0:00:16dobré dopoledne je to skutečně tak já sem
0:00:19co sem
0:00:20přijel pohřbí cíl sem pohřby svou kariéru
0:00:24experta neotevřené data kterým asi po tři roky jsem
0:00:28na pohřbí protože jsem se proces osobních důvodů rozhodl
0:00:32žít trvale na vesnici a dělat tam povolání vesnického učitel
0:00:37ale abych stručně řek
0:00:39co mám teda za sebou abyste věděli že je částečně vím o čem mluvím a
0:00:43částečně vůbec nevím o čem mluvím a tím krásně doplnil tu řadu těch předchozí hostu
0:00:48kteří také nic neumí
0:00:51já jsem istro makromolekulární firmy se neprovede komína k nešel účinkem je na střední škole
0:01:00určen onak informatiku
0:01:02ve které nejsem nějak formálně vzdělán takže také umím pár příkazů a trochu statistiku
0:01:09ale spíš jako samouk
0:01:11sem učitel na nebeském gymnáziu uši asi tři týdny jsem komunálním politikem t m nejnovější
0:01:18kariéra které dávám přednost před tou otevřenými daty
0:01:22no a jak jsem říkal jsem bývalý obrovitá advokát
0:01:26co znamená že sem byl člověk který chodil leštit kliky now základy ministerstvo vnitra
0:01:32do firem a na mezinárodní konference a tam vypravil o tom jak by bylo skvělé
0:01:35dybychom české republice otevřena data měl
0:01:39o čem
0:01:40tady mám dneska mluvit jsou teda otevřená data třeš jak víte je v zásadě pit
0:01:45všem nahodim více to slovo které nic neznamená
0:01:48já hrozně rád důkazu včas se tuhle křivku co šenků byl ten se pro ty
0:01:55kteří ste se s nimi generále to moc doporučí s tím k
0:01:59tak to je to sou po sobě otevřená data
0:02:02které google publikuje pomocí takovédle vizualizační aplikace a ukazuje jak se včas se hledají nějaké
0:02:10konkrétní pojmy nějaká konkrétní klíčová slova tak tohle se hledání v české republice pojmu otevřená
0:02:16data je vidět že je asi tak do roku dva tisíce dvanáct znáte rubeny sem
0:02:21tam přišel já
0:02:23nula jo
0:02:25prostě baseline vůbec nic
0:02:27a pak najednou
0:02:28to se byla nějaká dovolená nebo něco to nevím ale
0:02:32je se za docela setrváme drží jo
0:02:36pokud otevřená data byla tématem někdy konce té předchozí kdy tady
0:02:41vy ten berners lee trio předpokládám znáte tak o tom začal tak napoprvé pořádně mluvit
0:02:47tak v americe prostě dva tisíce pět sedum
0:02:50velký p maminku nás prostě standardně opět ať po zdi
0:02:54tím víc tím se o tom mluví a to je vidět jak se to skutečně
0:02:57drží takle pěkně nahoře tak chtění lidí co se ti myslí a tím víc lidí
0:03:03toho zneužívat
0:03:04ještě když nám ta koule prezentaci pravou část narostly nebo lidi s krajů tak tam
0:03:09dycky ještě ukazuju pro za co dostal ocenění že jako publikuje otevřená data ve veřejné
0:03:14správy je obvykle to vůbec na vás otevřený dat nic společnýho prostě je to pojem
0:03:19který se aktuální nepoužívá nikdo poznání lidi k čemu to je
0:03:22no já jsem se řekl že vašeho příležitostí použit tuhlectu pohřebním přednášku k tomu aby
0:03:30vlastně se konečně zamyslel hodit třech letech těma otevřel nejsou proč jsou pracemi prosazoval je
0:03:36to tedy více pro mě jakési filozofické zamyšlení které abych tady dostal nárokům nebo požadavkům
0:03:44organizátoru tak b zakončeno jakýmisi čtyřmi příběhy nějakými případovými studiemi
0:03:50a pak se mi nástroji které sem jsou zásadně které byste
0:03:54v jakékoli svojí praxi pokud si nikdy budete špinit ruce od dat
0:03:58tak byste ani neměli zapomenout
0:04:01tak já jsem konzole ním pustím do té filozofie uvidím jestli vaše očekávání
0:04:06budou naplním aspoň trochu
0:04:10proč filozofie všem filozofie to pozadí ten obrázek a zase nefunguje úplně dobře
0:04:17verzi power pointu tak asi poznáte že tedy prohlášení nezávislosti spojených států které si dovolím
0:04:23odpíchnout protože právě teďko někdy na konci osmnáctého století se začíná
0:04:30jakási idea moderního státu a moderního člověka
0:04:34to je člověka kterej osvobozeno moct otrocké dřevěnej osvobozen prostě o
0:04:39tak manuální práce má potřebu se vzdělávat a podobně
0:04:42tady nejde o nic jinýho nešlo jakýsi šťastný život ke kterému to celé směřuje no
0:04:47myslím že jako člověk který
0:04:51design o nějaké systémy nebo pracuje s daty tak by měl na to maso myslet
0:04:55že jako vlastně z veškeré lidské činný má nějaké s tomu abychom vzdělanější spokojenější veselejší
0:05:01radostnější a tak dál a to zní moc hezky dokonce bych řek že
0:05:07jako informatika jako věda vlastně tomu nějakým způsobem směřuje podobně jako svého času strojírenství které
0:05:13bych navázala votočka prostě zadá sem století aby ulehčilo člověku prďolou ty velké stroje tak
0:05:18informatika taky dělá jakési stroj aby uletěla člověku to zní dobře do chvílemi se to
0:05:24dete vyzkoušet ve vztahu ke státu to funguje výborně
0:05:27zubejda vobrázek žádosti o řidičák začneme se snad poslední době jako někdo absolvoval neboli se
0:05:34stěhovali té báječní prosím máme takovej ten registr o osoba register práv a povinností rozsah
0:05:40vyznačení registr zastánci stovky milionů korun nástroje to speciální se to za ministerstva vnitra
0:05:45styl rozmyslete pro občanku to tam jenom přijde té dáte to starou těm kolísá si
0:05:50fotit nic sami nosíte žádný fotky ten seznam podepíšete ještě jako na takový skener dobrý
0:05:55a lžete hned dovedeš okýnka prostředí čára tak musíte vyplnit s ten příšerný papír kde
0:06:01to všechno vypadněte znova
0:06:03a na kde se říkáte jak obvod f prost
0:06:07jako proč tomlectom okýnko to jde a proč tam je to kurgane jde
0:06:13pro protože
0:06:15prostě
0:06:16informatika v roce dva tisíce stará zejména pokud to řídí
0:06:20nějaká korporace stát je docela vobrovská neprůhledná korporace tak to nefunguje tak jak by měl
0:06:27prostě s těma databáze tam zachází nějak zvláštně
0:06:30takže ve výsledku to nejen že jako
0:06:33vás neuspokojuje nedělá vás to šťastnýma spokojeným občanem nebo zákazníkem nebo čímkoli zůstal stát pět
0:06:39korporace jako kterákoli na firma akorát jasný efektivní
0:06:43ale je eště ke všemu vás to jako deprimuje
0:06:47protože vidíte že nějaký potenciál tady je někde to prostě funguje dobře
0:06:53a vedle to prostě nefunguje
0:06:56o co tedy d podle mě jako celej informatice o konvergenci jo o spojování dat
0:07:03o to aby se by se prostě přibližovaly aby se věci neusmívali ale spojoval pokud
0:07:08tedy použili ten příklad tím registrem obyvatel pokus ten stát nikde má data
0:07:14o tom kdo sem kde bydlim když jsem tentýž získáme by se měl předchozí kartičku
0:07:20tak proč já tomu jsem znova celý vyplňovat že když prostě by stačilo nakonec data
0:07:26toho jinýho registru plus tam určitě mají nějaký univerzální identifikátory třeba rodný číslo
0:07:31vědí že to sem já nemusím nic vyplnil to toto by byla taková majce takovou
0:07:36konvergenci že by takto jako ty databáze prostě pěkně byly propojeny ne všechno to fungovalo
0:07:41do
0:07:42no to se neděje
0:07:45a co se naopak teda děje tam je diverge krok místo konvergence ke zamořeny divergence
0:07:51ta z nám zbývá to jsou spuštěna tenký léta je to koneckonců s tak jako
0:07:56provázená věc z do neudržitelné takže moc dlouho ale v zásadě jako poslední deset let
0:08:02jich český republice
0:08:03platí že based on se exponenciální nárůst dat
0:08:07souvisí to s třema věc na
0:08:09interneto finds prostě když máte hromadu věcí který jako neustále shromáždil nějaký data
0:08:14podstatě kterýkoli senzor od vašeho mobilu až poté co ste teda šťastnější a bohatší máte
0:08:20ledničku co sama jako eviduje politý hlavní je to už tam je
0:08:23tak taky generuje data každá kamera eviduje dat a tak dále takže prostě exponenciálně tady
0:08:29rostou data nemluvme to sociální sítích já jsem tady dal nějaký čísla který se někdy
0:08:35s koncem roku poli každou minutu přibyde nakažen tom kanálu jako dat ju tu čtyrycet
0:08:40osum hodin
0:08:42pět set sendesát i na webu a tak dál to nějaký průměrný číslo a jedno
0:08:45jestli je teďkon jako dvakrát vyšší nebo takle je vidět že prostě je to ohromí
0:08:49množství na poslední demokratizace webů rysem prostě proces devět vyráběl von notepad u své první
0:08:57webový stránky
0:08:59tak jsem si přebrala jsem jako hroznej master
0:09:02když prostě sem jako dokážou udělat takovoudle hnusnou webovou stránku koneckonců některá nebyli žádní ty
0:09:08profesionální o moc větší chtěli držadel to jako věc nějakou odbornost nějakou expertizu nějakou zkušenost
0:09:14prostě se museli hodně snažit
0:09:16dneska
0:09:17prostě založit sigtran profitu to zvládne každý idiot taky do pole to pak vypadá
0:09:23nechci neproladit ale obsah jenom tím říkám že těch dat je strašně moc a místa
0:09:27toho aby tady prostě je byl třeba jedna wikipedie tam se to docela povedlo myslím
0:09:32to je docela fajn příklad kde prostě hromada různých zdrojů
0:09:36a move moje představa o konvergenci je že nebudu mít hromadu různých zdrojů budu mí
0:09:41prostě pár velmi dobrý zdrojů který a se budou reagovat budou se pro chovat to
0:09:45je můj tajný sem důvod proč jsem vlastně chtěli dělat otevřená data rysem otevřena ta
0:09:51nevnímal jako cíl a jako prostředek právě které se konvergenci
0:09:54namísto nějaké rozbíhavost
0:09:57na
0:09:58tak tohle můj oblíbený fit který se dá prostě jednoduše se okomentovat jako informační zahlcení
0:10:07o jenom teda rychle byl na to nevidíte zdálky přišel jsem na to jak se
0:10:13vyrovnat s informačním zahlcení
0:10:15copak kůže lze to nebo to nebo to nenene zjistil jsem že to má vypínat
0:10:19í tlačítko
0:10:20a
0:10:21nemyslím to k čemu to vede jo to že prostě sme zahlceni tak stačí jako
0:10:26nechceme vědět prostě geniální tak jako moderní cenzory je že v zahlaď informace máme odpírá
0:10:32při soba zahltí vás a my sme sem uprostřed toho všeho tady tato metoda toho
0:10:39obecného jakoby sociologického hlediska
0:10:41hodně povšechného ale vlastně tím chce tak jako komentovat jo to co tady push jako
0:10:47padalo tohle co sou prostě vykryta byste prostě když máte těch informací moc
0:10:52tak to pak nezvládáte říkáte že máte bydlíte
0:10:58ty teorie definice taky říkat nebudu u velkých dat se mluví o třech ne
0:11:05to sou ty první tři
0:11:07kdo má objem nějakého jakou to má proměnlivost a tak dál ano a poslední startují
0:11:14který se tomu nově přidává je
0:11:16jaká je jakási pravdivosti napil co ty data dovopravdy říká jako jenom to že máte
0:11:21hodně jenom to že sám rychle mění to že máte prostě
0:11:24nějaký jsem za nastavenej tak že vám jako ne snímat intervalu deset minut ale co
0:11:29vteřinu jako je to vo něco lepší
0:11:32pomáhá to něčemu
0:11:33je to otázka budou pravděpodobně n
0:11:36a pravděpodobně ty kteří jenom muži natož lidé mají být tak nezvládne ve které se
0:11:42omlouvám pro blues to začíná
0:11:46přestávek vidět to co sem tam měl poctím taky je není celé auto vůbec celeru
0:11:52poslední doby
0:11:53signál šum který která se recitace ste knihy který teda říká že tím že teda
0:12:01to skutečně máte víc tak neznamená že šestou dáte nějakou dobrou analýzu
0:12:05to shrnutí je tam přesto přilepené to známý zda
0:12:08není lepší porozumění té věci naopak je třeba o tom víc přemýšlet a máte větší
0:12:13potenciál k nějakému šum
0:12:15a kde to funguje
0:12:18já se zase vrátím do oblasti té stát informatiky protože stresem se zlem ke své
0:12:22logistickém úloze docela dlouho pohybovala sledoval jsem je příšerný to je
0:12:28data můžou dávat smysl ve chvíli kdy máte jednu jedinou platform je prostě máte jeden
0:12:32jediný systém informační
0:12:34který obě dobře postaveny tak mám prostě generuje docela dobrý data aby na ni mám
0:12:39jste dělat nějakou analytiku a pořádek nějakým predikcím a podobně
0:12:43to si bohužel takové řekl každý státní úřad
0:12:46kterými pořád nějaký informační systém co za prosím dvacet let potřebovali všechny některých být pro
0:12:51čísla přesně já jsem zapomněl
0:12:53ale v české republice několik tisíc informačních systémů veřejné správy co je neuvěřitelný jo prostě
0:13:01to z n že každý udatných má si tak deset a všechny zoznam si navzájem
0:13:06nekompatibilní a všechny stále zádu milionů korun
0:13:10výsledek je
0:13:11že se ty systémy s tou nepovídejte srazím obloukem zase zpátky ke se musí byl
0:13:15řidičák prosíš má nebo si velký registr zejícího právní a registr obyvatel a ty systém
0:13:21s tou nejsou schopný povídat no tak důsledek je že občanů musí prostě
0:13:24jako blbec vyplnila pořád stejný formulář
0:13:27a kde to eště funguje když teda si řekneme že jednotným platformy nemáme budovat je
0:13:33poměrně náročným tak to je případ oper propojený dat
0:13:39lindy ta pokud to někdy použil
0:13:41dovíte co sou lindy ta
0:13:44roku nahoru kde se nevyslyšela víte co to je
0:13:48dobře
0:13:49tak kdo to neví
0:13:52děkuju do se přihlásil
0:13:56tradiční patnáct procent
0:13:59tak co sou lindy ta velmi stručně velmi jednoduše takový příklad pro studenty gymnázia
0:14:05máte nějakou tabulku kde sou země světa celá brazílie čilé pak jako další sto osumdesát
0:14:11a máte na počet obyvatel
0:14:14ta čísla jsou kupodivu realistické
0:14:16a napadnete druhou tabulkou kde totéž akorát tam není počet obyvatel rozloha
0:14:21a no ideální je když máte takovéhle dvě tabulky tam lze zavřen velmi jednoduchý příklad
0:14:27tak lindy ta znamená takže máme nějaký systém řekne
0:14:31takhle brazílie
0:14:32je totéž jako tato brazílie
0:14:35to točila je totéž jako toto čile to znamená že nás to můžu udělat fakticky
0:14:40jednu jedinou tabulku role kde to pro postupuju a řeknu ty dva sloupečky patří sem
0:14:45taky
0:14:45jo
0:14:46no uronil ti data vás dosažení tak jednoduchý a velmi často tak typ identifikátory tomu
0:14:51brazílii brazílie či léčila
0:14:53není tak jednoduchý ale je vidět jako k čemu to spěje zpět o tomu o
0:14:58čem se mluvil že ten cíl ta konvergence těch na to aby to nedávalo smysl
0:15:03dohromady abyste měli spoustu rozbíhavý zdrojů ale ideálně jeden dobrý fungující
0:15:10tak jak to je pravidel
0:15:12vtom to skvělém světě kde teda exponenciálně roste objem dat tak těch propojených to zná
0:15:18velmi dobře struktury dat ve kterých se můžete dotazoval velmi dobře a široce
0:15:22tak je hodně mám já sem tady ukázal přinesl dva diagramy
0:15:27tak se z roku dva tisíce jeden se to tak zvaný l only to alt
0:15:30zvaná jakýsi
0:15:32u block
0:15:33síť s propojených dat
0:15:35každá ta
0:15:36takže to kolečko
0:15:38znamená nějakou databázi
0:15:40tady uprostřed je d v p děje líný tedy je
0:15:44jakási nadstavba na tvý type d strukturovaná databáze která posyp informace sty wikipedie
0:15:51mám nějaký databázovým formě je toho hodně chytřejší wikipedie teďko na to přišla taky tak
0:15:56jste pokouší dělat a to b jeden z mých závěrečný příběhu tak na ní tedy
0:16:01jsou nalinkovaný nějaký další databáze
0:16:04já jsem je nepočítal proti tady je ale odhadněme třeba dvě stovky
0:16:09dnes je to jako by dobrá heuristika dejme tomu tak dvě stovky každá ta čára
0:16:15znamená jsou spolu pro venkovany to znám přesunou data se na tom předchozím slajdu ten
0:16:19propojit tuhle tabulku s touhle tabulkou pokud se týkají stejné věci
0:16:24co jsou tedy výběry je docela fajn požehnaným tedy jako na wikipedii máte prostě hromadu
0:16:29různých prostě objektů území přes osoby historické události a podobně
0:16:35tak takle vypadá jako plnej strukturovanější co o mimo jednotné platformy asi na zemi lze
0:16:43aktuálně vidět tedy šlo vidět no cena tisíceré
0:16:47ten í obrázek dubem dva tisíce strana
0:16:50je vidět že se o prsty ve wikipedie malinko se na to přes kupilo a
0:16:54tohoto přibyl jo odhadem tak jako třetinová čoklovi malinko to roste jo to co udělali
0:17:00jako ty nej strukturovanější ajdsáci na týhle planetě zakoření tři roky je že s tohodle
0:17:05vobrázku
0:17:07dělitelem obrázek l tak vypadá že i jako je to vlastně docela dost se že
0:17:13toho za ty tři roky moc nestihli
0:17:16my což je docela špatná zpráva protože pokud nám exponenciálně roste objem dat
0:17:21a tady konvergence trvá takle strašně dlouho
0:17:25takže je naprostá většina těch exponenciální chybějící daty jsou jako nesnesla blbost
0:17:30takže jako relevantní že to taky nepřibývá exponenciálně
0:17:34nicméně to znepokojující ho pokud prostě skenuje té hromady dohromady k ní
0:17:38hromady nějakých prostě starých databázových záznamu a podobně
0:17:42nedokážete nějak propojit tak máte jenom lisovaný ostrůvky který se ne nedávat žádnýho kontext
0:17:48co neuspokojující a této sebe červeně orámován
0:17:51tak to je to že ty databáze který byly někde ve středu už na tom
0:17:56předchozím obrázku tak sou eště víc pro linkovaný
0:17:59v podstatě s téměř každá s každým
0:18:01a to je dobrá zpráva protože to znamená že
0:18:05můžete ty data pro hlinková máte ještě o něco účinně
0:18:09a
0:18:10tak eště srovnání aby to bylo myslím dobře vidět
0:18:14jsou že ten odhad že to nás to takto polovinu je asi je asi docela
0:18:18dobrý
0:18:18takže dobrá zpráva
0:18:20ale jako z hlediska celého systému nic moc teda jako nějak to spěje nějak dokonverguje
0:18:25ale že by to byla teda jako nějaký vítězství ducha nad hmotou to teda ani
0:18:29náhodou
0:18:32tak jak ten zařídit abyste měli ta propojena data by to konvergovat no tak musí
0:18:39to být nějak jako strukturovaný a srozumitelný konec té nejznámější tak zvané pětihvězdičkové schéma který
0:18:46právě vynálezcem webu climber nesly jestli formulářů bylo dobré aby prostě data splňovaly tyhlety ten
0:18:52a to velmi stručně projedu dokumentu to abyste věděli tak kde se jakou současnosti pohybuje
0:18:58o
0:18:58tak
0:18:59jednička nebo jedna hvězdička znamená že nějaký data se vůbec na webu
0:19:05to tam příde možná mezi sestrá z legrační ale jako za chvilku vidíte nejenom si
0:19:10příběhů tak zdaleka není zejména ve státní správě samozřejmě že všechno je na webu dokonce
0:19:16to platí takže na webu není téměř nic a jednotkovým koupou na webu něco je
0:19:20no tak železí nebudem spokojný když bude
0:19:22aspoň něco naprosto strojově nečitelný ho pdfka nějaký naskenovaným prostě fuji tak to aspoň že
0:19:29to bude na webu ralston se to dá prohlížet
0:19:32dobrý příklad aby taky to start ostrou pořád nehanila je tady nějaký amatérský generálu
0:19:39někdo já teda taky ne ale kamarádka ano
0:19:43a půl by se někdy chtěli zjišťovat svůj rodokmen tak dobrá zpráva ediční těch začaly
0:19:47scan všechny ty bláznivý matriky prostě vocet nás je století do dvacátýho století takže neska
0:19:52nemusíte si do archivu někam úplně do prčic do třeboně ale můžete si to prostě
0:19:56klikat
0:19:57teďka doma není to struktura databáze sou to nasměrovaný historický matriky ty jsou tady divišova
0:20:02k nedá se to pořád ničí zvířata nemáte kurz
0:20:06ale sou to nějaká s tou latencí aplikované na
0:20:10druhý obrázek ještě sou strojově čitelná to znamená není toto nás ke není vhodné naskenovaný
0:20:16obrázek i když samozřejmě jako cirkulace dá všechno
0:20:20trojka je že je to o formát který nevyžaduje
0:20:24speciální přístroje speciální softwarové vybavení
0:20:27hele ty tři hvězdičky to je něco co já sem tam tři roky platil státní
0:20:31správy aby aspoň do téhle se úrovně
0:20:33data byl no a pak
0:20:36no a pak ta hvězdička to sou jednotné identifikátory to sme ná aby bylo jasné
0:20:41že brazílie ano posledně sto napojíte do toho proudu hovořil že tam mám přibyde
0:20:48tady vtom o
0:20:49tomlectom obrázku mám tam přibyly no kolečko navíc to bude ta naše tabulka ta naše
0:20:53databáze
0:20:54prahu švéd natolik struktura strukturovaná natolik propojená single že
0:20:58že se dál to zahrnu m kantora driftové sem obrázku sou asi tři kolečka čez
0:21:05vložení čistě nemáte zhotovena
0:21:07tak k tomudle nějakou pozemském vidět že ty kroku je poměrně dost a zamořuje nesmyslný
0:21:15všechny data převádět takhle takové strukturovat má to smysl nutně který vopravdu ze kterých můžete
0:21:21něco vytěžit
0:21:24jak to udělat
0:21:25já jsem na nějaký čtyři cesty teďka sem se setkala k velmi rychle oku mementu
0:21:30pizzy poslední dvě o něco detailně
0:21:34první regulace
0:21:35prostě přijde nějaký regulátor to jedno kdo to bude a řekne tak milý producent teda
0:21:41ty to budeš produkovat takovýmdle datovým modelem
0:21:44f takovýdle formátech bez doplňková v a tam a tam
0:21:48já se jasný že to příliš nefunguje
0:21:51zejména lištami dáte žádnou sankci a hlavně tady není jako ní nikdo pozici nějaké autority
0:21:56kdo by tohlecto dělat
0:21:58standardy jsou na tom líp
0:22:00o chápeme to jakési do jako jakési chytře vymyšlené doporučení jak se mají data strukturovat
0:22:06o standardy se neska pokouší kdekdo zejména konzorcium ve tři c l postavil zase která
0:22:13se snaží chtěla s tím se nemilým
0:22:17nějak udržovat work nějaké jako dobré kondici a udržitelné podobě na tom na tom záleží
0:22:22když to vymyslel nicméně ne všichni samozřejmě standarty nerespektuj byl jsem loni na konferenci obnovit
0:22:30foundation v ženevě kde byl celý n velký blok o tom
0:22:34že tam zástupci různých ministerstev nitra informatiky sledovaného tam který standarty nejlepší je pak se
0:22:40dohodli že by nejlepší bylo kdyby udělali standard po standardy
0:22:45což není vtipný jo pak se dokonce ukazatel sme úrovním shannon sada pro standardy existuje
0:22:52a je na základně jaký slovníku a že to pravděpodobně bude takle dál jo i
0:22:57je to opět snaha o nějakou základní konvergenci ovšem ve chvíli prosím vás spousta těch
0:23:03snad hrozně rozbije
0:23:04chytrý design je něco sem s m co má velkou šanci změn co tam za
0:23:08chvilku
0:23:08a pak nutnost řídit té smutná zpráva pro všechny kteří nemají rádi uklízení tak
0:23:15hybridizace jako moc konvergenci světa konvergenci dat pomocí chytrého design
0:23:20město rovná tenhlecten pán a znáte někdo
0:23:24prvně
0:23:26tak pepane nitra
0:23:28který je i jak je vidět nezkoušej přednášející na nějaké vysoké škole fandili prestižní nějakým
0:23:34od sblížil přesně už nevím kde
0:23:37člověk který ji prostě pracovalo pindy dlouhý léta nám vlastně z nějakého jako na ten
0:23:42sto zájmu
0:23:43nulu záleželo tom aby ty děti chtěch slámy
0:23:46indický naprosto fully aby byly dobře zdělání třeba by měly docela solidní anglicky
0:23:52on s ním velmi pokus ničil je to velmi zajímavý vůbec to sem nepatří do
0:23:56bod číslo prostudovat na nadtyp na jednu spousta této ú velmi dobrý ono to čili
0:24:04děti anglický výslovnosti ta že jim dal klasický hlasy vyhledávání google
0:24:12a říkal mluvte do tyhlecty recitando nečtou dokud orbits to co vy chcete
0:24:17nevelím obecné říkal jaksi ty věci vysvětlit vyslovuju honem prostě dá nějakej seznam slov no
0:24:22věci který by mohli zajímá a oni prostě nějakou jako velmi špatnou výslovností do toho
0:24:28říkali device nedopsal něco jinýho vyhazoval n to jiný věci
0:24:32a viděli to tak dlouho ozdobili děti jeden to tak dlouho dokud to skutečně jako
0:24:37nezafungoval onen to nenašlo to co oni potřeboval repríze které neznám jako hodně zajímat o
0:24:42pokud chceme po lidech nějaký strukturovaný data tak nemůžete říct nějakými prosím vás dejte to
0:24:48zkuste
0:24:49jako libovolným člověku náhodně vybraný vzorek pěti lidí počínaje vlastní rodinou poničená voni vybraným bezdomovcem
0:24:56na silnici jo aby vám strukturovaně je co před a byla musela vyplnil nějakou tabulku
0:25:01nebo tak jako obvykle to dost hrůze
0:25:04zase by jsem uzené dávat na veřejnou spravuje se tam pracuje s tabulka má databáze
0:25:10takže to nejde bylo data na com volný pole působnosti moc nejde ale kde
0:25:15to nastavit tak
0:25:17design nově aby ty lidi chtě nechtě má museli teda ta vyplnit strukturu
0:25:22jo
0:25:23jak se to dá dělat ukážu zase nějaký příbězích
0:25:26jednoduchá věc kterou vymyslel britská státní správa už před sto padesáti lety a tyto přebujelou
0:25:33a nebo já se to dobře sou formulář máte latencí formuláře můžete velmi snadno ovlivňovat
0:25:39o co tam ty lidi vyplní omezí p prostě možnost vyplníme nějaké hodnoty
0:25:43jak je tam předvýběr a podobně všechno velmi jako základní typ dyzajnu ale kdyby za
0:25:49jenom který vám hodně usnadní to že vaše data budou prostě použitelná budu propojitelná budou
0:25:53struktura
0:25:55to je všechno kdyby to něko zajímalo napsal jsem na luků když si o tom
0:25:58nějaký článek tak tam najdete
0:26:00se to jak naučit lidi strukturované
0:26:04data poslední a teda špatná zpráva s vopravdu zahlcení
0:26:09velmi špatnými daty který nic neříkej a svůj to roučkem syrovém nesouhlasit tom smyslu
0:26:15že jako algoritmy toho nebo algoritmy na zachrání a chytrý lidi přídou práci n
0:26:21my se zahltím
0:26:23dřív než vůbec bude šance nějaké algoritmy vytvořit takže proto tady víš o
0:26:30buďte vklidu a vyhazujete bez jakýhokoli sentimentu vyhazujete a nebo ještě lépe pokud můžeme předcházejte
0:26:36tvorby zbytečných dat
0:26:38pokud jako ujíždějte na tom antifa jedna jaký mají sel sledujete si prostě srdeční tep
0:26:45a
0:26:46políbení ujdete a kolik nesnědli kalorií a tak jako dělejte si to jo a které
0:26:51hlavně jako někam určete kdo ty data zdědí a šednou zemřete
0:26:55ale doporučuje se nechcete vy se vaše příbuzný názvy nesnaž této o unese verze se
0:27:00zbláznili vy tak to velmi prostředkem naved za chvilku dělat nic stihneš metal život meta
0:27:06život znamená řvete sledovat svůj život ale hlásím že pro ten život a nějak nezbyde
0:27:10čas a místo
0:27:12a
0:27:13je třeba hodně třídit hodně přemýšlet co má smysl dělat
0:27:18aktuální politická možná se zaznamenali
0:27:20tady nějaké neustále bitky jo ustav prostorům totalitních režimů se vše nějaká banda prostě historiků
0:27:27s t dvou mám historiků a který se mezi sebou řežou a není mediánní moc
0:27:31jasný
0:27:32jako bude ten správně jak a kdo je ten zlou no ale vy tam ho
0:27:36jakýsi spor jestli digitalizovat úplně všechno co std kdy vytvořila a je tam nějaký jako
0:27:41přitom který říká ano je tam napsáno zákoně my máme zdigitalizovat úplně všechno
0:27:47jako pro dává to prostě práci jako několika desítkami lidí tak dobrá to je sociální
0:27:53rozměr ale jako z hlediska obsahové ho datového jako proč bych měl mít naskenovaný úplně
0:27:58jako každý papírny std kdy vytvořila by stejně to musí existovat těch fyzický na
0:28:04takže nebojte setřídit nebojte se data vyhazovat nebojte se předcházet to může produkuje možná se
0:28:12to sami zažili na záležitosti digitální fotografie doby dokud ti lidi měli positiv foťáky na
0:28:19těch třicet šest políček to kinofilmu r docela zvažovali co fotit
0:28:24tak n a neříkám že to špatně to jednoznačně dobře že sou digitální foťák i
0:28:31puzzle košem pak je že pak je fotek máte tolik že nejzásadnější aktivitou při fotkách
0:28:37z dovolený je to pro třídění bez vás nikdy
0:28:39promítal pět set fotek z dovolený svýmu kamarádovi tak jistě lůžko hodině postavte fotek na
0:28:45něm viděli byl znuděný výraz otrávený výraz takže přemnožení dat je způsob axis kazi dobré
0:28:50vztahy
0:28:55shrnutí pokud tohlecto sou nějaké čtyři cesty neříkám že to úplný výčet je to můj
0:29:00výčet
0:29:02jak produkovat čistá data
0:29:04tak za že jak graficky vyjádřit co je tak účinně to tak není součinem opravdu
0:29:09jako zbytečná na to ne poroubková a produkovat jenom ty dobré
0:29:12a s těch když už ta data na ten olše potřebujete tak doporučil zejména pro
0:29:17se všemi ženatí jak by zahrnovat ten sběr dat tak aby to bylo chytrý
0:29:24si na co se neodpustím je určena to můj název jako informační gramotnost o že
0:29:29taková datová analytika prvou osmnáctiletý děti
0:29:32a je tam jedna studentka dělá hrozně zajímavou seminárku
0:29:37že porovnává dělá to se takový jako metě mizí
0:29:40poradenství nebo byznys intelligent nebo jak ste museli dnes to muréně říká pro dva zámky
0:29:46tam u nás regionu jeden teplicka byly vděčně porovnává to read oni jako daly ty
0:29:50data
0:29:51no paříže na papíru
0:29:52a je to úplně příšerný podoby jo
0:29:56tak kdyby jako oni ty data prostě sbírali nějak inteligentně a ne tak jaký to
0:30:02vykonal jaký to prostě bulletins práce oni mají tak nějaký nástroj pro řízení
0:30:06vlastní prostě
0:30:08tak
0:30:09ponec filozofie ty tři se na filozofie budu jenom odvolávat nějaký čtyřech příbězích které jsem
0:30:14slíbil na začátku
0:30:16pojďme na to
0:30:17ten obrázek pozadí možná to nepromítnou postupně rozbitý
0:30:22to možná poznáte někdo
0:30:24to je knihovna poslanecké sněmovny tak hrozně krásnej tvůrcem a je tam takový ty vyřezávaný
0:30:28prostě police hromadu knížek sbírku prosím historický knihy dlouho foster dozadu
0:30:35no a ta knihovna má jeden obrovský prima
0:30:39ona shromažďuje výroční zprávy politických stran vše který tak v český republice sou minuty velký
0:30:45sešije papíru
0:30:47co šije jediný místo tam ty politicky strany mají uvést
0:30:51zdroje svýho financování takže docela to bylo hodně seskupí před prezidentskou volbou kdy se tak
0:30:57nějak jako řešil kde vzal miloš zeman peníze na tu svojí tampa nic jenom jako
0:31:02ze sbírek s p z nebo z někoho jinýho na deset a chcete dozvědět tak
0:31:07zavřete data jsou přístupný a veřejný jo
0:31:09konkrétně co přístupný až po prvním dubnu každý pracovní den osum a šestnáct a přijdete
0:31:14do snímaný čtyři kde zavoláte čtyři pět jedna tři a požádat r pro dopadne díký
0:31:19ale myslím požádáte o kartu hosta s doprovodem nutný platný dopad protože si podle projde
0:31:23bezpečnostních kontro super přístupný data jo veřejný data
0:31:28kde je sem evidentní veřejný zájem proč by lidi měli vědět do finance politický strany
0:31:33jo
0:31:34a reservní můžete dostat ale takto jo takže pokud chcete na novináře jako
0:31:39dejme tomu mladý fronty tak prostě jedete těch pár stanic s toho andělu kde mají
0:31:45to centrum váš někam do tý sněmovní je tam teda zajde ta strávíte tím dopoledne
0:31:49pokud se prostě novinář nebo kdokoli který bydlíte fašismem tak je to pro nás prostě
0:31:55jako jeden z aby ty pracovní den možná spíš dva nutná dovolená tak dám prostě
0:32:00se to nedá dělat
0:32:01naštěstí
0:32:03existujou beta chci který tam zajdou všechno to vyzvednout nafoť a si to a pak
0:32:10to s těch fotek přepisu
0:32:12s armádou otroků teda armáda otroku opisuje takže dneska vyrůst o osvobození moc této trapné
0:32:19povinnosti chodí vždycky až po prvním dubnu a můžete několik let zpátky se podívat na
0:32:24ty data na politické finance c z
0:32:27to si tímlectím příkladem řídit
0:32:30v tomto pochlubit zabořený font otakara motejla
0:32:33to platil a dělat míchaná teďka skok velice tak ale vo trest a říkám je
0:32:39že prostě řada důležitých dat
0:32:41na rozdíl od řady blbostí prostě jako online nejsou a pokud je chcete apod skutečně
0:32:47vyhodnotit že za to stojí
0:32:49tak prostě někdy musíte udělat tu špinavou práci že prostě z digitalizuje ta nikdy to
0:32:54nejde jinak než at prostě máte bandu těch otroku který vám to prostě opisovat jo
0:32:59stejný příběh by se dalo říct o koho volit u možná štvete znáte docela jako
0:33:03by známej projekt je ledakde volební kalkulačky předvolbama jestli ste se to všichni diskuse
0:33:08mně by pokrývající hlavy tak
0:33:11to je dobře oni dělali volební kalkulačky na základě dotazníku raky na základě hlasování ve
0:33:18sněmovně
0:33:19když to začali dělat asi před třemi lety je tak zjistili že ve smlouvě od
0:33:22roku devadesát dva bylo asi padesát tisíc hlasová sto naprostá víťa samozřejmě bylo jako totální
0:33:28šum
0:33:29to bylo hlasování o tom jestli b přestávka teď neboli za chvíli je sice při
0:33:33hlasování nebo ne
0:33:34ale pozor ne všechny ty hlasování byly jako ty rush
0:33:37protože někdy prostě opozice přišla jako s přerušením jednání dobrý by bylo třeba něco schválit
0:33:43a tak to bylo třeba dozná ten kontextem jenom se to úplně jako mechanicky jednoduše
0:33:49co udělali toho volit u s michalem schopen to že brilantní některé možné nezlepší který
0:33:54jako tahle země má který se neboj o tom veřejně mluvit tak tento brilantní hektore
0:34:00najal prostě davy studentů který to ručně kódován prostě četli vždycky jako už do hlasování
0:34:04bylo kdysi přečetli ten zápis t schůze protože patřil znát kontext
0:34:08o ten projekt lituje jako nějakej k otto hlasová vestou sto mají
0:34:12teda ty můžou dělat jako stojí analytika dělat na tím všechny ty bezva aplikace jako
0:34:16je koho volit neuvalení kalkulačka volební průzkumy a podobně a začátku byla tahle stav otrocká
0:34:21práce
0:34:22ve ty digitalizace jo
0:34:24takže pokrytou tady už víme na to jaksi divili ty data sou
0:34:28tak musíme vědět že třeba docela často ty důležitý prostě vůbec nejsou
0:34:35tak to jsem příklad to inteligentního dyzajnu aplikace kterou vyrobila obnovit foundation oblasti otevřené přístup
0:34:44k informacím asi jako lídr ovská organizace prvků spolu psaní stojí doporučuju faulovat na svět
0:34:50všechny tyhlencty lidi tohle se vyrobil asi před rokem
0:34:54zeptaj metr
0:34:56a co to dělá jo dělá toto že vám to vyrobí takovoudle trasu mapou tady
0:35:02tohleto přímo dělal teda pan schafer uchu spolu o pitvy napoleonských devatenáctým století kdy máte
0:35:10ta koule krásnou jako
0:35:12aplikací aplikaci jako nějakej javaskriptu tady je takové časová osa který soap jednotlivý by tedy
0:35:19který sám za rovinka zónová pět i kolečka jsou velký podle toho kolik tam bylo
0:35:23vojáků kolik tam zemřelo to už nejde japanisto klikaté tu s tady nebo tady tak
0:35:28tam jak to ukazuje nějaký vobrázky a popisy k těm bitva jo prostě
0:35:32nádherná věc pro studium pro nějaký jak u školy a
0:35:36nebo pro prezentaci čehokoli tohle se prosím jakou kasková nějaká aplikace
0:35:40pozadí toho je obyčejnym google s proč vobyčejná tabulka
0:35:45ale dobře strukturované ohniskem nemám to dáme zadarmo klidně se to používejte
0:35:50dělejte si ty pole chcete takovejdle jakoby propojeny časovej to sama
0:35:55na komerčním člena nekomerčnímu čili jakkoli ale ty data museli spektrum tak jak mi vám
0:36:00říkám jo takže není tyhlencty dělají to se dělá a my teda s těma chemickém
0:36:05a dětma ta jestli chcete
0:36:07aby to dělalo to co chcete tak musíte nám ty data dá tak jak my
0:36:11chcem
0:36:13musím řezu není úplně intuitivně sem se s tím hrál si na třetí pokusme se
0:36:16nepodařilo
0:36:17aby to fungovalo tak jak jako na
0:36:19a voni teda ta pak používá jako otevřený a pokud to z nějakema dalším za
0:36:24tou lossless měli příklad jak donutit lidi aby teda data publikovali
0:36:29tím zajímavým způsobem
0:36:33konverguje má integrujeme
0:36:35postoupíme dál
0:36:37příklad encyklopedie léků to je aplikace která vznikla nut u s propojenými daty na tím
0:36:45jedním kolečkem ste možná dvěma kolečkama
0:36:48vtom load výkladu který sem vám ukazoval lze dva tisíce jedenácty čtrnáct
0:36:54a je to teda jako nejsou vnější informační báze oblecích které veřejně přístupná složení farmaceutických
0:37:01nepravěpromě mají databázi o něco lepší ale jinak vám í nedají je nebo c nechaj
0:37:05poměrně draze zaplatí rehabilitaci ochrnul dostala naší soutěži aplikací pro otevřený data monash otevřenýma na
0:37:12tom
0:37:12a nějakou cenu minulý rok
0:37:15příští týden je tuším vyhlášení pro ročníku tak to tam taky zajímavý aplikace na tvořena
0:37:19tam a tady to ukazu taky protože díky tomu že ty data jsou propojeny tak
0:37:24se tam tak to auto nalinkovat je
0:37:27na farmaceutický data
0:37:29z nějakýho americkýho registru
0:37:32takže tahle aplikace korun to že to jako by obyčejná encyklopedie tak je schopná vám
0:37:37třeba říká
0:37:38kterej který míle jak má stejný nestih mučený látky opoře porovnávat
0:37:43porovnávat ty léky mezi sebou dokázali najdeme ty lékárně to nějak je asi je to
0:37:48je to poměrně vymazaná záležitost
0:37:51která
0:37:52přesně nejsem nenajedí mokrý sem jo pro se tohlencto sou
0:37:56krásně skon verbování data
0:37:58o lécích nějakým a můžete dělat takovýdle legrace jako encyklopedie teďka c z
0:38:03no poslední té částečně smutný příběh ale s potenciální dobrým koncem
0:38:08wikipedie samozřejmě jako slily příklad kterou co synku a jakou moudrosti davů a tak všeho
0:38:16fakt je to dobrý má to ale s tou velikostí jeden velký problém má to
0:38:21prostě dvě stě osmdesát jazykových verzích terénom těch asi sedum největší který tvořej asi devadesát
0:38:26procent toho objem strašně moc
0:38:30a
0:38:30problém je že prostě nejen všude je tak mu nebo jak velká by dokázal všechny
0:38:34trvat aktualizovat takže když vám třeba nějaký člověk zemřel to se docela často stává a
0:38:39tak prostě noc aktualizovat tou kdy zemřel ve všech těch jazykových verzích znamená prostě
0:38:45tolik záznam pizza nikdo opravdu známý
0:38:48tak prostě ve šedive se osmdesáti verzí nepravěpromě má svůj profilu svoji stránku svoje encyklopedický
0:38:53heslo tak to musíte ručně pře kolika jo
0:38:57to je neznamená zametá nevěrohodnost a jinak to ohromná práce je to přesně ten divergentním
0:39:02přístup proto se mu to je znázorněn tím schématem velmi divergentní ještě se potkali s
0:39:07tím
0:39:07že když na české wikipedii jsem si tajita koukáte na tom lidskou ten obvykle bývá
0:39:12mnohem lepší otřel chemii má nejlíp udělám německá
0:39:17wikipedie tak na chemický jestli koukam jenom němčiny
0:39:20na věky data je projekt asi dva roky starý který se tohlecto změní který říká
0:39:26chlapci sto vrátíme se k základům
0:39:29postavíme tu databázi jako strukturovaná databázi budou to všechno lindy ta
0:39:33a tím pádem když někdo někde něco změní například o tom úmrtí nějakého člověka tak
0:39:40se to projeví úplně všem
0:39:43tohle chvíli
0:39:44je to ve stádiu kdy to musíte dělat velkými ručně
0:39:49takže dneska se bity komunita
0:39:52zaměřené na tvorbu nových článků těch může koneckonců dost ještě šumím všechny dost chybí těch
0:39:57zásadních jenom pár a na to se ty com soustředí tak je
0:40:00panič integrace ta vnitřní konvergence těch dat tak aby tohlecto co pro vás jako uživatele
0:40:07není vlastně vidět tak aby ty střeva zatím ve strukturovaný a dlouhodobě použitelný na jakýkoli
0:40:12další rozvoj
0:40:14takže zatim sme ve fázi upocená práce ale doufáme že jednou to budou
0:40:19lindy ta stejně jako slavný b p g
0:40:24tak to byly čtyři příběhy které doufám ilustrovali filozofy
0:40:28já mám posledních pár minut na to
0:40:30abych doporučil aspoň tři věci které s omezen zásadní a pořád bylo řečeno že většina
0:40:36z vás jako přímo na toho analytiku nedělá takto doufám jsem cíl dobře když jsem
0:40:40vybral následující tři
0:40:43o tom refine kdo to znáte
0:40:47super polovina
0:40:49tak open refine dříve google refine
0:40:53vlastně docela jednoduchý a přitom velmi sofistikovaný nástroj jak s takovýdle prostě nějaký složitý databází
0:40:59tabulek je tam nacházet duplicity a je tam režírovat věci jak porovnávat věrohodnosti dat
0:41:07existuje na to s řada tutoriálu najdu tubu je to zadarmo je to o tom
0:41:12musel stáhněte si to používejte to jakmile naše data jsou bit
0:41:16a jedno kolik těch řádků mají abych se vraťte se mu předřečník prostě pokud ty
0:41:22data vám přijde že extrospekce ustavena máte tak open fajn ten správný nástroj
0:41:26vyplatí se na to jeden večer věnovat tam nějak se základní synovče pracovat
0:41:31u ten na ty pitomý duplicit je to výborný
0:41:33ugrofinštin table z kdo to znáte
0:41:37který
0:41:38třeba tak senilně lenošný
0:41:41je to svého času pokusná aplikace dneska už je to nějak oficiální třešně se to
0:41:46menuje dynamické tabulky google se z ní jo hodně v s pohlavně nezemřeš umožní table
0:41:53s je lepší název najdete to normálně jsem google krajkou když tak se tam na
0:41:58doinstalovat jako aplikace
0:42:00co to je nástroj ná jedna hosting nějaký databází potom zde někam nahrát svůj databázemi
0:42:08leží na těch bobulí server
0:42:09kdekoli dost na nemusíte to hostovat někde u sebe
0:42:12ale hlavně to můžete právy narušovat
0:42:15se všema těma dalšíma google tabulka má který tam jsou
0:42:20velmi často nepotře vede dějinách moc na to abyste si vyrobil docela svojí databáze hezkej
0:42:26bonusů mít okrasný vizualizace a tak základní analytiků statistickou na ty vizualizace sou hezký zvlášť
0:42:32napoví jo takže pokud vazba vydělat mapují aplikaci jedno co to je
0:42:37takže to znaky na nějaký bitmapy nebo nějaký body na mapě nebo nějaký
0:42:42nějaký trasy a tak jo datové výstupem mocenské mimochodem
0:42:46všechny ty aplikace který dělá koho volit ú všechny dynamický grafy a tak
0:42:50tak šroubů byl fízlům table se o nás rezervu který já učím děti na gymplu
0:42:55tak
0:42:55ne sem sto můžete naučit tak
0:42:59tak jo dá se tato přidat jako aplikace tam ano
0:43:03kdo to byl kraje
0:43:05no a poslední to je spíš vějička a zase těm vracím k tomu co je
0:43:11ten chytrý design
0:43:14okny ta institut což asi sto padesát instituce kterou založil pin berners lee
0:43:22taky basy obrovská instituce v londýně s obrovskou podporou vlády která má
0:43:28jaksi rozšiřovat otevřená data
0:43:30oni hned na začátku své existence nikdy loni
0:43:32přišli zemském nasereme se to o tom je i ta certifikace
0:43:37ve von otakara motejla
0:43:39a já sem tam to byl můj poslední projekty s nedokončil
0:43:43totiž s m začalo ukazovat oponenta certifikát tady českou je to velmi dobře udělaný sofistikovaný
0:43:50dotazník který se snaží zjistit informace o vašem data se to
0:43:56to se jediný datasety tam aktuálně soudy české republiky soupis všech sou v české republice
0:44:00ten sem tam dělený sem s tím poprvé no pušek na tom jenom záznamu je
0:44:05vidět spousta věcí jo
0:44:08znáš důležitý je tohlencto vidíte že ty data nebyly nic moc to byl nějaký státní
0:44:12data tak je to ta nejnižší úroveň jako by otevřenosti dá dat nějaký rotate a
0:44:16pak je tady a tak dál
0:44:19pak je tady velké na gymplu vizita roman to rovnou doporučí co máte udělat aby
0:44:25ty data byly strukturovanější lepší ale použitelný
0:44:28tohle someday lokalizujeme proto protože čeští úředníci neumí anglicky a když bude státní správa používat
0:44:35českou verzi okny ta certifikátu tak doufáme že je to tímlectím chitin design a jakousi
0:44:40soutěživostí
0:44:41popostrčí k tomu aby ta data ze něco stále abyste pak mohli používali dělat na
0:44:45nima nějaký pěkně aplikací
0:44:48tak chtěl jsem skončil druhou část čtyři příběhy a tři nástroje tak znova tady pro
0:44:53mi tam se vymrskat ti to co sem sliboval
0:44:57a teď je otázka jestli sem naše očekávání případně své sliby splnit
0:45:02pokud ne tak se tam máte po si že to není marný
0:45:06tak se mně ještě je můžete samozřejmě ta asi tak jako pěkné do
0:45:11a když ne tak vám moc děkuju za pozornost vrátí vačnatci radši muru pouze aktivní
0:45:17roli poblít
0:45:28dobrý den za tři dnešku možné tyčku netradiční si nebudete zlobit jak první otázku
0:45:38může si cvičně z je tedy někde kde c
0:45:43že by děku neměl říct a řeknem si tam pokud
0:45:48b c dva zápory takže já jsem do neporozuměl
0:45:53ale jen jeden či direct je jasné jak by vyvine mít dvěstě rozmisťuje
0:45:59ne vidíte že přednáška padesát pět minut už nevyčerpal následeky na formát pětaštyrycet menu neděsme
0:46:04je na konci přestávky jo takže já nemůžu víc než pětaštyrycet
0:46:12nějak znamená že byste byl o té
0:46:15chci teorií
0:46:16vesnické nutit u se stalo vysvětlil
0:46:21když zjistíte že je vhodné zdicí dělá
0:46:26o tom je abeceda
0:46:29brzo je to jako by jedna s těch věcí která mi lákala
0:46:33to se o tom povídat i o přestávce tak eště pro ostatní
0:46:38to co teďkon třeba dělám na té škole cache tam právě učím ty postup bezcelní
0:46:42ty jako dělat ty tabulky a zjednodušeně řečeno
0:46:47a je to něco co strašně není
0:46:49pokud věříte mýtu o vědět o nejty o lidech který umí velmi dobře s výpočetní
0:46:55technikou taky do mýtus to neplatí to prostě a ty děti učím učim prostě dvanáctiletí
0:47:01děti před patnácti lidi děti o čem patrné osmnáctiletý děti a kerý skupině je právě
0:47:06jeden t asi tak pět procent
0:47:08lidí který vopravdu jako něco v ní
0:47:11pak je tam nějaký střed je to úplně typická gaussovka program jako tragická desetina která
0:47:16neumí vůbec nic a bují se zapnout počítačů jsou restartovat
0:47:21já se trochu pojem toho že jsme jako hrozně ujeli nebo mediálně smluvená to
0:47:26že tady teďko nějaká generace hrozně dobře umí jako s výpočetní technikou není to pravda
0:47:31jo
0:47:31vůbec
0:47:33brzo hodně brzo
0:47:38rastr pro hesitate
0:47:43který insbruku ten řidič seeds vždycky do
0:47:47pořád
0:48:02řeknu nesnadný problém
0:48:06nějaké případy kdy
0:48:09rovná
0:48:14velmi stručně vstupy jsou jako na všechno dva klasická dichotomie jede nebo tu nápad druhy
0:48:21je prostě vobráceně jo
0:48:23a tak česku je to jako bolestný nikam
0:48:29na
0:48:30salát ten uzel který sme nesprávná základních registru cože vopravdu se musela jsem to c
0:48:36tak se snaží dělá to ad jo zatímco tak spíš někde mi to nebo
0:48:40v ani tak moc
0:48:42let je to zatím že to jako by vznikalo mocnina téměř všude jo vždycky v
0:48:46desátý liso trochu rozjíždělo
0:48:48tak jako ve všech státech byly těch západních rozvinutý tak byly prostě uzly který byl
0:48:54něco progresivněji všemu měli lepší rozpočet nebo u osvícenější ho šéfa takže všude to vlastně
0:48:59vznikalo takhle ale leckde si docela rychle uvědomili že prostě beztíží restoring naše momentu to
0:49:04bude průšvih
0:49:06takže třeba david kamennou mimochodem ten spratci právě principy otevřený na jed jestli před čtyřma
0:49:12pěti lety zabouchnul do stolu řek vícepremiér reference si mode pět obecný na starost měl
0:49:19po za chvilku ministra informatiky a zřídili podpořené má nějaký systém na tom taky jako
0:49:26se říkají
0:49:28který má za úkol koordinovat právě jakou veškerou i p politiků
0:49:33a n t realizace britský státní správy
0:49:35za dva roky protáhnout z migrovat takže dneska je to pro nás jako nedostižný vzor
0:49:40apod nemohl cauchy trim dyzajnu
0:49:42a taky obou vy golfu government design princip else doporučuju to načíst je to prostě
0:49:50skvělý hrozně inspirativní a hrozím to funguje
0:49:54nutno vzít že ten jakou britská vláda kamarád tam dělá tak
0:49:58to popisoval jsem že všichni tam tenhlecten podle co kancelář
0:50:02strašně nesnášej ale je ty výstupy ú šprot státní správu
0:50:07tak pro občany jsou jako naprosto fenomenální takže třeba británii skvělej příklad
0:50:12kde to sice začíná stejně ale včas to moralista
0:50:17a ty tisíce nejsou vymyšlený jenom zapomněl to číslo přesně
0:50:23nějaký
0:50:24cizi další otázku nestihneme malovance nicméně vyřízení klidný plno lidí
0:50:33nějaký c a z nesměl díky za ním ne jen děkuji za inspirativní stylu tři
0:50:39dnes bandě kozap lze