DataConf 2014

OUAnalyse: Odhalování rizikových studentů v distančních kurzech na Open University

Martin Hlosta
The Open University v Milton Keynes je univerzitou s nejvyšším počtem studentů ve Spojeném království. Oproti českým univerzitám nabízí pouze distanční formu vzdělávání prostřednictvím několika set online kurzů rozdělených do studijních programů. Každý kurz připravuje tým odborníků a zkušených pedagogů a jeho příprava trvá řádově dva až tři roky. Následně se kurz vyučuje několik let, většinou dvakrát do roka. Studenti jsou rozřazeni na základě bydliště do přibližně 20členných skupin, které jsou vedeny zpravidla jedním tutorem. Zejména v prvních fázích studijních programů se kurzy potýkají s vysokou mírou nedokončení. Aby se tato míra snížila, funguje na univerzitě Student Support Team, jehož členové se snaží pomáhat studentům, kteří by mohli mít potíže s dokončením kurzu. V prezentaci představím, jakým způsobem přistupujeme k odhalování rizikových studentů společně s tím, k čemu je tato informace dále využita. Rovněž představím náš systém vytvořený pro podporu této analýzy, jejž v současné době rozšiřujeme pro použití na celé univerzitě.