DataConf 2014

Deep learning

Michal Illich
V čem spočívá krása moderních hlubokých neuronových sítí? Co se změnilo od sedmdesátých let? A proč nyní neuronové sítě v mnoha oblastech (převážně při zpracování obrazu a zvuku) vyhrávají nad jinými technikami strojového učení? K čemu je můžete ještě použít?