OpenAlt - 7. a 8. listopadu 2015

Otevřeným přístupem k otevřené společnosti

Úvod do centralizované automatické konfigurace v jazyce CFEngine

Michal Švamberg (Západočeská univerzita v Plzni)
Jak centrálně spravovat stovky strojů a přitom se z toho nezbláznit? Krátce o možnostech a úskalích centrální správy. Letmé srovnání s jinými nástroji (Puppet, Chef, Ansible, ...) a můžeme se vrhnout na stručný popis konfiguračního jazyka CFEngine 3. Mimochodem, už jste zkoušeli psát v deklarativním jazyce, který má jen jednu syntaxi příkazů? Přesto v něm můžete procházet pole bez použití cyklů nebo zpracovávat data z JSON formátu, vytvářet uživatele, nastavovat práva, kopírovat či instalovat balíčky? To vše a mnoho dalšího umí CFEngine, navíc nezávisle na operačním systému. Po seznámení s jazykem a možnostmi CFEngine se přehoupneme k ukázkám z reálnému nasazení na Západočeské univerzitě v Plzni.