DataConf 2014

Ani opendata nezachrání svět (ale mohou ho výrazně zlepšit)

Jakub Mráček
Z pojmu "otevřených dat" se i v Česku pozvolna stává buzzword, a vytrácí se tak jeho původní smysl. V úvodní části příspěvku se pokusíme objevit smysl otevřených dat. Ve druhé, obsažnější a praktičtější části, pak vytyčíme, kde a jak jsou (či mohou) být otevřená data užitečná, a v jakých případech se naopak jejich přínos očekává marně. Účastníci si odnesou realističtější představu o tom, k čemu otevřená data slouží. Dále se seznámí s množstvím příkladů projektů, které s otevřenými daty pracují - od občanské participace přes tipy na nástroje až po inspirativní start-upy, jež z otevřených dat generují zisk.