dobré dopoledne je to skutečně tak já sem

co sem

přijel pohřbí cíl sem pohřby svou kariéru

experta neotevřené data kterým asi po tři roky jsem

na pohřbí protože jsem se proces osobních důvodů rozhodl

žít trvale na vesnici a dělat tam povolání vesnického učitel

ale abych stručně řek

co mám teda za sebou abyste věděli že je částečně vím o čem mluvím a

částečně vůbec nevím o čem mluvím a tím krásně doplnil tu řadu těch předchozí hostu

kteří také nic neumí

já jsem istro makromolekulární firmy se neprovede komína k nešel účinkem je na střední škole

určen onak informatiku

ve které nejsem nějak formálně vzdělán takže také umím pár příkazů a trochu statistiku

ale spíš jako samouk

sem učitel na nebeském gymnáziu uši asi tři týdny jsem komunálním politikem t m nejnovější

kariéra které dávám přednost před tou otevřenými daty

no a jak jsem říkal jsem bývalý obrovitá advokát

co znamená že sem byl člověk který chodil leštit kliky now základy ministerstvo vnitra

do firem a na mezinárodní konference a tam vypravil o tom jak by bylo skvělé

dybychom české republice otevřena data měl

o čem

tady mám dneska mluvit jsou teda otevřená data třeš jak víte je v zásadě pit

všem nahodim více to slovo které nic neznamená

já hrozně rád důkazu včas se tuhle křivku co šenků byl ten se pro ty

kteří ste se s nimi generále to moc doporučí s tím k

tak to je to sou po sobě otevřená data

které google publikuje pomocí takovédle vizualizační aplikace a ukazuje jak se včas se hledají nějaké

konkrétní pojmy nějaká konkrétní klíčová slova tak tohle se hledání v české republice pojmu otevřená

data je vidět že je asi tak do roku dva tisíce dvanáct znáte rubeny sem

tam přišel já

nula jo

prostě baseline vůbec nic

a pak najednou

to se byla nějaká dovolená nebo něco to nevím ale

je se za docela setrváme drží jo

pokud otevřená data byla tématem někdy konce té předchozí kdy tady

vy ten berners lee trio předpokládám znáte tak o tom začal tak napoprvé pořádně mluvit

tak v americe prostě dva tisíce pět sedum

velký p maminku nás prostě standardně opět ať po zdi

tím víc tím se o tom mluví a to je vidět jak se to skutečně

drží takle pěkně nahoře tak chtění lidí co se ti myslí a tím víc lidí

toho zneužívat

ještě když nám ta koule prezentaci pravou část narostly nebo lidi s krajů tak tam

dycky ještě ukazuju pro za co dostal ocenění že jako publikuje otevřená data ve veřejné

správy je obvykle to vůbec na vás otevřený dat nic společnýho prostě je to pojem

který se aktuální nepoužívá nikdo poznání lidi k čemu to je

no já jsem se řekl že vašeho příležitostí použit tuhlectu pohřebním přednášku k tomu aby

vlastně se konečně zamyslel hodit třech letech těma otevřel nejsou proč jsou pracemi prosazoval je

to tedy více pro mě jakési filozofické zamyšlení které abych tady dostal nárokům nebo požadavkům

organizátoru tak b zakončeno jakýmisi čtyřmi příběhy nějakými případovými studiemi

a pak se mi nástroji které sem jsou zásadně které byste

v jakékoli svojí praxi pokud si nikdy budete špinit ruce od dat

tak byste ani neměli zapomenout

tak já jsem konzole ním pustím do té filozofie uvidím jestli vaše očekávání

budou naplním aspoň trochu

proč filozofie všem filozofie to pozadí ten obrázek a zase nefunguje úplně dobře

verzi power pointu tak asi poznáte že tedy prohlášení nezávislosti spojených států které si dovolím

odpíchnout protože právě teďko někdy na konci osmnáctého století se začíná

jakási idea moderního státu a moderního člověka

to je člověka kterej osvobozeno moct otrocké dřevěnej osvobozen prostě o

tak manuální práce má potřebu se vzdělávat a podobně

tady nejde o nic jinýho nešlo jakýsi šťastný život ke kterému to celé směřuje no

myslím že jako člověk který

design o nějaké systémy nebo pracuje s daty tak by měl na to maso myslet

že jako vlastně z veškeré lidské činný má nějaké s tomu abychom vzdělanější spokojenější veselejší

radostnější a tak dál a to zní moc hezky dokonce bych řek že

jako informatika jako věda vlastně tomu nějakým způsobem směřuje podobně jako svého času strojírenství které

bych navázala votočka prostě zadá sem století aby ulehčilo člověku prďolou ty velké stroje tak

informatika taky dělá jakési stroj aby uletěla člověku to zní dobře do chvílemi se to

dete vyzkoušet ve vztahu ke státu to funguje výborně

zubejda vobrázek žádosti o řidičák začneme se snad poslední době jako někdo absolvoval neboli se

stěhovali té báječní prosím máme takovej ten registr o osoba register práv a povinností rozsah

vyznačení registr zastánci stovky milionů korun nástroje to speciální se to za ministerstva vnitra

styl rozmyslete pro občanku to tam jenom přijde té dáte to starou těm kolísá si

fotit nic sami nosíte žádný fotky ten seznam podepíšete ještě jako na takový skener dobrý

a lžete hned dovedeš okýnka prostředí čára tak musíte vyplnit s ten příšerný papír kde

to všechno vypadněte znova

a na kde se říkáte jak obvod f prost

jako proč tomlectom okýnko to jde a proč tam je to kurgane jde

pro protože

prostě

informatika v roce dva tisíce stará zejména pokud to řídí

nějaká korporace stát je docela vobrovská neprůhledná korporace tak to nefunguje tak jak by měl

prostě s těma databáze tam zachází nějak zvláštně

takže ve výsledku to nejen že jako

vás neuspokojuje nedělá vás to šťastnýma spokojeným občanem nebo zákazníkem nebo čímkoli zůstal stát pět

korporace jako kterákoli na firma akorát jasný efektivní

ale je eště ke všemu vás to jako deprimuje

protože vidíte že nějaký potenciál tady je někde to prostě funguje dobře

a vedle to prostě nefunguje

o co tedy d podle mě jako celej informatice o konvergenci jo o spojování dat

o to aby se by se prostě přibližovaly aby se věci neusmívali ale spojoval pokud

tedy použili ten příklad tím registrem obyvatel pokus ten stát nikde má data

o tom kdo sem kde bydlim když jsem tentýž získáme by se měl předchozí kartičku

tak proč já tomu jsem znova celý vyplňovat že když prostě by stačilo nakonec data

toho jinýho registru plus tam určitě mají nějaký univerzální identifikátory třeba rodný číslo

vědí že to sem já nemusím nic vyplnil to toto by byla taková majce takovou

konvergenci že by takto jako ty databáze prostě pěkně byly propojeny ne všechno to fungovalo

do

no to se neděje

a co se naopak teda děje tam je diverge krok místo konvergence ke zamořeny divergence

ta z nám zbývá to jsou spuštěna tenký léta je to koneckonců s tak jako

provázená věc z do neudržitelné takže moc dlouho ale v zásadě jako poslední deset let

jich český republice

platí že based on se exponenciální nárůst dat

souvisí to s třema věc na

interneto finds prostě když máte hromadu věcí který jako neustále shromáždil nějaký data

podstatě kterýkoli senzor od vašeho mobilu až poté co ste teda šťastnější a bohatší máte

ledničku co sama jako eviduje politý hlavní je to už tam je

tak taky generuje data každá kamera eviduje dat a tak dále takže prostě exponenciálně tady

rostou data nemluvme to sociální sítích já jsem tady dal nějaký čísla který se někdy

s koncem roku poli každou minutu přibyde nakažen tom kanálu jako dat ju tu čtyrycet

osum hodin

pět set sendesát i na webu a tak dál to nějaký průměrný číslo a jedno

jestli je teďkon jako dvakrát vyšší nebo takle je vidět že prostě je to ohromí

množství na poslední demokratizace webů rysem prostě proces devět vyráběl von notepad u své první

webový stránky

tak jsem si přebrala jsem jako hroznej master

když prostě sem jako dokážou udělat takovoudle hnusnou webovou stránku koneckonců některá nebyli žádní ty

profesionální o moc větší chtěli držadel to jako věc nějakou odbornost nějakou expertizu nějakou zkušenost

prostě se museli hodně snažit

dneska

prostě založit sigtran profitu to zvládne každý idiot taky do pole to pak vypadá

nechci neproladit ale obsah jenom tím říkám že těch dat je strašně moc a místa

toho aby tady prostě je byl třeba jedna wikipedie tam se to docela povedlo myslím

to je docela fajn příklad kde prostě hromada různých zdrojů

a move moje představa o konvergenci je že nebudu mít hromadu různých zdrojů budu mí

prostě pár velmi dobrý zdrojů který a se budou reagovat budou se pro chovat to

je můj tajný sem důvod proč jsem vlastně chtěli dělat otevřená data rysem otevřena ta

nevnímal jako cíl a jako prostředek právě které se konvergenci

namísto nějaké rozbíhavost

na

tak tohle můj oblíbený fit který se dá prostě jednoduše se okomentovat jako informační zahlcení

o jenom teda rychle byl na to nevidíte zdálky přišel jsem na to jak se

vyrovnat s informačním zahlcení

copak kůže lze to nebo to nebo to nenene zjistil jsem že to má vypínat

í tlačítko

a

nemyslím to k čemu to vede jo to že prostě sme zahlceni tak stačí jako

nechceme vědět prostě geniální tak jako moderní cenzory je že v zahlaď informace máme odpírá

při soba zahltí vás a my sme sem uprostřed toho všeho tady tato metoda toho

obecného jakoby sociologického hlediska

hodně povšechného ale vlastně tím chce tak jako komentovat jo to co tady push jako

padalo tohle co sou prostě vykryta byste prostě když máte těch informací moc

tak to pak nezvládáte říkáte že máte bydlíte

ty teorie definice taky říkat nebudu u velkých dat se mluví o třech ne

to sou ty první tři

kdo má objem nějakého jakou to má proměnlivost a tak dál ano a poslední startují

který se tomu nově přidává je

jaká je jakási pravdivosti napil co ty data dovopravdy říká jako jenom to že máte

hodně jenom to že sám rychle mění to že máte prostě

nějaký jsem za nastavenej tak že vám jako ne snímat intervalu deset minut ale co

vteřinu jako je to vo něco lepší

pomáhá to něčemu

je to otázka budou pravděpodobně n

a pravděpodobně ty kteří jenom muži natož lidé mají být tak nezvládne ve které se

omlouvám pro blues to začíná

přestávek vidět to co sem tam měl poctím taky je není celé auto vůbec celeru

poslední doby

signál šum který která se recitace ste knihy který teda říká že tím že teda

to skutečně máte víc tak neznamená že šestou dáte nějakou dobrou analýzu

to shrnutí je tam přesto přilepené to známý zda

není lepší porozumění té věci naopak je třeba o tom víc přemýšlet a máte větší

potenciál k nějakému šum

a kde to funguje

já se zase vrátím do oblasti té stát informatiky protože stresem se zlem ke své

logistickém úloze docela dlouho pohybovala sledoval jsem je příšerný to je

data můžou dávat smysl ve chvíli kdy máte jednu jedinou platform je prostě máte jeden

jediný systém informační

který obě dobře postaveny tak mám prostě generuje docela dobrý data aby na ni mám

jste dělat nějakou analytiku a pořádek nějakým predikcím a podobně

to si bohužel takové řekl každý státní úřad

kterými pořád nějaký informační systém co za prosím dvacet let potřebovali všechny některých být pro

čísla přesně já jsem zapomněl

ale v české republice několik tisíc informačních systémů veřejné správy co je neuvěřitelný jo prostě

to z n že každý udatných má si tak deset a všechny zoznam si navzájem

nekompatibilní a všechny stále zádu milionů korun

výsledek je

že se ty systémy s tou nepovídejte srazím obloukem zase zpátky ke se musí byl

řidičák prosíš má nebo si velký registr zejícího právní a registr obyvatel a ty systém

s tou nejsou schopný povídat no tak důsledek je že občanů musí prostě

jako blbec vyplnila pořád stejný formulář

a kde to eště funguje když teda si řekneme že jednotným platformy nemáme budovat je

poměrně náročným tak to je případ oper propojený dat

lindy ta pokud to někdy použil

dovíte co sou lindy ta

roku nahoru kde se nevyslyšela víte co to je

dobře

tak kdo to neví

děkuju do se přihlásil

tradiční patnáct procent

tak co sou lindy ta velmi stručně velmi jednoduše takový příklad pro studenty gymnázia

máte nějakou tabulku kde sou země světa celá brazílie čilé pak jako další sto osumdesát

a máte na počet obyvatel

ta čísla jsou kupodivu realistické

a napadnete druhou tabulkou kde totéž akorát tam není počet obyvatel rozloha

a no ideální je když máte takovéhle dvě tabulky tam lze zavřen velmi jednoduchý příklad

tak lindy ta znamená takže máme nějaký systém řekne

takhle brazílie

je totéž jako tato brazílie

to točila je totéž jako toto čile to znamená že nás to můžu udělat fakticky

jednu jedinou tabulku role kde to pro postupuju a řeknu ty dva sloupečky patří sem

taky

jo

no uronil ti data vás dosažení tak jednoduchý a velmi často tak typ identifikátory tomu

brazílii brazílie či léčila

není tak jednoduchý ale je vidět jako k čemu to spěje zpět o tomu o

čem se mluvil že ten cíl ta konvergence těch na to aby to nedávalo smysl

dohromady abyste měli spoustu rozbíhavý zdrojů ale ideálně jeden dobrý fungující

tak jak to je pravidel

vtom to skvělém světě kde teda exponenciálně roste objem dat tak těch propojených to zná

velmi dobře struktury dat ve kterých se můžete dotazoval velmi dobře a široce

tak je hodně mám já sem tady ukázal přinesl dva diagramy

tak se z roku dva tisíce jeden se to tak zvaný l only to alt

zvaná jakýsi

u block

síť s propojených dat

každá ta

takže to kolečko

znamená nějakou databázi

tady uprostřed je d v p děje líný tedy je

jakási nadstavba na tvý type d strukturovaná databáze která posyp informace sty wikipedie

mám nějaký databázovým formě je toho hodně chytřejší wikipedie teďko na to přišla taky tak

jste pokouší dělat a to b jeden z mých závěrečný příběhu tak na ní tedy

jsou nalinkovaný nějaký další databáze

já jsem je nepočítal proti tady je ale odhadněme třeba dvě stovky

dnes je to jako by dobrá heuristika dejme tomu tak dvě stovky každá ta čára

znamená jsou spolu pro venkovany to znám přesunou data se na tom předchozím slajdu ten

propojit tuhle tabulku s touhle tabulkou pokud se týkají stejné věci

co jsou tedy výběry je docela fajn požehnaným tedy jako na wikipedii máte prostě hromadu

různých prostě objektů území přes osoby historické události a podobně

tak takle vypadá jako plnej strukturovanější co o mimo jednotné platformy asi na zemi lze

aktuálně vidět tedy šlo vidět no cena tisíceré

ten í obrázek dubem dva tisíce strana

je vidět že se o prsty ve wikipedie malinko se na to přes kupilo a

tohoto přibyl jo odhadem tak jako třetinová čoklovi malinko to roste jo to co udělali

jako ty nej strukturovanější ajdsáci na týhle planetě zakoření tři roky je že s tohodle

vobrázku

dělitelem obrázek l tak vypadá že i jako je to vlastně docela dost se že

toho za ty tři roky moc nestihli

my což je docela špatná zpráva protože pokud nám exponenciálně roste objem dat

a tady konvergence trvá takle strašně dlouho

takže je naprostá většina těch exponenciální chybějící daty jsou jako nesnesla blbost

takže jako relevantní že to taky nepřibývá exponenciálně

nicméně to znepokojující ho pokud prostě skenuje té hromady dohromady k ní

hromady nějakých prostě starých databázových záznamu a podobně

nedokážete nějak propojit tak máte jenom lisovaný ostrůvky který se ne nedávat žádnýho kontext

co neuspokojující a této sebe červeně orámován

tak to je to že ty databáze který byly někde ve středu už na tom

předchozím obrázku tak sou eště víc pro linkovaný

v podstatě s téměř každá s každým

a to je dobrá zpráva protože to znamená že

můžete ty data pro hlinková máte ještě o něco účinně

a

tak eště srovnání aby to bylo myslím dobře vidět

jsou že ten odhad že to nás to takto polovinu je asi je asi docela

dobrý

takže dobrá zpráva

ale jako z hlediska celého systému nic moc teda jako nějak to spěje nějak dokonverguje

ale že by to byla teda jako nějaký vítězství ducha nad hmotou to teda ani

náhodou

tak jak ten zařídit abyste měli ta propojena data by to konvergovat no tak musí

to být nějak jako strukturovaný a srozumitelný konec té nejznámější tak zvané pětihvězdičkové schéma který

právě vynálezcem webu climber nesly jestli formulářů bylo dobré aby prostě data splňovaly tyhlety ten

a to velmi stručně projedu dokumentu to abyste věděli tak kde se jakou současnosti pohybuje

o

tak

jednička nebo jedna hvězdička znamená že nějaký data se vůbec na webu

to tam příde možná mezi sestrá z legrační ale jako za chvilku vidíte nejenom si

příběhů tak zdaleka není zejména ve státní správě samozřejmě že všechno je na webu dokonce

to platí takže na webu není téměř nic a jednotkovým koupou na webu něco je

no tak železí nebudem spokojný když bude

aspoň něco naprosto strojově nečitelný ho pdfka nějaký naskenovaným prostě fuji tak to aspoň že

to bude na webu ralston se to dá prohlížet

dobrý příklad aby taky to start ostrou pořád nehanila je tady nějaký amatérský generálu

někdo já teda taky ne ale kamarádka ano

a půl by se někdy chtěli zjišťovat svůj rodokmen tak dobrá zpráva ediční těch začaly

scan všechny ty bláznivý matriky prostě vocet nás je století do dvacátýho století takže neska

nemusíte si do archivu někam úplně do prčic do třeboně ale můžete si to prostě

klikat

teďka doma není to struktura databáze sou to nasměrovaný historický matriky ty jsou tady divišova

k nedá se to pořád ničí zvířata nemáte kurz

ale sou to nějaká s tou latencí aplikované na

druhý obrázek ještě sou strojově čitelná to znamená není toto nás ke není vhodné naskenovaný

obrázek i když samozřejmě jako cirkulace dá všechno

trojka je že je to o formát který nevyžaduje

speciální přístroje speciální softwarové vybavení

hele ty tři hvězdičky to je něco co já sem tam tři roky platil státní

správy aby aspoň do téhle se úrovně

data byl no a pak

no a pak ta hvězdička to sou jednotné identifikátory to sme ná aby bylo jasné

že brazílie ano posledně sto napojíte do toho proudu hovořil že tam mám přibyde

tady vtom o

tomlectom obrázku mám tam přibyly no kolečko navíc to bude ta naše tabulka ta naše

databáze

prahu švéd natolik struktura strukturovaná natolik propojená single že

že se dál to zahrnu m kantora driftové sem obrázku sou asi tři kolečka čez

vložení čistě nemáte zhotovena

tak k tomudle nějakou pozemském vidět že ty kroku je poměrně dost a zamořuje nesmyslný

všechny data převádět takhle takové strukturovat má to smysl nutně který vopravdu ze kterých můžete

něco vytěžit

jak to udělat

já jsem na nějaký čtyři cesty teďka sem se setkala k velmi rychle oku mementu

pizzy poslední dvě o něco detailně

první regulace

prostě přijde nějaký regulátor to jedno kdo to bude a řekne tak milý producent teda

ty to budeš produkovat takovýmdle datovým modelem

f takovýdle formátech bez doplňková v a tam a tam

já se jasný že to příliš nefunguje

zejména lištami dáte žádnou sankci a hlavně tady není jako ní nikdo pozici nějaké autority

kdo by tohlecto dělat

standardy jsou na tom líp

o chápeme to jakési do jako jakési chytře vymyšlené doporučení jak se mají data strukturovat

o standardy se neska pokouší kdekdo zejména konzorcium ve tři c l postavil zase která

se snaží chtěla s tím se nemilým

nějak udržovat work nějaké jako dobré kondici a udržitelné podobě na tom na tom záleží

když to vymyslel nicméně ne všichni samozřejmě standarty nerespektuj byl jsem loni na konferenci obnovit

foundation v ženevě kde byl celý n velký blok o tom

že tam zástupci různých ministerstev nitra informatiky sledovaného tam který standarty nejlepší je pak se

dohodli že by nejlepší bylo kdyby udělali standard po standardy

což není vtipný jo pak se dokonce ukazatel sme úrovním shannon sada pro standardy existuje

a je na základně jaký slovníku a že to pravděpodobně bude takle dál jo i

je to opět snaha o nějakou základní konvergenci ovšem ve chvíli prosím vás spousta těch

snad hrozně rozbije

chytrý design je něco sem s m co má velkou šanci změn co tam za

chvilku

a pak nutnost řídit té smutná zpráva pro všechny kteří nemají rádi uklízení tak

hybridizace jako moc konvergenci světa konvergenci dat pomocí chytrého design

město rovná tenhlecten pán a znáte někdo

prvně

tak pepane nitra

který je i jak je vidět nezkoušej přednášející na nějaké vysoké škole fandili prestižní nějakým

od sblížil přesně už nevím kde

člověk který ji prostě pracovalo pindy dlouhý léta nám vlastně z nějakého jako na ten

sto zájmu

nulu záleželo tom aby ty děti chtěch slámy

indický naprosto fully aby byly dobře zdělání třeba by měly docela solidní anglicky

on s ním velmi pokus ničil je to velmi zajímavý vůbec to sem nepatří do

bod číslo prostudovat na nadtyp na jednu spousta této ú velmi dobrý ono to čili

děti anglický výslovnosti ta že jim dal klasický hlasy vyhledávání google

a říkal mluvte do tyhlecty recitando nečtou dokud orbits to co vy chcete

nevelím obecné říkal jaksi ty věci vysvětlit vyslovuju honem prostě dá nějakej seznam slov no

věci který by mohli zajímá a oni prostě nějakou jako velmi špatnou výslovností do toho

říkali device nedopsal něco jinýho vyhazoval n to jiný věci

a viděli to tak dlouho ozdobili děti jeden to tak dlouho dokud to skutečně jako

nezafungoval onen to nenašlo to co oni potřeboval repríze které neznám jako hodně zajímat o

pokud chceme po lidech nějaký strukturovaný data tak nemůžete říct nějakými prosím vás dejte to

zkuste

jako libovolným člověku náhodně vybraný vzorek pěti lidí počínaje vlastní rodinou poničená voni vybraným bezdomovcem

na silnici jo aby vám strukturovaně je co před a byla musela vyplnil nějakou tabulku

nebo tak jako obvykle to dost hrůze

zase by jsem uzené dávat na veřejnou spravuje se tam pracuje s tabulka má databáze

takže to nejde bylo data na com volný pole působnosti moc nejde ale kde

to nastavit tak

design nově aby ty lidi chtě nechtě má museli teda ta vyplnit strukturu

jo

jak se to dá dělat ukážu zase nějaký příbězích

jednoduchá věc kterou vymyslel britská státní správa už před sto padesáti lety a tyto přebujelou

a nebo já se to dobře sou formulář máte latencí formuláře můžete velmi snadno ovlivňovat

o co tam ty lidi vyplní omezí p prostě možnost vyplníme nějaké hodnoty

jak je tam předvýběr a podobně všechno velmi jako základní typ dyzajnu ale kdyby za

jenom který vám hodně usnadní to že vaše data budou prostě použitelná budu propojitelná budou

struktura

to je všechno kdyby to něko zajímalo napsal jsem na luků když si o tom

nějaký článek tak tam najdete

se to jak naučit lidi strukturované

data poslední a teda špatná zpráva s vopravdu zahlcení

velmi špatnými daty který nic neříkej a svůj to roučkem syrovém nesouhlasit tom smyslu

že jako algoritmy toho nebo algoritmy na zachrání a chytrý lidi přídou práci n

my se zahltím

dřív než vůbec bude šance nějaké algoritmy vytvořit takže proto tady víš o

buďte vklidu a vyhazujete bez jakýhokoli sentimentu vyhazujete a nebo ještě lépe pokud můžeme předcházejte

tvorby zbytečných dat

pokud jako ujíždějte na tom antifa jedna jaký mají sel sledujete si prostě srdeční tep

a

políbení ujdete a kolik nesnědli kalorií a tak jako dělejte si to jo a které

hlavně jako někam určete kdo ty data zdědí a šednou zemřete

ale doporučuje se nechcete vy se vaše příbuzný názvy nesnaž této o unese verze se

zbláznili vy tak to velmi prostředkem naved za chvilku dělat nic stihneš metal život meta

život znamená řvete sledovat svůj život ale hlásím že pro ten život a nějak nezbyde

čas a místo

a

je třeba hodně třídit hodně přemýšlet co má smysl dělat

aktuální politická možná se zaznamenali

tady nějaké neustále bitky jo ustav prostorům totalitních režimů se vše nějaká banda prostě historiků

s t dvou mám historiků a který se mezi sebou řežou a není mediánní moc

jasný

jako bude ten správně jak a kdo je ten zlou no ale vy tam ho

jakýsi spor jestli digitalizovat úplně všechno co std kdy vytvořila a je tam nějaký jako

přitom který říká ano je tam napsáno zákoně my máme zdigitalizovat úplně všechno

jako pro dává to prostě práci jako několika desítkami lidí tak dobrá to je sociální

rozměr ale jako z hlediska obsahové ho datového jako proč bych měl mít naskenovaný úplně

jako každý papírny std kdy vytvořila by stejně to musí existovat těch fyzický na

takže nebojte setřídit nebojte se data vyhazovat nebojte se předcházet to může produkuje možná se

to sami zažili na záležitosti digitální fotografie doby dokud ti lidi měli positiv foťáky na

těch třicet šest políček to kinofilmu r docela zvažovali co fotit

tak n a neříkám že to špatně to jednoznačně dobře že sou digitální foťák i

puzzle košem pak je že pak je fotek máte tolik že nejzásadnější aktivitou při fotkách

z dovolený je to pro třídění bez vás nikdy

promítal pět set fotek z dovolený svýmu kamarádovi tak jistě lůžko hodině postavte fotek na

něm viděli byl znuděný výraz otrávený výraz takže přemnožení dat je způsob axis kazi dobré

vztahy

shrnutí pokud tohlecto sou nějaké čtyři cesty neříkám že to úplný výčet je to můj

výčet

jak produkovat čistá data

tak za že jak graficky vyjádřit co je tak účinně to tak není součinem opravdu

jako zbytečná na to ne poroubková a produkovat jenom ty dobré

a s těch když už ta data na ten olše potřebujete tak doporučil zejména pro

se všemi ženatí jak by zahrnovat ten sběr dat tak aby to bylo chytrý

si na co se neodpustím je určena to můj název jako informační gramotnost o že

taková datová analytika prvou osmnáctiletý děti

a je tam jedna studentka dělá hrozně zajímavou seminárku

že porovnává dělá to se takový jako metě mizí

poradenství nebo byznys intelligent nebo jak ste museli dnes to muréně říká pro dva zámky

tam u nás regionu jeden teplicka byly vděčně porovnává to read oni jako daly ty

data

no paříže na papíru

a je to úplně příšerný podoby jo

tak kdyby jako oni ty data prostě sbírali nějak inteligentně a ne tak jaký to

vykonal jaký to prostě bulletins práce oni mají tak nějaký nástroj pro řízení

vlastní prostě

tak

ponec filozofie ty tři se na filozofie budu jenom odvolávat nějaký čtyřech příbězích které jsem

slíbil na začátku

pojďme na to

ten obrázek pozadí možná to nepromítnou postupně rozbitý

to možná poznáte někdo

to je knihovna poslanecké sněmovny tak hrozně krásnej tvůrcem a je tam takový ty vyřezávaný

prostě police hromadu knížek sbírku prosím historický knihy dlouho foster dozadu

no a ta knihovna má jeden obrovský prima

ona shromažďuje výroční zprávy politických stran vše který tak v český republice sou minuty velký

sešije papíru

co šije jediný místo tam ty politicky strany mají uvést

zdroje svýho financování takže docela to bylo hodně seskupí před prezidentskou volbou kdy se tak

nějak jako řešil kde vzal miloš zeman peníze na tu svojí tampa nic jenom jako

ze sbírek s p z nebo z někoho jinýho na deset a chcete dozvědět tak

zavřete data jsou přístupný a veřejný jo

konkrétně co přístupný až po prvním dubnu každý pracovní den osum a šestnáct a přijdete

do snímaný čtyři kde zavoláte čtyři pět jedna tři a požádat r pro dopadne díký

ale myslím požádáte o kartu hosta s doprovodem nutný platný dopad protože si podle projde

bezpečnostních kontro super přístupný data jo veřejný data

kde je sem evidentní veřejný zájem proč by lidi měli vědět do finance politický strany

jo

a reservní můžete dostat ale takto jo takže pokud chcete na novináře jako

dejme tomu mladý fronty tak prostě jedete těch pár stanic s toho andělu kde mají

to centrum váš někam do tý sněmovní je tam teda zajde ta strávíte tím dopoledne

pokud se prostě novinář nebo kdokoli který bydlíte fašismem tak je to pro nás prostě

jako jeden z aby ty pracovní den možná spíš dva nutná dovolená tak dám prostě

se to nedá dělat

naštěstí

existujou beta chci který tam zajdou všechno to vyzvednout nafoť a si to a pak

to s těch fotek přepisu

s armádou otroků teda armáda otroku opisuje takže dneska vyrůst o osvobození moc této trapné

povinnosti chodí vždycky až po prvním dubnu a můžete několik let zpátky se podívat na

ty data na politické finance c z

to si tímlectím příkladem řídit

v tomto pochlubit zabořený font otakara motejla

to platil a dělat míchaná teďka skok velice tak ale vo trest a říkám je

že prostě řada důležitých dat

na rozdíl od řady blbostí prostě jako online nejsou a pokud je chcete apod skutečně

vyhodnotit že za to stojí

tak prostě někdy musíte udělat tu špinavou práci že prostě z digitalizuje ta nikdy to

nejde jinak než at prostě máte bandu těch otroku který vám to prostě opisovat jo

stejný příběh by se dalo říct o koho volit u možná štvete znáte docela jako

by známej projekt je ledakde volební kalkulačky předvolbama jestli ste se to všichni diskuse

mně by pokrývající hlavy tak

to je dobře oni dělali volební kalkulačky na základě dotazníku raky na základě hlasování ve

sněmovně

když to začali dělat asi před třemi lety je tak zjistili že ve smlouvě od

roku devadesát dva bylo asi padesát tisíc hlasová sto naprostá víťa samozřejmě bylo jako totální

šum

to bylo hlasování o tom jestli b přestávka teď neboli za chvíli je sice při

hlasování nebo ne

ale pozor ne všechny ty hlasování byly jako ty rush

protože někdy prostě opozice přišla jako s přerušením jednání dobrý by bylo třeba něco schválit

a tak to bylo třeba dozná ten kontextem jenom se to úplně jako mechanicky jednoduše

co udělali toho volit u s michalem schopen to že brilantní některé možné nezlepší který

jako tahle země má který se neboj o tom veřejně mluvit tak tento brilantní hektore

najal prostě davy studentů který to ručně kódován prostě četli vždycky jako už do hlasování

bylo kdysi přečetli ten zápis t schůze protože patřil znát kontext

o ten projekt lituje jako nějakej k otto hlasová vestou sto mají

teda ty můžou dělat jako stojí analytika dělat na tím všechny ty bezva aplikace jako

je koho volit neuvalení kalkulačka volební průzkumy a podobně a začátku byla tahle stav otrocká

práce

ve ty digitalizace jo

takže pokrytou tady už víme na to jaksi divili ty data sou

tak musíme vědět že třeba docela často ty důležitý prostě vůbec nejsou

tak to jsem příklad to inteligentního dyzajnu aplikace kterou vyrobila obnovit foundation oblasti otevřené přístup

k informacím asi jako lídr ovská organizace prvků spolu psaní stojí doporučuju faulovat na svět

všechny tyhlencty lidi tohle se vyrobil asi před rokem

zeptaj metr

a co to dělá jo dělá toto že vám to vyrobí takovoudle trasu mapou tady

tohleto přímo dělal teda pan schafer uchu spolu o pitvy napoleonských devatenáctým století kdy máte

ta koule krásnou jako

aplikací aplikaci jako nějakej javaskriptu tady je takové časová osa který soap jednotlivý by tedy

který sám za rovinka zónová pět i kolečka jsou velký podle toho kolik tam bylo

vojáků kolik tam zemřelo to už nejde japanisto klikaté tu s tady nebo tady tak

tam jak to ukazuje nějaký vobrázky a popisy k těm bitva jo prostě

nádherná věc pro studium pro nějaký jak u školy a

nebo pro prezentaci čehokoli tohle se prosím jakou kasková nějaká aplikace

pozadí toho je obyčejnym google s proč vobyčejná tabulka

ale dobře strukturované ohniskem nemám to dáme zadarmo klidně se to používejte

dělejte si ty pole chcete takovejdle jakoby propojeny časovej to sama

na komerčním člena nekomerčnímu čili jakkoli ale ty data museli spektrum tak jak mi vám

říkám jo takže není tyhlencty dělají to se dělá a my teda s těma chemickém

a dětma ta jestli chcete

aby to dělalo to co chcete tak musíte nám ty data dá tak jak my

chcem

musím řezu není úplně intuitivně sem se s tím hrál si na třetí pokusme se

nepodařilo

aby to fungovalo tak jak jako na

a voni teda ta pak používá jako otevřený a pokud to z nějakema dalším za

tou lossless měli příklad jak donutit lidi aby teda data publikovali

tím zajímavým způsobem

konverguje má integrujeme

postoupíme dál

příklad encyklopedie léků to je aplikace která vznikla nut u s propojenými daty na tím

jedním kolečkem ste možná dvěma kolečkama

vtom load výkladu který sem vám ukazoval lze dva tisíce jedenácty čtrnáct

a je to teda jako nejsou vnější informační báze oblecích které veřejně přístupná složení farmaceutických

nepravěpromě mají databázi o něco lepší ale jinak vám í nedají je nebo c nechaj

poměrně draze zaplatí rehabilitaci ochrnul dostala naší soutěži aplikací pro otevřený data monash otevřenýma na

tom

a nějakou cenu minulý rok

příští týden je tuším vyhlášení pro ročníku tak to tam taky zajímavý aplikace na tvořena

tam a tady to ukazu taky protože díky tomu že ty data jsou propojeny tak

se tam tak to auto nalinkovat je

na farmaceutický data

z nějakýho americkýho registru

takže tahle aplikace korun to že to jako by obyčejná encyklopedie tak je schopná vám

třeba říká

kterej který míle jak má stejný nestih mučený látky opoře porovnávat

porovnávat ty léky mezi sebou dokázali najdeme ty lékárně to nějak je asi je to

je to poměrně vymazaná záležitost

která

přesně nejsem nenajedí mokrý sem jo pro se tohlencto sou

krásně skon verbování data

o lécích nějakým a můžete dělat takovýdle legrace jako encyklopedie teďka c z

no poslední té částečně smutný příběh ale s potenciální dobrým koncem

wikipedie samozřejmě jako slily příklad kterou co synku a jakou moudrosti davů a tak všeho

fakt je to dobrý má to ale s tou velikostí jeden velký problém má to

prostě dvě stě osmdesát jazykových verzích terénom těch asi sedum největší který tvořej asi devadesát

procent toho objem strašně moc

a

problém je že prostě nejen všude je tak mu nebo jak velká by dokázal všechny

trvat aktualizovat takže když vám třeba nějaký člověk zemřel to se docela často stává a

tak prostě noc aktualizovat tou kdy zemřel ve všech těch jazykových verzích znamená prostě

tolik záznam pizza nikdo opravdu známý

tak prostě ve šedive se osmdesáti verzí nepravěpromě má svůj profilu svoji stránku svoje encyklopedický

heslo tak to musíte ručně pře kolika jo

to je neznamená zametá nevěrohodnost a jinak to ohromná práce je to přesně ten divergentním

přístup proto se mu to je znázorněn tím schématem velmi divergentní ještě se potkali s

tím

že když na české wikipedii jsem si tajita koukáte na tom lidskou ten obvykle bývá

mnohem lepší otřel chemii má nejlíp udělám německá

wikipedie tak na chemický jestli koukam jenom němčiny

na věky data je projekt asi dva roky starý který se tohlecto změní který říká

chlapci sto vrátíme se k základům

postavíme tu databázi jako strukturovaná databázi budou to všechno lindy ta

a tím pádem když někdo někde něco změní například o tom úmrtí nějakého člověka tak

se to projeví úplně všem

tohle chvíli

je to ve stádiu kdy to musíte dělat velkými ručně

takže dneska se bity komunita

zaměřené na tvorbu nových článků těch může koneckonců dost ještě šumím všechny dost chybí těch

zásadních jenom pár a na to se ty com soustředí tak je

panič integrace ta vnitřní konvergence těch dat tak aby tohlecto co pro vás jako uživatele

není vlastně vidět tak aby ty střeva zatím ve strukturovaný a dlouhodobě použitelný na jakýkoli

další rozvoj

takže zatim sme ve fázi upocená práce ale doufáme že jednou to budou

lindy ta stejně jako slavný b p g

tak to byly čtyři příběhy které doufám ilustrovali filozofy

já mám posledních pár minut na to

abych doporučil aspoň tři věci které s omezen zásadní a pořád bylo řečeno že většina

z vás jako přímo na toho analytiku nedělá takto doufám jsem cíl dobře když jsem

vybral následující tři

o tom refine kdo to znáte

super polovina

tak open refine dříve google refine

vlastně docela jednoduchý a přitom velmi sofistikovaný nástroj jak s takovýdle prostě nějaký složitý databází

tabulek je tam nacházet duplicity a je tam režírovat věci jak porovnávat věrohodnosti dat

existuje na to s řada tutoriálu najdu tubu je to zadarmo je to o tom

musel stáhněte si to používejte to jakmile naše data jsou bit

a jedno kolik těch řádků mají abych se vraťte se mu předřečník prostě pokud ty

data vám přijde že extrospekce ustavena máte tak open fajn ten správný nástroj

vyplatí se na to jeden večer věnovat tam nějak se základní synovče pracovat

u ten na ty pitomý duplicit je to výborný

ugrofinštin table z kdo to znáte

který

třeba tak senilně lenošný

je to svého času pokusná aplikace dneska už je to nějak oficiální třešně se to

menuje dynamické tabulky google se z ní jo hodně v s pohlavně nezemřeš umožní table

s je lepší název najdete to normálně jsem google krajkou když tak se tam na

doinstalovat jako aplikace

co to je nástroj ná jedna hosting nějaký databází potom zde někam nahrát svůj databázemi

leží na těch bobulí server

kdekoli dost na nemusíte to hostovat někde u sebe

ale hlavně to můžete právy narušovat

se všema těma dalšíma google tabulka má který tam jsou

velmi často nepotře vede dějinách moc na to abyste si vyrobil docela svojí databáze hezkej

bonusů mít okrasný vizualizace a tak základní analytiků statistickou na ty vizualizace sou hezký zvlášť

napoví jo takže pokud vazba vydělat mapují aplikaci jedno co to je

takže to znaky na nějaký bitmapy nebo nějaký body na mapě nebo nějaký

nějaký trasy a tak jo datové výstupem mocenské mimochodem

všechny ty aplikace který dělá koho volit ú všechny dynamický grafy a tak

tak šroubů byl fízlům table se o nás rezervu který já učím děti na gymplu

tak

ne sem sto můžete naučit tak

tak jo dá se tato přidat jako aplikace tam ano

kdo to byl kraje

no a poslední to je spíš vějička a zase těm vracím k tomu co je

ten chytrý design

okny ta institut což asi sto padesát instituce kterou založil pin berners lee

taky basy obrovská instituce v londýně s obrovskou podporou vlády která má

jaksi rozšiřovat otevřená data

oni hned na začátku své existence nikdy loni

přišli zemském nasereme se to o tom je i ta certifikace

ve von otakara motejla

a já sem tam to byl můj poslední projekty s nedokončil

totiž s m začalo ukazovat oponenta certifikát tady českou je to velmi dobře udělaný sofistikovaný

dotazník který se snaží zjistit informace o vašem data se to

to se jediný datasety tam aktuálně soudy české republiky soupis všech sou v české republice

ten sem tam dělený sem s tím poprvé no pušek na tom jenom záznamu je

vidět spousta věcí jo

znáš důležitý je tohlencto vidíte že ty data nebyly nic moc to byl nějaký státní

data tak je to ta nejnižší úroveň jako by otevřenosti dá dat nějaký rotate a

pak je tady a tak dál

pak je tady velké na gymplu vizita roman to rovnou doporučí co máte udělat aby

ty data byly strukturovanější lepší ale použitelný

tohle someday lokalizujeme proto protože čeští úředníci neumí anglicky a když bude státní správa používat

českou verzi okny ta certifikátu tak doufáme že je to tímlectím chitin design a jakousi

soutěživostí

popostrčí k tomu aby ta data ze něco stále abyste pak mohli používali dělat na

nima nějaký pěkně aplikací

tak chtěl jsem skončil druhou část čtyři příběhy a tři nástroje tak znova tady pro

mi tam se vymrskat ti to co sem sliboval

a teď je otázka jestli sem naše očekávání případně své sliby splnit

pokud ne tak se tam máte po si že to není marný

tak se mně ještě je můžete samozřejmě ta asi tak jako pěkné do

a když ne tak vám moc děkuju za pozornost vrátí vačnatci radši muru pouze aktivní

roli poblít

dobrý den za tři dnešku možné tyčku netradiční si nebudete zlobit jak první otázku

může si cvičně z je tedy někde kde c

že by děku neměl říct a řeknem si tam pokud

b c dva zápory takže já jsem do neporozuměl

ale jen jeden či direct je jasné jak by vyvine mít dvěstě rozmisťuje

ne vidíte že přednáška padesát pět minut už nevyčerpal následeky na formát pětaštyrycet menu neděsme

je na konci přestávky jo takže já nemůžu víc než pětaštyrycet

nějak znamená že byste byl o té

chci teorií

vesnické nutit u se stalo vysvětlil

když zjistíte že je vhodné zdicí dělá

o tom je abeceda

brzo je to jako by jedna s těch věcí která mi lákala

to se o tom povídat i o přestávce tak eště pro ostatní

to co teďkon třeba dělám na té škole cache tam právě učím ty postup bezcelní

ty jako dělat ty tabulky a zjednodušeně řečeno

a je to něco co strašně není

pokud věříte mýtu o vědět o nejty o lidech který umí velmi dobře s výpočetní

technikou taky do mýtus to neplatí to prostě a ty děti učím učim prostě dvanáctiletí

děti před patnácti lidi děti o čem patrné osmnáctiletý děti a kerý skupině je právě

jeden t asi tak pět procent

lidí který vopravdu jako něco v ní

pak je tam nějaký střed je to úplně typická gaussovka program jako tragická desetina která

neumí vůbec nic a bují se zapnout počítačů jsou restartovat

já se trochu pojem toho že jsme jako hrozně ujeli nebo mediálně smluvená to

že tady teďko nějaká generace hrozně dobře umí jako s výpočetní technikou není to pravda

jo

vůbec

brzo hodně brzo

rastr pro hesitate

který insbruku ten řidič seeds vždycky do

pořád

řeknu nesnadný problém

nějaké případy kdy

rovná

velmi stručně vstupy jsou jako na všechno dva klasická dichotomie jede nebo tu nápad druhy

je prostě vobráceně jo

a tak česku je to jako bolestný nikam

na

salát ten uzel který sme nesprávná základních registru cože vopravdu se musela jsem to c

tak se snaží dělá to ad jo zatímco tak spíš někde mi to nebo

v ani tak moc

let je to zatím že to jako by vznikalo mocnina téměř všude jo vždycky v

desátý liso trochu rozjíždělo

tak jako ve všech státech byly těch západních rozvinutý tak byly prostě uzly který byl

něco progresivněji všemu měli lepší rozpočet nebo u osvícenější ho šéfa takže všude to vlastně

vznikalo takhle ale leckde si docela rychle uvědomili že prostě beztíží restoring naše momentu to

bude průšvih

takže třeba david kamennou mimochodem ten spratci právě principy otevřený na jed jestli před čtyřma

pěti lety zabouchnul do stolu řek vícepremiér reference si mode pět obecný na starost měl

po za chvilku ministra informatiky a zřídili podpořené má nějaký systém na tom taky jako

se říkají

který má za úkol koordinovat právě jakou veškerou i p politiků

a n t realizace britský státní správy

za dva roky protáhnout z migrovat takže dneska je to pro nás jako nedostižný vzor

apod nemohl cauchy trim dyzajnu

a taky obou vy golfu government design princip else doporučuju to načíst je to prostě

skvělý hrozně inspirativní a hrozím to funguje

nutno vzít že ten jakou britská vláda kamarád tam dělá tak

to popisoval jsem že všichni tam tenhlecten podle co kancelář

strašně nesnášej ale je ty výstupy ú šprot státní správu

tak pro občany jsou jako naprosto fenomenální takže třeba británii skvělej příklad

kde to sice začíná stejně ale včas to moralista

a ty tisíce nejsou vymyšlený jenom zapomněl to číslo přesně

nějaký

cizi další otázku nestihneme malovance nicméně vyřízení klidný plno lidí

nějaký c a z nesměl díky za ním ne jen děkuji za inspirativní stylu tři

dnes bandě kozap lze