OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Nový programovací jazyk Dao

Jan Pacner (Dao, OpenAlt z.s.)
...aneb polyglotem bez námahy a s velice dobrou perspektivou. Také vždy když se (na)učíte nějaký programovací jazyk, po chvíli zjistíte, že v některé oblasti je daný jazyk velice nešikovný? Ať již je tou oblastí syntaxe, rychlost výsledných programů, rychlost kompilace/sestavení/spuštění, ukecanost, rozšiřitelnost, přeplácanost, možnosti vestavění, multiplatformnost a nezávislost na prostředí, testování a verifikace, slabá či silná typovanost, nebo cokoliv jiného, je velice obtížné zvolit vhodný jazyk pro řešení úkolů v krátkém čase, aniž bychom dalších 15 let údržby a vývoje daného systému silně litovali. Představen proto bude (r)evoluční jazyk Dao, který se nyní po 9 letech aktivního vývoje dostal do fáze 2.0 RC1 a který aspiruje na konkurenta Java, Python, Scala, Ruby, C++, Go apod.