DataConf 2014

Praxe

Vojta Roček
Oblast práce s daty bývá navenek prezentována příliš komplikovaně a často i účelově. Hlavním cílem přednášky je tedy popis všední reality. Jak vypadá běžný den v životě datového analytika? Největší výzvy se dnes neřeší na úrovni hardwaru, serverovny či příkazového řádku. Celý obor se transformoval a řešit BI zadání se dnes očekává u většiny lidí. To s sebou přináší jednu zásadní věc. BI se přesouvá z čistě akademického světa do reálného, kde řeší to, co trápí každou firmu - peníze. Jak je vydělat či ušetřit? Zapojují se různé zdroje dat, u nichž není zásadní objem, ale hodnota informace. Tradiční těžkopádné nástroje zde již nemají místo. Je třeba umět klást otázky tak, aby případné zjištění zaplatilo vás, technologii, kterou používáte, a navíc i vydělalo vaší společnosti. Odpovědi na otázky musí být k dispozici ihned, zítra už vaše firma totiž nemusí existovat. Vítejte v praxi.