Reservio

Presented by:
Boris Bošiak
Author(s):
Boris Bošiak
tým mimo StarCube: František Mazuch
bosiak@reservio.com
reservio.com

Elevator Pitch English
Reservio offers easy to use reservation system. From the very beginning, Reservio is designed as a simple and user friendly application offering advantages of web technologies to businesses and their customers.

Elevator Pitch Czech
Reservio nabízí univerzální webovou službu pro snadné vytvoření rezervačního systému. Je od počátku navrženo jako jednoduchá a uživatelsky příjemná aplikace přinášející byznysu i jejich zákazníkům všechny výhody webových technologií.