda umožňuje na prý pojď
0:29:40prý po je to tu dnsko jako vzdělaný blízký
0:29:45momentálně
0:29:47je venda stádiu takovým že funguje tam
0:29:52funguje přijít ani
0:29:54a zápis byly sebevzdělávání na
0:29:57verzi je na tom
0:30:01na tom se pracuje
0:30:03takže
0:30:04vedla plnou
0:30:06plné funkčnosti bude
0:30:09potom podporovat high a je verzi ale zase tam je problém s klienta mi kterých
0:30:14který bitovou dozvěděli
0:30:17ve je tom a z alfy zóny to používali pršet pojem takže to
0:30:25bylo prostory tyto jsme použili teda software je přis to linuxový tady
0:30:32nejde ani ne jak jednoduchou prémie s na windows
0:30:39vy já vezme to škole přece plus samozřejmě bereš a ne všechny to ne
0:30:48je déčko sme používali každého
0:30:51klasika
0:30:52na tom a ze je na výběr
0:30:54webagent je tebe a
0:30:58své nadít
0:30:59vy
0:31:01build systém a o tom egal takov knižnice
0:31:06to je nekoukal knižní stevena je důležitější flex buzz
0:31:10xerxes neříkat dali
0:31:13kde salát
0:31:17dokumentaci je
0:31:19je
0:31:22to zapisovaly nick se to teda je to pech dokumentaci a
0:31:30ve servisy
0:31:33tohto systému sou mi to dal bylo
0:31:37co implementované pomoc o knižnice ulítlý kráte tepe
0:31:42a kde je
0:31:44táta knižnice umožňuje
0:31:47nul kyselý do noty světový program a má je
0:31:51podporu máte ten pes
0:31:54je to tak a kostra web server a
0:32:01vtom ten o tom implementací sme je zapouzdřený litry servery a to teda význam nesu
0:32:09dvacet dva
0:32:10koller dál teprve podporu by bylo protokolu koller services
0:32:15to je podpora pro je salát
0:32:20desát je vyvěšeny pomoc u je zcela toolkitu
0:32:25to je s knižnice a blok coby nástroj
0:32:30to vygeneruje c plus kód své z délka rozvést do definic i vygeneruje
0:32:37o podstatě generuje už máte tepe server ale
0:32:42viz housenek řeknu deset trochu já prej sme dáváme streamy do tohto s toto generovaného
0:32:51kódu
0:32:53s toho líp vy trváte trpěl té zas ste jo proste našeho sudý
0:32:59to server a
0:33:01se lek pár se
0:33:05reflex
0:33:06bizon tady
0:33:10a to je nějaká
0:33:11tak a to
0:33:13dramatika toho
0:33:15to jazyka
0:33:17a to teda jazyka to se lek tu
0:33:30najít xmlko
0:33:31a
0:33:33tam sou používali xerxes
0:33:37jak se zde dvacet plus mapovač
0:33:41to je excess deci křik s
0:33:43a ten je velmi dobrý to velmi dobrý nástroj
0:33:47parsování rizik sem mel dvacet plus jde
0:33:53tam to teda vygeneruje tedy nejprve tak je to parsované mě a tak místo opačné
0:33:59z objektu
0:34:02zuby k tomu že vygenerovat
0:34:04xmlko
0:34:06internacionalizaci a knižnice jsou
0:34:12konverzi kódových stránek
0:34:14sou vykonávané
0:34:17z webu alcatraz toho rozhraní a sata chodí u té vo sem takže tam vykonáváme
0:34:23konverzi je u teho sem na ve charr
0:34:27no todle uživatelské řetězce su
0:34:32wechler to je to sou šest že se v čtyři bitové
0:34:38umí kódové znaky zas céčka tady
0:34:41pecha to je a chce tu ve string chce plus pouze to ekvivalent
0:34:50no to menuje kterou poznám doletem no takže zkusíme
0:34:58já vám ukážu
0:35:01u víčko
0:35:02to
0:35:05takže
0:35:15prý hlasovací obrazu k a je tak je to jednoduché můžeme si tam výhrady instanci
0:35:22je najednou stroj může instanci běžet jako oko
0:35:26je to dáno len konfiguraci jo
0:35:29vieme to rozdělit na porty
0:35:33dá se to
0:35:35vezme
0:35:38tych landovi dneska technologie a tam to je to jiné ale prostě na jedné mašině
0:35:44vieme spustit já cena je štvanci to zde každá masu storage
0:35:49a sou vlastně nezávisle
0:35:51takže
0:35:55potom je to možností bradě jazyk
0:36:03tomto prípadě je to autentifikaci ale
0:36:07na
0:36:08používá tělo to reset definovaným linuxe
0:36:12i nejdeme tam na žádný další a ten říkal že mechanismus poznaná ty bere který
0:36:18jo byl dat
0:36:20na to sou tam pluginy to něco konfiguraci tam
0:36:37takže
0:36:41tom uličkou zase ještě neobsahuje jo pane všecko co by
0:36:45přilby tom patch of konečné fáze bude má dále
0:36:49zatial to co tam implementované pak podstatě všetko oknem o podpory word flow
0:36:59zvažujeme tam integraci jo word slovem že jinou formou platí no jo ale to
0:37:07takže
0:37:09uvedena obrazovka jeden sport kde máme otvorem ne dokumenty které změny neuložili alebo pracovna kopie
0:37:15dokument o
0:37:20dokumenty do
0:37:22kolem nevezmou tudy jednak s manuály vstupu jedna k tomu že prudit z
0:37:29nějaké auto matiky
0:37:30tak být rozpracovány mailové přidali
0:37:33tadleta možné vkládat
0:37:42manuálně ty dvě to na mne dokument
0:37:46tak vybrány dnes typovou
0:37:49dokument o
0:37:52ty dokumenty jsou definovány
0:37:54xmlko
0:37:56a
0:37:57celá ta konfigurace teda to dokumentuje v xmlku to je server si to načítá interpretuje
0:38:03ne dokumenty
0:38:08takže zkusím editory nějaký pod nějaký
0:38:18taky to dokument
0:38:20vy to tady se náš prázdnej struktury
0:38:23tak to bylo definovaný tu to máme
0:38:29tu ponuku tak dali
0:38:34dokud dokumentu
0:38:36je jen
0:38:39je volitelné ničí tam prý pojme soubor ale po
0:38:43ale budou ale necháme prázdný
0:38:47teda ne je to v já za námi na file
0:38:51panel zase děje
0:38:54volitelná součást
0:38:56no
0:38:59prázdné dokumenty namočil vy tvar a tu strukturu
0:39:03a
0:39:07push konkrétně dokumenty čteš struktur voš obsahovat
0:39:12obsahové dá je binárně soubory
0:39:19no je tu jiná soubor
0:39:22nastavím indexovaný je definicí kdy von bylo nastaveno že se to
0:39:29bod indexové silent pod dekou metadat
0:39:35tu svou
0:39:36meta data
0:39:49polička metadat je možné low této definici tady je ale je to možné nám já
0:39:54se na
0:39:58jednak byl generátory výtvory
0:40:00před času
0:40:05klidně políčko reprezentované to dal no a ohledu je teda na
0:40:11a overly a mu poskytuje zoznam
0:40:14povolených hodnot ode tam můžeme vyplnit potom
0:40:19to sou tam
0:40:20na pouť je možné na vězet
0:40:23validátor ktorý validuje dané pole
0:40:25voči
0:40:30poznají sqldatabase ale po události funkci a tak dále je tam ja cenu možnosti které
0:40:35obsahuje
0:40:37to systém
0:40:39momentálně tam
0:40:44není
0:40:45ty vezmi nejsou definovány
0:40:49že po
0:40:51uložení dokumentu
0:41:03k sobě
0:41:13krocany rozpočtu je ten katedře
0:41:16sem je to znovu
0:41:23dokument dostal na koně uložený tu na tomto městě
0:41:36mamince teda jak se rozpadla vpn kam
0:41:40nepršelo mi trsej
0:41:41je takže o dokument dostal
0:41:43cicero za rozpracovaný ale
0:41:49nebo uložený
0:41:51nevím co to stihlo beží tam auto se jo ale účasti hovořit
0:41:58minutový interval o něj
0:42:00tam běželo to se jen tak
0:42:04stihnou vyloženě jako na toto nastavení je futex
0:42:09pretty mě napadla spadlo spojeny to že teda s
0:42:13uložené dokument
0:42:15asi minutu trvá než
0:42:18klídek indexaci a uložený
0:42:25toho indexu do storage to
0:42:28dokument o winston
0:42:31obsahuje teda
0:42:32tato nevyšel úroveň bože obsahovat
0:42:37následnou různé typy dokument o
0:42:41je to zase jeden definici rovky tam výtvory
0:43:00chyba
0:43:02ke tam výtvarný taky dokument o ženě možné potom té definici další dokument vytvořit
0:43:35vyhledala ně
0:44:30dojem možnosti vyhledávat bud jednoduchým vyhledávač a málo nebo
0:44:35pomoc o šablon kde už máme tady definované pole které se poví tone v potaz
0:44:41potom možné vyhledat
0:44:45tak aby nemusel uživatel tam byl nějaký ten request
0:44:49to je builder toho esku requestu
0:44:52možné uložit vyhledala ně
0:44:55tak dělej
0:44:58podpora von to
0:45:04kolenem je to je samozřejmě vhodné ke to je malý počet jako náhle tam
0:45:09ty dokument o počet i dokument o zavézti je tak
0:45:14toto byl teto funder se zase nepoužitelné
0:45:20dobré ještě tu mám
0:45:24jak je
0:45:27byl co za no to je tady tento kóduje
0:45:33kódu lokále aplikaci která bije nedovolená bych systém mám do té
0:45:38pan kníže něco
0:45:40jednoduchý to máte je poměrně jednoduché výtvory se
0:45:45základního byt a potom
0:45:48sto koreanista slabost zas objektu danej triéry koller
0:45:53odvozujeme všetky následné objekty
0:45:57celá ta knižnice laser
0:46:01inicializuje a
0:46:03vy to není to nové toho objektu
0:46:07koller
0:46:09na pegal ten ty říkat si já
0:46:14vytvoření nového dokumentu
0:46:18nastaven jména dokumentu nastavený ně
0:46:22popisu
0:46:24tam vidíme ten ale jak illus kytek zabít
0:46:27nám dá bysme tam
0:46:29věděli
0:46:32oko konstanta a to teda modifikátor stringu znamená že to budu vychází
0:46:38to jsem se ještě mi bitový komunikovat
0:46:43meta data na to je zpět na to je nějaký tip
0:46:47který
0:46:49je to zavedený je tomu ty map
0:46:54doktore možné na vkládat páry
0:46:58string k stream
0:47:01nastavíme metoda teprve dokument
0:47:04prý pojme
0:47:07v evropy pojď file tady
0:47:11nás je možné dokonce
0:47:15ta matematika u se postarat tak to určovány neumíme typovou je automaticky alebo
0:47:23možné to možno zadat typ
0:47:27tak to neurčíme
0:47:29vo vtom tyto funkci tak osy
0:47:32zkusím jí ale nesmíme typ ne vždy to věc je nějakým dobrým výsledkům ale
0:47:39vyhledávání dokumentu
0:47:40tam je to trošku složitější je
0:47:45vytvořené si ho by sem čem ženu vám to teda získáme
0:47:51napíšeme query vo forme se ale prý kazu
0:47:56přímé nějaký další podmínky v tom abych k senzitiva obojek sem se ty jo
0:48:05zavoláme se a
0:48:08sme si brečíte
0:48:09kurzor
0:48:18check it je to nuda je
0:48:21o software jsou
0:48:22na stránky je ve jako ten spodka com
0:48:27a vojska